Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt ELIŠKA Centrální registr řidičů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt ELIŠKA Centrální registr řidičů"— Transkript prezentace:

1 Projekt ELIŠKA Centrální registr řidičů
květen 2006 Realizační tým ICZ

2 Program semináře Současný stav Základní informace o projektu Eliška
Architektura systému Harmonogram Diskuse

3 Centrální registr řidičů
evidence podle platné legislativy Zákon /1990 Sb. O přestupcích Zákon /2000 Sb. O silničním provozu Zákon /2000 Sb. O informačních systémech Vyhláška 31/2001 Sb. O řidičských průkazech a Registru řidičů Osoby a jejich údaje Řidičská oprávnění Žádosti o ŘP Vydané ŘP Cizí ŘP Mezinárodní ŘP Evidence přestupků a bodů … a současně používané aplikace Učitelská oprávnění Profesní osvědčení Pátrání po ŘP

4 Současný stav - schéma Okres Centrum ter okresní databáze 4gl
centrální databáze 4gl okresní databáze 4gl ter „ostatní“ aplikace okresní databáze 4gl ter 4

5 Současný stav Rozptýlená data zpožděná vazba napříč celým teritoriem
problematická ochrana není zajištěna konzistence informací Obtížná správa Znakové uživatelské rozhraní nedovoluje zobrazit grafická data (obrázky, fotografie)

6 Uživatelské rozhraní

7 Základní informace o projektu Eliška
Projekt Eliška je realizován pro MD ČR Hlavní cíle projektu Připravit nezbytné technické a organizační podmínky pro podporu agendy evidence řidičů (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho změny platné k dané zákonem č. 411/2005) Změna programového vybavení Školení úředníků Zvýšit kvalitu dat v registru řidičů Přechod na centrální systém Postupné čištění dat v registru Umožnit výměnu informací s dalšími systémy VS

8 Architektura systému Třívrstvá architektura
Data i funkce soustředěny v centru Centrum poskytuje služby uživatelům Centrum komunikuje s externími subjekty

9 Konceptuální schéma Pracoviště koncových uživatelů: PC,
MS IE verse 6.0 PC https Centrum PC centrální databáze aplikační server PC http PC Webové služby PC „ostatní“ aplikace (především EO) PC 9

10 Centrální registr řidičů
Požadavek HTTPS Odpověď Uživatel: Připojení k Centru (síť MV ČR) Standardní PC Internetový prohlížeč např. MS IE verse 6.0 Centrum: datové servery aplikační servery servery pro autentizaci, identifikaci a autorizaci (oprávnění, uživatelé, role)

11 Návrh architektury

12 Vnější vazby systému

13 Datová základna Datový obsah v souladu se zákonem č.
361/2000 Sb., o silničním provozu 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Historie sledovaných údajů Integrita obsahu Řízení přístupu k datům Nepopiratelnost provedených akcí

14 Vazby na systém evidence obyvatel
Získávání aktuálních osobních údajů on-line dotazy do EO Synchronizace základních číselníků, zejména číselníků adresy

15 Komunikace s externími systémy
Vazby na externí systémy On-line (např. Policie ČR - pátrání po řidičských průkazech – systém BEDRUNKA) - Prostřednictvím zabezpečených webových služeb Dávkově (např. STC - zpracování žádostí o ŘP) – ve formátu XML Ověřování oprávnění přístupu k informacím Monitorování dotazů

16 Bezpečnost Ověřování uživatelů a jejich oprávnění v systému
autentizace autorizace Monitorování přístupu uživatelů k informacím (kdo, kdy, proč, jak, co) Zabezpečení komunikace mezi centrem a koncovým uživatelem šifrováním (zabezpečené webové služby na protokolu HTTPS) Zvýšení bezpečnosti důsledným využitím centrálního zabezpečení IS V budoucnu možnost využití čipových karet

17 Základní etapy Změna stávajícího programového vybavení
Ověření nového systému ve vybraných obcích Zajištění technického vybavení pro provoz IS Školení uživatelů Převod stávajících dat vedených v okresních databází do centra Zabezpečení technické podpory pro úřady po přechodu na nový systém

18 Harmonogram 18

19 Ověřovací provoz Minimálně na 5 obcích s rozšířenou působností
V období –

20 Migrace dat Analýza dat Ověření migračních procedur Migrace dat
Analýza dat (okresní databáze), popis datových toků Návrh migračních procedur Ověření migračních procedur Příprava dat Návrh organizačního zabezpečení Provedení testovací migrace Migrace dat Uzamčení stávajících aplikací a konečná migrace

21 Školení uživatelů Školení akreditováno dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávních celků Teoretická část Organizováno po krajích Praktická školení Praha, Brno

22 Provozní podpora -HelpDesk
Slouží pro řešení: Problémů uživatelů Požadavků uživatelů Námětů uživatelů na zlepšení Slouží pro evidenci: Problémů, požadavků a námětů uživatelů Postupu řešení problémů, požadavků a námětů uživatelů Slouží pro zpracování Statistik Získání zpětné vazby

23 Kontakty na HelpDesk 800 249 767, Pracovní dny
, 7:00 – 18:30 automatický operátor – volba č. 2 E-formulář v aplikaci 24x7 Písemně na adresu ICZ a.s. ICZ a.s., Hvězdova 1689/2a; Praha 4

24 Uživatelské rozhraní

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt ELIŠKA Centrální registr řidičů"

Podobné prezentace


Reklamy Google