Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Společně správným směrem – spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 – 2009 a nástin další spolupráce Ostrava 10. 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Společně správným směrem – spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 – 2009 a nástin další spolupráce Ostrava 10. 12."— Transkript prezentace:

1 Konference Společně správným směrem – spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 – 2009 a nástin další spolupráce Ostrava 10. 12. 2009 Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

2 Hlavní partneři cestovního ruchu v Olomouckém kraji  Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého kraje, schválen v ZOK 2005  vytvoření destinačních managementů pro oba turistické regiony Olomouckého kraje, propojení veřejného a soukromého sektoru  turistický region Jeseníky – využití existence Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, vstup Olomouckého kraje v červnu 2006  turistický region Střední Morava – Olomoucký kraj inicioval vznik nové organizace  přímá finanční podpora Olomouckého kraje od roku 2006 formou členských příspěvků pro obě sdružení  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu – 65 členů (18 měst a obcí)  Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu – 35 členů (9 měst a obcí)  sdružení realizují projekty ve finančním objemu cca 50 mil. Kč

3 Tvorba nových produktů cestovního ruchu a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti kraje  Projekt byl podán v rámci ROP oblast podpory 3.4 Propagace a řízení  Nositel projektu: Olomoucký kraj  Partneři projektu:  Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu  Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu  Doba realizace: květen 2008 – říjen 2010  Realizátor zakázky: m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. Územní zásah: především primární zdrojová území pro zimní kampaň tj. Olomoucký kraj a celá Morava a sekundárně také ostatní kraje ČR a příhraniční oblasti Polska Cíle projektu:  zlepšení informovanosti turistů o nabídce  zvýšení celkové návštěvnosti  zvýšení podílu zahraničních turistů (Polsko, Slovensko, Rakousko)  prodloužení průměrné délky pobytu  zvýšení využití služeb a s tím související zvýšení příjmů  zlepšení image turistických regionů Jeseníky a Střední Morava

4 Financování projektu Celkové náklady: 29,1 mil. Kč Dotace EU (ROP): 24,735 mil. Kč Olomoucký kraj: 4,365 mil. Kč Cílové skupiny  turisté a návštěvníci OK (domácí, zahraniční, individuální, skupiny)  obyvatelé OK  potenciální turisté a návštěvníci OK  podnikatelské subjekty v cestovním ruchu  jiné organizace poskytující služby v cestovním ruchu Tiskoviny, fotobanka, distribuce, propagační předměty a zajištění publicity projektu včetně realizace tiskových konferencí, veletrhy, kampaně ZIMA, kampaně LÉTO (InfoBUS), grafický manuál Hlavní aktivity projektu Tvorba nových produktů cestovního ruchu a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti kraje

5 Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého kraje  Projekt byl podán v rámci ROP oblast podpory 3.4 Propagace a řízení  Nositel projektu: Olomoucký kraj  Partneři projektu:  Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu  Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu  Doba realizace: březen 2009 – srpen 2010 Cíle projektu:  zlepšení informovanosti turistů o aktuální nabídce  zvýšení návštěvnosti turistického portálu Olomouckého kraje  zlepšení pozice turistického portálu ve vyhledávačích Inovací turistického portálu www.ok-tourism.cz dojde k rozšíření, zrychlení a zefektivnění přenosu informací a také komunikace mezi subjekty nabízejícími a poptávajícími služby a produkty v cestovním ruchu, a tím i k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v Olomouckém krajiwww.ok-tourism.cz

6 Financování projektu Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého kraje Celkové náklady: 4 mil. Kč Dotace EU (ROP): 3,4 mil. Kč Olomoucký kraj: 0,6 mil. Kč Hlavní aktivity projektu:  vytvoření nástroje průvodce, který umožní sestavovat itineráře, programy, trasy odpovídající individuálním požadavkům uživatelů  vytvoření mapových podkladů včetně funkcí mapového systému s možností zakreslování tras do mapy  vytvoření vyhledávacího filtru pro ubytování  rozšíření jazykových mutací portálu o francouzštinu, italštinu, španělštinu, ruštinu a maďarštinu  zapojení cca 40 informačních center do editace dat portálu  cílená propagace portálu formou e-markertingu a PR aktivit V budoucnu vybudování celokrajského rezervačního systému

