Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram, školení, čárové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram, školení, čárové."— Transkript prezentace:

1 IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram, školení, čárové kódy ukázky z programu – základní funkce, sejmuté obrazovky formuláře, hotline

2 IS HN a SS Smluvní vztahy MPSV: zadavatel OKsystem: návrh, vývoj APV (OKnouze, OKslužby), následný rozvoj a údržba, poskytnutí dalšího licenčního programového vybavení, školení uživatelé: pověřené ObÚ (389+22+5 úřadů vojenských újezdů), ObÚ s rozšířenou působností (205+22 správní obvody v Praze), 14 KÚ, MPSV jako součást jednotného IS v sociální oblasti (spolu s IS SSP/OKdávky, IS SZ/OKpráce na 77 ÚP – 600+ pracovišť) – celkem 1 000+ pracovišť, 10 000+ uživatelů partneři: ANECT, HP,...

3 IS HN a SS Využití stávajících funkcí a vazeb Co se při realizaci IS HN a IS SS využívá z IS SSP a IS SZ –vzájemné předávání dat –řešení konfliktů identifikačních údajů osob a dalších údajů –kontrolní mechanismy zabraňující zneužití dávek –komunikační vazby na jiné IS státní správy –elektronická verze formulářů žádostí a potvrzení –evidence písemností, spis –integrace do bezpečnostních zón MPSV –sledování pohybu, skenování a archivace písemností –implementace PKI a užití čipových karet Co je v HN/SS jinak –jedna centrální databáze –VVA architektura –vlastní dávky

4 IS HN a SS Příklady informací potřebných pro rozhodování, které budou získávány z jiných IS státní správy  o nezaopatřenosti dítěte  o vlastnictví z katastru nemovitostí  o pobírání dávek SSP a okruhu SPO  o příjmech z daňových přiznání  z registru obyvatel  o příjmech z dávek důchodového a nemocenského pojištění  o účasti na sociálním, důchodovém a nemocenském pojištění  o uchazeči o zaměstnání a pobírání podpory MV ČÚZK IS SSP FÚ IS SZ IS ČSSZ, OSSZ IS MV IS MO  o nároku na příspěvek na bydlení

5 IS HN a SS Nové sociální zákony zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Dávky pomoci v hmotné nouzi: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (obsahuje pět dávek) Příspěvek na péči Registr poskytovatelů sociálních služeb zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

6 IS HN a SS Architektura APV Centrum Obecní úřady Krajské úřady Veřejnost WAN / Internet Vícevrstvá architektura nad centrální databází Na uživatelských PC nebudou žádná data. Veškerá aplikační logika a data a budou na aplikačních a databázových serverech v centru MPSV. Aplikace spouštěná na uživatelských PC bude s grafickým rozhraním typu MS Windows a komfortem klient/serverových aplikací.

7 IS HN a SS Instalace APV v centru – na databázovém serveru (Itanium/HP-UX), na aplikačních serverech (HP blade servery dvoujádrové AMD/Linux), zdvojené centrální systémy, navíc testovací servery pro nové verze na klientech – nastavení Windows, Java Runtime Environment (JRE), Web Start speciality VVA – využití lokálních tiskáren, čteček čárového kódu, čteček čipových karet, šifrování, elektronický podpis

8 IS HN a SS Komise APV, testování APV první jednání komise APV na MPSV 19.9.2006, 18.10.2006, další koncem listopadu –formuláře –prezentace programu testování programu – hned po úvodní schůzce komise APV k registru poskytovatelů sociálních služeb 24.10.2006

9 IS HN a SS Výstupy z komise APV Formuláře jsou téměř uzavřeny Výstupy do účetnictví – harmonogram –18.10. byl návrh projednán –23.10. byla aktualizovaná verze předána MPSV ke zveřejnění –Období do 1.11 je pro sesbírání případných připomínek, pokud chcete, pošlete konkrétní strukturu, kterou by jste chtěli zapracovat, pokusíme se na to reagovat, ale nejsme schopni garantovat –Výplaty musí projít účetnictvím –Do 8.11. uzavření verze rozhraní

10 IS HN a SS Harmonogram APV ověřovací verze OKnouze již v r. 2005 pilotní verze – pro ověření funkce komunikační infrastruktury do 31.7.2006 testovací verze k 19.9.2006 verze pro školení do 31.10.2006 verze pro plošný zkušební provoz do 20.11.2006 verze 1.0 pro rutinní provoz do 31.12.2006

11 IS HN a SS Praktické poznámky Zkouška konektivity aplikace –Zatím funkční na všech připojených pracovištích (tři testovací a jeden pilotní) Zátěžové testy –Na MPSV proběhnou kolem 1.11.2006 –Na přelomu listopadu a prosince proběhnou celoplošné testy –Informatici dostanou SW a podrobný postup Zkušební provoz aplikace Zkusit poté, co první lidé projdou školením

12 IS HN a SS Praktické poznámky Bude zprovozněn ostrý server ke zkoušení –Po dodávce HW na MPSV –Podle harmonogramu APV do 20.11.2006 Přechod na ostrou verzi –29.12. ve 13.00 se databáze uzavře –Její obsah bude smazán –2.1. se otevře

