Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IS HN a SS, 5.9.2006 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IS HN a SS, 5.9.2006 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram,"— Transkript prezentace:

1 IS HN a SS, 5.9.2006 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram, školení, čárové kódy ukázky z programu – základní funkce, sejmuté obrazovky formuláře, hotline Ing. Martin Procházka, RNDr. Pavel Čížek

2 IS HN a SS, 5.9.2006 Smluvní vztahy MPSV: zadavatel OKsystem: návrh, vývoj APV (OKnouze, OKslužby), následný rozvoj a údržba, poskytnutí dalšího licenčního programového vybavení, školení uživatelé: pověřené ObÚ (389+22+5 úřadů vojenských újezdů), ObÚ s rozšířenou působností (205+22 správní obvody v Praze), 14 KÚ, MPSV jako součást jednotného IS v sociální oblasti (spolu s IS SSP/OKdávky, IS SZ/OKpráce na 77 ÚP – 600+ pracovišť) – celkem 1 000+ pracovišť, 10 000+ uživatelů partneři: ANECT, HP,...

3 IS HN a SS, 5.9.2006 Využití stávajících funkcí a vazeb Co se při realizaci IS HN a IS SS využívá z IS SSP a IS SZ –vzájemné předávání dat –řešení konfliktů identifikačních údajů osob a dalších údajů –kontrolní mechanismy zabraňující zneužití dávek –komunikační vazby na jiné IS státní správy –elektronická verze formulářů žádostí a potvrzení –evidence písemností, spis –integrace do bezpečnostních zón MPSV –sledování pohybu, skenování a archivace písemností –implementace PKI a užití čipových karet Co je v HN/SS jinak –jedna centrální databáze –VVA architektura –vlastní dávky

4 IS HN a SS, 5.9.2006 Příklady informací potřebných pro rozhodování, které budou získávány z jiných IS státní správy  o nezaopatřenosti dítěte  o vlastnictví z katastru nemovitostí  o pobírání dávek SSP a okruhu SPO  o příjmech z daňových přiznání  z registru obyvatel  o příjmech z dávek důchodového a nemocenského pojištění  o účasti na sociálním, důchodovém a nemocenském pojištění  o uchazeči o zaměstnání a pobírání podpory MV ČÚZK IS SSP FÚ IS SZ IS ČSSZ, OSSZ IS MV IS MO  o nároku na příspěvek na bydlení

5 IS HN a SS, 5.9.2006 Nové sociální zákony zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Dávky pomoci v hmotné nouzi: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na péči Registr poskytovatelů sociálních služeb zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

6 IS HN a SS, 5.9.2006 Architektura APV Centrum Obecní úřady Krajské úřady Veřejnost WAN / Internet Vícevrstvá architektura nad centrální databází Na uživatelských PC nebudou žádná data. Veškerá aplikační logika a data a budou na aplikačních a databázových serverech v centru MPSV. Aplikace spouštěná na uživatelských PC bude s grafickým rozhraním typu MS Windows a komfortem klient/serverových aplikací.

7 IS HN a SS, 5.9.2006 Instalace APV v centru – na databázovém serveru (Itanium/HP-UX), na aplikačních serverech (HP blade servery dvoujádrové AMD/Linux), zdvojené centrální systémy, navíc testovací servery pro nové verze na klientech – nastavení Windows, Java Runtime Environment (JRE), Web Start speciality VVA – využití lokálních tiskáren, čteček čárového kódu, čteček čipových karet, šifrování, elektronický podpis

8 IS HN a SS, 5.9.2006 Komise APV, testování APV první jednání komise APV na MPSV 19.9.2006 –formuláře –prezentace programu testování programu – hned po úvodní schůzce komise APV k registru poskytovatelů sociálních služeb 2.10.2006

9 IS HN a SS, 5.9.2006 Harmonogram APV ověřovací verze OKnouze již v r. 2005 pilotní verze – pro ověření funkce komunikační infrastruktury do 31.7.2006 testovací verze do 19.9.2006 verze pro školení do 31.10.2006 verze pro plošný zkušební provoz do 20.11.2006 verze 1.0 pro rutinní provoz do 31.12.2006

10 IS HN a SS, 5.9.2006 Školení Obsluha aplikace OKnouze/OKslužby jednodenní školení v listopadu a prosinci 2006 společné pro uživatele, vykonávající jednu a/nebo druhou agendu (zastupitelnost, změna pozice) v učebnách krajských úřadů pro obce na území kraje termíny budou v krajích různé podle možností počítačových učeben OKslužby pro krajské úřady (registr poskytovatelů sociálních služeb) jednodenní školení, jedno v Praze, druhé v Brně v prosinci 2006 OKnouze/OKslužby pro správce jednodenní školení – formou prezentace ve velkém sále seznámení se s oběma aplikacemi technické informace Informace o školení dostanou obecní úřady v polovině září, pak se hned budou moci registrovat

