Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení Nástroje sociálního zabezpečení Problémy sociálního zabezpečení Stárnutí populace jako rizikový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení Nástroje sociálního zabezpečení Problémy sociálního zabezpečení Stárnutí populace jako rizikový."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení Nástroje sociálního zabezpečení Problémy sociálního zabezpečení Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na sociální zabezpečení

2 Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení Člověk se dostane v životě do nesnází, v nichž potřebuje pomoc a podporu - peněžní, věcnou i jinou POMOC může být: vlastní (úspory, soukromé pojištění) od druhých lidí nebo soukromých organizací - charita, zaměstnavatelé od veřejného sektoru (stát, obec …)

3 ČTYŘI CÍLE: zajistit, aby se vyplatilo pracovat a poskytovat zaručený příjem (1), zajistit zaručené důchody a udržitelné důchodové systémy (2), podporovat sociální integraci (3), zajistit vysokou kvalitu a udržitelnost zdravotní péče (4) Společná strategie modernizace sociální ochrany (EU 1999)

4 5 základních oblastí sociálního zabezpečení zabezpečení ve stáří –starobní –pozůstalostní důchody zabezpečení v nemoci a v invaliditě, vč. zdravotní péče –invalidní důchody, nemocenské dávky zabezpečení v nezaměstnanosti rodinná politika - zejména podpora rodin s dětmi sociální (resp. chudinská) péče

5 Nástroje sociálního zabezpečení sociální pojištění - hrazeno z pojistného státní sociální podpora - hrazena z daní sociální pomoc - vztahuje se na případy chudoby sociální služby - věcné

6 Historie sociálního pojištění Počátky na přelomu 19. a 20. století Otto von Bismarck 1771 – 1781 vydány penzijní normály zakládající nárok na penze 1908 přijat zákon o starobním a invalidním pojištění 1951 zřízení státní správy důchodového zabezpečení 1957 uplatňování zásluhového hlediska, stanovena věková hranice pro odchod do důchodu

7 Členění sociálních výdajů z veřejných rozpočtů (podle OECD): veřejné výdaje na zdraví (zdravotní péče + nemocenská a invalidní důchody) důchody starobní a pozůstalostní výdaje na rodinu výdaje na zaměstnanost sociální pomoc výdaje na bydlení výdaje na vzdělání výdaje na podporu spoření jiné

8 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - je to pojištění sociálních rizik - může být soukromé nebo veřejné Soukromé - pojišťuje proti riziku chudoby ve stáří, nemoci, ztrátě majetku, ztrátě výdělku apod. Veřejné - totéž, navíc přerozděluje Systém veřejného soc. pojištění Průběžné = současné pojistné platí důchody Fondové = zaplacené pojistné je později zdrojem důchodu

9 Problémy sociálního zabezpečení Principy nového systému sociální ochrany v ČR byly postaveny v první polovině 90. let minulého století... Nedostatky: nebyly stanoveny stejné podmínky nároku pro muže a pro ženy (např. neexistoval vdovecký důchod), jednotlivé sociální dávky měly konstantní úroveň zpravidla po celou dobu pobírání

10 Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na sociální zabezpečení

11 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 1930 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 200400600200400600 Populace (v tisících) 60-64 muži ženy

12 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 1990 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 200400600200400600 Populace (v tisících) 60-64 muži ženy

13 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 2030 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 200400600200400600 Populace (v tisících) 60-64 muži ženy

14

15

16 Nezaměstnanost

17 Současný důchodový systém Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění Princip sociální solidarity 1.Základní důchodový systém, který je státní, průběžně financovaný, povinný. 2.Doplňkový důchodový systém, který je dobrovolný. Zatím neexistuje druhý pilíř – zaměstnanecké penzijní systémy.

18 Financování důchodového systému PAYG (pay-as-you-go) Průběžný systém financování Důchody jsou financovány dnešními odvody na důchodové pojištění Problémy: –spoléhá na mezigenerační solidaritu –velká citlivost na demografický vývoj a ekonomické faktory

19 Financování důchodového systému Fondové financování současné platby důchodového pojištění jdou do fondů, kde se úročí a jsou vypláceny až při dosažení důchodového věku daných účastníků Výhoda: –platby důchodového pojištění jsou zhodnocovány –ALE při zvýšené inflaci nemusí být reálného zhodnocení dosaženo

20 důchodové Příspěvkově a dávkově definované důchodové systémy Příspěvkový DS stanoví se výše příspěvku, který odvádí účastníci a posléze se určí výše dávek Dávkový DS stanoví se výše dávek, které mají účastníci pobírat a s ohledem na výši dávek se určí výše příspěvku Výše dávek a příspěvku je závislá na demografických a ekonomických faktorech

