Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje"— Transkript prezentace:

1 Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje
Účetnictví a výkaznictví

2 E-mailové adresy- automat
ÚSC okresu Jeseník – ÚSC okresu Olomouc – ÚSC okresu Prostějov – ÚSC okresu Přerov – ÚSC okresu Šumperk –

3 okres Olomouc a okres Šumperk
Kontakty okres Olomouc a okres Šumperk pí. Ing. Žaneta Adamová telefon , pí. Iva Kirchnerová telefon

4 okres Prostějov a okres Jeseník
Kontakty okres Prostějov a okres Jeseník pí. Naděžda Krčová telefon

5 okres Prostějov a Přerov
Kontakty okres Prostějov a Přerov pí. Renáta Loubalová telefon pí. Alena Lankašová telefon

6 Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad soudržnosti Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

7 České účetní standardy
č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech (změna ) č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih č. 703 – Transfery č. 704 – Fondy účetní jednotky

8 České účetní standardy
č. 705 – Rezervy (změna ) č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek (změna ) č. 707 – Zásoby (změna ) č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku (změna )

9 České účetní standardy
č. 709 – Vlastní zdroje (nově od , změna od ) č. 710 – Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek (nově od , změna od )

10 České účetní standardy
Finanční zpravodaj č. 1/2014 ČÚS č. 701 – doplnění a úpravy textu – bez vlivu na účetnictví ČÚS č. 704 – poskytování půjček z FKSP tvorba fondů ČÚS č. 705 – doplnění a úpravy textu – bez vlivu na účetnictví

11 České účetní standardy
ČÚS č. 706 – věcné břemeno (snížení hodnoty) ČÚS č. 707 – doplnění a úpravy textu – bez vlivu na účetnictví

12 České účetní standardy
dříve kategorizace přiřazení předpokládané doby užívání (Příloha č. 1/dané doby nebyly po zrušení zjednodušeného odpisování závazné), nyní se kategorizací rozumí přiřazení číselného kódu

13 České účetní standardy
zbytková hodnota (dříve 5%) = hodnotě, kterou lze získat po ukončení životnosti ČÚS č. 709 – vazba na nové účty 035 a 036 ČÚS č. 710 – účty 035 a 036, doplnění a úpravy textu

14 Změny od Účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (změna názvu) Účet 035 – dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (nový účet) Účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (nový účet)

15 Změny od Účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (změna názvu) Účet 164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (změna názvu)

16 Změny od Účet 196 – Opravné položky k pohledávkám ze správy daní (změna názvu) Účet 197 – Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení (zrušen) Účet 318 – Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (zrušen)

17 Změny od Účet 319 – Pohledávky z přerozdělovaných daní (změna názvu) Účet 323 – Závazky z dávek sociálního zabezpečení (zrušen) Účet 325 – Závazky z dělené správy (změna názvu) Účet 327 – Přijaté zálohy daní (zrušen)

18 Změny od 1. 1. 2014 Účet 328 – Závazky z výběru daní (zrušen)
Účet 329 – Závazky ze sdílených daní (zrušen) Účet 336 – Sociální zabezpečení (změna názvu i obsahu) Účet 337 – Zdravotní pojištění (nový účet)

19 Změny od 1. 1. 2014 Účet 338 – Důchodové spoření (nový účet)
Účtová skupina 35 – Pohledávky a závazky ze správy daní (změna názvu) Účet 351 – Pohledávky za účastníky sdružení (zrušen) Účet 352 – Závazky k účastníkům sdružení (zrušen)

20 Změny od 1. 1. 2014 Účet 351 – Přijaté zálohy daní (nově)
Účet 352 – Pohledávky ze správy daní (nově) Účet 353 – Přeplatky na daních (nově) Účet 354 – Závazky z vratek nepřímých daní (nově) Účet 355 – Zúčtování z přerozdělování daní (nově)

21 Změny od Účet 356 – Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem (nově) Účet 357 – Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem (nově) Účet 358 – Ostatní pohledávky ze správy daní (nově)

22 Změny od 1. 1. 2014 Účet 359 – Ostatní závazky ze správy daní (nově)
Účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (změna názvu) Účet 539 – Vratky nepřímých daní (změna názvu)

