Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS Informační Systém Sociálních Služeb Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS Informační Systém Sociálních Služeb Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV."— Transkript prezentace:

1 ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS Informační Systém Sociálních Služeb Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV

2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Aplikační programové vybavení (APV) MPSV zajišťuje a hradí údržbu, vývoj, dodávku licencí a školení

3 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Dávky: Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Podle zákona o sociálních službách: Příspěvek na péči Registr: Registr poskytovatelů sociálních služeb IS SS je součástí IS HN. IS zajišťuje podporu pro výkon státní správy v oblastech:

4 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Sociální služby Příspěvek na péči Dávka vyplácená osobám v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu závislým na pomoci jiné osoby. Výše dávky závisí podle stupně závislosti na pomoc jiné osoby. Registr poskytovatelů sociálních služeb  Správní řízení o registraci  Registr poskytovatelů sociálních služeb: registrovaní poskytovatelé sociálních služeb evidovaní poskytovatelé sociálních služeb:  zdravotnické zařízení ústavní péče  poskytovatelé služeb se sídlem v jiném členském státě EU dočasně působících v ČR (max. 1 rok)

5 Organizace pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb Sociální odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Sociální odbory obecních úřadů pověřených obcí Krajské úřady a magistrát hl. města Prahy MPSV Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (mimo pomoc při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (včetně pomoci při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na péči Řízení o registraci Vedení registru poskytovatelů sociálních služeb Odvolací řízení Řízení a kontrola výkonu státní správy v oblasti HN a sociálních služeb Správa IS (z pohledu IS HN) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

6 Rozsah APV Rozhodování o dávkách Výplata dávek Evidence písemností použitých pro rozhodování o dávkách Obce: Řízení o registraci a údržba registru poskytovatelů sociálních služeb Podpora pro řešení odvolání a kontroly řízení o dávkách Krajské úřady: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

7 Rozsah APV – rozhodování o dávkách Procesy řízení o dávkách budou realizovány v rámci správních řízení o dávce. Správní řízení v rámci životního cyklu dávky: Řízení o přiznání dávky Řízení o změně výše přiznané dávky Řízení o odnětí dávky Řízení o zastavení výplaty Podpora řízení o opravném prostředku Podpora řízení o žalobě proti rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek Řízení o přeplatku Řízení o výkonu rozhodnutí a jeho provádění Žádost Změna Odvolání Žaloba Řízení zahájená z moci úřední Potvrzení Doklady Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

8 Rozsah APV – realizované procesy Realizované procesy řízení (obecně):  Podpora stanovení okruhu společně posuzovaných osob  Podpora sociálního šetření  Stanovení osob nepovažovaných za osoby v hmotné nouzi  Evidence příjmů  Stanovení přiměřených a odůvodněných nákladů na bydlení  Stanovení částky živobytí (hodnocení SPO podle kritérií)  Přebírání informací pro rozhodování z jiných systémů (SSP, SZ, FÚ, ČSSZ...)  Kontrolní mechanismy  Stanovení nároku na dávku a výše měsíční dávky  Stanovení nároku na výplatu dávky  Řízení a generování výzev klientům, žádostí na příslušné úřady  Řízení a generování oznámení a rozhodnutí  Evidence písemností použitých při jednotlivých rozhodování v životním cyklu dávky  Výplata dávek  Zjišťování přeplatků a nedoplatků  Podpora vymáhání přeplatků  Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém HN a SS  Statistiky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

9 Rozsah APV – celkové schéma a vazby na jiné IS Export dat do systému spisové služby Rozhodování o dávkách Výplata dávek Evidence písemností systému rozhodování o dávkách Žádost Ostatní písemnosti Výzvy, rozhodnutí MV ISEO MV ČÚZK IS SSP FÚ ÚP ČSSZ, OSSZ MO Podklady pro výplatu dávek pro účetnictví, informace o realizaci výplat Variantně: Kompatibilní media pro ČP a banku, informace o realizaci výplat  informace z registru obyvatel  příjmy z dávek SSP a další informace  příjmy z daňových přiznání  příjmy z ÚP a informace z evidence uchazečů o zaměstnání  příjmy z dávek důchodového a nemocenského pojištění Sociální šetření a sociální práce Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