11 IS HN a SS, 5.9.2006 Čárové kódy, přihlašování k APV evidence dokumentů od samotného začátku, na výstupních se čárový kód tiskne, na vstupní se nalepuje podle zákona o spisové službě – úřad může mít pro různé agendy samostatné spisové služby, možnost exportu výhled 2007 (a později) – digitalizace, svoz a archivace v centrální spisovně výhled – přihlašování k APV – v r. 2007 nejprve heslo, později čipová karta s kvalifikovaným certifikátem

12 IS HN a SS, 5.9.2006 Rozhraní do účetnictví vyhodnocení dotazníků – GINIS (167), Fenix (67), KEO(24), ORSOFT(21), VERA(16), MUNIS(15), ostatní <5 výplata převodem na účet, poukázkou, v hotovosti export dat do účetnictví – datový formát bude zveřejněn do 30.9.2006

13 IS HN a SS, 5.9.2006 Hotline OKnouze/OKslužby E-mail: hotline.oknouze@oksystem.czhotline.oknouze@oksystem.cz Telefon: 244 021 230 Zahájení: 1.9.2006 (20.9.2006) Informace –Informace OKnouze č. /rok –Informace OKslužby č. /rok –Informace OKslužby – registr č. /rok

14 IS HN a SS, 5.9.2006 Organizace pomoci v hmotné nouzi a sociálních službách Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (227 obcí z 415 pověřených obcí) Obecní úřady pověřených obcí (415 obcí) Krajské úřady a magistrát hl. města Prahy MPSV Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (mimo pomoc při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na živobytí Aktivizační plán a konzultace pro osoby dlouhodobě pobírající příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (včetně pomoci při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na péči Odvolací řízení Registr poskytovatelů sociálních služeb Řízení a kontrola výkonu státní správy v oblasti HN a SS Správa IS Odvolací řízení Registr poskytovatelů sociálních služeb

15 IS HN a SS, 5.9.2006 Příprava na zavedení uživatelů IS HN a SS Uživatelé v IS HN a SS – IK MPSV Web MPSV – Postup a formuláře Seznamy zaměstnanců Souhlas se zpracováním osobních údajů Zavedení do centrální databáze uživatelů Přiřazení IK MPSV (identifikátor klienta) Zavedení uživatelů do IS systémů Řešení změn uživatelů a jejich oprávnění

16 IS HN a SS, 5.9.2006 Přihlášení do aplikace

17 IS HN a SS, 5.9.2006 Změna hesla

18 IS HN a SS, 5.9.2006 Uživatelé

19 IS HN a SS, 5.9.2006 Nový zaměstnanec

20 IS HN a SS, 5.9.2006 Výběr zaměstnance v centrálním registru MPSV

21 IS HN a SS, 5.9.2006 Oprávnění

22 IS HN a SS, 5.9.2006 Seznam pracovišť, úřadů

23 IS HN a SS, 5.9.2006 Pracoviště

24 IS HN a SS, 5.9.2006 Poukázky na zboží a služby

25 IS HN a SS, 5.9.2006 Poukázky na zboží a služby

26 IS HN a SS, 5.9.2006 Formuláře Žádosti o –příspěvek na živobytí –doplatek na bydlení –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí –mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje –mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením –příspěvek na péči Příjmy –Doklad o výši měsíčního příjmu –Doklad o podnikání a samostatně výdělečné činnosti –Seznam ostatních započítávaných příjmů - 01 Zdravotní stav –Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ÚP –Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem –Potvrzení o nutnosti dietního stravování Potvrzení o studiu Informace o užívaném bytu Ochrana osobních údajů –Souhlas s předáváním rodného čísla ČP –Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla ČP

27 IS HN a SS, 5.9.2006 Výběr osoby

28 IS HN a SS, 5.9.2006 Žádosti a potvrzení osoby

29 IS HN a SS, 5.9.2006 Příspěvek na živobytí

30 IS HN a SS, 5.9.2006 Informace o osobě

31 IS HN a SS, 5.9.2006 Měsíční příjem

32 IS HN a SS, 5.9.2006 Příjem z podnikání a jiné SVČ

33 IS HN a SS, 5.9.2006 Obsah spisu

34 IS HN a SS, 5.9.2006 Složky písemností

35 IS HN a SS, 5.9.2006 Podací deník

36 IS HN a SS, 5.9.2006 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "IS HN a SS, 5.9.2006 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram,"

Podobné prezentace


Reklamy Google