7 Olomouc region Card  projekt je spolufinancován Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc  marketingový projekt na podporu cestovního ruchu ve městě Olomouci a v turistických regionech Olomouckého kraje – Střední Morava a Jeseníky  turistická slevová karta – nabízí držitelům vstupy zdarma nebo slevy na vstupy a služby  2 varianty (pro děti a dospělé): 48 hodinová, 5 denní  v roce 2005 bylo prodáno 1063 kusů karet, v roce 2006 1511 kusů, v roce 2007 3170 kusů karet, v roce 2008 3819 karet, v roce 2009 předpoklad přes 4000 karet  v roce 2010 příprava projektu Digitalizace Olomouc region Card ORC prosinec 2005 ORC prosinec 2006 ORC prosinec 2007 ORC prosinec 2008 ORC červen 2009 Subjekty zapojené do ORC CELKEM104129170181187 z toho subjekty se vstupem ZDARMA2835475170

8 Projekt Cestování časem  podstatou projektu „Cestování časem“ je česko-polská turistická výměna a propojení turisticky významných míst Olomouckého kraje a Opolského vojvodství.  podán do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, prioritní osa 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblasti podpory 2. 2 Podpora rozvoje cestovního ruchu  vedoucí partner projektu:Olomoucký kraj - celková koordinace a administrace projektu a neinvestiční marketingové aktivity, které jsou sjednocujícím motivem celého projektu Partneři projektu: Opolské vojvodství - realizace neinvestičních marketingových aktivit – katalogová nabídka a aktivity společné marketingové kampaně Město Šternberk - instalace expozic v nově zrekonstruovaném Muzeu času Městská knihovna v Nyse - oprava historické budovy městské knihovny Muzeum Opolského Slezska v Opoli - vytvoření nové expozice o historii města Opole a Opolského vojvodství Muzeum Slezských Piastovců v Brzegu - vytvoření nové expozice petrolejových lamp  Doba realizace:24 měsíců, 07/2010 - 06/2012  Předpokládané náklady projektu : 40 543 380,00 Kč (tj. 1 610 142,00 EUR)  Poměr fin. prostředků české a polské části projektu: 64,85 % (ČR) : 35,15 % (PR)

9 Moravská jantarová stezka II podstatou projektu Moravské jantarové stezky II je rozvíjení spolupráce na již dříve oslovených východoevropských trzích (v rámci prvotního projektu realizovaného Zlínským krajem – Moravská jantarová stezka I) a nově orientace na tradiční moravské zdrojové trhy (německý, rakouský a italský) doba realizace: květen 2008 – říjen 2010 finanční rámec projektu: 11,45 mil. Kč, 9 732 500,- Kč financováno z ROP NUTS II Střední Morava, realizátor projektu Centrála cestovního ruchu Výhodní Moravy, Olomoucký kraj se na projektu podílí částkou 5 mil. Kč a do projektu je zapojen prostřednictvím Střední Morava – sdružení cestovního ruchu 1. fáze projektu - zpracování marketingové strategie produktu Moravská jantarová stezka pro dané cílové trhy (Rakousko, Itálie, Německo), definování klíčových produktů, plán marketingových aktivit a návrhy opatření pro další rozvoj produktů. 2. fáze projektu - realizace marketingových aktivit ( veletrhy, prezentace, famtripy, presstripy, zhotovení katalogů, produktových listů, kalendáře akcí), ve spolupráci s prodejcem bude zajištěn prodej vybraných produktů.

10 Společný projekt 4 moravských krajů dlouhodobá spolupráce již od roku 2005 v roce 2008 podpis tzv. Velehradské dohody 4 moravských krajů o vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu a propagaci destinace „Morava a Slezsko“ na zahraničních trzích v lednu 2009 tradiční společná prezentace krajů na veletrhu REGIONTOUR 2009 v Brně, představení společného propagačního materiálu „Morava a Slezsko – region plný chutí a zážitků“ webové stránky „destinace Morava“ - vstupní obrazovka, z níž se návštěvníci dostanou na turistické stránky jednotlivých krajů v roce 2010 společný projekt zaměřený na podporu pěší turistiky „Morava a Slezsko – průvodce pěšího turisty“ ve vztahu k Moravskoslezskému kraji dlouhodobá snaha Olomouckého kraje o uznání turistického regionu Jeseníky vzájemná spolupráce při tvorbě Programů rozvoje cestovního ruchu Olomouckého a Moravskoslezského kraje

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Radek Stojan oddělení cestovního ruchu Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel: +420 585 508 251 E-mail: r.stojan@kr-olomoucky.cz www.ok-tourism.cz


Stáhnout ppt "Konference Společně správným směrem – spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 – 2009 a nástin další spolupráce Ostrava 10. 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google