Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 The Voice of European Railways Libor Lochman Deputy Executive Director, CER Praha, 12 březen 2009 Interoperabilita železniční infrastruktury Architektura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 The Voice of European Railways Libor Lochman Deputy Executive Director, CER Praha, 12 březen 2009 Interoperabilita železniční infrastruktury Architektura."— Transkript prezentace:

1 1 The Voice of European Railways Libor Lochman Deputy Executive Director, CER Praha, 12 březen 2009 Interoperabilita železniční infrastruktury Architektura stabilní finanční podpory evropského železničního sektoru jako důležitá podmínka pro úspěšnou implementaci interoperability

2 2 The Voice of European Railways Hlavní oblasti činnosti CER Aktivní ovlivňování agendy EU Vlastní iniciativy Zastupování evropského železničního sektoru v EU CER – aktivity a rozsah činnosti Maximalizace účinnosti evropské dopravní politiky Členové: 72 železničních společností a manažerů infrastruktury Teritoriálně: celé území EU (včetně Švýcarska, Norska, kandidátských zemí EU) Partnerství se železnicemi mimo Evropu

3 3 The Voice of European Railways * Hlavní úloha ERA je připravovat návrhy pro Evropskou Komisi v oblasti interoperability a bezpečnosti Zastupování železničního sektoru vůči EU Pracovní struktura CER ČLENOVÉ: 72 železniční operátoři a manažeři infrastukrury např. EIM, UIC, UNIFE, CIT, OSJD, OTIF, AAR, RŽD etc. a ETF Rada EU Evropský ParlamentEvropská Komise World Bank, EIB, UNECE, UNIDROIT Rada ministrů dopravy Komisař pro dopravuVýbor TRAN Evropská Železniční Agentura(ERA) * EVROPSKÉ INSTITUCE Jiné železniční organizace Jiné mezinárodní oragnizace SPOLEČNOSTI nákladní osobní vysokorychlostní infrastrukturní integrované národní asociace

4 4 The Voice of European Railways PŘÍKLAD Dramatidká finanční situace ve středo- a východoevrop ských zemích Problémy již uznává i Evropská Komise: > nedostatečná kompenzace veřejných služeb > přetrvávající křížové financování mezi nákladní a osobní dopravou > nadměrně vysoké poplatky za dopravní cestu,příliš nízká podpora státu, vlivem čehož síť zastarává a zhoršuje se kvalita Spoluutváření agendy EU Celkový kapitál žel. sektoru v CEEC: 1995: 28 mrd EURO 2006: 4 mrd EURO Zadluženost CEEC sektoru: 1995: 2,7 mrd EURO 2006:10,5 mrdEURO Source: CER/NERA Financial Database

5 5 The Voice of European Railways Obrovský finanční deficit Jaká je situace? V rozporu se Směrnicí 2001/14 je řada železničních a infrastrukturních společností nedofinancována. Příspěvky veřejného sektoru nejsou dostatečné:  Manažeři infrastruktury nemohou pokrýt náklady na údržbu a obnovu  Železniční společnosti nejsou dostatečně kompenzovány za závazky veřejné služby Ve výsledku se manažeři infrastruktury snaží pokrýt své náklady:  Vysoké poplatky za dopravní cestu  Úroveň kvality infrastruktury i kolejových vozidel neustále upadá  Železniční doprava ve střední a východní Evropě je stále méně konkurenceschopná

6 6 The Voice of European Railways EXAMPLE Dramatic fin- ancial situa- tion in Central and Eastern European countries Problems are now acknowledged by European Commission: > insufficient compensation of public services > cross subsidies between freight and passenger prevail > freight track access charges are too high, government network contributions too low, networks deteriorate Pro-active shaping of EU agenda Total capital of rail sector in CEEC: 1995: 28 bln EURO 2006: 4 bln EURO Debt of CEEC rail sector: 1995: 2,7 bln EURO 2006:10,5 bln EURO Source: CER/NERA Financial Database Podíl nákladní železniční dopravy na trhu EU10

7 7 The Voice of European Railways Adekvátní financování infrastruktury Legislativní ustanovení Na základě víceleté smlouvy musí být infrastruktura řádně financována, tak aby byla zajištěny bezpečné a kvalitní služby pro zákazníky. Povinnost členského státu financovat infrastrukturu je zakotvena v článku 6 Směrnice 2001/14: ”[…] hospodaření manažera infrastruktury musí být alespoň vyrovnané, a to příjmy z poplatků za dopravní cestu, příjmy z dalších komerčních aktivit a státního financování na jedné straně, a výdaji na infrastrukturu na straně druhé.”

