Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS"— Transkript prezentace:

1 ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS
Informační Systém Sociálních Služeb Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV

2 Aplikační programové vybavení (APV) MPSV zajišťuje a hradí údržbu, vývoj, dodávku licencí a školení
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

3 IS zajišťuje podporu pro výkon státní správy v oblastech:
IS SS je součástí IS HN. IS zajišťuje podporu pro výkon státní správy v oblastech: Dávky: Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Podle zákona o sociálních službách: Příspěvek na péči Registr: Registr poskytovatelů sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

4 Registr poskytovatelů sociálních služeb
Sociální služby Příspěvek na péči Dávka vyplácená osobám v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu závislým na pomoci jiné osoby. Výše dávky závisí podle stupně závislosti na pomoc jiné osoby. Registr poskytovatelů sociálních služeb Správní řízení o registraci Registr poskytovatelů sociálních služeb: registrovaní poskytovatelé sociálních služeb evidovaní poskytovatelé sociálních služeb: zdravotnické zařízení ústavní péče poskytovatelé služeb se sídlem v jiném členském státě EU dočasně působících v ČR (max. 1 rok) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

5 Organizace pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb
(z pohledu IS HN) Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (mimo pomoc při nebezpečí sociálního vyloučení) Sociální odbory obecních úřadů pověřených obcí Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (včetně pomoci při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na péči Sociální odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Krajské úřady a magistrát hl. města Prahy Řízení o registraci Vedení registru poskytovatelů sociálních služeb Odvolací řízení Řízení a kontrola výkonu státní správy v oblasti HN a sociálních služeb Správa IS MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

6 Rozsah APV Obce: Rozhodování o dávkách
Evidence písemností použitých pro rozhodování o dávkách Výplata dávek Krajské úřady: Podpora pro řešení odvolání a kontroly řízení o dávkách Řízení o registraci a údržba registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

7 Rozsah APV – rozhodování o dávkách
Procesy řízení o dávkách budou realizovány v rámci správních řízení o dávce. Správní řízení v rámci životního cyklu dávky: Rozsah APV – rozhodování o dávkách Řízení o přiznání dávky Žádost Řízení o změně výše přiznané dávky Řízení zahájená z moci úřední Doklady Řízení o zastavení výplaty Řízení o odnětí dávky Potvrzení Řízení o přeplatku Změna Řízení o výkonu rozhodnutí a jeho provádění Odvolání Podpora řízení o opravném prostředku Žaloba Podpora řízení o žalobě proti rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

8 Rozsah APV – realizované procesy
Realizované procesy řízení (obecně): Podpora stanovení okruhu společně posuzovaných osob Podpora sociálního šetření Stanovení osob nepovažovaných za osoby v hmotné nouzi Evidence příjmů Stanovení přiměřených a odůvodněných nákladů na bydlení Stanovení částky živobytí (hodnocení SPO podle kritérií) Přebírání informací pro rozhodování z jiných systémů (SSP, SZ, FÚ, ČSSZ ...) Kontrolní mechanismy Stanovení nároku na dávku a výše měsíční dávky Stanovení nároku na výplatu dávky Řízení a generování výzev klientům, žádostí na příslušné úřady Řízení a generování oznámení a rozhodnutí Evidence písemností použitých při jednotlivých rozhodování v životním cyklu dávky Výplata dávek Zjišťování přeplatků a nedoplatků Podpora vymáhání přeplatků Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém HN a SS Statistiky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

9 Rozsah APV – celkové schéma a vazby na jiné IS
Žádost Export dat do systému spisové služby Evidence písemností systému rozhodování o dávkách Ostatní písemnosti informace z registru obyvatel příjmy z dávek SSP a další informace příjmy z daňových přiznání příjmy z ÚP a informace z evidence uchazečů o zaměstnání příjmy z dávek důchodového a nemocenského pojištění MV ISEO MV ČÚZK IS SSP ÚP ČSSZ, OSSZ MO Výzvy, rozhodnutí Rozhodování o dávkách Sociální šetření a sociální práce Variantně: Kompatibilní media pro ČP a banku, informace o realizaci výplat Výplata dávek Podklady pro výplatu dávek pro účetnictví, informace o realizaci výplat Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

10 Ideové principy řešení APV
Evidence všech příchozích a odchozích písemností Maximální využití informací z jiných IS státní správy za účelem zjednodušení podávání žádostí Transparentnost jednotlivých úkonů obsluhy provedených ve správních řízeních o dávkách Zabudování řízení procesů rozhodování o dávkách Kontrolní mechanismy minimalizující zneužití systému pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

11 Architektura APV Architektura systému:
Vícevrstvá architektura nad centrální databází. Na uživatelských PC nebudou žádná data. Data a veškerá aplikační logika budou na serverech v centru MPSV. Aplikace spouštěná na uživatelských PC bude s grafickým rozhraním typu MS Window a komfortem klient-serverových aplikací. Veřejnost Obecní úřady Centrum WAN / Internet Krajské úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

12 Harmonogram realizace APV
Ověřovací provoz pilotní verze 3.7. – Pouze na vybraných úřadech*. Zátěžové testy pro stanovení cílového vybavení centra MPSV Testovací provoz Testovací provoz na všech úřadech Školení uživatelů – Zahájení ostrého provozu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

