Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“ „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Diverzifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“ „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Diverzifikace."— Transkript prezentace:

1 „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“ „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Diverzifikace zemědělských činností Metoda LEADER Šumperk

2 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ OBSAH PREZENTACE pojem diverzifikace podpora diverzifikace opatření PRV zaměřená na diverzifikaci příklady projektů zaměřených na diverzifikaci „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

3 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Diverzifikace = rozrůzňování Jedná se o strategii podnikání, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediný produkt, nýbrž rozděluje své aktivity do různých oblastí. Diverzifikace se vyskytuje ve všech lidských činnostech, (v zemědělství, v průmyslu, ve službách) V zemědělství se například jedná o pěstování několika druhů plodin. V případě, že by jeden druh neuspěl, druhý částečně pokryje ztráty, které jsou nižší a díky zisku z druhé plodiny i únosnější. Diverzifikace pro zemědělské subjekty však může být zaměřena také na další doplňkovou činnost, která vedle zemědělství tvoří příjem zemědělského subjektu.

4 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Podpora diverzifikace - Program rozvoje venkova PRV je svými cíli zaměřen na rozvoj venkovského prostoru na bázi: - trvale udržitelného rozvoje - zlepšení stavu životního prostředí - snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření Program má dále umožnit vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost ČR v základních potravinářských komoditách Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem: - rozvíjet podnikání - vytvářet nová pracovní místa - snížit míru nezaměstnanosti na venkově - posílit sounáležitost obyvatel na venkově „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

5 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Osa I: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Osa III: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ DIVERZIFIKACI ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

6 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader ČR Diverzifikace činností nezemědělské povahy Evidenční číslo ISPROFIN Název akce Soubor vybavení pro vyjížďky na koních Žadatel – příjemce dotace Milan Kreller Adresa žadatele Jindřichov 74, Jindřichov celková částka projektu Kč dotace Kč vlastní zdroje Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

7 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader ČR Diverzifikace činností nezemědělské povahy Evidenční číslo ISPROFIN Název akce Nákup ramenového vyžínacího stroje Žadatel – příjemce dotace MARWIN, v.o.s. Adresa žadatele Hynčice nad Moravou celková částka projektu Kč dotace Kč vlastní zdroje Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

8 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader ČR Diverzifikace činností nezemědělské povahy Evidenční číslo ISPROFIN Název akce Údržba okrajů komunikací a veř. ploch – ořezávací pila Žadatel – příjemce dotace Kameníček a.s. Adresa žadatele Hostice 150, Ruda nad Moravou celková částka projektu Kč dotace Kč vlastní zdroje Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

9 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader ČR Diverzifikace činností nezemědělské povahy Evidenční číslo ISPROFIN Název akce Kontejnerová nádrž na motorovou naftu s výdejním stojanem Žadatel – příjemce dotace Bludovská a.s. Adresa žadatele Špalkova 156, Bludov celková částka projektu Kč dotace Kč vlastní zdroje Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

10 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader ČR Diverzifikace činností nezemědělské povahy Evidenční číslo ISPROFIN Název akce Ořezávání větví stromů a keřů podél místních obecních komunikací Žadatel – příjemce dotace Dubická zemědělská a.s. Adresa žadatele Dubicko 5, Dubicko celková částka projektu Kč dotace Kč vlastní zdroje Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

11 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader ČR Diverzifikace činností nezemědělské povahy Evidenční číslo ISPROFIN Název akce Zlepšení kondice koňských sportovců Žadatel – příjemce dotace Stáj Kyselý o.s. Adresa žadatele Lesnická 4, Zábřeh celková částka projektu Kč dotace Kč vlastní zdroje Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

12 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader ČR Diverzifikace činností nezemědělské povahy Evidenční číslo ISPROFIN Název akce Ořezávací pila a štěpkovač Žadatel – příjemce dotace ZEAS Březná a.s. Adresa žadatele Náměstí Míru 4, Štíty celková částka projektu Kč dotace Kč vlastní zdroje Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

