Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měkké metodiky Jan Smolík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měkké metodiky Jan Smolík."— Transkript prezentace:

1 Měkké metodiky Jan Smolík

2 Systém Souhrn prvků a vazeb mezi nimi
Víc než pouhý součet částí (synergie) Tvrdé systémy (lokomotiva, počítač, sluneční soustava) Měkké systémy Obsahují sociální složku

3 Měkké metodiky v řízení IS
Strategické řízení IS – IS je náš problém Rozpadá se na dílčí problémy IS – měkký systém

4 Měkké metodologie v jednotlivých fázích řešení problémů IS
Definice problému Analýza problému Shromáždění a analýza dat Interpretace dat Návrhy řešení + výběr nejlepšího Zhodnocení výnosnosti řešení Prezentace řešení Realizace řešení Sledování průběhu řešení a kritika

5 1. Definice problému Okamova břitva
Počet entit nelze rozšiřovat nad nezbytnost Ve vědě: pokud lze najít dvě vysvětlení popisující fakta vybereme to nejjednodušší

6 Okamova břitva Stanovíme širší okruh témat 4 základní otázky
Týká se to nás? Můžeme s tím něco udělat v rozumné době? Umíme o tom shromáždit údaje? Opravdu chceme toto řešit? Na základě odpovědí na tyto otázky možná vyvstanou i formulace řešení

7 2. Analýza problému Rybí páteř Problém (neefektivní jednání)
Příčiny (špatná organizace) Důsledky (vždy méně) Diskuse Rybí páteř Příčiny Problém Důsledky

8 3. Shromáždění dat SWOT analýza Interview Dotazník Anketa
Kontrolní lístky Zápis o provedené činnost Datum, název

9 4. Interpretace dat Grafické nástroje Paretův diagram Histogram

10 5. Návrh řešení a výběr nejlepšího
Brainstorming Výběr Swapping Modifikovaná Delfa

11 Brainstorming Pravidla Žádná kritika
Naprostá volnost – bláznivé nápady Plodit co nejvíce nápadů Každý nápad se musí zapsat Nechat nápady uležet než se budou vyhodnocovat, žádný není na místě zavržen

12 Brainstorming Postup Zopakovat a napsat pravidla Napsat co řešíme
Tvorba a zapisování nápadů Uležení (nejlépe všichni odejdou) Seskupit body do témat

13 Swapping Používá se, když jsou v týmu dva protichůdné názory
Hlasování nevhodné (rozhodne jeden labilní jedinec) Postup Tým se rozdělí na dva tábory Argumentace Diskuse Shoda na jednom řešení

14 Modifikovaná Delfa Postup
Každý člen týmu individuálně písemně navrhne možné řešení problému Udělá se seznam bez ohledu na četnost Každý vybere 3, které se mu nejvíc líbí Vyberou se 3 s nejvíce hlasy Diskuse Shoda na jednom Důvod: máme introverty, kteří se bojí vyjádřit

15 6. Zhodnocení výnosnosti řešení
Cost benefit analýza Na jednu strany přínosy, na druhou náklady/ztráty

16 7. Prezentace řešení Ústní Písemná Elektronická

17 8. Realizace řešení Měla by postupovat podle zvoleného řešení

18 9. Sledování průběhu řešení
Analýza silového pole Brzdící síly Brání nám v realizaci Hybné síly Pomáhají překonávat překážky

19 Nástroje získávání informací
Podklady Sledování Interview Dotazník

20 Podklady WWW stránky Výroční zpráva Interní směrnice Formuláře
Čisté i vyplněné Formální popis existujících datových toků Vstupní formuláře, výstupní rozbory, hlášení, faktury, ... Informace o firemní kultuře

21 Sledování Osobní Dotazníkem Odhalí se „samozřejmé“ informace
Plynulost práce, rychlost uspokojování zákazníků, organizace práce Dotazníkem Jednoduchý formulář pro zaznamenávání činností Jak často volají zákazníci (čárka za každý telefonát)

22 Interview Získání informací pro vývoj IS Navázání pozitivních vztahů
Nejběžnější metoda získávání faktů Nezbytná pečlivá příprava Definování cílů, účelu a předmětu i. Seznámení se s podkladovými materiály Volba osoby dotazovaného Vytvoření formálních předpokladů pro realizaci i. Specifikace otázek, jejich typů, scénář

23 Otevřené otázky Snazší na sestavení
Interview založené na formulaci dotazovaného (postoje, hodnoty) Více detailních informací Zbytečné a zavádějící detaily Ztráta kontroly nad průběhem K odhalení užitečných informací třeba delší doba

24 Uzavřené otázky Šetří čas Snadné srovnání různých interview
Směřují přímo k věci Nudné Ztroskotávají při získávání detailů Nelze postihnout hlavní myšlenky Nepřispívají k budování dobré vazby

25 Chyby Sugestivní otázky Chybně sestavený výčet nabídek
Citlivé otázky (anonymní dotazník)

26 Logická posloupnost Pyramida Nálevka
Začneme detailními většinou uzavřenými otázkami Následně se téma rozšiřuje pomocí otevřených otázek Končí na obecné shrnující úrovni Nálevka Začínáme obecnými otevřenými otázkami Následně specifikujeme pomocí uzavřených otázek

27 Dotazník Pro velký počet uživatelů
Rychlý a levný sběr velkého množství informací Možnost odvolávat se na přiložené materiály Nutná extrémně pečlivá příprava (nelze dovysvětlit otázku) Dvojznačnost, špatné pochopení

28 Škálování Nominální Ordinální Intervalové Poměr Rozděluje do skupin
1. Auto, 2. Autobus, 3. Vlak Ordinální Rozděluje do skupin a navíc definuje následnost 1. Špatné, 2. Průměrné, 3. Výborné Intervalové Poměr


Stáhnout ppt "Měkké metodiky Jan Smolík."

Podobné prezentace


Reklamy Google