Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Marketplace 6: úvod do business simulace. 2 Informace k organizaci I Termín pro přihlášení do týmu a do systému: 28.09.2009 Adresa simulace: www.marketplace6.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Marketplace 6: úvod do business simulace. 2 Informace k organizaci I Termín pro přihlášení do týmu a do systému: 28.09.2009 Adresa simulace: www.marketplace6.com."— Transkript prezentace:

1 1 Marketplace 6: úvod do business simulace

2 2 Informace k organizaci I Termín pro přihlášení do týmu a do systému: 28.09.2009 Adresa simulace: www.marketplace6.com Stránky s podpůrnými informacemi: intranet FMK (aktuality z předmětu) www.shine.cz/mp/FMK Termín pro odeslání rozhodnutí daného kvartálu: dle skupin - viz web

3 3 Informace k organizaci II Kontakt: Tomáš Šula tel: +420 739 329 998, e-mail: sula@fmk.utb.cz Průběh cvičení: fyzická cvičení neprobíhají, konzultace přes email či osobně v kanceláři

4 4 Výchozí situace: charakteristika trhu Komodita: PC, ranné stadium cyklu tržní životnosti Firmy na trhu: Jednotlivé týmy představují management firmy, zabývající výrobou, distribucí a prodejem počítačů na globálních trzích Jednotlivé firmy si navzájem konkurují. Žádná jiná firma na trhu neexistuje.

5 5 Oblasti rozhodování Marketing Lidské zdroje Strategické řízení Finanční řízení Vývoj a výroba Řízení inovací

6 6 Prostředí: globální celosvětový trh, trh je tvořen 20 geografickými oblastmi Výchozí situace: charakteristika trhu

7 7 Rozhodnutí jsou realizována po kolech První kolo (formování týmu…) Druhé kolo (analýza trhu a stanovení strategie) Třetí kolo (vstup na trh, distribuce, výroba) Čtvrté kolo (zpětná vazba z trhu, marketing) Páté kolo (strategický partner, kvalita…) Od šestého kola (inovace, globální strategie...)

8 8 Platnost rozhodnutí daného kvartálu Rozhodnutí se dělají pro aktuální kvartál a jsou platná okamžitě (jejich efekt se projeví ihned), až na: rozšiřování fixní kapacity továrny otevírání prodejen Q3Q4 Q5 běžná rozhodnutí Q3 zde se projeví efekt

9 9 Charakteristika zákazníků Další segmentace je založena na rozdělení zákazníků do 5 skupin, které se liší různým chápáním vztahu cena/výkon a zahrnují tyto segmenty: –Cenově citlivé zákazníky (Šetřílci / Cost Cutters) –Inovátory (Innovators) –Odborníky, hledající vysoce výkonné počítače (Mercedes) –Průměrné ("middle-of-the-road") uživatele (Tažní koně / Workhorses) –Úzké specialisty (Cestovatelé / Travellers)

10 10 Segmenty trhu výkonnosti a ceny Cena Výkonnost Cost Cutter Work Horse Traveller Innovator Mercedes

11 11 Výchozí situace: tržní potenciál I Pravděpodobnost, s níž se potenciální zákazník stane skutečným zákazníkem v dané oblasti závisí na těchto faktorech: –Tržním potenciálu dané oblasti –Hospodářských poměrech na celkovém trhu a na jejich cyklickém vývoji –Počtu a velikosti prodejních míst v dané oblasti –Počtu a kvalitě výrobků prodávaných výrobcem –Celkové úrovni cen –Kvalitě reklamy a velikosti reklamního rozpočtu

12 12 Výchozí situace: tržní potenciál II Tržní potenciál je v průzkumu vyjádřen v počtu kusů za rok Zpočátku musíte zákazníky přesvědčit o tom, že pro ně PC mohou být užitečné – v prvních kvartálech (Q3, Q4) proto prodáte max. několik stovek PC, ne více! Dle toho zvolte i velikost (fixní kapacitu) továrny.

