Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2016."— Transkript prezentace:

1 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2016

2 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020 Marketingová koncepce ČR na období 2013-2020 Česko 2015: evropská excelentní destinace. Marketingová strategie ČR 2013 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020 Studie čerpá informace primárně z dat ČSÚ, agentury CzT (Ipsos Tambor), PRCR OK, odborných a marketingových studií i vlastního marketingového průzkumu. 2

3 Cíle studie Globální cíl: Růst konkurenceschopnosti Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu (prostřednictvím zkvalitňování nabídky a služeb v oblasti CR) Specifické cíle: Budování pozitivní image destinace Zvýšení návštěvnosti – počtu hostů, počtu přenocování Prodloužení délky pobytu Zvýšení útraty Zastavení snižování počtu přenocování v lázeňských zařízeních u rezidentů Podpora trvale udržitelného rozvoje 3

4 Organizace CR v OK 4

5 Nabídka CR OK Turistické atraktivity a cíle jsou uvedeny v Programu rozvoje cestovního ruchu OK na období 2014-2020. Většinu produktů lze zařadit do základních kategorií v souladu s marketingovou strategií agentury CzT. 5

6 Nabídka CR OK Úspěšné příklady: Olomouc region Card Seniorské cestování Balíčky spojené s městem Olomoucí (adventní a májová Olomouc) Císařsko-královské olomoucké pevnosti Rychlebské stezky Alois Nebel atd. 6 Dlouhodobě oblíbené turistické cíle: ZOO Olomouc Muzeum umění Olomouc Muzeum Komenského (a hrad Helfštýn) Vlastivědné muzeum v Olomouci Hrad Bouzov Nutný důraz na tvorbu nových produktů (a balíčků).

7 Poptávka – návštěvnost OK 7 S ohledem na hospodářskou krizi došlo k poklesu návštěvnosti, tento trend se však obrací a počty hostů opět narůstají. Nejvýznamnější zahraniční trhy dle počtu hostů tvoří Německo, Slovensko, Polsko, Rusko a Rakousko.

8 Lázeňství Lázeňství je tradiční a důležitý segment cestovního ruchu OK Podpora lázeňství spadá mezi hlavní priority CzT i OK Lázeňství má pozitivní vliv na délku pobytu návštěvníků OK je v tomto ukazateli druhý v porovnání s ostatními kraji Počet hostů lázeňských zařízení tvoří bezmála 15 % z celkového počtu všech návštěvníků 8

9 MICE MICE cestovní ruch patří mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví sektoru cestovního ruchu a patří z dlouhodobého hlediska k jeho nejvýnosnějším formám V Ol. kraji byla rozšířena nabídka kongresových zařízení (např. Clarion Congress Hotel Olomouc, Ibis, NH Hotel atp.) Podpora činnosti kongresové turistiky skrze Central Moravia and Jeseniky Convention Bureau (http://www.jesenikyconvention.cz/)http://www.jesenikyconvention.cz/ 9

10 Přínosy CR Kalkulace přínosů cestovního ruchu pro veřejný rozpočet OK (za rok 2010 dle průzkumu KPMG). 10 Cílová skupina Podíl na spotřebě CR v ČR - % Spotřeba CR (v mil. Kč) Pořadí krajů Zahraniční turisté (s přenocováním)182611. Zahraniční jednodenní návštěvníci0,711812. Zahraniční tranzitující8,31 3326. Domácí turisté (s přenocováním) 8,95 5974. Domácí jednodenní návštěvníci4,91 31711. Domácí – služební cesty3,334011. Celková alokace spotřeby4,59 5299.

11 Přínosy CR Z údajů vyplývá, že silný návštěvnický segment (s ohledem na přínosy CR) tvoří domácí turisté s přenocováním (4. pozice v porovnání s ostatními kraji) S ohledem na 11. pozici v porovnání s ostatními kraji v přínosech zahraničních turistů je zde prostor pro zlepšení tohoto ukazatele OK by měl pracovat také s nabídkou pro tranzitující zahraniční návštěvníky, jejichž přínos není zanedbatelný (6. pozice v porovnání s ostatními kraji) 11 Struktura celkových přínosů pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu v Ol. kraji v roce 2010

12 Cílové trhy Primární cílový trh tvoří Česká republika Primární zahraniční trhy tvoří Rusko, Slovensko, Německo a Polsko – vlastní aktivity (OK, J-SCR a SM-SCR) Sekundární trhy tvoří poté země jako Rakousko, Itálie, Ukrajina či Pobaltí… V dalším pořadí také Spojené království, Francie, Nizozemí, USA, a nelze opomenout také dynamicky rozvíjející se trhy (Čína, Indie, Jižní Korea, Japonsko atp.) - aktivity zejména ve spolupráci s CzT 12

13 Profil domácího návštěvníka ZIMA – důvody návštěvy Turistika a sport (29,9 %) Zábava (14,5 %) Relaxace (11,1 %) Návštěva příbuzných nebo známých (10,7 %). Poznání (10,1 %) LÉTO – důvody návštěvy Poznání (34 %) Relaxace (22,3 %) Turistika a sport (16,2 %) 13 Profily návštěvníků by měly sloužit jako podklad pro tvorbu produktů a témat komunikace k oslovení cílových skupin.

