Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy komunikace ve zdravotnictví a jejich aplikace v praxi MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D. 24. 2. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy komunikace ve zdravotnictví a jejich aplikace v praxi MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D. 24. 2. 2012."— Transkript prezentace:

1 Základy komunikace ve zdravotnictví a jejich aplikace v praxi MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D. 24. 2. 2012

2  Schopnost komunikace je dovednost, která nás spojuje se světem  Komunikace je dar  Komunikace je série dovedností, které mohou být naučeny  Selhání komunikace ve zdravotnictví je kritickým faktorem vedoucím ke většině soudních sporů (70%)

3  Slova mají mnoho významů a dají se různě interpretovat, v tom je jejich kouzlo, ale zároveň i prokletí. Lech Przeczek  Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit. Miguel de Cervantes y Saavedra:  Teprve slovo otevírá propasti, které ve skutečnosti nejsou. Christian Morgenstern

4  Každý podle přirození dvě uši má ku slyšení, ale jen jedna ústa, aby odpovídal komu. Smil Flaška z Pardubic  Nejdůležitější je v komunikaci umět slyšet to, co nebylo řečeno. Peter Drucker  Trojího musí řečník dbát: co říká, kde to říká a jak to říká. Cicero

5

6

7

8

9

10

11

12 Komunikace je dovednost, která je nejdůležitější pro vytvoření a uchování dobrých a láskyplných vztahů. L. Buscaglia

13 Komunikace začíná otevřením dveří do místnosti a pamatujte si, že nikdy už nedostanete šanci udělat první dojem.

14  Při běžní prohlídce pacient zapomene až 4/5 informací, které od lékaře dostal. Zbylou 1/5 si nepamatuje v celku, ale selektivně.  V emocionálním rozrušení čerpá nemocný informace z 50% z nonverbálních zdrojů a 30% z metakomunikace.  44% - 50% pacientů nedodržuje nařízení lékaře, kterého vnímá jako nesympatického

15 Komunikační kanál a) Verbální – obsahová úroveň b) Neverbální – pocitová úroveň je silnější c) Vokální Skládá se ze tří rovin,které působí současně a probíhá ve dvou úrovních

16 Proces komunikace a jeho struktura Komunikace je proces výměny informace mezi lidmi skládající se z těchto základních prvků Ten kdo informaci formuluje a sděluje Ten kdo informaci přijímá a dekóduje Samotná informace Informační kanál od vysílajícího k přijímajícímu Zpětná vazba Psychologická reakce přijímajícího na obsah

17 Schéma efektivní komunikace KODÉRDEKODÉR VYSÍLAJÍCÍPŘÍJEMCE zpětná vazba zpětná vazba ŠUM

18 Bariéry efektivní komunikace Externí bariéry – všechny vlivy prostředí (hladina hluku, telefon, dotazy spolupracovníků, jiní lidé v místnosti) Interní bariéry – překážky, které vnášíme sami (kulturní rozdíly, jazykové, odborný jazyk, formulování vlastní odpovědi, rychlost, hlasitost, předsudky)

19 1. je možno nekomunikovat 2. veškerá sociální komunikace se děje pouze slovy - co nebylo řečeno, nebylo sděleno 3. lidé říkají přesně to, co si myslí a jak to myslí, slova jsou přesným odrazem toho, co probíhá v mozku

20 4. umění mluvit je naprostá zbytečnost, nezáleží na tom jak něco řekneme, ale co 5. když používáme stejný jazyk, stejná slova, musíme si rozumět, v pozadí této představy je dojem, že totéž slovo má pro každého stejný význam 6. posluchač slyší přesně to, co mu hovořící říká, přenos informací mezi lidmi je mechanická záležitost

21 7. sdělujeme jen holá fakta, sdělování je přenos věcných informací 8. slova jsou jen slova a nic více 9. v mezilidském styku platí jen to, co se řekne, vše ostatní je vedlejší

22 Člověk, který zvládá mezihvězdné prostory, by se měl též pokusit zvládnout i prostor, který leží mezi ním a tím druhým. Jaro Křivohlavý