13 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader Rok 2009 : Diverzifikace činností nezemědělské povahy Fiche /Opatření Fiche č. 3 – Atraktivní venkov Podopatření III. 1.3 Podpora cestovního ruchu Název akce Vybudování ubytovací kapacity na farmě ve Vysokých Žibřidovicích Žadatel – příjemce dotace Pavel Mrázek Místo realizace Vysoké Žibřidovice celková částka projektu Kč dotace Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

14 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader Rok 2009 : Diverzifikace činností nezemědělské povahy Fiche /Opatření Fiche č. 3 – Atraktivní venkov Podopatření III. 1.3 Podpora cestovního ruchu Název akce Modernizace ubytovacího zařízení Penzionu Zámeček Žadatel – příjemce dotace Penzion Zámeček s.r.o Místo realizace Malá Morava celková částka projektu Kč dotace Kč „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

15 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Zemědělské projekty v MAS Horní Pomoraví – Leader Název projektu:Manipulační ohrada pro masný skot s odchytovou uličkou Žadatel:ZEAS Březná, a.s. Místo realizace: parcela č. 737 vk.ú.:Bušín Celkové výdaje: ,-Kč Požadovaná dotace: ,-Kč Předmět projektu:vybudování manipulační ohrady o celkovém obvodu 260 m, včetně naháněcí uličky, fixačního čela a kruhových krmidel. Název projektu:Rekonstrukce a rozšíření hospodářského objektu ekologické farmy Morava Žadatel:Ing. Alois Mazák Místo realizace:Komňátka14, Bohdíkov Celkové výdaje: ,-Kč Požadovaná dotace: ,-Kč Předmět projektu:rekonstrukce poškozených částí objektů stáje koní a stodoly, které na sebe navzájem navazují a vybudování přístřešku pro manipulaci a kůlny pro skladování nářadí, nástrojů a vybavení pro chov koní „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

16 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Projekty diverzifikace v MAS Horní Pomoraví – Leader Název projektu:Modernizace zemědělského podniku prostřednictvím výstavby staveb pro skladování krmiva a steliva Žadatel:M A R W I N, v.o.s. Místo realizace:parc.č. 47/1 vk.ú. Hynčicenad Moravou, obec Hanušovice Parc.č. 573 vk.ú. Žleb, obec Hanušovice Celkové výdaje: ,-Kč Požadovaná dotace: ,-Kč Předmět projektu:nákup a umístění dvou obloukových hal o půdorysném rozměru 10,3 x 20,05 m, výška 4,5 m, které budou z ocelové nosné konstrukce, opláštěné speciální PE plachtou. Haly budou chránit krmivo a stelivo před poškozením vlivem nepřízně počasí, poškozením ze strany lidí i zvířat. „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

17 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“ Metoda LEADER Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zahrnuje tyto prvky: 1. strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území; 2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni; 3. přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám; 4. víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství; 5. uplatňování inovačních přístupů; 6. provádění projektů spolupráce; 7. vytváření sítí místních partnerství. Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemné propojeny.

18 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

19 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“

20 Certifikované produkty Celkem již 36 certifikovaných řemeslných, či potravinářských produktů „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

21 Certifikované ubytovací a stravovací služby Certifikovány první 2 zařízení služeb Jeseníky po Šumavě druhým regionem v ČR, který realizuje certifikaci služeb „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

22 Propagace značky na akcích Země živitelka –prezentace všech regionálních značek v samostatném pavilonu + prezentace výrobců před pavilonem Farmářské trhy Zábřeh, Šumperk „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

23 Propagace značky na akcích Adventní trhy v Hanušovicích (za podpory OC kraje) „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

24 Propagační materiály Propagační letáčky o regionální značce Noviny „Doma v Jeseníkách“ (druhé číslo) „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

25 Propagační materiály Propagační krabičky s katalogovými lístky výrobců a poskytovatelů služeb „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

26 Další propagace - Propagační roll-upy - Propagační tabulky pro označení certifikovaných zařízení služeb „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

27 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Ing. Anna Bartošová mobil: Hlavní 137, Hanušovice „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“


Stáhnout ppt "„Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“ „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Diverzifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google