Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační Systém Hmotné Nouze (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) Informační Systém Sociálních Služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační Systém Hmotné Nouze (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) Informační Systém Sociálních Služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních."— Transkript prezentace:

1 Informační Systém Hmotné Nouze (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) Informační Systém Sociálních Služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV

2 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Dávky: Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, §4, odst. (1): Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §7, odst. (1): Příspěvek na péči Registr: Registr poskytovatelů sociálních služeb - § 85, §86, §87 Vytváří se jednotný IS za sociální oblast ( IS SS je součástí IS HN - §30, odst. (2) zákona č. 108/2006Sb. ) Jednotný IS zajišťuje podporu pro výkon státní správy: Oba zákony nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

3 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Seminář se týká informačního zabezpečení HN a SS (tedy SW - APV, HW, komunikace) Netýká se obecně obsahu obou zákonů, např. financování, způsobu výplaty dávek, jejich posuzování, podmínek registrace, … Odborné útvary ministerstva budou pořádat podrobná školení. Zákon o pomoci v hmotné nouzi – příslušný na MPSV je odbor sociální politiky. Případné dotazy, připomínky k zákonu, apod. prostřednictvím KÚ (jejich sociálních odborů). Zákon o sociálních službách – příslušný na MPSV je odbor sociálních služeb. Informace budou zveřejňovány i na webu MPSV www.mpsv.cz.

4 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Všechny presentace z tohoto a dalších seminářů a další potřebné informace a pokyny k zavádění IS HN a SS jsou průběžně uveřejňovány na webu MPSV na adrese www.mpsv.cz/tmp/hmotna_nouze

5 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

6 tel: 22192 2571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Aplikační programové vybavení (APV) MPSV zajišťuje a hradí údržbu, vývoj, dodávku licencí a školení (§52,odst.(3) zákona č. 111/2006 Sb., resp. §30,odst.(2) a §86 zákona č. 108/2006 Sb.). HW vybavení MPSV zajišťuje pro IS HN a IS SS dle počtu pracovníků dodávky potřebného HW včetně servisu (záručního i pozáručního) a ekologické likvidace vyřaze- né techniky, úřady hradí spotřební materiál (papíry, tonery do tiskáren…). Techniku MPSV zapůjčí Smlouvou o přenechání majetku do užívání. Komunikace MPSV zajišťuje a hradí komunikační připojení k centrální databázi na MPSV včetně potřebných aktivních prvků, nezajišťuje ani nehradí vnitřní LAN rozvody. Základní informace k zavádění IS HN a SS

7 Harmonogram realizace IS HN a SS  Testovací provoz 10.11.2006 Pouze na vybraných úřadech. Komunikační systém: Karlovarský region, ÚMČ Praha 5, MÚ Sadská APV: ÚMČ Praha 5, MÚ Sadská, MÚ Doksy, MÚ Blansko, KÚ Jihomoravského kraje Magistrát města Olomouc  Zkušební provoz 20.11. - 15.12.2006 postupně na všech úřadech  Školení uživatelů 1.11. - 22.12.2006 po jednotlivých krajích v učebnách KÚ  Zahájení ostrého provozu 1.1.2007 Dne 29.12.2006 13:00 budou smazána všechna data v centrální databázi, databáze bude uzamčena a budou nahrána data o osobách pobírajících příspěvek k důchodu pro bezmocnost (cca 185 tis. osob). Databáze bude otevřena jako ostrá 2. ledna 2007 v 6:00 hodin. Uživatelské účty zůstanou zachovány. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz,

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 PODPORA UŽIVATELŮ IS HN a SS Problémy s instalací, provozem nebo nesprávné chování APV je možné hlásit elektronicky e-mailem, včetně upřesňujících konkrétních obrazovek, na adresu hotline.oknouze@oksystem.cz nebo telefonicky na číslo 244 021 230. Všechny další požadavky (opravy dodaných zařízení, problémy v komunikaci a podobně) budou zajišťovány prostřednictvím příslušných pracovníků detašovaných pracovišť MPSV, na které je třeba tyto požadavky směrovat. Ti pak zadají požadavek do systému HelpDesk. V případě, že pracovník příslušného detašovaného pracoviště bude nedostupný, je možné zadat požadavek prostřednictvím HelpLine WAN MPSV v Praze – tel. 221 922 433 nebo na e-mailové adrese helpline@mpsv.cz Seznam a kontakty na detašované pracovníky jsou uvedeny na následujících slidech. Tento seznam, včetně příslušnosti jednotlivých lokalit, je k dispozici i na webové stránce hmotné nouze ve složce HK_05-09-06.zip.

