Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústřední evidence podnikatelů Registr živnostenského podnikání Projekt IS RŽP vč. počátků v hl. m. Praze Březen 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústřední evidence podnikatelů Registr živnostenského podnikání Projekt IS RŽP vč. počátků v hl. m. Praze Březen 2006."— Transkript prezentace:

1 Ústřední evidence podnikatelů Registr živnostenského podnikání Projekt IS RŽP vč. počátků v hl. m. Praze Březen 2006

2 Živnostenské úřady živnostenská agenda
Živnostenské úřady – vznik rok 1992 Změna od vznik 242 živnostenských úřadů v ČR (obec, kraj,centrum) - nutnost nového programu pro evidenci podnikatelů – pro vedení živnostenského rejstříku 205 obecních ŽÚ 22 ŽÚ ÚMČ v hl.m. Praze 14 KŽÚ vč. MHMP OŽ MPO

3 Agenda živnostenských úřadů
dána zákonem č. 570/1991 Sb., o živ. úřadech živnostenské úřady vydávají při splnění zákonem stanovených podmínek průkazy živnostenských oprávnění, provádějí jejich změn nebo rozhodují o tom, že živ. oprávnění nevzniklo provádějí živnostenskou kontrolu a kontrolují dodržování dalších předpisů vedou sankční řízení vedou živnostenský rejstřík

4 Nový IS RŽP – cíle projektu
Sjednocení datové základny – registr pro celou ČR Aktuální informace, data po pořízení předávána on-line do centra Ukončení měsíčního předávání dat na mediích do ústřední evidence podnikatelů Propojení na další registry veřejné správy (obchodní rejstřík, registr obyvatel, registr ekonomických subjektů Sjednocení administrativních procesů (postupů práce) souvisejících s aplikací zákona o ŽÚ a zákona o živnostenském podnikání

5 Příprava nového provozu v úrovni ŽÚ – rok 2003-2006
Začátek – hl. m. Praha 2003 prosinec – setkání ICZ a.s., ŽÚ a informatiků 2004 – červenec až září – pilotní provoz 2004 září – vyhodnocení + úvahy o ověřovacím provozu   2004 – říjen až prosinec : ověřovací provoz (vybavení, fin. prostředky, školení)   2005 – únor – migrace dat za Prahu do jednoho centra a zahájení provozu nového IS RŽP září 2005 – březen 2006 – přesun mimopražských úřadů do centra, OSTRÝ PROVOZ  duben 2006 – rutinní provoz IS RŽP za ČR

6 PRINCIPY ŘEŠENÍ RŽP Odpověď Požadavek
centrální počítač: - datové servery - aplikační servery - servery pro autentizaci, identifikaci a autorizaci (oprávnění, uživatelé, role) uživatel (klient) na ŽÚ: - internetový prohlížeč

7 DATOVÁ ZÁKLADNA A BEZPEČNOST IS
Podpora administrativní činnosti Podpora provozu rejstříku Historie sledovaných údajů Integrita obsahu Řízení přístupu k datům V systému pouze identifikovaní a autentizovaní uživatelé Identifikace pomocí čipové karty Autorizace funkční a datová Nepopiratelnost provedených akcí

8 Implementace systému - obce
Příprava dat opravy, doplnění, cvičné migrace Příprava technické infrastruktury HW - počítače, tiskárny, čtečky čipových karet Základní SW – OS, MS IE, Adobe Reader, SafeSign Komunikace - datová síť úřadu, připojení do Internetu Školení obsluhy Podpora uživatelů při náběhu systému

9 Práce s koncovým uživatelem dle pohledu ŽÚ
Informační web pro uživatele systému Helpdesk Informační okno v aplikaci – pomocník pro práci v systému Školení a uživatelská podpora ze strany ICZ Příprava dokumentů pro aplikaci nového správního řádu Nedostatek – zatím nelze zpracovávat hromadné výstupy, sestavy dle požadavku ŽÚ - některé dokumenty zatím nejsou perfektní – postupné úpravy

10 Co je realizováno a oblasti dalšího rozvoje IS RŽP
Územně identifikační registr Obchodní rejstřík Registr obyvatel ČSÚ Standardní export pro externí odběratele dat Úpravy vyplývající z opodstatněných požadavků uživatelů Tvorby uživatelských sestav Vazba na lokální systémy Výdaje dat pro lokální účely Úpravy vyplývající z legislativních změn Změny související s projektem ZAP Zpřístupnění informací Konsolidace datové základny

11 Nový IS RŽP a jeho výhody
Jediná centrální databáze Komunikace uživatele se systémem je realizována prostředím internetového prohlížeče Aktuální a bezpečná data s možností okamžitého získání informace o podnikatelském subjektu a možností okamžitého získání validních informací z dalších zdrojů (registrů) VS – systém ÚIR-ADR, obchodní rejstřík,registr ekonomických subjektů (ověření IČ u ČSÚ), registr obyvatel (připravuje se) Sjednocení metodiky a výkladu zákona Sjednocení postupů živnostenských úřadů v ČR - aplikace uživatele vede procesem řešeného případu, - proces je navržen tak, aby pokryl maximální procento řešených případů a přitom umožnil i řešení zbylých nestandardních případů - aplikace nejen vede uživatele procesem, ale dává mu na výběr i jednotlivé vzory dokumentů nezbytných k výkonu živnostenské agendy Sjednocení výstupů z  úřadů: - veškeré výstupy jsou generovány ze systému na základě předpřipravených šablon (dokumenty,vzory) Optimalizace práce úředníka: - informace o stavu řešení případu, - návod, jakým způsobem má pokračovat v dokončení řešení daného případu, - interaktivní nápověda při řešení daného případu.

12 Aplikace v IS IS RŽP se skládá z aplikací, které zajišťují zpracování administrativních procesů v oblasti: Registrace – registrace, změny a zánik živnostenských oprávnění Živnostenská kontrola – evidence kontrolní činnosti, sankce Výpis z rejstříku – poskytování informací z živnostenského rejstříku Servis podnikatele – oprava dat vzniklých před migrací Sestavy – tvorba uživatelských sestav podle předdefinovaných šablon (nutno dořešit) Administrace – práva (změna zpracovatele případu)

13 Identifikace uživatele do IS
Před zahájení práce s IS ŘZP se uživatel musí systému identifikovat: Určení místní příslušnosti k úřadu (lokalizační role): obecní ŽÚ krajské ŽÚ ŽÚ ČR Přiřazení uživatelských rolí (funkční role): dostupnost služeb v systému pracovník registrace, pracovník registrace s právem podpisu, pracovník kontroly atd. seznam všech uživatelských rolí je uveden v uživatelské příručce

14 Základní informace o systému Úvodní stránka IS RŽP

15 Spuštění aplikace Spuštění aplikace

16 Vyhledávání Vyhledávání

17 Tisk výpisu Tisk výpisu

18 Založení do archivu Založení do archivu


Stáhnout ppt "Ústřední evidence podnikatelů Registr živnostenského podnikání Projekt IS RŽP vč. počátků v hl. m. Praze Březen 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google