Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup Když brát léky nestačí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup Když brát léky nestačí."— Transkript prezentace:

1 motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup Když brát léky nestačí

2 Rizikové chování • špatné stravovací návyky • užívání alkoholu • nízká tělesná aktivita • kouření • nepravidelné užívání léků

3 Možné přístupy k motivaci pacientů • „Dejte se do toho“ • Opakované vysvětlování • Sliby/přesvědčování, že změna pomůže • Prodloužená setkání, záznamy, telefonáty • Vyhýbání se tématu změny • Rezignace

4 Možné reakce • Lékař je vnímán jako kritický, popř. nezaujatý • Pacient má pocit selhání a vyhýbá se dalším návštěvám, léčba nepokračuje • Lékař může mít pocit frustrace • Pacient označen jako nespolupracující či nemotivovaný

5 Témata přednášky • Základní poznatky o procesech změny – dvě strany rozhodování – podmínky připravenosti ke změně – fáze změny • Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

6 Rozhodování Změna Důvody pro Důvody proti

7 Rozhodování Změna Důvody pro Důvody proti

8 Rozhodování Změna Důvody pro Důvody proti

9 Rozhodování – příklad: kouření Důvody pro změnu • ohrožení zdraví • finanční náklady • ochrana dětí • fyzická výkonnost • závislost • omezení – prostor, myšlenky • hygiena

10 Rozhodování – příklad: kouření Důvody pro změnu • ohrožení zdraví • finanční náklady • ochrana dětí • fyzická výkonnost • závislost • omezení – prostor, myšlenky, obavy • hygiena Důvody proti změně • symbol, výraz soc.zařazení • pomáhá přežít • důvěrně známý rituál • součást identity • soustředění • uvolnění • socializace • abstinenční příznaky

11 Připravenost ke změně • Chci? (důležitost) 0 100

12 Připravenost ke změně • Chci? (důležitost) • Věřím si? (víra v možnost změny) 0 100 0

13 Připravenost ke změně • Chci? (důležitost) • Věřím si? (víra v možnost změny) 0 100 0

14 Připravenost ke změně • Chci? (důležitost) • Věřím si? (víra v možnost změny) 0 100 0

15 Změna chování • Postupné kroky • Různé fáze • Různé potřeby • Model procesu změny: kolo změny

16 Kolo změny před uvažováním o změně

17 Kolo změny uvažování o změně před uvažováním o změně

18 Kolo změny uvažování o změně příprava na akci před uvažováním o změně

19 Kolo změny uvažování o změně příprava na akci akce před uvažováním o změně

20 Kolo změny uvažování o změně příprava na akci akce udržení změny před uvažováním o změně

21 Kolo změny uvažování o změně příprava na akci akce udržení změny před uvažováním o změně trvalá změna

22 Kolo změny relaps uvažování o změně příprava na akci akce udržení změny před uvažováním o změně trvalá změna

23 Kolo změny relaps uvažování o změně příprava na akci akce udržení změny před uvažováním o změně trvalá změna

24 Cílem intervence není přesvědčit pacienta, aby změnil své chování, ale pomoci mu posunout se do další fáze změny.

25 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

26 Navažte dobrý pracovní kontakt

27 • Otevřené otázky • Shrnování • Ověřování si, zda rozumíme (reflexe) • Typický den

28 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu

29 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování

30 Dohodněte se na tématu • Pacient má možnost určit téma • Lékař vyjadřuje zájem • Lékař může téma nabídnout

31 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost)

32 Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) • Důležitost nízká důležitost • Důležitost = sebedůvěra důležitost • Sebedůvěra nízká sebedůvěra • Obojí nízké jiné téma

33 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitost

34 – Prozkoumat význam chování pro pacienta – Pomoci o změně uvažovat (chci x dělám) – Poskytnout osobně relevantní informace – Ponechat odpovědnost za rozhodnutí na pacientovi – Cílem není závazek ke změně

