Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Investování do budoucnosti Evropy Jack Engwegen Vedoucí oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Investování do budoucnosti Evropy Jack Engwegen Vedoucí oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise."— Transkript prezentace:

1 1 Investování do budoucnosti Evropy Jack Engwegen Vedoucí oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

2 2 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování I.Souvislosti II.Čeho se již dosáhlo? Dopad politiky soudržnosti III.Situace a trendy IV.Jak se vypořádat s výzvami? EU 2020 V.Budoucí politika soudržnosti 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti Nová politika soudržnosti k splnění nároků nové dekády

3 3 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování “Zprávy o soudržnosti” Evropské komise Pět zpráv od roku 1996 Vyžadované na základě Smlouvy Představují 3-roční “stav regionů” Zahrnují národní a regionální trendy, dopady národní a evropské politiky, vztahy s ostatními politikami EU Příležitost představit návrhy/možnosti politiky

4 4 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování I. Politika soudržnosti EU stávající paradigma Základním principem je dvojí zacílení: –Koncentrace pomoci EU na regiony s nejnižšími příjmy (HDP na hlavu), ale všechny regiony mají programy rozvoje EU –Koncentrace pomoci EU na “růst a zaměstnanost”, také známé jako Lisabonská strategie Masivní ekonomické, sociální a demografické změny v Evropě během nedávných let vyžadují lepší zaměření politiky soudržnosti na tyto výzvy

5 5 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Politika soudržnosti podporuje investice do evropských prioritních cílů v rámci celé EU: Lisabonská agenda Sítě TEN-T (doprava, energetika) => Politika soudržnosti pomohla snížit hospodářské, sociální a ekologické nerovnosti.  Politika soudržnosti pomohla všem regionům přímými investicemi a nepřímými obchodními výhodami.  Politika soudržnosti podporuje posílení a vývoj administrativních kapacit v členských zemích II. Čeho se již dosáhlo? Dopad politiky soudržnosti

6 6 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování II. Některé výsledky z období 2000–2006 v České republice HDP je o 0.35 % vyšší díky politice soudržnosti Doprava: postaveno 37 km nových silnic, 37 km nových silnic v síti TEN-T, 58 km nových železnic, 68 km rekonstruovaných tratí, 36 km nových železnic v síti TEN- T 104 000 občanů má lepší přístup k čističkám odpadních vod 346 000 lidí prošlo školením Posílení řízení, institucionálních a administrativních kapacit, zlepšení řízení veřejných zdrojů, větší důraz na výkonnost

7 7 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 7 Politika soudržnosti v České republice v období 2007-2013: Cíle Konvergence a Konkurenceschopnost EU FundingBillion EUR Cohesion Fund8.8 Convergence17.1 RCE0.4 Total26.3 Number of Programmes17 Territorial Cooperation not included

8 8 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 8 Politika soudržnosti v České republice v období 2007-2013: Cíl Územní spolupráce Cross-Border Cooperation Billion EUR0.74 Number of Programmes5

9 9 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování II. Politika soudržnosti podporuje veřejné investice Politika soudržnosti v mnoha regionech skutečně stimuluje investice do takových evropských priorit jako je životní prostředí, vzdělání, výzkum, podnikání Politika soudržnosti je zodpovědná za vysoký podíl celkových veřejných investic v konvergenčních regionech

10 10 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování III. Situace a trendy Souhrnně Regionální nerovnosti se za poslední dekádu snížily Ale…široká propast mezi nejméně a nejvíce rozvinutými regiony stále přetrvává …krize může proces zpomalit

11 11 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování HDP na hlavu v roce 2008

12 12 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Míra nezaměstnanosti v roce 2008

13 13 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Politika soudržnosti: klíčová role k dosažení cílů EU 2020 Strategie Evropa 2020 – nová strategie pro Evropu Inteligentní růst Růst pro všechny Udržitelný růst Členské státy EU navrhnou národní cíle pro rok 2011 Budoucí politika soudržnosti musí být v souladu se strategií Evropou 2020 Financování zůstane soustředěno do méně rozvinutých regionů