14 Přehled marketingových nástrojů Olomoucký kraj, J-SCR a SM-SCR využívají většinu komunikačních nástrojů (z roviny ATL i BTL). Pro zjednodušení byly nástroje rozčleněny primárně dle komunikačního mixu. Na základě aktuálních trendů v cestovním ruchu zpracovatel navrhl doporučení k rozsahu jednotlivých aktivit - zda konkrétní aktivity zintenzivnit, či naopak utlumit. (více v MSCR OK na období 2014-2016) 14 Kom. mix Reklama Public Relations Podpora prodeje Přímý marketing Osobní prodej

15 Výběr ze SWOT OK Silné stránkySlabé stránky Pozitivní image města Olomouce Špatný stav mnoha památek a jejich malé využívání pro rozvoj CR Velká koncentrace turistických atraktivit Stále nízká informovanost o regionu a propagace regionu Existence památky UNESCO Podprůměrné využití HUZ zahraničními návštěvníky vzhledem ke zbytku ČR Lokace jednoho z nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR – ZOO Olomouc Nejistá budoucnost některých lázeňských zařízení Tradice lázeňské péče a existence významných lázní Nízká průměrná útrata návštěvníků Hustá síť cyklotras a turistických stezekNedokončenost systému cyklotras Existence originálních gastronomických specialit, kvalitní lokální a regionální produkty Absence kvalitních statistických dat 15

16 Výběr ze SWOT OK 16 PříležitostiHrozby Poloha regionu jako konkurenční výhoda a potenciál pro domácí i příjezdový CR Další prohlubování všech problémů plynoucích z rozdílného vymezení TR Destinace má velký potenciál v produktech zaměřených na venkovskou turistiku, agroturistiku, cykloturistiku Přetrvávající odliv lidí a ohrožení rozvoje venkovských forem CR Zvýšení zájmu o Olomoucký kraj turisty z Ruska Pokračující koncentrace turistů zejména do města Olomouce a menší zájem o zbytek regionu Stále se zvyšující počet návštěvníků regionu Špatné cílení marketingových aktivit díky nerelevantním statistickým datům Rostoucí zájem o produkty spojené se zdravým životním stylem a zájem o aktivní dovolenou Snižování konkurenceschopnosti TR Jeseníky následkem špatné dostupnosti regionu Dobudování komplexního a provázaného terénního informačního a navigačního systému Devastace již vytvořených cyklotras a jejich značení Efektivní využívání všech marketingových nástrojů a grantů - lepší oslovení a zacílení služeb a produktů Výrazná redukce marketingových aktivit a tím jejich snížená účinnost

17 Návrhy Z analýzy Marketingové studie cestovního ruchu OK na období 2014- 2016 vycházejí dvě základní priority pro Návrhovou část Rozvoj marketingu (vč. tvorby produktů) Rozvoj destinačního řízení, kvality lidských zdrojů a služeb Činnosti jsou rozděleny dle primárního vykonavatele na Olomoucký kraj a dva destinační managementy – J-SCR a SM-SCR a specifikovány do jednotlivých opatření a konkrétních aktivit. 17

18 Závěr Olomoucký kraj má značný potenciál rozvíjet nové formy cestovního ruchu a do budoucna se stát jednou z předních turistických destinací Evropy. Velký potenciál leží zejména v oblastech městského a kulturního cestovního ruchu, dovolené v přírodě, sportovní a aktivní dovolené, lázeňství a kongresovém cestovním ruchu. Z dostupných statistik za 3Q. 2013 vyplývá zvýšený zájem o Olomoucký kraj. Oproti 3Q. 2012 je zde nárůst 12% v návštěvnosti, jde o největší skok za posledních 10 let a největší přírůstek v porovnání s ostatními kraji. Olomoucký kraj i ostatní aktéři v cestovním ruchu musejí koordinovat své marketingové aktivity a společnými silami zlepšovat nabídku CR, komunikaci i kvalitu destinačního managementu. 18

19 Kontakt Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel: +420 585 508 111 E-mail: tourism@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz www.ok-tourism.cz 19

20 Seznam zkratek CR – cestovní ruch CzT – CzechTourism ČSÚ – Český statistický úřad J-SCR – Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu MICE - Meetings, incentives, conferencing, exhibitions MSCR OK – Marketingová studie cestovního ruchu Ol. kraje na období 2014-2016 OK – Olomoucký kraj PRCR OK – Program rozvoje cestovního ruchu Ol. kraje na období 2014-2020 SM-SCR – Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu 20


Stáhnout ppt "Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google