Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A0M33PIS - Průmyslové informační systémy Přednáška č. 12 2.5. 2013 Katedra Kybernetiky K13133 Centrum znalostního managementu K13393.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A0M33PIS - Průmyslové informační systémy Přednáška č. 12 2.5. 2013 Katedra Kybernetiky K13133 Centrum znalostního managementu K13393."— Transkript prezentace:

1 A0M33PIS - Průmyslové informační systémy Přednáška č. 12 2.5. 2013 Katedra Kybernetiky K13133 Centrum znalostního managementu K13393

2 Agenda Teorie omezení. Aplikace ve výrobě. Aplikace v projektovém řízení. Kritický řetěz. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava2

3 Teorie nebo praxe? „Nothing is as practical as a good theory“ Kurt Lewin A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava3

4 Teorie omezení Theory of Constraints (TOC) o Ucelená manažerská filozofie nabízející nový přístup k řízení a trvalému zlepšování činnosti organizací. Autor: o Eliyahu Moshe Goldratt o Izraelský fyzik A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava4

5 Prosperující podnik Nízké náklady Řízení s cílem minimalizace nákladů Vysoký průchod Řízení s cílem maximalizace průtoku Základní konflikt řízení podniku A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava5 Poznámka: konflikt je znázorněn tzv. „Stromem reality“

6 Možnosti zvyšování zisku? A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava6 Snížení nákladů o 10 %  růst zisku o 13% Zvýšení produktivity o 20 %  růst o 46,5% http://www.dbrmfg.co.nz/Bottom%20Line.htm

7 Problém skupiny „skautů“ A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava7 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

8 Řešení problému? A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava8 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

9 Synchronizace – „Fordova“ výroba A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava9 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

10 Synchronizace – výroba „Toyota“ A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava10 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

11 Synchronizace – výroba „TCO“ A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava11 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

12 Reakce na vzniklé problémy? A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava12 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

13 Princip pěti kroků TOC Identifikace omezení Maximalizace využití omezení Podřízení systému omezení Odstranění omezení Návrat do prvního kroku A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava13

14 Obecná struktura výroby A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava14 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

15 VATI analýza – základní topologie výroby A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava15 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm Otázka: na který výrobek se zaměřit při maximalizaci zisku / obratu?

16 DRUM – BUFFER - ROPE DRUM Hlavní plán výroby BUFFER Ochrana propustnosti ROPE Plán nekritických míst A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava16

17 Hlavní plán výroby - DRUM Základem jsou nalezené kritické zdroje – Critical Constraint Resource (CCR) Podřízení průtoku kapacitě CCR (doporučeno nevytěžovat na 100%). Doplňující faktory: o Priority výroby. o Procesní velikost dávek. o Přepravní velikost dávek. Komplikující faktory: o Seřizování, různorodost výrobků na CCR, opakované zpracování… A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava17

18 Aplikace hlavního plánu výroby A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava18 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

19 Zásobníky – ochrana omezení Málo vytížený x přetížený zdroj (kritický). Proč chránit kritické zdroje? o Neděláme to, co máme dělat.  dělejme to, co máme dělat. o Děláme to, co nemáme dělat.  nedělejme to, co nemáme dělat. Výrobní zásobníky (BUFFERs) o Časový – „hodina“ je pořád „hodina“. o Kusový - počet kusů se může lišit dle výrobku. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava19

20 Cyklus aplikace TOC ve výrobě A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava20 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

21 Kusový zásobník Hotové výrobky o dodávky „ze skladu“. Rozpracovaná výroba o nestabilní procesy, nedostatek času pro spuštění nové dávky. Nakupovaný materiál o nestabilita dodavatelů. Pozor na zvyšování zásob! o Jen pro to, po čem je vysoká poptávka. Čím kratší doba výroby, tím méně je potřebujeme! A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava21

22 Časový zásobník Přídavná průběžná doba výroby, která umožňuje, aby materiál dosáhl plánovaného bodu výroby o plánovaný úsek dříve. Vhodné umístění chrání průtok před neplánovanými problémy. Příklady o Zásobník 1 den – všechny výrobní příkazy musí být na kritickém zdroji nejpozději v den zpracování. o Zásobník 4 dny – v daném dni musí být na kritickém zdroji všechny výrobní příkazy na následující 4 dny. Realita  vznik děr v zásobnících (penetrace zásobníku). A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava22

