Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální interakce Ústřední pilíř sociální psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální interakce Ústřední pilíř sociální psychologie."— Transkript prezentace:

1 Sociální interakce Ústřední pilíř sociální psychologie

2 Co je sociální interakce?  V rámci vztahů mezi lidmi, dochází ke vzájemné výměně informací  Vzniká řetězec vztahů (vzájemné reagování)  Vytváříme si „obraz toho druhého“  Naše chování vůči subjektu je ovlivňováno zpětnými vazbami

3 Sociální interakce v malých skupinách Znaky malé sociální skupiny: Znaky malé sociální skupiny:  A) členové se navzájem znají  B) k interakcím dochází „tváří v tvář“  C) mají společný cíl  D) v průběhu interakcí vytvářejí určité role  E) v průběhu interakcí vytvářejí závazné normy chování a vědomí „MY“

4 Velikost sociálních skupin  DYÁDA (dvojice) = nejmenší malá skupina  Základní složky dyadické interakce jsou  A) sociální komunikace  B) sociální valorizace  C) sociální chování  V interakci dochází ke komplementárnímu střídání rolí (vysílač a přijímač)

5 Sociální komunikace  1. verbální komunikace  - prostřednictvím mluvené i psané řeči  - obsah (význam) toho, co je sdělováno, má 2 roviny  A) denotativní význam (objektivní - lexikální), používáme cca 10 000 slov Př. Dům, strom, otec, ….. Př. Dům, strom, otec, …..  B) Konotativní význam (subjektivní – ovlivněn emociogenními asociacemi) př. dům, strom,…

6 Sociální komunikace  2. neverbální komunikace  Kinezika = „řeč těla“  Často neuvědomované pohyby, gesta, mimika  Mohou být v souladu nebo v rozporu s verbálním obsahem sdělovaného  Pozor při interpretaci – vždy záleží na konextu i konkrétní situaci!

7 Neverbální komunikace A. zrakový kontakt  - př. chladný a zkoumavý pohled – častěji lidé dominantní  - vyšší intenzita zrakových pohledů – častěji lidé přátelštější ( ženy častěji než muži)  - upřený pohled může znamenat lásku i nenávist (viz. konext)

8 Neverbální komunikace B. Pohyby hlavy  - přikyvování – projev souhlasu  - pohyb do stran – projev nesouhlasu  - svěšená hlava – rezignace, trpkost  - zdvižená hlava a „pohled spatra“ – nezájem  - odvrácení obličeje – snaha ukončit hovor

9 Neverbální komunikace C. Pohyby rukou  - různé pozdravy  - rozpažení – vítání, vstřícnost  - zvedání paží nad hlavu – radost )např. z vítězství) – často spojeno s pokřikem  - zvedání ramen – „nevím“/ „je mi to jedno“  - význam pohybu paží upřesňuje pohyb prstů

10 Neverbální komunikace D. Pohyb rukou a prstů (gestikulace)  Různé způsoby podávání ruky (pozdrav)  Poplácávání = přátelskost  Odstrkování = agresivita  Zdvižený ukazováček = hrozba  Zkřížené paže = obranná bariéra  Dlaně dopředu = odstup

11 Neverbální komunikace E. Pohyby nohou  Muži – překřížené nohy – uvolněnost X  Ženy – překřížené nohy – sexuální nepřístupnost (x roztažené nohy = nevědomá sexuální výzva)

12 Neverbální komunikace F. Celkové držení těla  Signalizuje celkový stav (psychický i fyzický)  Rovné a vypjaté držení = pohoda, síla  Schoulený postoj = starosti, smutek, úzkost, …  Poloha těla ve spánku = souvislosti se zkoumají

13 Proč vstupujeme do interakcí?  - očekáváme nějaký zisk  - v průběhu interakce dochází ke vzájemné výměně hodnot = tržní princip  - na rozdíl od klasického tržního přístupu nejde o kvantitativní kalkulaci, ale rozhodující jsou emocionální aspekty  Výsledkem tedy není vyčíslení zisku nebo ztráty, ale výsledný emocionální stav

14 Základní princip interakce  Princip vzájemné výměny hodnot  A) Hledisko kreditu (očekávání, že „vklad“ bude „splacen“)  B) Princip ekvity (ve zhoršujícím se vztahu zaměřujeme pozornost na oblast „hlídání výdajů“ – blíží se obchodnímu vztahu)  C)Mocenský vztah – dominantní partner rozhoduje, stanovuje pravidla a kontroluje dodržování – velmi chladný vztah

15 Členění malých skupin 1. Formální x neformální  Kritériem je povaha vazeb (emocionálních)mezi jednotlivými členy, například rodina x pracovní tým 2. pozitivně – negativně vztažná skupina  Př. V pozitivně vztažené skupině je (nebo byl by) jedinec rád, v negativně vztažné přetrvává z jiných důvodů

16 Skupinová dynamika  tj. činnost uvnitř skupiny  Mezi členy skupiny bývají vztahy formální (vyplývají např. z dělby práce) i neformální (dány například sympatií nebo nesympatií)  Struktura vztahů ve skupině (role, pozice)  Dimenze skupiny – základními parametry jsou: homogenita, velikost, aktivita, stabilita, produktivita, …  Skupinové normy – závazné pro členy

17 Literatura  Nakonečný Milan,Sociální psychologie organizace, Grada Publishing, 2005, ISBN 80-247-0577-X, s. 69 - 79


Stáhnout ppt "Sociální interakce Ústřední pilíř sociální psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google