Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální aspekty udržitelného rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální aspekty udržitelného rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Globální aspekty udržitelného rozvoje
Pavel Nováček Katedra rozvojových studií Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

2 Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam směřujeme?

3 Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Životní prostředí člověka: část světa, se kterou je člověk ve vzájemném působení, tzn. kterou používá, ovlivňuje a které se přizpůsobuje. Udržitelný rozvoj – takový rozvoj, který je ekonomicky životaschopný, sociálně únosný a citlivý vůči životnímu prostředí.

4 Vývoj životního prostředí v historii
Přírodní faktory: tektonická a sopečná činnost, změny intenzity slunečního záření, doby ledové, magnetické pole země, srážka s asteroidem… Antropogenní faktory: neolitická revoluce industriální revoluce

5 Industriální věk - charakteristika
Exponenciální růst Fosilní paliva

6 Scénář „udržitelného růstu“ podle Shell Oil

7 Lekce z historie Člověk bude stoupat dál, ale jeho vzestup možná nepovede západní civilizace, jak ji známe. Teď právě jsme na vahách dějin. Budeme-li shledáni lehkými, vytvoří příští krok někdo jiný. Nemáme žádné záruky, jako je neměli Asyřané, Egypt a Řím. (Jacob Bronowski)

8 Vůle ke smyslu (Viktor Frankl)
Společnost blahobytu, popřípadě stát blahobytu, jsou schopny uspokojit prakticky všechny potřeby člověka, přičemž jednotlivé potřeby konzumní společnost teprve vytváří. Pouze jedna potřeba vychází naprázdno a to je „vůle ke smyslu“, to znamená potřeba najít ve svém životě nebo snad lépe řečeno v každé jednotlivé životní situaci smysl – a oddat se mu, naplnit jej!“

9 Ochrana přírody a životního prostředí
30. léta 19. století 70. léta 19. století Období po 2. světové válce: Lety do kosmu, Silent Spring, konference OSN 1972, 1. zpráva Římskému klubu, Naše společná budoucnost (1987), konference OSN 1992, 2002

10 Principy udržitelného rozvoje
Uspokojení alespoň základních potřeb pro všechny (x únosná kapacita prostředí) Ohled na potřeby budoucích generací Vyvážení lidských práv odpovědností Vztah vůči ostatním živým tvorům Předběžná opatrnost a předvídání

11

12 Jak prosazovat udržitelný rozvoj?
Hodnotové orientace Ekonomické nástroje Technologie Právní a institucionální nástroje

13 Jak měřit směřování k UR - indikátory
Potřebujeme nástroj, který nám umožní měřit, zda k udržitelnému rozvoji směřujeme, jestli se situace zlepšuje či zhoršuje. Hrubý domácí produkt (HDP) dobře vyjadřuje výkonnost ekonomiky. Co se však týče kvality života, jde o zavádějící ukazatel (nepostihuje např. práci v domácnosti, ilegální produkci, nepostihuje škody na životním prostředí a škody v důsledku čerpání neobnovitelných zdrojů).

14 Index lidského rozvoje - HDI
Pro kvalitu života je zásadní především: možnost žít dlouhý a zdravý život; možnost získávat vědění; možnost přístupu ke zdrojům nutným pro zajištění důstojného života Proto se HDI stanovuje na základě čtyř indikátorů: očekávané délky života; HDP podle parity kupní síly; gramotnosti; počtu let školní docházky.

15 Další alternativní ukazatele (agregované indexy)
Panel udržitelnosti (UN Sustainability Dashboard); Index environmentální udržitelnosti (ESI); Index stavu budoucnosti (SOFI); Index blahobytu národů (Wellbeing of Nations); Index živé planety (Living Planet Index); Ekologická stopa (Ecological Footprint); Index šťastné planety (Happy Planet Index) Hrubé národní štěstí (Gross National Happiness) – Bhútán; Index odpovědné konkurenceschopnosti (Responsible Competitiveness Index); Index lidské chudoby (Human Poverty Index) atd.

16 Evropské indikátory na regionální a místní úrovni
Evropské společné indikátory (European Common Indicators – ECI; 5 povinných, 5 doporučených) STATUS (Sustainability Tools and Targets for the Urban Thematic Strategy, 8 tematických okruhů) Indikátory pro Místní Agendu 21 (Slovensko, Mederly a kol., 2003), 51 indikátorů v environmentální, sociální, ekonomické a institucionální oblasti, doporučeno zkrátit na 15 – 20 indikátorů)

17 Indikátory kvality a udržitelnosti života (IKUŽ)
Česko-slovenská metodika (Mederly, Topercer, Nováček, 2004); globální, národní i regionální úroveň Globální úroveň: 64 indikátorů, 7 tematických okruhů, hodnoceno 179 zemí Národní úroveň: 101 indikátor, 4 tematické okruhy Regionální úroveň: 39 indikátorů, 3 tematické okruhy, hodnoceno 14 krajů

18 IKUŽ – postavení zemí rozdělené do čtyřech kategorií

19 Pořadí zemí Švédsko 25. Slovensko Finsko 28. Maďarsko
Švýcarsko Česká republika Lucembursko Polsko Nový Zéland Burkina Faso Norsko Etiopie Dánsko Sierra Leone Irsko Niger Holandsko Burundi Rakousko Somálsko 20. USA Afghánistán

20 Nejde jen o pořadí, ale také o vyrovnanost rozvoje (development balance)

21 IKUŽ – národní úroveň

22 IKUŽ – regionální úroveň

23 Globální výzvy – Millennium Project
Pouze před 25 lety neexistovaly: Internet, World Wide Web, PC počítače, mobilní telefony EU, WTO, NATO ve východní Evropě Debata o globalizaci, geneticky modifikované organismy AIDS Asymetrické způsoby válčení … a mnozí věřili, že nukleární WW III zničí svět

24 Budoucnost už není, co bývala…

25 Gerald O. Barney Změna kursu vyžaduje ohromné množství energie. Ne energie, která pochází z uhlí, ropy nebo jaderného paliva, ale spíše duchovní a citové energie, které by bylo dost na to, aby změnila myšlení a životy více než šesti miliard lidí.

26

27 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Globální aspekty udržitelného rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google