Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce"— Transkript prezentace:

1 Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce
seminář JA a ČAK, 10/11/2011 Vít Alexander Schorm

2 Informační zdroje Internetové stránky ESLP (Soudu)
• databáze judikatury HUDOC • informace pro potenciální stěžovatele Internetové stránky Min. spravedlnosti • vybraná rozhodnutí Soudu

3 Současný kontext Změny systému Úmluvy • Protokol č. 14 k Úmluvě
• samosoudci • rozsudky výborů • nové kritérium přijatelnosti • další posílení efektivity kontrolního mechanismu • pilotní řízení • jiná organizační opatření na úrovni kanceláře Soudu • dohled Výboru ministrů nad výkonem rozsudků • probíhající diskuse v rámci Soudu i mimo něj

4 Současný kontext Situace České republiky:
• praktické vymizení stížností na délku řízení • zavedení prostředku nápravy, který je třeba vyčerpat (zákon č. 82/1998 Sb. ve znění zákona č. 160/2006 Sb.) • snížení počtu stížností podaných i oznámených vládě Poznámky: • následující graf představuje stav vyřizování stížností oznámených vládě ČR ke stanovisku od roku 1993 do 9/11/2011 • přehled rozhodnutí podaný dále se týká období od 1/1/2010 do 9/11/2011 a není zcela vyčerpávající • veškeré judikáty lze najít v databázi Soudu HUDOC a rozsudky navíc na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti v českém překladu

5 Stížnosti proti ČR Stav vyřizování oznámených stížností (od 1/1/1993 do 9/11/2011)

6 Stížnosti proti ČR Rovnost zbraní u Ústavního soudu rozsudky
• 3A.CZ • Palšovič • Hubka • Kysilkovi • BENet Praha rozhodnutí • Holub • Bratři Zátkové • Čavajda • Matoušek Vl.

7 Formalismus Ústavního soudu
Stížnosti proti ČR Formalismus Ústavního soudu rozsudky • Adamíček • Janyr a ostatní • Tieze a Semeráková • Šurý rozhodnutí • plná moc • Hlásenští • Steiniger • vadné dovolání • Švehla • žaloba pro zmatečnost • Altner • kasační stížnost • Červenka a Ryjáček

8 Stížnosti proti ČR Délka řízení / prostředek nápravy rozsudky
• přechodné ustanovení • Antoni • Tesař • výše přiznané částky • Golha rozhodnutí • Havelka (č. 3-5) • Hartman • Dědič

9 Stížnosti proti ČR Vlastnické právo (1) rozsudky rozhodnutí
• právní záruky • Rodinná záložna • restituce • Otava • Tesař rozhodnutí • restituce • Haškovcová a Věříšová • Hykel • Opatství Staré Brno • transformace • Kroutilíkovi a ostatní • restituce a privatizace • Engelmannová • LS Přimda • Masokombinát Příbram

10 Stížnosti proti ČR Vlastnické právo (2) rozsudky rozhodnutí
• sociální zabezpečení • Andrle (neporušení) • délka zajištění majetku • Benet Czech (neporušení) rozhodnutí • náhrady za minulé křivdy • Teš • sociální zabezpečení • Furtsev • Peterka • daně • Agro-B • škodlivé vlivy provozu • Zapletal • vypořádání majetku • Skoupá

11 Stížnosti proti ČR Právo na spravedlivý proces (různé) rozsudky
• squeeze out • existence přezkumu • Kohlhofer č. 2 • Minarik č. 3 • Solaris • rozhodčí doložka • Suda • výslech svědka v trestu • Breukhoven rozhodnutí • legalita trestných činů • Polednová • přestupkové řízení • Vojta • výklad ustanovení o lhůtě • Matoušek Fr. • uznání rozhodnutí o trestu • Müller • výslech svědka v trestu • Kopecký

12 Stížnosti proti ČR Různé rozsudky rozhodnutí • právo na svobodu
• vazba • Crabtree • Knebl • Žirovnický č. 2 • převzetí do ústavu • Ťupa • rodinný život • Macready • Bergmann • prostředek nápravy • Diallo rozhodnutí • svoboda pohybu • Slunský • vyhoštění • Isaka • rodinný život • Kropáček • soukromý život • Žirovnický č. 3 • odměna exekutora • Usnul a Vytejček

13 Úloha vládního zmocněnce
Poslání Článek 1 statutu (příloha k usnesení vlády ze dne 17/8/2009 č. 1024) Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudem hájí zájmy ČR jako demokratického právního státu dodržujícího lidská práva a základní svobody v řízeních podle Úmluvy před Soudem, jakož i před Výborem ministrů Rady Evropy ve věcech, které navazují na řízení před Soudem, jejichž byla ČR účastníkem.

14 Úloha vládního zmocněnce
Úkoly • příprava obhajoby před Soudem • spolupráce s dotčenými orgány • realizace předběžných opatření • smírná urovnání • výkon rozsudků • úhrada spravedlivého zadostiučinění • nápravná opatření


Stáhnout ppt "Nedávná rozhodnutí ESLP proti ČR. Úloha vládního zmocněnce"

Podobné prezentace


Reklamy Google