10 Ideové principy řešení APV Evidence všech příchozích a odchozích písemností Maximální využití informací z jiných IS státní správy za účelem zjednodušení podávání žádostí Transparentnost jednotlivých úkonů obsluhy provedených ve správních řízeních o dávkách Zabudování řízení procesů rozhodování o dávkách Kontrolní mechanismy minimalizující zneužití systému pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

11 Architektura APV Centrum Obecní úřady Krajské úřady Veřejnost WAN / Internet Architektura systému: Vícevrstvá architektura nad centrální databází. Na uživatelských PC nebudou žádná data. Data a veškerá aplikační logika budou na serverech v centru MPSV. Aplikace spouštěná na uživatelských PC bude s grafickým rozhraním typu MS Window a komfortem klient-serverových aplikací. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

12 Harmonogram realizace APV  Ověřovací provoz pilotní verze3.7. – 15.9.2006 Pouze na vybraných úřadech*. Zátěžové testy pro stanovení cílového vybavení centra MPSV  Testovací provoz 20.11.- 15.12.2006 Testovací provoz na všech úřadech  Školení uživatelů1.11. – 15.1.2007  Zahájení ostrého provozu1.1.2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

13 Vybrané úřady pro testování tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Městský úřad Doksy Městský úřad Blansko Městský úřad Sadská Krajský úřad Jihomoravského kraje Úřad městské části Praha 5 Magistrát města Olomouc

14 Dodavatel APV Dodavatelem IS HN a IS SS je: OKsystem s.r.o. autor systémů:  OKdávky – IS státní sociální podpory  OKpráce – IS služeb zaměstnanosti Název programového aplikačního vybavení IS HN a SS: OKnouze, OKslužby Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

15 Ukázka APV – Seznam žádostí a potvrzení vybrané osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

16 Ukázka APV – Údržba dat osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

17 Ukázka APV – Příspěvek na péči Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

18 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 HW vybavení MPSV zajišťuje pro IS HN dodávky potřebného HW včetně servisu (záručního i pozáručního) a ekologické likvidace vyřazené techniky, úřady hradí spotřební materiál (papíry, tonery do tiskáren…) Techniku MPSV zapůjčuje Smlouvou o přenechání majetku do užívání

19 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Model IS HN a IS SS

20 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Dekompozice IS HN (IS SS) Klientské PC na lokálním úřadě WAN MPSV archivace bude řešena v dalších etapách pro účely testování a školení občan může získat informace přes Portál MPSV vlastní jádro systému – centralizované, vysoce dostupné

21 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Podrobná dekompozice IS HN IS SS)

22 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Vysoká dostupnost centrálního řešení - zjednodušeno

23 Dodavatelé HW Dodavatel centrálního HW: Hewlett&Packard Dodavatel PC: VDI Meta (technika HP) Dodavatel tiskáren*: Grall, a.s. (technika DELL) Dodavatel frankovacích a obálkovacích strojů*: VDI Meta (technika Xertec – Frama) Dodavatel serverů: DELL Dodavatel čteček čárového kódu: zatím neznám * Oznámení zadavatele, běží lhůta pro námitky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

24 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Komunikace MPSV zajišťuje a hradí komunikační připojení k centrální databázi na MPSV včetně potřebných aktivních prvků, nezajišťuje ani nehradí vnitřní LAN rozvody

25 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Topologie sítě WAN MPSV

26 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Připojení pracoviště HN (SS) pověřené obce

27 Dodavatel komunikačního připojení ANECT, a.s. Komunikační linky: GTS NOVERA, a.s. + T- Systems Pragonet Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

28 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Podklady pro realizaci projektu připojení pracovišť HN (SS) k WAN MPSV Dotazníky Cíle dotazníků: Zjistit přesnou adresu pracoviště HN (SS) Zjistit kontaktní informace na technické pracovníky Zjistit informace o možnostech napojení sítě obce do WAN MPSV Poskytnout podklady pro zřízení datových okruhů Poskytnout podklady pro projektovou přípravu Termíny pro vyplnění dotazníků: Prosíme do konce května

29 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Dotazníky pro připojení pracoviště HN (SS) jsou umístěny na adrese (současně na CD) http://www.mpsv.cz/tmp/dotaznik09-05-06.zip ke stažení, vyplnění a odeslání elektronickou poštou na adresu stanislav.borecky@anect.com a v kopii na jitka.zemlova@mpsv.cz

30 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ISHN Informační Systém Hmotné Nouze IS SS Informační Systém Sociálních Služeb Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google