14 14 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování IV. Jak se vypořádat s výzvami? EU 2020 Zaměstnanost: 75% (20-64) – ‘ 09: 69,1 % (Cíl CZ: 75%) Vzdělání: –max. 10 % osob předčasně opouštějících vzdělávací systém – ‘ 09: 14,4 % (Cíl CZ: 5.5%) –40 % titulů vyššího vzdělání (30-34) – ‘ 09: 32,3 % (Cíl CZ: 32%) Boj s chudobou: 20 milionů lidí mimo riziko chudoby a vyloučení – ’ 09: 120 milionů (Cíl CZ: 30 000) Klimatické změny a energie: 20 %/20 %/20 % emise skleníkových plynů/obnovitelná energie/energetická účinnost Závazek CZ snižovat emise skleníkových plynů Výzkum a inovace: 3 % investicí HDP do výzkumu a vývoje – ’ 08: 1,9* (Odhad Eurostat) ( Cíl CZ: 2.7%)

15 15 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Zlepšení konkurenceschopnosti jako reakce na globalizaci Evropské firmy potřebují vysoce kvalifikované činnosti a činnosti s vysokou přidanou hodnotou, aby si vylepšily svou globální pozici Přizpůsobení se změně a inovaci jsou hlavní zdroje zvýšené produktivity a růstu

16 16 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Nutnost zvýšení investic do výzkumu a vývoje jako pšedpoklad pro zvýšení konkurenceschop-nosti

17 17 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Pro oživení zaměstnanosti je nezbytná zvýšená konkurenceschopnost Cíle EU 2020 - 75% míry zaměstnanosti - lze dosáhnout jen tehdy, zlepší- li se všechny regiony Konvergenční regiony mají významný podíl neaktivní populace a potřebují přes 10 milionů pracovních míst, aby splnily cíl

18 18 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Více vysokoškolsky vzdělaných absolventů oživí konkurenceschopnost

19 19 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování V. Jaká je naše vize ? Politika soudržnosti po roce 2014 by měla: Poskytnout silnější důraz na přidanou hodnotu EU a orientovaná na výsledky a výkon Zaměřená na cíle EU 2020 v oblasti ekonomiky, životního prostředí a sociální oblasti Dává příležitost účasti všem partnerům ve všech regionech Staví na dosavadních pozitivních zkušenostech Zajistí průhlednost a odpovědnost

20 20 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování V. Jak toho dosáhnout? 1.Zvýšení evropské přidané hodnoty 2.Posílení řízení 3.Zefektivnění implementace 4.Architektura politiky soudržnosti

21 21 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 1. Zvýšení evropské přidané hodnoty Posílení strategického programování – převést cíle EU 2020 do investičních priorit Zaměřit zdroje na omezené množství klíčových priorit Zavést silnější pobídky a podmíněnost Zlepšit hodnocení, výkon a výsledky Silnější důraz na nové finanční nástroje

22 22 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 2. Posílení řízení Posilování partnerství (zlepšování začlenění místních a regionálních zúčastněných subjektů, sociálních partnerů, občanské společnosti) Zavedení nové dimenze: územní soudržnost –Podpora územní spolupráce (větší spolupráce mezi regiony v rámci země, makro-regionální strategie…) –Rozvoj ambiciózní městské agendy –Věnování se oblastem se specifickými geografickými nebo demografickými rysy

23 23 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Zlepšení finančního řízení Snížení administrativní zátěže Zjednodušení finanční disciplíny Přezkoumání finanční kontroly 3. Zefektivnění implementace …na základě poučení se ze zkušeností

24 24 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 24 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 4. Architektura politiky soudržnosti Politika soudržnosti bude pokrývat všechny regiony EU s rozdělením mezi: –Méně rozvinuté regiony –Více rozvinuté regiony –Transitní regiony (jednodušší systém nahrazující současný systém «phasing-in» a «phasing-out») –Územní spolupráce se třemi pilíři V souladu se sdělením Komise o změně rozpočtu EU: –Větší zaměření ESF na cíle EU 2020 –Větší viditelnost a předvídavost financování pro ESF –Přispívání k Evropské iniciativě zaměstnanosti

25 25 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Časová osa 19. říjen 2010: Přehled rozpočtu (COM(2010)700) 10. listopad 2010: Pátá zpráva o soudržnosti 11. listopad 2010 – 31. leden 2011: veřejná konzultace 31. leden /1. únor 2011: Fórum o soudržnosti Jaro 2011: Návrh o budoucích finančních perspektivách Léto 2011: Legislativní návrhy Konec roku 2012: Přijetí nového legislativního balíku a předpokládaná dohoda o novém rozpočtu po roce 2013 2013: Finalizace nových programových dokumentů 2014: Vstoupení v platnost

26 26 Evropská unie Regionální politika – zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Ať je váš hlas slyšet! Veřejná konzultace otevřena do 31. ledna 2011: ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report Děkujeme za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "1 Investování do budoucnosti Evropy Jack Engwegen Vedoucí oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise."

Podobné prezentace


Reklamy Google