Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s textem v hodinách biologie - podpora čtenářské gramotnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s textem v hodinách biologie - podpora čtenářské gramotnosti"— Transkript prezentace:

1 Práce s textem v hodinách biologie - podpora čtenářské gramotnosti
Brno 2014

2 Cíle výuky Zájem o téma, předmět
Aktivní práce studentů – smysluplná činnost Kázeň – kdo pracuje, nezlobí Rozvoj čtenářských dovedností – porozumění textu, výběr podstatného Přemýšlivost – téma, věrohodnost, zdroj Rozvoj vyjadřovacích schopností Dovednost veřejně vystupovat Znalost faktů

3 Východiska pro práci s texty
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) – základní koncept Ideální struktura hodiny: E – U – R E: evokace – úvod do tématu U: uvědomění významu - „nová látka“ - ukázka metod R: reflexe – zopakování, shrnutí, porovnání se znalostmi na počátku hodiny E a R viz odpolední workshop

4 Metoda: V-CH-D Vím – chci vědět – dozvěděl jsem se
Tabulka o třech sloupcích: „vím“ + „chci vědět“ vyplnit před četbou „Dozvěděl jsem se“ vyplnit po četbě + porovnání se sloupci „vím“, „chci vědět“ vím chci vědět dozvěděl jsem se

5 Metoda: INSERT - podtrhávání podstatných informací v textu
- třídění informací pomocí značek: ⌡ znám + nová informace - informace v rozporu s tím, co vím ? nechápu, chci vědět víc - tvorba tabulky INSERT s výběrem označených informací

6 Tabulka INSERT ⌡ znám + nová informace - rozpor ? nechápu, doplnit 4x
libovolně libovoně

7 Metoda: myšlenková mapa
- vyplňování předkreslené myšlenkové mapy nebo tvorba vlastní

8 Metoda: párové čtení - práce dvojic
- společná tichá četba odstavce, vymezené části textu - jeden z dvojice shrne podstatné informace - druhý z dvojice vymyslí otázku, zapsání otázky - při čtení dalšího odstavce výměna rolí

9 Metoda: podvojný deník
Myšlenka, která mne zaujala: Můj komentář k myšlence:

10 Metoda: poslední slovo patří mně
- tiché individuální čtení textu - zapsání zajímavé myšlenky na papír - vyvolaný student přečte myšlenku - ostatní odhadují, proč daná myšlenka studenta zaujala - poslední slovo – student „s myšlenkou“ odhalí, proč ho zaujala - slovo dostane další student s jinou myšlenkou

11 Metoda: Čtení s předvídáním
- rozčlenění textu - proložení otázkami - Co si myslíte, že se dozvíte? - Jaké jste pro to v textu našli důkazy? - Co jste se dozvěděli? - viz přiložený soubor (včely)

12 Metoda: skládankové čtení
- práce ve skupinách - počet členů skupiny podle počtu částí textu - každý člen si připraví výklad k jedné části a vykládá ostatním - psaní poznámek při výkladu

13 Metoda: domovské a expertní skupiny
- v domovské skupině přidělení části textu každému studentovi - přesun do expertní skupiny – studenti se stejnou částí textu - expertní skupina: společná příprava výkladu - návrat do domovské skupiny: postupný výklad jednotlivých částí, psaní poznámek

14 Metoda: minipřednáška
- práce skupin - rozdělení tématu na části (plazi: hadi, ještěři, želvy, krokodýli) - skupina na základě textu připraví výklad své části + poznámky na velký arch papíru, folii - jednotlivé skupiny vykládají před třídou

15 Metoda: Vennův diagram

16 Tabulka – porovnání dvou skupin

17 Příčiny – důsledky (pouště)

18 Vývojový diagram

19 Porovnání zdrojů

20 Metoda ne-a-na nestudovat a nastudovat
David Gruber – techniky duševní práce

21 Tvorba chytrých otázek

22 „Jak poznám, co je pro vás důležité?“
- společné shrnutí - seznam klíčových slov - opakovací otázky pokrývající celou kapitolu (práce ve třídě, Moodle)

23 Úskalí a zisky - „Papíry, zase papíry!“
- časová tíseň – střídání metod - náročná domácí příprava - více času věnovaného didaktice, méně času na sebevzdělávání - spokojení spolupracující studenti - učivo zapamatované v hodině - práce, která vás baví

24 Zdroje textů: Campbell, Neil A.; Reece, Jane B.: Biologie, Computer Press, Brno 2006 Beazley, M.: Tajemství přírody, Blesk, Ostrava, 1993 Burnie, D.: Zvíře, Knižní klub, Praha, 2002 Časopis Respekt Ústav experimentální botaniky – webové stránky Osel – webové stránky

25 Zdroje Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Praha, 2002
Steel, J. L., Meredith, K. S., Temple C., Walter, S.: Čtením a psaním ke kritickému myšlení – příručky I – VIII, o. s. Kritické myšlení, Praha, 1997 Hicks, Diana: lektorka kurzu „Two week course for teachers who teach history, geography, a science or maths „bilingually“ in English (CLIL), Colchester, 2007 Mehisto, P., Frigols, M., Marsh D.: Uncovering CLIL. Macmillan, Oxford, 2008 Gruber, D.

26 Dotazy?


Stáhnout ppt "Práce s textem v hodinách biologie - podpora čtenářské gramotnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google