Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina pro evaluace 9. setkání 1.prosince 2011 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina pro evaluace 9. setkání 1.prosince 2011 Praha."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina pro evaluace 9. setkání 1.prosince 2011 Praha

2 Program jednání 1.Představení aktualizovaného Veřejného plánu řešení evaluačních doporučení (VPŘED) a jeho odsouhlasení 2.Aktualizace Evaluačního plánu o „Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit“ a její odsouhlasení 3.Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2012 4.Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ 5.Informace o partnerských evaluačních aktivitách 6.Follow-up výsledků ankety mezi členy PSE 7.Různé

3 1. VPŘED Návrh nové verze 3 (11/2011) VPŘED Formát: Excel s možností vyhledávání Obsah: –aktualizace stavu plnění předešlé verze 2 VPŘED (schválené PSE 5/2011) –doplnění doporučení z evaluací 2010-2011: Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010 (IREAS) Evaluace principu partnerství v OP LZZ (IREAS) Evaluace Komunikace a publicity OP LZZ a ESF (Naviga4)

4 Plnění verze 2 VPŘED

5 Akceptace nových doporučení

6 VPŘED Odsouhlasení aktualizované verze VPŘED

7 2. Analýza sociálně vyloučených lokalit Analýza navazuje na tzv. Gabalovu analýzu z r 2006, financovanou z OP RLZ Po aktualizaci je již poptávka z různých stran, i pro nás jsou potřebné nové údaje, hlavně pro další období Nová analýza má mapovat nejen změny v lokalitách, ale zejména využití ESF v oblastech Cena stanovena na 4,2 mil. Vychází ze zkušenosti s předchozí analýzou, ze zhodnocení jejích nedostatků a ze zkušeností Agentury a Rady vlády s obdobnými zakázkami.

8 Analýza sociálně vyloučených lokalit Odsouhlasení aktualizace EP o analýzu sociálně vyloučených lokalit

9 3. Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2012 JAK? Zjištění evaluačních potřeb pomocí dotazníkového šetření přes LimeSurvey KDO bude osloven? ŘO OP LZZ, ZS KDY? prosinec 2011 – dotazníkové šetření leden 2012 – vyhodnocení dotazníku a aktualizace EP leden/únor 2012 – schválení aktualizovaného EP PSE

10 4. Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ Probíhající evaluační zakázky OP LZZ 1) Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory na cílové skupiny OP LZZ stav: akceptována 2PZ (dotazníkové šetření u organizací 1-3 PO), aktuálně SR, FG u samotných CS (poté odevzdána 3PZ – prosinec 2011) 2) Organizace evaluačně-expertních fokusních skupin OP LZZ 2010 probíhá průběžně dle potřeby, smlouva uzavřena v prosinci 2010 3) Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1 dodavatel: IREAS centrum, s.r.o. cena zakázky: 1.540.000 CZK bez DPH stav: Odevzdán návrh 1PZ – aktuálně dopracováván dle požadavků v ZD (zpoždění – data ČSÚ) Cílem této evaluace je nejen nalézt odpověď na to, do jaké míry má podpora z ESF vliv na obrat, zisk a zaměstnanost ve firmách, ale také odkrytí mechanismu, kterým k tomuto vlivu dochází

11 4) Roční operační vyhodnocení 2011 dodavatel: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz. cena zakázky: 1.035.000 CZK bez DPH stav: odevzdán návrh VZ (připomínkován) Hlavním cílem této evaluace je provést komplexní vyhodnocení průběhu a dosažených věcných výsledků programu v roce 2011. V rámci zakázky mj. případové studie pro každou oblast podpory OP LZZ (celkem 21) 5) Evaluace uplatňování principu inovativnosti v OP LZZ dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. cena zakázky: 1.209.600 CZK bez DPH Účelem této zakázky je mid-term evaluace podpory inovativních činností v oblasti RLZ a zaměstnanosti poskytované z OP LZZ a ex-post evaluace podpory inovativnosti z CIP EQUAL, zejména hodnocení, do jaké míry jsou z OP LZZ podporovány inovace s potenciálem positivní změny, a hodnocení podmínek pro jejich vznik a/nebo uplatnění.