23 Změny od Účet 543 – Dary a jiná bezúplatná předání (změna názvu) Účtová skupina 93 a 94 – Další podmíněné pohledávky (změna názvu) Účet 949 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva (zrušen, nově účet 991) Účet 951 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (zrušen, nově účet 992)

24 Změny od Účet 961 – Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu (změna názvu a obsahu) Účet 962 – dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasing (změna názvu a obsahu)

25 Změny od Účet 963 – Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu (nový název a obsah) Účet 964 – Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu (nový název a obsah)

26 Změny od Účtová skupina 97 a 98 – Další podmíněné závazky (změna názvu) Účet 981 – Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových (změna názvu) Účet Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových (změna názvu)

27 Změny od Účet 983 – Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových (nový název a obsah) Účet 984 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových (nový název a obsah)

28 Změny od Účet 985 – Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení (dříve účet 983) Účet 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení (dříve účet 984) Účet 985 – Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva (zrušen, nahrazen novým názvem a obsahem, nově účet 993)

29 Změny od Účet 986 – Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva (zrušen, nahrazen novým názvem a obsahem, nově účet 994) Účtová skupina 99 – Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty (nový název a obsah)

30 Změny od Účet 991 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva (nový, dříve 949) Účet 992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (nový, dříve 951) Účet 993 – Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva (nový, dříve 985) Účet 994 – Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva (nový, dříve 986)

31 Převodový můstek od Účty, které jsou nově zřízeny nebo nahrazeny jinými budou od rozděleny nebo převedeny již v počátečních stavech ČÚS č. 701, ustanovení bodu 6.8.

32 Převodový můstek od 1. 1. 2014 z 01X – přeceněný RH na 035 (PS)
z 02X, 03X – přeceněný RH na 036 (PS) z 336 – část sociální zabezpečení zůstane (PS) z 336 – vyjmout zdravotní pojištění na 337 (PS) z 336 – vyjmout II. pilíř na 338 (PS)

33 Převodový můstek od 325 změna obsahu, pouze Závazky z dělené správy, kauce převést a rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé 378 a 459 (PS) 351/197 rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé na 377/199 a 469/149 (351 - Přijaté zálohy daní) (PS) 352 rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé na 378 a 459 (352 – Pohledávky ze správy daní) (PS)

34 Převodový můstek od 1. 1. 2014 949 na 991 nový účet (PS)

35 Převodový můstek od 961 krátkodobý leasing rozdělit na operativní a finanční 961 a 963 (PS) 962 dlouhodobý leasing rozdělit a operativní a finanční 962 a 964 (PS) původní účet 963 na účet 967 (PS) původní účet 964 na účet 968 (PS) 981 na 981 a 983 změna názvu a obsahu (PS)

36 Převodový můstek od 982 na 982 a 984 změna názvu a obsahu (PS) 983 na 985 změna SÚ (PS) 984 na 986 změna SÚ (PS)

37 Od Na účtu 021 – právo stavby Na účtu 029 – věcná břemena

38 Termíny závěrek rok 2014 Zpracování dvojobdobí leden a únor, včetně počátečních stavů Měsíčně Fin M do 12. dne následujícího měsíce Čtvrtletně účetní výkazy do 20. dne následujícího měsíce PAP – do 25. dne následujícího měsíce Podepsané a finanční výkazy zasílat čtvrtletně – v pdf em nebo v tištěné podobě

39 Změny formátu Změna formátu věty pro vstup do programu WinUCR od – výstup větou 56Gg (ÚZ rozšířen z 8 na 9 míst, ORJ ze 4 na 10) Je nutné se dohodnout ze správcem příslušného programu na správném výstupu a nastavení do automatu

40 Výkaznictví Fin 2 – 12M Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha

41 Výkaznictví Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu Sestavují ti, jejichž aktiva k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období byla vyšší než Kč a roční úhrn čistého obratu přesáhl Kč. Tyto výkazy jsou roční.

42 Výkaznictví Výkazy PAP sestavují obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný ČSÚ je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období vyšší než Zřízené příspěvkové organizace, jejichž aktiva přesahují alespoň v jednom ze dvou předcházejících účetních obdobích výši Kč.

