Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinná diagnostika  Nepřímé zdroje: – škola, sociální pracovníci, lékaři, poradci... – odborníci nebo instituce, které znaji rodinnou situaci z nějakého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinná diagnostika  Nepřímé zdroje: – škola, sociální pracovníci, lékaři, poradci... – odborníci nebo instituce, které znaji rodinnou situaci z nějakého."— Transkript prezentace:

1 Rodinná diagnostika  Nepřímé zdroje: – škola, sociální pracovníci, lékaři, poradci... – odborníci nebo instituce, které znaji rodinnou situaci z nějakého důležitého pohledu a poskytnou o ní informace či zprávy  Individuální rozhovory a diagnostické testy: – subje ktivní a projektivní údaje zacílené na získání poznatků o rodině zevnitř, z pohledu jejích členů  Přímé pozorování: – spont ánní nebo záměrně vyvolané rodinné interakce a jejích výsledků:  V rodinném rozhovoru, např. při odpovídání na diagnosticky cílené otázky, při plnění diagnostických společných úkolů či řešení rodinných problémů  V experimentálních úkolech, např. znázornit scénu ze života rodiny  Zprávy o plnění domácích úkolů: – jak to probíhalo, jak se to dařilo, jaký byl výsledek

2 FAST – Family System Test

3 Této metody rozmístění figurek se užívá pro kvantitativní a kvalitativní rozbor vztahových struktur. Byla vytvořena k hodnocení soudržnosti a hierarchie v rodině a v jejích součástech v různě stanovených situacích. Soudržnost je vyjádřena vzdálenostmi mezi figurkami na ploše. Hierarchie je představována rozdíly ve výšce figurek dosaženými jejich podkládáním kostkami. Test je využitelný různými způsoby v klinické a výzkumné práci s jednotlivci a s rodinami. Testový úkol je přiměřený osobám přibližně od šesti let výše. Test rodinného systému je metoda kvantitativního měření rodinných vztahů, které jsou znázorněny na ploše rozdělené na 81 čtvercových políček. V nich jsou rozmístěny figurky odlišené podle pohlaví s body představujícími oči, s možností podložit je kostičkami různé velikosti a tím je rozlišit i velikostí. FAST – Family System Test T. M. Gering, I. L. Wyler

4 Test začarované rodiny

5 Kresba začarované rodiny Projektivní zkoušky užívající obrázků, kreseb, vyprávění příběhů a figurek vedou děti k vyjádření konfliktních a jiných vztahů v rodině. Patří k nim i „Kresba začarované rodiny“. Dítě je vybídnuto, aby si představilo, že nějaký kouzelník začaroval všechny členy rodiny do zvířat (popřípadě i do jiných objektů) a aby v té „začarované“ podobě svou rodinu nakreslilo. Potom se i pomocí následného rozhovoru s dítětem o jeho kresbě a o významu jejích různých znaků interpretuje obsah i forma kresby. Její podoba poskytuje cenné poukazy na konfliktní a jiné významné vztahy a situace z pohledu jejího autora, zvláště pak vzhledem ke vztahům v rodině. Obsahuje vědomé i nevědomé projekce a identifikace „klíčových prvků“ ve způsobech vnímání a chování zdravé nebo narušené rodiny.

6 Stavba scény ze života rodiny

7 Scénotest G. von Staabsové Scénotestu se užívá k rychlému zjištění především citových problémů dětí v rodině. Je to projektivní nástroj užívaný k diagnostickým i terapeutickým účelům k získání vhledu do záležitostí, které může mít dítě i vytěsněné, může si je uvědomovat ale nechce je sdělit, nebo není schopno je vyjádřit. Důvodem může být citovým nebo fyzickým týráním vyvolaná úzkost, popřípadě jiné vnitřní zábrany nebo vnější překážky ve volném projevení toho, jak dítě situaci v rodině prožívá. Tento test má standardizovanou podobu. Sestává z lidských figurek různé velikosti, pohlaví a zřejmého věku, které lze v kloubech ohýbat a různě nastavovat, a z vybraného souboru dalších stavebních prvků: zvířat, stromů, symbolických bytostí a předmětů z běžného života. Scénotest vzbuzuje přirozenou hravost, umožňuje vyjádřit nevědomé prožitkové obsahy nestresujícím způsobem. Velké množství poskytnutých součástí dává vyšetřovanému dítěti příležitost k oživení, znovuprožití a projevení toho, co v rodině prožívá.

8 P ž M P m O BOBO SASA SCSC DCDC PRARODIČOVSKÝ SUBSYSTÉM PARTNERSKÝ SUBSYSTÉM RODIČOVSKÝ SUBSYSTÉM SOUROZENECKÝ SUBSYSTÉM ADOLESCENTNÍ SUBSYSTÉM Rodinný systém a jeho subsystémy

9 Mapové značky hlavních vztahů v rodině užívané ve strukturní rodinné diagnostice a)HRANICE: JASNÉ NORMÁLNÍ STRNULÉ NEPROSTUPNÉ NEURČITÉ PROPLETENÉ b)VAZBY: SPOJENECTVÍ SPOLEČNÝ POSTUP ZTOTOŽNĚNÍ NADMĚRNÁ VAZBA KOALICE PROTI... KONFLIKT OKLIKA ŘEŠENÍ KONFLIKTU OKLIKOU TRIANGULACE

10 Funkční analýza poruchového chování užívaná v behaviorální rodinné terapii PODNĚTOVÁ SITUACE DYSFUNKČNÍ ODEZVA OSOBA NÁSLEDKY „SPOUŠTĚČ“: CO SE DĚJE? KDY? KDE? JAK? S KÝM ČI BEZ KOHO? V JAKÉ SITUACI? KDO JE TÍM OVLIVNĚN? JAKÉ MÁ VLASTNOSTI, NAČ JE CITLIVÝ? JAKÝM ZPŮSOBEM TO MŮŽE ZVLÁDAT? CO PŘESNĚ SE PAK STANE? JAKÉ CHOVÁNÍ BY MÍSTO TOHO BYLO V TÉTO SITUACI ŽÁDOUCÍ? KÝM A JAK MŮŽE BÝT TOTO CHOVÁNÍ ODMĚŇOVÁNO? JAK TO ZMĚNIT NA VYHASÍNÁNÍ? JAK „ODUČIT“ JEDINCE NEZDRAVÉ ODEZVĚ A JAK HO MÍSTO TOHO „NAUČIT“ ZDRAVÉ? TENTO PROCES V RODINĚ SESTÁVÁ Z NAVOZOVÁNÍ ZMĚN VE VZÁJEMNÉM CHOVÁNÍ – VE VYVOLÁVÁNÍ ODEZEV, V REAGOVÁNÍ NA NĚ, VE ZPEVŇOVÁNÍ ŽÁDOUCÍCH A VE VYHASÍNÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH. – 0 +


Stáhnout ppt "Rodinná diagnostika  Nepřímé zdroje: – škola, sociální pracovníci, lékaři, poradci... – odborníci nebo instituce, které znaji rodinnou situaci z nějakého."

Podobné prezentace


Reklamy Google