Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IS HN a SS, 5.9.2006 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IS HN a SS, 5.9.2006 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram,"— Transkript prezentace:

1 IS HN a SS, IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram, školení, čárové kódy ukázky z programu – základní funkce, sejmuté obrazovky formuláře, hotline Ing. Martin Procházka, RNDr. Pavel Čížek

2 IS HN a SS, Smluvní vztahy MPSV: zadavatel OKsystem: návrh, vývoj APV (OKnouze, OKslužby), následný rozvoj a údržba, poskytnutí dalšího licenčního programového vybavení, školení uživatelé: pověřené ObÚ ( úřadů vojenských újezdů), ObÚ s rozšířenou působností ( správní obvody v Praze), 14 KÚ, MPSV jako součást jednotného IS v sociální oblasti (spolu s IS SSP/OKdávky, IS SZ/OKpráce na 77 ÚP – 600+ pracovišť) – celkem pracovišť, uživatelů partneři: ANECT, HP,...

3 IS HN a SS, Využití stávajících funkcí a vazeb Co se při realizaci IS HN a IS SS využívá z IS SSP a IS SZ –vzájemné předávání dat –řešení konfliktů identifikačních údajů osob a dalších údajů –kontrolní mechanismy zabraňující zneužití dávek –komunikační vazby na jiné IS státní správy –elektronická verze formulářů žádostí a potvrzení –evidence písemností, spis –integrace do bezpečnostních zón MPSV –sledování pohybu, skenování a archivace písemností –implementace PKI a užití čipových karet Co je v HN/SS jinak –jedna centrální databáze –VVA architektura –vlastní dávky

4 IS HN a SS, Příklady informací potřebných pro rozhodování, které budou získávány z jiných IS státní správy  o nezaopatřenosti dítěte  o vlastnictví z katastru nemovitostí  o pobírání dávek SSP a okruhu SPO  o příjmech z daňových přiznání  z registru obyvatel  o příjmech z dávek důchodového a nemocenského pojištění  o účasti na sociálním, důchodovém a nemocenském pojištění  o uchazeči o zaměstnání a pobírání podpory MV ČÚZK IS SSP FÚ IS SZ IS ČSSZ, OSSZ IS MV IS MO  o nároku na příspěvek na bydlení

5 IS HN a SS, Nové sociální zákony zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Dávky pomoci v hmotné nouzi: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na péči Registr poskytovatelů sociálních služeb zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

6 IS HN a SS, Architektura APV Centrum Obecní úřady Krajské úřady Veřejnost WAN / Internet Vícevrstvá architektura nad centrální databází Na uživatelských PC nebudou žádná data. Veškerá aplikační logika a data a budou na aplikačních a databázových serverech v centru MPSV. Aplikace spouštěná na uživatelských PC bude s grafickým rozhraním typu MS Windows a komfortem klient/serverových aplikací.

7 IS HN a SS, Instalace APV v centru – na databázovém serveru (Itanium/HP-UX), na aplikačních serverech (HP blade servery dvoujádrové AMD/Linux), zdvojené centrální systémy, navíc testovací servery pro nové verze na klientech – nastavení Windows, Java Runtime Environment (JRE), Web Start speciality VVA – využití lokálních tiskáren, čteček čárového kódu, čteček čipových karet, šifrování, elektronický podpis

8 IS HN a SS, Komise APV, testování APV první jednání komise APV na MPSV –formuláře –prezentace programu testování programu – hned po úvodní schůzce komise APV k registru poskytovatelů sociálních služeb

9 IS HN a SS, Harmonogram APV ověřovací verze OKnouze již v r pilotní verze – pro ověření funkce komunikační infrastruktury do testovací verze do verze pro školení do verze pro plošný zkušební provoz do verze 1.0 pro rutinní provoz do