43 Výkaznictví PAP se sestavuje v peněžních jednotkách české měny s přesností na 2 desetinná místa. Pokud účetní jednotka v následujícím období nesplňuje podmínky, může ukončit předávání těchto výkazů až po uplynutí 3 po sobě jdoucích účetních období, kdy PAP předával

44 Výkaznictví Po odeslání výkazů do CSÚIS je nutné průběžně kontrolovat obsah inboxu, povinnost ukládat zprávy. V případě problému kontaktovat příslušného pracovníka

45 Kontroly Fin 2 – 12 M Transfery mezi obcemi a DSO zasílat pokud možno do 25. kalendářního dne v měsíci – konsolidace (komentář- zdůvodnit), jedná se o položky 5321,5329, 5367, 5641, 5649, 6341, 6349, 6441 a 2226, 2441, 2449, 4121, 4129, 4221 a 4229 (obdobně transfery vzhledem ke krajům a regionálním radám soudržnosti)

46 Kontroly Fin 2 – 12 M V případě transferů přijatých nebo poskytnutých z nebo do jiného okresu, kraje je nutné používat záznamové jednotky , 026, 028 a 035 V případě půjček pak – 025, 027, 029 a 036

47 Kontroly Fin 2 – 12 M V případě zaslání výkazu do centrálního systému nesmí být vykazovány neexistující položky, nástroje, zdroje, účelové znaky, i když mají nulovou hodnotu – vyhodnocena chyba číselníku Převody mezi jednotlivými účty provádět ve stejném účetním období

48 Kontroly účetní výkazy
Aktiva a pasiva se musí rovnat Pro rok 2014 ne záporné stavy u transferových účtů Výjimka – účty 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a skupiny 43 a 49 Plovoucí účty – 336, 337, 338, 342, 343, 344, 355 a 363 (porovnávání zůstatků stran MD a DAL)

49 Kontroly účetní výkazy
Kontrola záporných stavů na účtech 315, 311, 321 … - většinou nejsou zaúčtovány předpisy do aktiv kladně, je-li zůstatek na straně MD do pasiv kladně, je-li zůstatek na straně DAL

50 Kontroly účetní výkazy
U účtů z rozvahy zkontrolovat analytiky – výstup do přílohy Proúčtovat dohadné položky aktivní a pasivní, provést časové rozlišení Používat doporučené analytiky (vyvěšeny web)u nákladových a výnosových účtů (Gordic hospodářská činnost 00xx – 0299, hlavní činnost 03xx – 0999) Zkontrolovat mezivýkazové vazby

51 Schválení účetní závěrky za rok 2012
Termín pro předání informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky za účetní období roku 2012 je nejpozději v termínu předání řádné účetní závěrky sestavené k do CSÚIS. (20. února 2014, PAP 25. února 2014)

52 Schválení účetní závěrky za rok 2012
Ekonomika, finance a majetek, Informace pro územní samosprávné celky, Účetnictví územně samosprávných celků, Výkaznictví, Schvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS

53 Inventarizace Provedení inventarizace je jednou z hlavních podmínek zabezpečení průkaznosti účetnictví Interní předpis o inventarizaci Stanoveny druhy majetku a závazků, které budou inventarizovány plány inventur a termíny jejich provedení

54 Inventarizace odpovědné osoby, složení komisí, příklady inventurních soupisů a způsob projednání proškolení zaměstnanců a komisí nutné sestavit inventarizační zprávu, která musí být předložena orgánům obce Inventarizační zpráva je jedním z podkladů pro schvalování účetní závěrky

55 Schvalování účetních závěrek
Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Účetní závěrka ÚSC – zastupitelstvo Účetní závěrka DSO – nejméně tříčlenný orgán Účetní závěrka PO – rada Mezitímní účetní závěrky nepodléhají schvalování

56 Schvalování účetních závěrek
Informace o schválení či neschválení účetní závěrky se předává do CSÚIS pomocí výkazu „Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky“ Protokol a jeho náležitosti § 11 vyhlášky

57 Děkuji za pozornost RNDr. Vlasta Vaidová


Stáhnout ppt "Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google