9 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Seznam a kontakty na detašované pracovníky Praha a kraj Středočeský Pavel Vadinský221 922 676 pavel.vadinsky@mpsv.cz Václav Mašek221 922 357vaclav.masek@mpsv.cz Kraj Jihočeský a Vysočina Ing. Pavel Kálal 387 709 121pavel.kalal@mpsv.cz Ing. Petr Hála 387 709 123petr.hala@mpsv.cz Kraj Plzeňský a Karlovarský Jiří Ryška377 338 450jiri.ryska@mpsv.cz Ing. Jana Žáková377 338 451jana.zakova@mpsv.cz Ing. Václava Holubová377 338 452vaclava.holubova@mpsv.cz Kraj Ústecký aLiberecký Jan Woller475 600 690jan.woller@mpsv.cz Vlastimil Roslapil475 600 690vlastik.roslapil@mpsv.cz

10 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Seznam a kontakty na detašované pracovníky pokračování Kraj Královéhradecký a Pardubický Ing. Luboš Pohl495 868 862lubos.pohl@mpsv.cz Ing. Vladimír Zilvar495 868 861vladimir.zilvar@mpsv.cz Kraj Jihomoravský a Zlínský Ing. Milan Mather545 574 241milan.mather@mpsv.cz Jan Juránek545 214 749jan.juranek@mpsv.cz Kraj Moravskoslezský a Olomoucký Ing. Pavlína Polochová596 127 551pavlina.polochova@mpsv.cz Ing. Hana Válová596 263 704hana.valova@mpsv.cz

11 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Termíny dodávek HW PC (HP COMPAQ dc7600 sff)) Objednáno 2.500 kusů, dodání do 5.11. Osobní tiskárny (DELL Laser Printer 1710) Objednáno 2.500 kusů, dodání do 10.11. Multifunkční zařízení (Xerox M20i, VCP 7228) Objednáno 200 ks malých a 76 velkých, dodání do 30.11. Frankovací stroje (Frama) Objednáno 40 ks velkých a 130 malých, dodání do 30.11. Čtečky čárového kódu (CE1000) Objednáno 2.500 kusů, dodání do 5.11.

12 Další informace k dodávkám HW tel: 22192571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Hlášení uživatelů a doplňování nových: Stejným způsobem jako nyní, tj. písemně, podepsané a orazítkované seznamy uživatelů na MPSV a jejich souhlasy se zpracováním osobních údajů (informace a formuláře jsou v souboru HK_05-09-06.zip). Kontakt Martina Zahálková, tel. 221922547, martina.zahalkova@mpsv.cz Upřesňování, případně doplňování HW: Kontakt Ing. Karel Fejt, tel. 221922412, karel.fejt@mpsv.cz Servisní podpora techniky: Všechny požadavky na opravy dodaných zařízení budou zajišťovány prostřednictvím příslušných pracovníků detašovaných pracovišť MPSV (viz. informace k podpoře uživatelů IS HN a SS). Podrobnější informace, včetně kontaktů na dodavatele pro výjimečné případy, jsou k dispozici na webové stránce hmotné nouze v souboru Servis_zarizeni ve složce Hardware.

13 Další informace k zavádění IS HN a SS tel: 22192571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Školení k APV - všechny informace na webové adrese hmotné nouze. Pro kraj Jihomoravský a zejména Moravskoslezský byl rozšířen počet termínů. Registr – 14.12. KÚ Středočeského kraje pro Čechy, 7.12. KÚ Jihomoravského kraje pro Moravu. V období 29.11 až 4.12. bude ještě jedno školení informatiků k APV – pozvánky včas rozešleme. SW pro PC Na webové adrese hmotné nouze budou zveřejněny SW pro PC – download (WIN XP, Office Standard, Java ve správné verzi, ovladač čtečky čárového Kódu) – stahování a využívání bude kontrolováno. Vývoj APV v roce 2006 MPSV ustavilo odborné komise APV (HN/SS a registr), složené ze specialistů MPSV a zástupců vybraných úřadů, kteří se též podílejí na testování.

14 Další informace k zavádění IS HN a SS tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Návaznost na účetnictví Rozhraní zveřejněno k diskusi a připomínkám do 1.11.2006 XML soubor Platební příkazy ČNB a poukázky České poště generovány v účetních systémech, nikoli APV Oknouze a OKslužby

15 Další informace k zavádění IS HN a SS tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Návaznost na spisovou službu Na webové stránce hmotné nouze metodický pokyn, schválen MV ČR 2 etapy: 1. Do konce roku 2006 – bez existence rozhraní Frankovací stroj ovládán z PC samostatně 2. Do 30.4.2007 zveřejněno rozhraní pro spisové služby a ovládání frankovacího stroje Nutno vyřešit identifikaci štítky s čárovým kódem.

16 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Smluvní zajištění Smlouva o přenechání majetku do užívání Zveřejněna na webové stránce hmotné nouze ve složce Smluvni_zajisteni Další informace k zavádění IS HN a SS

17 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Další vývoj v roce 2007 digitalizace a archivace dokumentů. Vybavení skenerem Čipové karty, QC I.CA Požadavky na APV a HW - změny Další informace k zavádění IS HN a SS

18 tel: 221922571, e-mail: roman.kucera @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkujeme všem za pozornost.


Stáhnout ppt "Informační Systém Hmotné Nouze (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) Informační Systém Sociálních Služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google