12 6) Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ dodavatel: sdružení DHV-NVF se subdodavatelem firmou Tima Liberec, s.r.o. cena zakázky: 1.200.000 CZK bez DPH stav: odevzdán návrh ZZ Tato evaluace si klade celkem tři komplementární cíle: –Predikovat potřeby na trhu práce a v oblasti sociálního začleňování vzhledem k plnění strategie inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu („Strategie Evropa 2020“). –Identifikovat potenciál a rizika při plnění „Strategie Evropa 2020“ v oblastech relevantních pro budoucí uplatnění podpory z ESF na základě zkušeností s podporou z ESF. –Navrhnout tematické zaměření budoucích intervencí ESF v ČR a zpracovat teorii změny pro jednotlivé oblasti podpory včetně návrhu vhodných monitorovacích indikátorů a způsobu evaluace

13 Plánované evaluační zakázky dle EP pro rok 2011: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+ stav: aktuálně probíhá výběrové řízení pro tuto zakázku Hlavním cílem této evaluace je na základě dostupných zkušeností s provozem stávajícího informačního systému Monit7+ přispět ke konstrukci nové generace informačního systému, který naplní požadavky na kvalitní (účelný, účinný a úsporný) monitorovací systém v období 2014+ s důrazem na specifické datové potřeby programů ESF a s ohledem na aktuální stav technologického vývoje v oboru ICT Zjištění hodnot monitorovacích indikátorů stav: finalizována ZD Cílem je nastavit metodiku a vyhodnotit indikátory, jejichž zdrojem dat je evaluace (2 x za období)

14 5. Informace o partnerských evaluačních aktivitách OP VK OP PA MV

15 6. Follow-up výsledků ankety mezi členy PSE  Členům PSE zaslán 18.1.2010 dotazník pro sebeevaluaci PSE k vyplnění do 25.1.2010  Připomenutí slabých míst: 1.Nedostatečná práce se závěry a doporučeními - není nastaven účinný mechanismus formulace a aplikace evaluačních doporučení. 2.Reálné využívání doporučení vzešlých z evaluačních studií + kvalita doporučení. 3.Často hodnoceny spíše formální aspekty a málo se díváme na impact

16 Follow-up výsledků ankety mezi členy PSE Ad 1) + 2): Nedostatečná práce se závěry a doporučeními - není nastaven účinný mechanismus formulace a aplikace evaluačních doporučení. Mechanismus byl nastaven díky zavedení formalizovaného postupu pro tvorbu VPŘED: 1) Filtrace doporučení ještě před zařazením do eval. zprávy 2) Důsledná konzultace doporučení s adresáty 3) Schvalování VPŘED ŘO odboru 4) Pravidelné informování MV o postupu realizace VPŘED

17 Follow-up výsledků ankety mezi členy PSE Ad 3): Často hodnoceny spíše formální aspekty a málo se díváme na impact Spuštěna pilotní kontrafaktuální evaluace oblasti podpory 1. 1.: 1) Zvýšen důraz na kvantitativní metody zaměřené na dopady 2) Vyústění snahy o pilotní odzkoušení kontrafaktuálních metod v ČR, konkrétně na oblasti podpory 1.1., kt. umožňuje zajistit dostatečně velký počet dat 3) Snahou je nejen zjistit, co a jak funguje v oblasti podpory OP LZZ 1.1, ale také dále šířit povědomí o kontrafaktuálních metodách a jejich užití. 4) Kromě kvantitativní kontrafaktuální evaluace usiluje o hodnocení dopadů i longitudinální evaluace

18 8. Různé Změna Jednacího řádu PS pro evaluace Změnu Jednacího řádu PS pro evaluace schvaluje dle čl. 5 PS pro evaluace ZMĚNY: Změna názvu, související změny v dokumentu Odsouhlasení změny JŘ PS pro evaluace (viz. samostatný podklad v režimu změn) Změna Statutu PS pro evaluace Změna Statutu PS pro evaluace podléhá dle čl. 7 Statutu PS pro evaluace odsouhlasení MV ZMĚNY: Změna názvu, související změny v dokumentu Odsouhlasení znění usnesení pro MV OP LZZ na jeho zasedání 7. prosince 2011ohledně změny Statutu PS pro evaluace

19 Návrh znění usnesení PS pro evaluace, ustavená pod Monitorovacím výborem OP LZZ (dále jen MV), navrhuje MV odsouhlasit předkládanou změnu ve Statutu této Pracovní skupiny. Tato změna se týká aktualizace názvu PS pro evaluace a s tím souvisejících změn. PS skupina pro evaluace tyto navrhované změny v textaci reflektovala a odsouhlasila i ve svém Jednacím řádu na jednání dne 1. prosince 2011.

20 Děkujeme za pozornost! evaluace@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Pracovní skupina pro evaluace 9. setkání 1.prosince 2011 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google