Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WANO Peer Review na EDU 4.6. - 15.6.2007 Prezentace pro externí dodavatele JE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WANO Peer Review na EDU 4.6. - 15.6.2007 Prezentace pro externí dodavatele JE."— Transkript prezentace:

1 WANO Peer Review na EDU 4.6. - 15.6.2007 Prezentace pro externí dodavatele JE

2 2 Obsah prezentace  Co je WANO Peer Review?  Cíle přípravy na WANO Peer Review  Chování zaměstnance  Kultura bezpečnosti

3 3 Organizace WANO Organizace WANO byla zřízena v r. 1989 po havárii v Černobylské JE především pro zlepšení (zrychlení) výměny provozních zkušeností mezi provozovateli JE a k dalšímu zlepšování bezpečnosti provozu. Jednotlivé JE jsou začleněny do 4 center WANO, EDU je členem Moskevského centra.

4 4 Poslání, nosné programy WANO  Poslání WANO - zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti cestou výměny informací o dění na JE ve světě, podporou vzájemné komunikace, porovnáváním a „soutěžením“ mezi svými členy  WANO - má obrovský mezinárodní kredit a potenciál  Nosné programy WANO  Provozní zkušenosti - události (informace prostřednictvím sítě WANO)  Odborný rozvoj (výměna informací na seminářích, prac. zasedáních, setkání expertů a výcvikové kurzy)  Technická podpora - provozní ukazatele, dobré praktiky, výměna informací, mise technické podpory  Partnerské prověrky (Peer Review) - hodnocení týmem odborníků na vlastní žádost elektrárny

5 5  Společnost ČEZ přijata za člena v dubnu 1993  JE Dukovany aktivně využívá členství  V rámci WANO patří EDU v řadě parametrů k světové špičce, doposud výborné mezinárodní hodnocení  Dnes je však konkurence mnohem náročnější  První WPR na EDU v prosinci 1997  WPR EDU 2007 musí být kvalitativně vyšší, orientovaná na vysokou Kulturu bezpečnosti  Organizace WANO a JE Dukovany

6 6 1. Organizace a řízení 2. Provoz a řízení provozu 3. Údržba 4. Správa zařízení a Technika 5. Radiační ochrana 6. Provozní zkušenosti 7. Chemie 8. Výcvik a kvalifikace 9. Požární ochrana 10. Havarijní připravenost WANO Peer Review - oblasti prověrky

7 7 Proč musíme dobře obstát?  Od roku 2005 je ČR členem EU  EU stále hledá bezpečnostní standardy pro JE  Státy s JE typu VVER V230 - odstavily nebo odstavují tento typ JE  My chceme provozovat EDU minimálně 50 let

8 8 Cíle přípravy na WPR EDU 2007 Cílem je komplexně připravit EDU na misi WPR v rozsahu a kvalitě, která zajistí, že:  Tým WPR nenalezne na EDU bezpečnostně významné nedostatky. Méně závažné odchylky od praxe, posouzené WPR budou ze strany EDU pojmenovány a zařazeny do procesu plánovaného odstranění.  Tým WPR bude klasifikovat EDU jako elektrárnu s dobrým systémem řízení, programem zvyšování úrovně bezpečnosti provozu a profesionálním personálem.  Stav EDU odpovídá dobře udržované JE, včetně chování lidí v objektech EDU v souladu s Kulturou bezpečnosti.

9 9 Principy chování při prověrkách WANO  Dodržování předpisů je samozřejmost, vyžaduj dodržování předpisů i po expertech.  Měj k dispozici správnou dokumentaci.  Nevydávej se na pochůzku bez propisky a papíru. Využívej pochůzky s experty pro vlastní kontrolu, zapisuj si nedostatky.  Je třeba se i pochlubit tím, co děláme dobře - dobrá praxe.  Znej svoje úkoly, hlavní úkoly a výkonnostní ukazatele.

10 10 Principy chování při prověrkách WANO  Buď otevřený, nevymýšlej a nelži.  Vystupuj profesionálně.  Drž se svého „kopyta“.  Nepřenášej nálady a stížnosti na experty.  Zásadně využívej tlumočníka.  Odpovídej jasně, stručně, jednoduše a úplně.  Zeptej se i experta, jak to dělají u nich.

11 11 Dobrá Kultura bezpečnosti je základem úspěchu MAAE definuje Kulturu bezpečnosti jako: - souhrn charakteristických chování zaměstnanců a přístupů v organizaci, jenž evidentně dokazují, že bezpečnostním otázkám jaderné elektrárny je udělována ta nejvyšší priorita a je jim věnována pozornost, která je určena jejich důležitostí.

12 12 Kultura bezpečnosti Individuální závazky Manažérské závazky Politiky ČEZ Závazek vedení Zvídaví přístup Komunikace Prohlášení vedení Stanovení Politiky bezpečnosti Definice zodpovědností Kvalifikace a školení Odměny a sankce Audity, hodnocení a porovnávání Definice a řízení bezpečnostních praktik Manažérská struktura Zdroje SA Sebehodnocení Přesný a obezřetný přístup Kultura bezpečnosti Z-postup

13 13 Provoz EDU musí být i nadále A kceptovatelný B ezpečný C enově přijatelný

14 14 Závěr  Úspěšná prověrka WPR je jeden z významných úkolů JE Dukovany v roce 2007  Čeká nás hodně práce, výsledek je na nás všech


Stáhnout ppt "WANO Peer Review na EDU 4.6. - 15.6.2007 Prezentace pro externí dodavatele JE."

Podobné prezentace


Reklamy Google