35 Zkoumejte důležitost • Jak: – Proč 5 a ne 0? – Jak z 5 na 7? – + a – současného chování – + a – změny – „Jak poznáte, že je na čase změnit …?“ (vs. „Měl byste přestat …“) shrnutí

36 Zkoumejte důležitost • Rizika: – Přesvědčování (že by se pac. měl pro změnu rozhodnout) – Plánování (když pac. není pro změnu rozhodnutý) – Zastrašování (neg. následky) – Odsuzování (postoje)

37 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitost Podporujte sebedůvěru

38 • Uznání a ocenění úspěchů • Přerámování neúspěchů • Poučení pro příští pokus • Sestavit seznam možností • Proč 4 a ne 0?; Jak ze 4 na 6? • Stanovení konkrétních a dosažitelných cílů

39 Podporujte sebedůvěru • Rizika: – Přecenění sebedůvěry (víry v možnost změny) – Tlak na hledání řešení – Snaha hledat řešení za pacienta – Předčasné zaměření pozornosti na jedno řešení

40 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitostPodporujte sebedůvěru Výměna informací

41 LékařPacient

42 Výměna informací LékařPacient

43 Výměna informací • Maximalizace efektu: – Zeptejte se pacienta, co by chtěl vědět – Poskytněte informace neutrálním způsobem – Nechte pacienta, aby sám posoudil, jaký význam pro něj mají – Typický den

44 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitostPodporujte sebedůvěru Výměna informací Snižujte odpor

45 Snižujte odpor (negativní postoj ke změně) • Známky odporu: – proč je změna nevýhodná – proč setrvat v souč. stavu – zlehčuje závažnost problémů – nepřijímá zodpovědnost – vyjadřuje pesimismus – „Ano, ale…“ • Změna je méně pravděpodobná

46 Snižujte odpor (negativní postoj ke změně) • Známky odporu: – proč je změna nevýhodná – proč setrvat v souč. stavu – zlehčuje závažnost problémů – nepřijímá zodpovědnost – vyjadřuje pesimismus – „Ano, ale…“ • Změna je méně pravděpodobná • Naopak, pokud pacient: – uznává rizika souč. stavu – uznává výhody změny – vyjadřuje optimismus – vyjadřuje chuť změnu uskutečnit • Změna je více pravděpodobná

47 Snižujte odpor odpor ke změně je často reakcí na styl komunikace lékaře – lékař a pacient mají odlišný záměr či cíl – zbavení pacienta autonomie (přístup: „Já vím, co je pro vás nejlepší.“) – nesprávné zhodnocení důležitosti, sebedůvěry a připravenosti (příliš rychlý postup a plánování změn) – reakce na argumenty pacienta nátlakem, protiargumenty, obranou

48 Snižujte odpor • možnosti, jak odpor snížit: – být pozorný, naslouchat – zdůraznit pacientovu osobní volbu a kontrolu nad rozhodnutím – přizpůsobit rozhovor míře důležitosti a sebedůvěry – dát najevo pochopení (jak se cítí, proč se zlobí) – zopakování, vystižení pocitů, přerámování („Takže vy…“; „Cítíte, že…“)

49 Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování Navažte dobrý pracovní kontakt Dohodněte se na tématu Více možností Jeden typ chování Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost) Zkoumejte důležitostPodporujte sebedůvěru Výměna informací Snižujte odpor

50 Použitá literatura • Miller, W.R., Rollnick, S.. Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York, Guilford press, 2002. • Miller, W.R., Rollnick, S.: Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov, Sdružení SCAN, 2003. • Rollnick, S., Mason, P., Butler,C.: Health Behavior Change. London, Churchill, Livingstone, 1999. • Soukup, J., Papežová, H.: Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování. Postgraduální medicína, suppl., 8, 5, 2006, s. 17-22.

51 Děkuji za pozornost. honzasoukup@yahoo.com


Stáhnout ppt "Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup Když brát léky nestačí."

Podobné prezentace


Reklamy Google