13 13 Chronologie událostí I Q1–Q2: vytvořte tým, stanovte název firmy, objednejte a vyhodnoťte průzkum profilu koncových zákazníků, rozhodněte o základní strategické orientaci (postavte továrnu určité velikosti, navrhněte první výrobky, otevřete první prodejní místa)

14 14 Chronologie událostí II Q3: testujte trh, reklamu, cenovou citlivost, přijetí vašich výrobků zákazníky Q4: prostudujte zpětnou vazbu, analyzujte svoji pozici a pozici konkurence, vyhodnoťte svoji finanční situaci a přizpůsobte strategii

15 15 Chronologie událostí III Q5: připravte business plan na příští období (Q5–Q8). Předložte tento business plán investorovi (venture capital) a jednejte o kapitálovém vstupu strategického partnera Q5–Q8: zahajte globální strategii, vývoj a výzkum, investice do kvality, licenční politiku

16 16 Řízení financí Máte k dispozici 3 hlavní zdroje financování: –akciový kapitál (equity investments) v období od Q1 do Q4 – 1 mil. $ / Q v hotovosti v období Q5 – sestavení business planu, ten předložíte k posouzení – dodatečné finanční prostředky ve výši až 5 mil $ (jednorázově) –bankovní úvěry krátkodobý (Conventional Loan) dlouhodobý (Long Term Notes) překlenovací (Emergency Loan) –příjmy z tržeb za prodané výrobky

17 17 Kumulovaný zisk Zisk lze očekávat v budoucnu!. Nacházíte se zde. Peníze 0 Čas Náklady na vybudování firmy Obrat + –

18 18 Životní cyklus výrobku poptávka Čas vstup růst zralost úpadek Nacházíte se zde – vysoké náklady a malá poptávka!

19 19 Posun funkce v závislosti na zlepšujících se technických parametrech, cenách, reklamě a distribuční síti Vaše poptávka Počet prodejců Teorie tzv “systems dynamics”

20 20 Q1 a Q2 vytvořte tým, stanovte název firmy, objednejte a vyhodnoťte průzkum profilu koncových zákazníků, rozhodněte o základní strategické orientaci –postavte továrnu určité velikosti, –navrhněte první výrobky, –otevřete první prodejní místa)

21 21 Analýza tržních příležitostí Market Opportunity Analysis – MOA Identifikace a posouzení tržních příležitostí založených na analýze: –struktury trhu –požadavků zákazníků –slabých a silných stránek konkurentů

22 22 Informace pro sestavení MOA – analýzy tržních příležitostí – potřeby a požadavky zákazníků – rozložení uživatelů – demografické charakteristiky – kupní záměry – velikost trhu

23 23 Oblasti rozhodování Řízení firmy znamená rozhodování o: výběru značek – rozhodnutí o tom, které značky budete na kterém trhu prodávat a s jakým úsilím výrobkovém výzkumu a vývoji –až 10 nových technických rysů /parametrů s rozdílnou technickou úrovní a s rozdílnými nároky na investice a čas investicích do kvality –opatřeními v oblasti kvality můžete výrazným způsobem dosáhnout úspor nákladů na reklamace a vytvořit si image dodavatele kvalitních počítačů

24 24 Q3 a Q4 Q3: testujte trh, reklamu, cenovou citlivost, přijetí vašich výrobků zákazníky Q4: prostudujte zpětnou vazbu, analyzujte svoji pozici a pozici konkurence, vyhodnoťte svoji finanční situaci a přizpůsobte strategii

25 25 Oblasti rozhodování Řízení firmy znamená rozhodování o: umístění prodejen –rozhodování o umístění prodejen – výběr států a měst tvorbě cen jednotlivých značek –určení ceny jednotlivým značkám s přihlédnutím k technické úrovni výrobku, cenové citlivosti zákazníků, konkurenci, nákladům, firemní strategii atd. rozdělení prodavačů –najmutí prodavačů jednotlivé prodejny a pro jednotlivé segmenty, příp. jejich speciální vyškolení