23

24 Máme-li hovořit s pacientem a má-li to být hovor pacientovi skutečně nápomocný, pak je třeba, aby byly splněny dva základní předpoklady: - musíme vědět JAK pacientovi sdělit, co mu chceme říci, a to tak, aby nám rozuměl, aby to správně interpretoval a nevysvětloval si naše slova jinak, než to myslíme my - musíme vědět CO říci, aby jej naše slova povzbudila, motivovala a orientovala správným směrem, aby mu to bylo v jeho situaci skutečně k užitku

25  Nepřehnanou účast a umírněné soucítění  Spoluúčast blízké osoby  Lidský zájem od lékaře, kterého zná  Soukromí a nerušený čas  Pozitivně smýšlejícího odborníka  Ujištění, že stav není beznadějný  Sdělení slovy srozumitelnými laikovi a česky  Nákres nebo popis snímků pro lepší představu  Čas na vzpamatování a na rozmyšlenou jaké položí otázky  Spolupráce s psychologem (chybí možnost otevřeně mluvit o strachu a nejistotě)  Znalost podobných osudů s dobrým koncem  Informace o životě „po“ ze všech oblastí, o vývoji zdravotního stavu a že je vše na dobré cestě

26  ČAS mezi sdělením podezření a operací je velmi dlouhý, vede to k myšlence, že stav je beznadějný a není třeba spěchat  OSOBNOST LÉKAŘE – pocit že je „rutinér“ a osobně jej osud pacientky nezajímá, hovoří zaobaleně, latinsky, nesrozumitelně a nedodá nic povzbudivého, spěchá, zvolí nevhodné prostředí a dobu  INFORMACE – kusé a nejasně podané dají prostor fantazii a to psychický stav jen zhorší, chybí nastínění léčby časově i obsahově, sdělení se týká jen tělesného stavu, „o duši“ není zájem  RODINA – stresuje „chozením po špičkách“, není připravena na podporu a život s těžce nemocným člověkem, bojí se dát najevo své obavy

27 Všichni máme stejné potřeby!

28 POTŘEBA MÍSTA POTŘEBA PODPORY POTŘEBA PÉČE A BEZPEČÍ POTŘEBA LIMITŮ

29 Potřeba místa klient musí cítit, že máme pro něj dostatek místa místo je klidné, bezpečné, poskytuje soukromí, čas na vzpamatování, na rozmyšlenou, co teď potřebuje nejvíc

30 Potřeba místa péče o tělo – detoxikace zátěže domov, rodina, smysluplné vztahy práce – pevné místo v týmu, organizaci,v společnosti, která mě respektuje ztráta místa – podraz, nezaměstnanost příliš mnoho místa

31 podpora fyzická podpora slovní – ujištění, že emoce jsou na místě hledáme podporu v klientově okolí v něm samém

32 podpora v rodině se všemi problémy podpora pracovního týmu, možnost vzdělávat se mít možnost přiznat chybu, emoce potřeba podpory se mění s věkem není koho podporovat – samota, zbytečnost, past omnipotence

33  péče o tělesné potřeby  emoční účast  potřeba porozumět – adekvátní informace  bezpečně zajištěno, kdo bude a jakým způsobem informován  možnost dalšího setkání

34 Potřeba péče a bezpečí péče o tělesné potřeby, které jsou aktuální právo se ptát a být sycen informacemi, kterým rozumím jistota, že mám bezpečné místo dobrá péče ze strany organizace, společnosti

35 Potřeba limitů poskytuje naději, že situace se může změnit, (příběhy s dobrým koncem) ohraničuje to, co člověka zaplaví a ochromí věci mají svůj rytmus a čas někdo mi pomáhá, když teď nemám sílu

36  je to potřeba o míře, ne o obsahu  limituje pocit osamělosti, strachu, bezmoci  pomáhá převzít odpovědnost, dělá nás kompetentním  pokud někomu dovolíme dělat, co se nám nelíbí, jsme součástí problému

37 Přeji vám dostatek nezajímavých časů.

38 Šťastnou cestu domů.

39 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Základy komunikace ve zdravotnictví a jejich aplikace v praxi MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D. 24. 2. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google