Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup"— Transkript prezentace:

1 motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup
Když brát léky nestačí

2 Rizikové chování špatné stravovací návyky užívání alkoholu
nízká tělesná aktivita kouření nepravidelné užívání léků

3 Možné přístupy k motivaci pacientů
„Dejte se do toho“ Opakované vysvětlování Sliby/přesvědčování, že změna pomůže Prodloužená setkání, záznamy, telefonáty Vyhýbání se tématu změny Rezignace

4 Možné reakce Lékař je vnímán jako kritický, popř. nezaujatý
Pacient má pocit selhání a vyhýbá se dalším návštěvám, léčba nepokračuje Lékař může mít pocit frustrace Pacient označen jako nespolupracující či nemotivovaný

5 Témata přednášky Základní poznatky o procesech změny
dvě strany rozhodování podmínky připravenosti ke změně fáze změny Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

6 Rozhodování Změna Důvody pro Důvody proti

7 Rozhodování Změna Důvody pro Důvody proti

8 Rozhodování Změna Důvody pro Důvody proti

9 Rozhodování – příklad: kouření
Důvody pro změnu ohrožení zdraví finanční náklady ochrana dětí fyzická výkonnost závislost omezení – prostor, myšlenky hygiena

10 Rozhodování – příklad: kouření
Důvody pro změnu ohrožení zdraví finanční náklady ochrana dětí fyzická výkonnost závislost omezení – prostor, myšlenky, obavy hygiena Důvody proti změně symbol, výraz soc.zařazení pomáhá přežít důvěrně známý rituál součást identity soustředění uvolnění socializace abstinenční příznaky

11 Připravenost ke změně Chci? (důležitost) 100

12 Připravenost ke změně Chci? (důležitost)
Věřím si? (víra v možnost změny) 100 100

13 Připravenost ke změně Chci? (důležitost)
Věřím si? (víra v možnost změny) 100 100

14 Připravenost ke změně Chci? (důležitost)
Věřím si? (víra v možnost změny) 100 100

15 Změna chování Postupné kroky Různé fáze Různé potřeby
Model procesu změny: kolo změny

16 Kolo změny před uvažováním o změně

17 Kolo změny před uvažováním o změně uvažování o změně

18 Kolo změny před uvažováním o změně uvažování o změně příprava na akci

19 Kolo změny před uvažováním o změně uvažování o změně příprava na akci
akce

20 Kolo změny před uvažováním o změně uvažování o změně udržení změny
příprava na akci akce

21 Kolo změny před uvažováním o změně trvalá změna uvažování o změně
udržení změny příprava na akci trvalá změna akce

22 Kolo změny před uvažováním o změně trvalá změna uvažování o změně
relaps udržení změny příprava na akci trvalá změna akce

23 Kolo změny před uvažováním o změně trvalá změna uvažování o změně
relaps udržení změny příprava na akci trvalá změna akce

24 Cílem intervence není přesvědčit pacienta, aby změnil své chování, ale pomoci mu posunout se do další fáze změny.

25 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

26 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt

27 Navažte dobrý pracovní kontakt
Otevřené otázky Shrnování Ověřování si, zda rozumíme (reflexe) Typický den

28 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu

29 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování

30 Dohodněte se na tématu Pacient má možnost určit téma
Lékař vyjadřuje zájem Lékař může téma nabídnout

31 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost)

32 Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost)
Důležitost nízká důležitost Důležitost = sebedůvěra důležitost Sebedůvěra nízká sebedůvěra Obojí nízké jiné téma

33 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitost

34 Zkoumejte důležitost Prozkoumat význam chování pro pacienta
Pomoci o změně uvažovat (chci x dělám) Poskytnout osobně relevantní informace Ponechat odpovědnost za rozhodnutí na pacientovi Cílem není závazek ke změně

35 Zkoumejte důležitost Jak: Proč 5 a ne 0? Jak z 5 na 7?
+ a – současného chování + a – změny „Jak poznáte, že je na čase změnit …?“ (vs. „Měl byste přestat …“) shrnutí

36 Zkoumejte důležitost Rizika:
Přesvědčování (že by se pac. měl pro změnu rozhodnout) Plánování (když pac. není pro změnu rozhodnutý) Zastrašování (neg. následky) Odsuzování (postoje)

37 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitost Podporujte sebedůvěru

38 Podporujte sebedůvěru
Uznání a ocenění úspěchů Přerámování neúspěchů Poučení pro příští pokus Sestavit seznam možností Proč 4 a ne 0?; Jak ze 4 na 6? Stanovení konkrétních a dosažitelných cílů

39 Podporujte sebedůvěru
Rizika: Přecenění sebedůvěry (víry v možnost změny) Tlak na hledání řešení Snaha hledat řešení za pacienta Předčasné zaměření pozornosti na jedno řešení

40 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Výměna informací Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitost Podporujte sebedůvěru

41 Výměna informací Lékař Pacient

42 Výměna informací Lékař Pacient

43 Výměna informací Maximalizace efektu:
Zeptejte se pacienta, co by chtěl vědět Poskytněte informace neutrálním způsobem Nechte pacienta, aby sám posoudil, jaký význam pro něj mají Typický den

44 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Snižujte odpor Výměna informací Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitost Podporujte sebedůvěru

45 Snižujte odpor (negativní postoj ke změně)
Známky odporu: proč je změna nevýhodná proč setrvat v souč. stavu zlehčuje závažnost problémů nepřijímá zodpovědnost vyjadřuje pesimismus „Ano, ale…“ Změna je méně pravděpodobná

46 Snižujte odpor (negativní postoj ke změně)
Známky odporu: proč je změna nevýhodná proč setrvat v souč. stavu zlehčuje závažnost problémů nepřijímá zodpovědnost vyjadřuje pesimismus „Ano, ale…“ Změna je méně pravděpodobná Naopak, pokud pacient: uznává rizika souč. stavu uznává výhody změny vyjadřuje optimismus vyjadřuje chuť změnu uskutečnit Změna je více pravděpodobná

47 odpor ke změně je často reakcí na styl komunikace lékaře
Snižujte odpor odpor ke změně je často reakcí na styl komunikace lékaře lékař a pacient mají odlišný záměr či cíl zbavení pacienta autonomie (přístup: „Já vím, co je pro vás nejlepší.“) nesprávné zhodnocení důležitosti, sebedůvěry a připravenosti (příliš rychlý postup a plánování změn) reakce na argumenty pacienta nátlakem, protiargumenty, obranou

48 Snižujte odpor možnosti, jak odpor snížit: být pozorný, naslouchat
zdůraznit pacientovu osobní volbu a kontrolu nad rozhodnutím přizpůsobit rozhovor míře důležitosti a sebedůvěry dát najevo pochopení (jak se cítí, proč se zlobí) zopakování, vystižení pocitů, přerámování („Takže vy…“; „Cítíte, že…“)

49 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování
Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Snižujte odpor Výměna informací Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitost Podporujte sebedůvěru

50 Použitá literatura Miller, W.R., Rollnick, S.. Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York, Guilford press, 2002. Miller, W.R., Rollnick, S.: Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov, Sdružení SCAN, 2003. Rollnick, S., Mason, P., Butler,C.: Health Behavior Change. London, Churchill, Livingstone, 1999. Soukup, J., Papežová, H.: Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování. Postgraduální medicína, suppl., 8, 5, 2006, s

51 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup"

Podobné prezentace


Reklamy Google