Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D.. To, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace: gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D.. To, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace: gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby."— Transkript prezentace:

1 KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D.

2 To, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace: gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla postoji těla postoji těla výrazy tváře (mimikou) výrazy tváře (mimikou) pohledy očí pohledy očí volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice v prostoru (přibližování a oddalování) tělesný kontakt (dotyky) tělesný kontakt (dotyky) tón hlasu a další neverbální aspekty řeči tón hlasu a další neverbální aspekty řeči oblečení, zdobnost, fyzické a jiné aspekty vlastního projevu oblečení, zdobnost, fyzické a jiné aspekty vlastního projevu

3 chronemika (zacházení s časem) – uspěchané chování, spěch v řeči, pomalá a vlekoucí se řeč, dodržování či nedodržování avizovaného časového rámce, zbrklost) chronemika (zacházení s časem) – uspěchané chování, spěch v řeči, pomalá a vlekoucí se řeč, dodržování či nedodržování avizovaného časového rámce, zbrklost) zacházení s předměty (způsob řízení auta, zařízení bytu, pořádek/nepořádek na pracovním stole atd.) zacházení s předměty (způsob řízení auta, zařízení bytu, pořádek/nepořádek na pracovním stole atd.) mačkání, překládání a kroucení papíru mačkání, překládání a kroucení papíru okusování tužky okusování tužky téměř neuvědomované rozebírání předmětů téměř neuvědomované rozebírání předmětů

4 Erving Goffman (1922 – 1982) významná postava teorie neverbální komunikace - americký sociolog kanadského původu - institucionalizace = odpověď pacientů na byrokratické struktury a umrtvující procesy totální instituce, jako jsou blázince, věznice, koncentrační tábory - bádal v oblasti mikrosociologie - uvedl do sociologické analýzy každodenního lidského jednání tzv. dramaturgickou perspektivu - termín body idiom (zvláštní zvyk) - společnost není jednolitým celkem - musíme jednat různě za různých podmínek - kontext, v němž jednáme, není společnost jako celek, ale pouze malý výsek, v němž se nalézáme, - předpokládal svět jako divadlo - ale též potřebujeme parkoviště a toalety (za osobním symbolickým interakcionalismem se nachází širší kontext)

5 Goffmanova teorie obětního beránka obětní beránek pouze jedna z rolí v životě - sociální role, ve které se přizpůsobujeme určité sociální skupině své negativní činy převedeme na beránka - toho potom zničíme = obětujeme. obětní beránek pouze jedna z rolí v životě - sociální role, ve které se přizpůsobujeme určité sociální skupině své negativní činy převedeme na beránka - toho potom zničíme = obětujeme. Podle Freuda jde o ego – obrannou funkci - sebeobrana ega mechanismem projekce: jedinec vytěsní nepřijatelné impulsy, pak vyjadřuje hostilní postoje vůči druhým, u kterých tyto impulsy vidí - například negativní postoje vůči menšinám mohou sloužit ego-obranné funkci Podle Freuda jde o ego – obrannou funkci - sebeobrana ega mechanismem projekce: jedinec vytěsní nepřijatelné impulsy, pak vyjadřuje hostilní postoje vůči druhým, u kterých tyto impulsy vidí - například negativní postoje vůči menšinám mohou sloužit ego-obranné funkci (= obviňování skupin z osobních a společenských problémů). K jevu obětního beránka často dochází: když o přibližně stejné ekonomické pozice soutěží dvě znevýhodněné skupiny když o přibližně stejné ekonomické pozice soutěží dvě znevýhodněné skupiny když ve společnosti existují skupiny s poměrně malou mocí a právy, které se výrazně odlišují když ve společnosti existují skupiny s poměrně malou mocí a právy, které se výrazně odlišují v dobách, kdy hrozí všeobecná socioekonomická krize, čas zvratů, transformací v dobách, kdy hrozí všeobecná socioekonomická krize, čas zvratů, transformací pomocí tzv. projekce, při níž těm druhým podvědomě připisujeme své vlastní negativní úmysly nebo vlastnosti pomocí tzv. projekce, při níž těm druhým podvědomě připisujeme své vlastní negativní úmysly nebo vlastnostiCíle: posílit soudržnost ve skupině posílit soudržnost ve skupině někomu uškodit někomu uškodit abyste zachránili vlastní profesní existenci abyste zachránili vlastní profesní existenci abyste odklidili z cesty konkurenci abyste odklidili z cesty konkurenci posílit vlastní pozici ve skupině posílit vlastní pozici ve skupině Dosažení cílů: vinu za své vlastní špatné činy připsat někomu jinému, slabšímu vinu za své vlastní špatné činy připsat někomu jinému, slabšímu

6 Gesta vzbuzují prvořadou pozornost vzbuzují prvořadou pozornost lidé se sluchovým postižením „mluvili“ pomocí prstů již před více než 800 lety lidé se sluchovým postižením „mluvili“ pomocí prstů již před více než 800 lety tajné řeči mnišských řádů (cisterciáci 400-500 gest, benediktini 460 znaků) tajné řeči mnišských řádů (cisterciáci 400-500 gest, benediktini 460 znaků)

7 komunikace očí a očima pohledem získám tolik informací, kolik jich o sobě vyšleme (prosba, vyvolání obavy, projev zájmu...) pohledem získám tolik informací, kolik jich o sobě vyšleme (prosba, vyvolání obavy, projev zájmu...) délka pohledu délka pohledu

8 Nelze nekomunikovat Goffman (1966): Goffman (1966): Člověk může přestat mluvit, nemůže však přestat komunikovat svým tělovým idiomem, zde musí něco říct: buď dobře, nebo špatně. nemůže neříct nic.


Stáhnout ppt "KmKII 5 PhDr. Marie Hádková, Ph.D.. To, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace: gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby."

Podobné prezentace


Reklamy Google