21 Český výdajový program na důchody průběžně financovaný a příspěvkově definovaný problémy současného systému: demografické faktory  prodlužující se střední délka života, nízká porodnost, nezaměstnanost

22 Vývoj příjmů a výdajů důchodového pojištění

23 Proč je třeba důchodová reforma? Každý rok je důchodový účet ve schodku 30 – 40 mld.Kč Zvyšuje se průměrný věk dožití Mění se struktura obyvatelstva, ubývá ekonomicky aktivních a přibývá důchodců

24 Demografické prognózy Nárůst ekonomicky neaktivního obyvatelstva: - 1990 ⇒ 12% občanů nad 65 let - 2010 ⇒ 15 % občanů nad 65 let - 2050 ⇒ 29 % občanů nad 65 let Zvyšování průměrného věku dožití: - Průměrný věk dožití 1990 ⇒ 72 let - Průměrný věk dožití 2011 ⇒ 77 let

25 Věkové složení obyvatelstva 2009

26 Proč je třeba důchodová reforma? II. Pokrýt schodek důchodového účtu při stávající úrovni důchodu by znamenalo: Zvýšit pojistné z 28% na 40% Zvýšit DPH na 25 – 26% Zvýšit korporátní daň z 19% na 38% Zvýšit daň z příjmů FO z 19% na 38% Prodloužit věk odchodu do důchodu na 71 – 72 let Snížit veškeré vyplácené penze o 1/3

27 Důchodová reforma I. I. Pilíř Snížit míru solidarity v systému, snížit výši důchodů. Rozšířit rozhodné období z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu. Zvýšit věkovou hranici odchodu do důchodu. Sjednotit věkovou hranici odchodu do důchodu u mužů a žen.

28 Kdy půjdeme do důchodu? Rok narozeníMužiŽeny (0 dětí)Ženy (1 dítě)Ženy (2 děti) 195062 r+6 m61 r59 r + 8 m58 r + 4 m 196064 r + 2 m 63 r + 8 m62 r + 2 m 197065 r + 10 m 198067 r + 6 m 198468 r + 2 m 198568 r + 4 m 198668 r + 6 m 198768 r + 8 m 198868 r + 10 m 199069 r + 2 m 199369 r + 8 m

29 Důchodová reforma II. II.Pilíř Zavedení II. Pilíře důchodového systému. Dobrovolný vstup do systému do věku 35 let. Účastník si sníží pojistnou sazbu do I. Pilíře o 3% a bude mít povinnost k nim přidat další 2% z vlastních zdrojů. Prostředky ve druhém pilíři bude možné dědit. Investiční správu budou provádět penzijní společnosti se zvláštní licencí.

30 Vyplatí se vstup do II. Pilíře? Do důchodu jdu za 40 let ( je mi 28 let) Hrubá mzda Státní důchod Státní důchod po opt - outu Důchod od fondu Celkový důchod Rozdíl 15 00020 76317 6492 37120 020-743 20 00022 48519 1133 16222 275-210 25 00024 20820 5763 95224 528320 30 00025 93022 0404 74326 783853 35 00027 65223 5045 53329 0371 385 40 00029 37424 9686 32431 2921 918 45 00031 09726 4327 11433 5462 449 50 00032 81927 8967 90535 8012 982

31 Je vstup do II. Pilíře bezpečný? Globální krize v roce 2008 odčerpala v USA 26% hodnoty úspor z penzijních fondů. Maďarsko bylo nuceno privátní penzijní fondy znárodnit. Úspory v privátních penzijních fondech jsou dlouhodobě málo výnosné. Akcionáři fondů a manažeři nenesou žádné riziko za špatné investice.

32 Důchodová reforma III. III. Pilíř Důchodové spoření na dobrovolné bázi Nový zákon o penzijním spoření Posílení rodinné solidarity - děti budou moci zvýšit příjmy svých rodičů, kteří poživateli starobního důchodu

33 Cíle důchodové reformy Minimálně 50% občanů bude mít dodatečný důchod ze II. Pilíře Dodatečný důchod dosáhne výše alespoň ¼ státního důchodu Více možností výplaty důchodu než v současném systému. Vytvořit vhodný způsob investování ve II. a III. Pilíři, který bude respektovat různé životní fáze účastníků těchto systémů.

34 Harmonogram důchodové reformy I. Polovina roku 2011 ⇒ Příprava návrhů zákonů II. Polovina roku 2011 ⇒ Projednání návrhů zákonů Parlamentem II. Polovina roku 2012 ⇒ Licencování operátorů a možnost volby vstupu do II. Pilíře Od roku 2013 ⇒ faktický start fungování II. Pilíře


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení Nástroje sociálního zabezpečení Problémy sociálního zabezpečení Stárnutí populace jako rizikový."

Podobné prezentace


Reklamy Google