26 26 Oblasti rozhodování Řízení firmy znamená rozhodování o: formulaci reklamního sdělení –výběr, uspořádání a vhodná prezentace až 30 potenciálních přínosů (předností) dané značky pro zákazníky mediaplánu –pro své reklamy máte k dispozici 10 různých medií s různým pokrytím trhu a rozdílným spektrem čtenářů

27 27 Dostupné informace Dostupné za poplatek zpětná vazba od uživatele –hodnocení značek –hodnocení cen –hodnocení účinnosti reklamy konkurenční prostředí hodnocení spolehlivosti Veřejně dostupné informace celková tržní poptávka konkurenti ve městě umístění továren konstrukce značky reklamní sdělení

28 28 Q5 až Q8 Q5: připravte business plan na příští období (Q5–Q8). Prezentujte tento business plan venture capital a jednejte o kapitálovém vstupu strategického partnera Q5–Q8: zahajte globální strategii, vývoj a výzkum, investice do kvality, licenční politiku

29 29 Opatření v oblasti kvality Strategie 1: Zavřít oči Strategie 2: Kontrola (Inspection) Strategie 3: Zlepšení procesu

30 30 Opatření v oblasti kvality Strategie 1: Zavřít oči Nedělat ve zlepšování kvality nic. Ušetříte tak náklady spojené s kontrolami a kroky ke zlepšení kvality (jako např. studie poruchovosti, a prováděcí akce). Po přijetí této strategie očekávejte: vysoké záruční náklady, způsobené vnějšími závadami, nízké hodnocení spolehlivosti a negativní dopady na poptávku po vašich výrobcích a na image vaší firmy.

31 31 Opatření v oblasti kvality Strategie 2: Kontrola (Inspection) Od Q4 můžete přijímat opatření na zvýšení kvality. Výchozím krokem všech opatření na zlepšení kvality je zjištění výše nákladů, které jsou spojeny se záručními opravami vybraných komponent. Volba provádění kontroly výrobků je krátkodobá strategie. Budete muset zaplatit za kontroly a náklady na opravu závad nalezených při kontrolách. Na druhé straně můžete očekávat snížení záručních nákladů. Pokud budete pouze provádět kontroly, nemůžete očekávat ani odstranění záručních nákladů, ani zvýšení spolehlivosti vašich výrobků.

32 32 Opatření v oblasti kvality Strategie 3: Zlepšení procesu Dlouhodobá strategie bude tedy kombinace kontroly a kroků ke zlepšení kvality: studie poruchovosti, zdrojové studie, prováděcí studie a implementace jejich výsledků. Cílem této strategie je snížit poruchovost kritických komponent a tím snížit záruční náklady, zvýšit spolehlivost, a tak snížit vnitrofiremní náklady na opravy. To vám dovolí ukončit kontroly, a tak ušetřit náklady s nimi spojené.

33 33 Opatření v oblasti kvality Které součásti potřebují kontrolu? Pro které komponenty je potřebné vytvořit studii poruchovosti? Pro které komponenty je potřeba vytvořit zdrojovou a prováděcí studii? Které činnosti by se měly uskutečnit a kolik peněz by mělo být do zlepšení investováno?

34 34 Opatření v oblasti kvality – timing

35 35 Tipy k ovládání simulace I

36 36 Tipy k ovládání simulace II

37 37 Tipy k ovládání simulace III

38 38 Tipy k ovládání simulace IV

39 39 Tipy k ovládání simulace V


Stáhnout ppt "1 Marketplace 6: úvod do business simulace. 2 Informace k organizaci I Termín pro přihlášení do týmu a do systému: 28.09.2009 Adresa simulace: www.marketplace6.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google