Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivační intervence (Úvod do problematiky motivačních rozhovorů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivační intervence (Úvod do problematiky motivačních rozhovorů)"— Transkript prezentace:

1 Motivační intervence (Úvod do problematiky motivačních rozhovorů)
Vzdělávací modul Motivační intervence (Úvod do problematiky motivačních rozhovorů) Lektor: Tomáš Nevrkla

2 Předpokladem k úspěšné práci s motivací je : Podstatným atributem je:
Motivační rozhovory - Příprava lidí ke změně závislého chování William R. Miller, Stephen Rollnick Motivace: jeví se jako stav připravenosti ke změně či touha po ní proměnlivost stavu motivace v různých situacích tento stav lze ovlivnit MOTIVACE – proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru Předpokladem k úspěšné práci s motivací je : - schopnost empatického naslouchání, - porozumění vnitřním motivačním silám klienta, - podpora jeho sebedůvěry, vlastních schopností a zodpovědnosti za své chování Podstatným atributem je: - respekt klientovy autonomie - respekt samostatné volby, zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle

3 STIMULACE MOTIVACE Klíčovou roli hraje VNĚJŠÍ SITUACE
Žádoucí chování klienta je stimulováno vnějšími stimuly – atraktivní odměna MOTIVACE Klíčovou roli hraje VNITŘNÍ SVĚT klienta Žádoucí chování je podporováno již preexistujícími vnitřními motivy (zájmy, hodnoty, cíle, zájmy, postoje, sklony) – člověk to dělá, protože ho to baví, je to pro něj významné, důležité. + dlouhodobě udržitelná změna - není to jednoduchá cesta

4 3 komponenty motivace: CHTÍT – vnímaný význam určité změny. Stupeň rozporu mezi tím co je (současný stav) a tím co chci, aby bylo (cílem). BÝT SCHOPEN – někdy člověk cítí rozpor a chce něco změnit, ale necítí, že by toho byl schopen, nevěří si. BÝT PŘIPRAVEN – I v případě že člověk změnu chce a věří si, nemusí k ní dojít – není to pro něj zrovna to nejdůležitější, co chce dělat – je to otázka priorit.

5 Formulář rovnováhy a rozhodování
Budu pokračovat v současném chování, stav se nezmění Dojde ke změně chování či situace Co získávám Čím za to platím Co získám Čím zaplatím, čeho se vzdám

6 jednotlivé fáze procesu změny dle konceptu:
Kolo změny jednotlivé fáze procesu změny dle konceptu: J. O. Prochasky a C. C. DiClemente (1982) prekontemplace: uvažování o změně – analýza rizik a zisků: vypracování plánu a příprava na akci (rozhodnutí): akce – uskutečnění plánu: udržení změny: relaps: UVAŽOVÁNÍ ROZHODNUTÍ PŘED UVAŽOVÁNÍM AKCE UDRŽENÍ ZMĚNY RELAPS

7 TO V CO VĚŘÍM, SE DOZVÍM, KDYŽ SE POSLOUCHÁM
5 ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ - Vyjadřování empatie - Rozvíjení rozporů - Vyhýbání se argumentaci, dohadování, pření - Tanec -„koulení“ s odporem Podpora důvěry klienta ve vlastní schopnosti TO V CO VĚŘÍM, SE DOZVÍM, KDYŽ SE POSLOUCHÁM

8 dovést klienta k sebemotivujícímu prohlášení – řeči změny
5 ZÁKLADNÍCH STRATEGIÍ otevřené otázky reflektivní naslouchání potvrzení, ocenění shrnování dovést klienta k sebemotivujícímu prohlášení – řeči změny

9 „Řeč změny“ – sebemotivující prohlášení
Jak poznám „řeč změny“: klient rozeznává nevýhody současného stavu; rozeznává výhody změny; vyjadřuje optimismus ohledně změny; vyjadřuje záměr změnit se; Jak reagovat na řeč změny: když ji zaslechnete zkuste ji: reflektovat rozpracovat (otevřené otázky): uveďte příklad; co ještě shrnout ocenit, podpořit eventuálně společně vytvořit plán akce

10 Kameny (překážky) na cestě ke změně (T
Kameny (překážky) na cestě ke změně (T. Gordon) Čeho se při podpoře vnitřní motivace vyhnout, co rozběhlý proces na nějaký čas, či úplně zastavuje. požadování, nařizování, přikazování varování, upozorňování, zastrašování dávání rad, navrhování, poskytování hotových řešení přesvědčování za použití logiky, argumentů, poučování říkání, co by měl kl. dělat, moralizování, nesouhlasení, posuzování, kritizování, obviňování souhlasení, schvalování, chválení zahanbování, zesměšňování, nálepkování interpretování, analyzování ujištění, utěšování, soucítění zpochybňování, „šťourání“ nezájem, rušení, změna tématu, žertování

11 Odpor Jak ho poznáme – „řeč odporu“:
klient obhajuje výhody současného stavu uvádí nevýhody změny vyjadřuje pesimismus ohledně změny vyjadřuje záměr změnu neuskutečnit Jak na něj reagovat: reflexe jednoduchá, zesílená, oboustranná změna tématu přerámování souhlas s posunutím významu zdůraznění vlastní volby a kontroly přidat se na stranu toho, co obhajuje klient

12 P A S T I kterým by se měl pracovník v motivačních rozhovorech vyhnout
Vyslýchání Málo pozornosti věnované klientovi Ponižování klienta Past experta Naivita Zachránce, expert na záchranu Předčasné zaměření se na nějaký problém Nálepky Předsudky Ego past Volné hranice Zaměřování se na něco nepodstatného Obviňování Manipulace Netaktnost Konfrontace klienta Argumentování Potlačování svých potřeb Flirtování nebo snaha se zalíbit Diagnóza

13 ZNÁMKY PŘIPRAVENOSTI KE ZMĚNĚ
posun do druhé fáze MI Z čeho můžeme poznat, že se daří navyšovat klientovu motivaci ke změně Menší odpor Méně otázek týkajících se problému Rozhodnutí Sebemotivující prohlášení – řeč změny Více otázek ohledně změny Předvídání, představování si Experimentování

14 Literatura: Miller, W.R., Rollnick, S.: Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov, Sdružení SCAN, 2003. Miller, W.R., Rollnick, S.. Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York, Guilford press, 2002. Arkowitz, H., Westra, H. A., Miller, W. R., Rollnick, S.: Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems. New York, Guilford Press, 2008. Lawson, K., Wolever, R., Donovan, P. and Green,L., M.: Health Coaching for Behavior Change: Motivational Interviewing Methods and Practice. The Healthcare Inteligence Network, 2009. Marlatt, G. A. & Gordon, J. R. (Eds.): Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviours. New York, Guilford Press, 1985.


Stáhnout ppt "Motivační intervence (Úvod do problematiky motivačních rozhovorů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google