13 Vybrané úřady pro testování
Městský úřad Doksy Městský úřad Blansko Městský úřad Sadská Krajský úřad Jihomoravského kraje Úřad městské části Praha 5 Magistrát města Olomouc Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

14 Název programového aplikačního vybavení IS HN a SS:
Dodavatel APV Dodavatelem IS HN a IS SS je: OKsystem s.r.o. autor systémů: OKdávky – IS státní sociální podpory OKpráce – IS služeb zaměstnanosti Název programového aplikačního vybavení IS HN a SS: OKnouze, OKslužby Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

15 Ukázka APV – Seznam žádostí a potvrzení vybrané osoby
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

16 Ukázka APV – Údržba dat osoby
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

17 Ukázka APV – Příspěvek na péči
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

18 HW vybavení MPSV zajišťuje pro IS HN dodávky potřebného HW včetně servisu (záručního i pozáručního) a ekologické likvidace vyřazené techniky, úřady hradí spotřební materiál (papíry, tonery do tiskáren…) Techniku MPSV zapůjčuje Smlouvou o přenechání majetku do užívání Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

19 Model IS HN a IS SS Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

20 Dekompozice IS HN (IS SS)
Klientské PC na lokálním úřadě občan může získat informace přes Portál MPSV WAN MPSV pro účely testování a školení archivace bude řešena v dalších etapách vlastní jádro systému – centralizované, vysoce dostupné Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

21 Podrobná dekompozice IS HN IS SS)
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

22 Vysoká dostupnost centrálního řešení - zjednodušeno
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

23 Dodavatelé HW Dodavatel centrálního HW: Hewlett&Packard
Dodavatel PC: VDI Meta (technika HP) Dodavatel tiskáren*: Grall, a.s. (technika DELL) Dodavatel frankovacích a obálkovacích strojů*: VDI Meta (technika Xertec – Frama) Dodavatel serverů: DELL Dodavatel čteček čárového kódu: zatím neznám * Oznámení zadavatele, běží lhůta pro námitky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

24 Komunikace MPSV zajišťuje a hradí komunikační připojení k centrální databázi na MPSV včetně potřebných aktivních prvků, nezajišťuje ani nehradí vnitřní LAN rozvody Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

25 Topologie sítě WAN MPSV
Topologie WAN MPSV WAN MPSV je celostátní neveřejná datová síť Zálohovaná infrastruktura do úrovně okresů (ÚP) Hlavní spojnice spojují Okres přímo s centrem MPSV Záložní spojnice vedou z ÚP přes „staré“ krajské města do centra MPSV Zálohování je zajištěno na úrovni média a operátora Konektivita obcí bude zajištěna přístupovými okruhy na příslušný ÚP Umístění datového centra HN (SS) – Praha (redundantní) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

26 Připojení pracoviště HN (SS) pověřené obce
Typické napojení obce s agendou HN (SS) Připojení obce službou ADSL nebo pevným datovým okruhem k ÚP HW pro připojení obce bude součástí dodávky a řešení Firewallové funkce směrovačů zajistí bezpečné oddělení sítí obce i MPSV Stanice pro výkon agendy HN (SS) mohou být zapojeny v síti obce Připojení do WAN MPSV bude nabízet pouze služby pro HN (SS) Přístup na Internet nebo není součástí služby připojení HN (SS) Výjimečně lze dočasně zprovoznit přístup k HN (SS) přes Internet Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

27 Dodavatel komunikačního připojení
ANECT, a.s. Komunikační linky: GTS NOVERA, a.s. + T-Systems Pragonet Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

28 Podklady pro realizaci projektu připojení pracovišť HN (SS) k WAN MPSV Dotazníky
Cíle dotazníků: Zjistit přesnou adresu pracoviště HN (SS) Zjistit kontaktní informace na technické pracovníky Zjistit informace o možnostech napojení sítě obce do WAN MPSV Poskytnout podklady pro zřízení datových okruhů Poskytnout podklady pro projektovou přípravu Termíny pro vyplnění dotazníků: Prosíme do konce května Dotazník je ve formátu MS Word 2003 Má podobu formuláře – vyplňují se pouze vyznačená pole Pro lepší orientaci jsou v krajním sloupci uvedeny příklady Vyplněný dotazník zaslat dopisem nebo přímo mailem na určenou adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

29 Dotazníky pro připojení pracoviště HN (SS) jsou umístěny na adrese (současně na CD) ke stažení, vyplnění a odeslání elektronickou poštou na adresu a v kopii na Typické napojení obce s agendou HN (SS) Připojení obce službou ADSL nebo pevným datovým okruhem k ÚP HW pro připojení obce bude součástí dodávky a řešení Firewallové funkce směrovačů zajistí bezpečné oddělení sítí obce i MPSV Stanice pro výkon agendy HN (SS) mohou být zapojeny v síti obce Připojení do WAN MPSV bude nabízet pouze služby pro HN (SS) Přístup na Internet nebo není součástí služby připojení HN (SS) Výjimečně lze dočasně zprovoznit přístup k HN (SS) přes Internet Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

30 Děkuji za pozornost. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,


Stáhnout ppt "ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS"

Podobné prezentace


Reklamy Google