8 8 The Voice of European Railways EXAMPLE Dramatic fin- ancial situa- tion in Central and Eastern European countries Problems are now acknowledged by European Commission: > insufficient compensation of public services > cross subsidies between freight and passenger prevail > freight track access charges are too high, government network contributions too low, networks deteriorate Pro-active shaping of EU agenda Total capital of rail sector in CEEC: 1995: 28 bln EURO 2006: 4 bln EURO Debt of CEEC rail sector: 1995: 2,7 bln EURO 2006:10,5 bln EURO Source: CER/NERA Financial Database Nedostatečné financování v EU10 – ÚDRŽBA

9 9 The Voice of European Railways EXAMPLE Dramatic fin- ancial situa- tion in Central and Eastern European countries Problems are now acknowledged by European Commission: > insufficient compensation of public services > cross subsidies between freight and passenger prevail > freight track access charges are too high, government network contributions too low, networks deteriorate Pro-active shaping of EU agenda Total capital of rail sector in CEEC: 1995: 28 bln EURO 2006: 4 bln EURO Debt of CEEC rail sector: 1995: 2,7 bln EURO 2006:10,5 bln EURO Source: CER/NERA Financial Database Nedostatečné financování v EU10 – OBNOVA

10 10 The Voice of European Railways Adekvátní financování infrastruktury Alarmující fakta Průměrné provozní výdaje na km koleje jsou téměř o 60% vyšší v EU 15 než v EU 10; Průměrné investice do stávající infrastruktury (obnovy) je téměř 80% vyšší v EU15 než v EU10 Průměrné investice do nové infrastruktury je asi 53 krát větší v EU 15 než v EU 10

11 11 The Voice of European Railways Adekvátní financování infrastruktury Kritické záležitosti  Uplatnění vysokých poplatků za dopravní cestu z důvodu potřeby kompenzovat nedostatečné veřejné financování  Absence středně a dlouhodobého plánování  Kompenzace za zpoždění  Travalá spirála vedoucí k úpadku - Nedostatečná spolehlivost a upadající kvalita služeb - Nedostatečná likvidita manažerů infrastruktury pro financování svých potřeb - Obtížný přístup na kapitálové trhy, který by umožnil investice do obnovy a modernizace Nedostatečné zdroje pro moderní interoperabilní subsystémy

12 12 The Voice of European Railways Adekvátní financování infrastruktury Řešení? Stát / vláda musí:  pečlivě zvažovat priority rozpočtu  odsouhlasit s manažerem infrastruktury rozsah a úroveň údržby. Zdroje pro údržbu musí být v rovnováze s prostředky pro nové projekty, jako například interoperabilní koridory TEN-T. Fiskální rezervy a nezadluženost jsou podmínkou pro financování velkých projektů !

13 13 The Voice of European Railways Adekvátní kompenzace závazků veřejné služby Legislativní ustanovení Závazazky veřejné služby musí být adekvátně kompenzovány, a to včetně přiměřeného zisku. Závazek státu / regionu kompenzovat požadavek na veřejnou službu je jednoznačně stanoven článkem 6 Nařízení 1191/69 (stále v platnosti) zopakován v Nařízení 1370/2007.

14 14 The Voice of European Railways Adekvátní kompenzace závazků veřejné služby Kritické záležitosti  Kompenzace z komerčních příjmů  Dopady na kvalitu služeb  Odliv zákazníků k silniční dopravě  Nižší konkurenceschopnost  Omezená dostupnost vozidel Nedostupnost zdrojů potřebných pro obstarání interoperabilních vozidel

15 15 The Voice of European Railways Adekvátní kompenzace závazků veřejné služby Řešení? Uplatnit je nutno soubor opatření: Transpozice Nařízení o veřejné službě Dlohodobé smlouvy Inovativní financování (leasing) PPP a spolufinancování z EU

16 16 The Voice of European Railways Co je potřeba učinit? Závěry Zatímco základní legislativa EU existuje, adekvátní financování je stále nedostupné !!! Finanční zátěž mnoha železničních společností a manažerů infrastruktury stoupá v celé Evropské Unii Nastavení udržitelné finanční architektury je proto záležitostí vrcholné důležitosti, jež umožní vytvoření konkurencechopného a interoperabilního evropského železničního systému

17 17 The Voice of European Railways Děkuji za pozornost! www.cer.be


Stáhnout ppt "1 The Voice of European Railways Libor Lochman Deputy Executive Director, CER Praha, 12 březen 2009 Interoperabilita železniční infrastruktury Architektura."

Podobné prezentace


Reklamy Google