13 IS HN a SS Praktické poznámky Testování aplikace –Provádí se na: Praha 5, Sadská, Blansko, Doksy, Olomouc, KÚ jhm. kraje První protokol už byl odevzdán, do konce října obdrží další

14 IS HN a SS Školení Obsluha aplikace OKnouze/OKslužby jednodenní školení v listopadu a prosinci 2006 společné pro uživatele, vykonávající jednu a/nebo druhou agendu (zastupitelnost, změna pozice) v učebnách krajských úřadů pro obce na území kraje termíny budou v krajích různé podle možností počítačových učeben OKslužby pro krajské úřady (registr poskytovatelů sociálních služeb) jednodenní školení, jedno v Praze 14.12., druhé v Brně 6.12. OKnouze/OKslužby pro správce jednodenní školení – formou prezentace ve velkém sále seznámení se s oběma aplikacemi technické informace

15 IS HN a SS Školení Informace o školení pro obsluhu aplikace byly zveřejněny na WEBu MPSV Současně tato informace šla na všechny obce V této chvíli je registrováno přes 3 500 účastníků V některých krajích pro veliký zájem byly značně rozšířeny školící kapacity Nejvíce v Moravskoslezském kraji – přes 700 školenců Celkový počet školících dnů je 344

16 IS HN a SS Čárové kódy, přihlašování k APV evidence dokumentů od samotného začátku, na výstupních se čárový kód tiskne, na vstupní se nalepuje podle zákona o spisové službě – úřad může mít pro různé agendy samostatné spisové služby, možnost exportu výhled – přihlašování k APV – v r. 2007 nejprve heslo, později čipová karta s kvalifikovaným certifikátem

17 IS HN a SS Rozhraní do účetnictví vyhodnocení dotazníků – GINIS (167), Fenix (67), KEO(24), ORSOFT(21), VERA(16), MUNIS(15), ostatní <5 výplata převodem na účet, poukázkou, v hotovosti export dat do účetnictví

18 IS HN a SS Hotline OKnouze/OKslužby E-mail: hotline.oknouze@oksystem.czhotline.oknouze@oksystem.cz Telefon: 244 021 230 Zahájení: 1.9.2006 (20.9.2006) Informace –Informace OKnouze č. /rok –Informace OKslužby č. /rok –Informace OKslužby – registr č. /rok

19 IS HN a SS Organizace pomoci v hmotné nouzi a sociálních službách Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (227 obcí z 415 pověřených obcí) Obecní úřady pověřených obcí (415 obcí) Krajské úřady a magistrát hl. města Prahy MPSV Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (mimo pomoc při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na živobytí Aktivizační plán a konzultace pro osoby dlouhodobě pobírající příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc (včetně pomoci při nebezpečí sociálního vyloučení) Příspěvek na péči Odvolací řízení Registr poskytovatelů sociálních služeb Řízení a kontrola výkonu státní správy v oblasti HN a SS Správa IS Odvolací řízení Registr poskytovatelů sociálních služeb

20 IS HN a SS Příprava na zavedení uživatelů IS HN a SS Uživatelé v IS HN a SS – IK MPSV Web MPSV – Postup a formuláře Seznamy zaměstnanců Souhlas se zpracováním osobních údajů Zavedení do centrální databáze uživatelů Přiřazení IK MPSV (identifikátor klienta) Zavedení uživatelů do IS systémů Řešení změn uživatelů a jejich oprávnění

21 IS HN a SS Přihlášení do aplikace

22 IS HN a SS Změna hesla

23 IS HN a SS Uživatelé

24 IS HN a SS Nový zaměstnanec

25 IS HN a SS Výběr zaměstnance v centrálním registru MPSV

26 IS HN a SS Oprávnění

27 IS HN a SS Seznam pracovišť, úřadů

28 IS HN a SS Pracoviště

29 IS HN a SS Poukázky na zboží a služby

30 IS HN a SS Poukázky na zboží a služby

31 IS HN a SS Formuláře Žádosti o –příspěvek na živobytí –doplatek na bydlení –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí –mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje –mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů –mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením –příspěvek na péči Příjmy –Doklad o výši měsíčního příjmu –Doklad o podnikání a samostatně výdělečné činnosti –Seznam ostatních započítávaných příjmů - 01 Zdravotní stav –Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ÚP –Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem –Potvrzení o nutnosti dietního stravování Potvrzení o studiu Informace o užívaném bytu Ochrana osobních údajů –Souhlas s předáváním rodného čísla ČP –Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla ČP

32 IS HN a SS Výběr osoby

33 IS HN a SS Žádosti a potvrzení osoby

34 IS HN a SS Příspěvek na živobytí

35 IS HN a SS Informace o osobě

36 IS HN a SS Měsíční příjem

37 IS HN a SS Příjem z podnikání a jiné SVČ

38 IS HN a SS Obsah spisu

39 IS HN a SS Složky písemností

40 IS HN a SS Podací deník

41 IS HN a SS závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "IS HN a SS Aplikační programové vybavení OKnouze a OKslužby Architektura, vazby na další IS, instalace, komise APV, testování, harmonogram, školení, čárové."

Podobné prezentace


Reklamy Google