10 IS HN a SS, Školení Obsluha aplikace OKnouze/OKslužby jednodenní školení v listopadu a prosinci 2006 společné pro uživatele, vykonávající jednu a/nebo druhou agendu (zastupitelnost, změna pozice) v učebnách krajských úřadů pro obce na území kraje termíny budou v krajích různé podle možností počítačových učeben OKslužby pro krajské úřady (registr poskytovatelů sociálních služeb) jednodenní školení, jedno v Praze, druhé v Brně v prosinci 2006 OKnouze/OKslužby pro správce jednodenní školení – formou prezentace ve velkém sále seznámení se s oběma aplikacemi technické informace Informace o školení dostanou obecní úřady v polovině září, pak se hned budou moci registrovat

11 IS HN a SS, Čárové kódy, přihlašování k APV evidence dokumentů od samotného začátku, na výstupních se čárový kód tiskne, na vstupní se nalepuje podle zákona o spisové službě – úřad může mít pro různé agendy samostatné spisové služby, možnost exportu výhled 2007 (a později) – digitalizace, svoz a archivace v centrální spisovně výhled – přihlašování k APV – v r nejprve heslo, později čipová karta s kvalifikovaným certifikátem

12 IS HN a SS, Rozhraní do účetnictví vyhodnocení dotazníků – GINIS (167), Fenix (67), KEO(24), ORSOFT(21), VERA(16), MUNIS(15), ostatní <5 výplata převodem na účet, poukázkou, v hotovosti export dat do účetnictví – datový formát bude zveřejněn do

13 IS HN a SS, Hotline OKnouze/OKslužby Telefon: Zahájení: ( ) Informace –Informace OKnouze č. /rok –Informace OKslužby č. /rok –Informace OKslužby – registr č. /rok

14 IS HN a SS, Organizace pomoci v hmotné nouzi a sociálních službách Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (227 obcí z 415 pověřených obcí) Obecní úřady pověřených obcí (415 obcí) Krajské úřady a magistrát hl. města Prahy MPSV Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (mimo pomoc při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na živobytí Aktivizační plán a konzultace pro osoby dlouhodobě pobírající příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (včetně pomoci při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na péči Odvolací řízení Registr poskytovatelů sociálních služeb Řízení a kontrola výkonu státní správy v oblasti HN a SS Správa IS Odvolací řízení Registr poskytovatelů sociálních služeb

15 IS HN a SS, Příprava na zavedení uživatelů IS HN a SS Uživatelé v IS HN a SS – IK MPSV Web MPSV – Postup a formuláře Seznamy zaměstnanců Souhlas se zpracováním osobních údajů Zavedení do centrální databáze uživatelů Přiřazení IK MPSV (identifikátor klienta) Zavedení uživatelů do IS systémů Řešení změn uživatelů a jejich oprávnění

16 IS HN a SS, Přihlášení do aplikace

17 IS HN a SS, Změna hesla

18 IS HN a SS, Uživatelé

19 IS HN a SS, Nový zaměstnanec

20 IS HN a SS, Výběr zaměstnance v centrálním registru MPSV

21 IS HN a SS, Oprávnění

22 IS HN a SS, Seznam pracovišť, úřadů

23 IS HN a SS, Pracoviště

24 IS HN a SS, Poukázky na zboží a služby

25 IS HN a SS, Poukázky na zboží a služby

26 IS HN a SS, Formuláře Žádosti o –příspěvek na živobytí –doplatek na bydlení –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí –mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje –mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením –příspěvek na péči Příjmy –Doklad o výši měsíčního příjmu –Doklad o podnikání a samostatně výdělečné činnosti –Seznam ostatních započítávaných příjmů - 01 Zdravotní stav –Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ÚP –Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem –Potvrzení o nutnosti dietního stravování Potvrzení o studiu Informace o užívaném bytu Ochrana osobních údajů –Souhlas s předáváním rodného čísla ČP –Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla ČP

27 IS HN a SS, Výběr osoby

28 IS HN a SS, Žádosti a potvrzení osoby

29 IS HN a SS, Příspěvek na živobytí

30 IS HN a SS, Informace o osobě

31 IS HN a SS, Měsíční příjem

32 IS HN a SS, Příjem z podnikání a jiné SVČ

33 IS HN a SS, Obsah spisu

34 IS HN a SS, Složky písemností

35 IS HN a SS, Podací deník

36 IS HN a SS, Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "IS HN a SS, 5.9.2006 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram,"

Podobné prezentace


Reklamy Google