23 Obsah časového zásobníku Jaký smysl mají zásobníky naplněné na 100%? Eliminujme nadbytečné zásobníky! Nezapomínejme na roli zásobníků o Ochrana průtoku. o Čím vyšší naplněnost, tím vyšší cena a průběžná doba. o Pro první etapu je dostatečné naplnění i na 95%. o Pro finální etapu téměř nulová. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava23

24 Velikost časového zásobníku Empirické pravidlo o Startovací velikost = ½ aktuální průběžné doby výroby. o Rozděleno na 2 části Před kritickým zdrojem (CCR buffer). Před zákazníkem (Shipping Buffer). Rozdělení zásobníků do zón: o Bezpečná zóna (zelená) – nejvzdálenější budoucnost. o Pozorovací zóna (žlutá) – dochází k narušení průběhu výroby. o Urgentní zóna (červená) – okamžitý manažerský zásah. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava24

25 Aplikace časového zásobníku A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava25 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

26 Rope (lano) Zajištění synchronizace nekritických zdrojů. o Vhodné vytížení nekritických zdrojů. o Uvolňování materiálu způsobem, který podporuje plánovaný průtok. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava26 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

27 Monitorování zásobníků A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava27 http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm

28 Splnění „trojimperativu“ Udělat vše pro splnění cíle Kompenzovat chybné odhady Neohrozit žádné jiné cíle Nekompenzovat chybné odhady Konflikt řízení projektů A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava28

29 Hustota pravděpodobnosti splnění cíle A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava29 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Project%20Buffers.htm Výroba Projekt

30 Důvody složitosti projektů Neznalost na počátku (viz. „kužel nejistoty“): o Existuje „variabilita“ toho, co je známé. o Existuje „nejistota“ toho, co je neznámé. Psychologické aspekty projektů: o Studentský efekt. o Parkinsonův zákon. o  nevhodné využití rezerv (zásobníků) projektu. Heuristika odhadu projektů o Nejčastější odhady se pohybují kolem 80% celkového času. o Z grafu hustoty plyne, že tato doba je dvojnásobek 50% času  dobu úkolu stanovíme jako polovinu času a zbylou polovinu ochráníme pomocí zásobníku. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava30

31 Projekt versus výroba A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava31 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Project%20Buffers.htm

32 Role zásobníků v projektu A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava32 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Project%20Buffers.htm

33 Příklad použití TOC v projektu A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava33 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Project%20Buffers.htm

34 Další omezení Standardní metody projektového řízení o Metoda kritické cesty (Critical Path Management). o Program Evaluation and Review Technique (PERT). Problém? o Omezené zdroje! o Multitasking kritických zdrojů? Metoda kritického řetězce (Critical Chain Project Management) o Nejdelší cesta závislých událostí, ale s ohledem na závislost zdrojů. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava34

35 Multitasking zdrojů A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava35 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Critical%20Chain.htm

36 Práce se zdroji Celkový čas můžeme zkrátit na 75%. o  dalších 25% je lokální rezervou. Lokální plánování! o Kde to jde, snažíme se o paralelismu. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava36

37 Ochrana omezení A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava37 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Critical%20Chain.htm

38 Příklad použití kritického řetězu I. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava38 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Critical%20Chain.htm

39 Příklad použití kritického řetězu II. A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava39 http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Critical%20Chain.htm

40 Hlavní myšlenky TOC V každém systému existují omezení. Omezení brání dosažení maximálního výkonu. Podřízení systému maximálnímu využití omezujících míst stabilizuje systém a maximalizuje průchod. „Systém je tak silný, jako jeho nejslabší článek“  ”Posilování jiných článků je zbytečné a ztrátové” A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava40

41 Závěr Dotazy, připomínky, názory… A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava41

42 Doporučená literatura Eliyahu M. Goldratt, Cíl (The Goal), INTERQUALITY, 2001 Eliyahu M. Goldratt, Cíl II (It's not Luck), INTERQUALITY, 2006 Eliyahu M. Goldratt, Kritický řetěz (Critical Chain),, INTERQUALITY, 1999 Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra, Teorie omezení v podnikové praxi, Grada, 2003 www.goldratt.cz http://www.dbrmfg.co.nz/ A0M33PIS(C) Ing. Pavel Náplava42


Stáhnout ppt "A0M33PIS - Průmyslové informační systémy Přednáška č. 12 2.5. 2013 Katedra Kybernetiky K13133 Centrum znalostního managementu K13393."

Podobné prezentace


Reklamy Google