Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce Vít Alexander Schorm seminář JA a ČAK, 10/11/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce Vít Alexander Schorm seminář JA a ČAK, 10/11/2011."— Transkript prezentace:

1 Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce Vít Alexander Schorm vschorm@msp.justice.cz seminář JA a ČAK, 10/11/2011

2 Informační zdroje Internetové stránky ESLP (Soudu) http://www.echr.coe.int databáze judikatury HUDOC http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en informace pro potenciální stěžovatele http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pack/ http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pack/ Internetové stránky Min. spravedlnosti vybraná rozhodnutí Soudu http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=390 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=390

3 Současný kontext Změny systému Úmluvy Protokol č. 14 k Úmluvě samosoudci rozsudky výborů nové kritérium přijatelnosti další posílení efektivity kontrolního mechanismu pilotní řízení jiná organizační opatření na úrovni kanceláře Soudu dohled Výboru ministrů nad výkonem rozsudků probíhající diskuse v rámci Soudu i mimo něj

4 Současný kontext Situace České republiky: praktické vymizení stížností na délku řízení zavedení prostředku nápravy, který je třeba vyčerpat (zákon č. 82/1998 Sb. ve znění zákona č. 160/2006 Sb.) snížení počtu stížností podaných i oznámených vládě Poznámky: následující graf představuje stav vyřizování stížností oznámených vládě ČR ke stanovisku od roku 1993 do 9/11/2011 přehled rozhodnutí podaný dále se týká období od 1/1/2010 do 9/11/2011 a není zcela vyčerpávající veškeré judikáty lze najít v databázi Soudu HUDOC a rozsudky navíc na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti v českém překladu

5 Stížnosti proti ČR Stav vyřizování oznámených stížností (od 1/1/1993 do 9/11/2011)

6 Stížnosti proti ČR Rovnost zbraní u Ústavního soudu rozsudky 3A.CZ Palšovič Hubka Kysilkovi BENet Praha rozhodnutí Holub Bratři Zátkové Čavajda Matoušek Vl.

7 Stížnosti proti ČR Formalismus Ústavního soudu rozsudky Adamíček Janyr a ostatní Tieze a Semeráková Šurý rozhodnutí plná moc Hlásenští Steiniger vadné dovolání Švehla žaloba pro zmatečnost Altner kasační stížnost Červenka a Ryjáček

8 Stížnosti proti ČR Délka řízení / prostředek nápravy rozsudky přechodné ustanovení Antoni Tesař výše přiznané částky Golha rozhodnutí Havelka (č. 3-5) Hartman Dědič

9 Stížnosti proti ČR Vlastnické právo (1) rozsudky právní záruky Rodinná záložna restituce Otava Tesař rozhodnutí restituce Haškovcová a Věříšová Hykel Opatství Staré Brno transformaceKroutilíkovi a ostatní restituce a privatizace Engelmannová LS Přimda Masokombinát Příbram

10 Stížnosti proti ČR Vlastnické právo (2) rozsudky sociální zabezpečení Andrle (neporušení) délka zajištění majetku Benet Czech (neporušení) rozhodnutí náhrady za minulé křivdy Teš sociální zabezpečeníFurtsev Peterka daně Agro-B škodlivé vlivy provozu Zapletal vypořádání majetku Skoupá

11 Stížnosti proti ČR Právo na spravedlivý proces (různé) rozsudky squeeze out existence přezkumu Kohlhofer č. 2 Minarik č. 3 Solaris rozhodčí doložka Suda výslech svědka v trestu Breukhoven rozhodnutí legalita trestných činů Polednová přestupkové řízení Vojta výklad ustanovení o lhůtě Matoušek Fr. uznání rozhodnutí o trestu Müller výslech svědka v trestu Kopecký

12 Stížnosti proti ČR Různé rozsudky právo na svobodu vazba Crabtree Knebl Žirovnický č. 2 převzetí do ústavu Ťupa rodinný život Macready Bergmann prostředek nápravy Diallo rozhodnutí svoboda pohybuSlunský vyhoštění Isaka rodinný život Kropáček soukromý život Žirovnický č. 3 odměna exekutora Usnul a Vytejček

13 Úloha vládního zmocněnce Poslání Článek 1 statutu (příloha k usnesení vlády ze dne 17/8/2009 č. 1024) Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudem hájí zájmy ČR jako demokratického právního státu dodržujícího lidská práva a základní svobody v řízeních podle Úmluvy před Soudem, jakož i před Výborem ministrů Rady Evropy ve věcech, které navazují na řízení před Soudem, jejichž byla ČR účastníkem.

14 Úloha vládního zmocněnce Úkoly příprava obhajoby před Soudem spolupráce s dotčenými orgány realizace předběžných opatření smírná urovnání výkon rozsudků úhrada spravedlivého zadostiučinění nápravná opatření


Stáhnout ppt "Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce Vít Alexander Schorm seminář JA a ČAK, 10/11/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google