Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měkké metodiky Jan Smolík. Systém  Souhrn prvků a vazeb mezi nimi  Víc než pouhý součet částí (synergie)  Tvrdé systémy (lokomotiva, počítač, sluneční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měkké metodiky Jan Smolík. Systém  Souhrn prvků a vazeb mezi nimi  Víc než pouhý součet částí (synergie)  Tvrdé systémy (lokomotiva, počítač, sluneční."— Transkript prezentace:

1 Měkké metodiky Jan Smolík

2 Systém  Souhrn prvků a vazeb mezi nimi  Víc než pouhý součet částí (synergie)  Tvrdé systémy (lokomotiva, počítač, sluneční soustava)  Měkké systémy –Obsahují sociální složku

3 Měkké metodiky v řízení IS  Strategické řízení IS – IS je náš problém –Rozpadá se na dílčí problémy  IS – měkký systém

4 Měkké metodologie v jednotlivých fázích řešení problémů IS 1. Definice problému 2. Analýza problému 3. Shromáždění a analýza dat 4. Interpretace dat 5. Návrhy řešení + výběr nejlepšího 6. Zhodnocení výnosnosti řešení 7. Prezentace řešení 8. Realizace řešení 9. Sledování průběhu řešení a kritika

5 1. Definice problému  Okamova břitva –Počet entit nelze rozšiřovat nad nezbytnost –Ve vědě: pokud lze najít dvě vysvětlení popisující fakta vybereme to nejjednodušší

6 Okamova břitva  Stanovíme širší okruh témat  4 základní otázky –Týká se to nás? –Můžeme s tím něco udělat v rozumné době? –Umíme o tom shromáždit údaje? –Opravdu chceme toto řešit?  Na základě odpovědí na tyto otázky možná vyvstanou i formulace řešení

7 2. Analýza problému  Rybí páteř –Problém (neefektivní jednání) –Příčiny (špatná organizace) –Důsledky (vždy méně) –Diskuse Rybí páteř Důsledky Příčiny Problém

8 3. Shromáždění dat  SWOT analýza  Interview  Dotazník  Anketa  Kontrolní lístky –Zápis o provedené činnost –Datum, název

9 4. Interpretace dat  Grafické nástroje –Paretův diagram –Histogram

10 5. Návrh řešení a výběr nejlepšího  Návrh –Brainstorming  Výběr –Swapping –Modifikovaná Delfa

11 Brainstorming  Pravidla –Žádná kritika –Naprostá volnost – bláznivé nápady –Plodit co nejvíce nápadů –Každý nápad se musí zapsat –Nechat nápady uležet než se budou vyhodnocovat, žádný není na místě zavržen

12 Brainstorming  Postup 1.Zopakovat a napsat pravidla 2.Napsat co řešíme 3.Tvorba a zapisování nápadů 4.Uležení (nejlépe všichni odejdou) 5.Seskupit body do témat

13 Swapping  Používá se, když jsou v týmu dva protichůdné názory  Hlasování nevhodné (rozhodne jeden labilní jedinec)  Postup –Tým se rozdělí na dva tábory –Argumentace –Diskuse –Shoda na jednom řešení

14 Modifikovaná Delfa  Postup –Každý člen týmu individuálně písemně navrhne možné řešení problému –Udělá se seznam bez ohledu na četnost –Každý vybere 3, které se mu nejvíc líbí –Vyberou se 3 s nejvíce hlasy –Diskuse –Shoda na jednom  Důvod: máme introverty, kteří se bojí vyjádřit

15 6. Zhodnocení výnosnosti řešení  Cost benefit analýza  Na jednu strany přínosy, na druhou náklady/ztráty

16 7. Prezentace řešení  Ústní  Písemná –Písemná –Elektronická

17 8. Realizace řešení  Měla by postupovat podle zvoleného řešení

18 9. Sledování průběhu řešení  Analýza silového pole –Brzdící síly  Brání nám v realizaci –Hybné síly  Pomáhají překonávat překážky

19 Nástroje získávání informací  Podklady  Sledování  Interview  Dotazník

20  WWW stránky  Výroční zpráva  Interní směrnice  Formuláře –Čisté i vyplněné –Formální popis existujících datových toků –Vstupní formuláře, výstupní rozbory, hlášení, faktury,... Podklady Informace o firemní kultuře

21 Sledování  Osobní –Odhalí se „samozřejmé“ informace –Plynulost práce, rychlost uspokojování zákazníků, organizace práce  Dotazníkem –Jednoduchý formulář pro zaznamenávání činností –Jak často volají zákazníci (čárka za každý telefonát)

22 Interview  Získání informací pro vývoj IS  Navázání pozitivních vztahů  Nejběžnější metoda získávání faktů  Nezbytná pečlivá příprava –Definování cílů, účelu a předmětu i. –Seznámení se s podkladovými materiály –Volba osoby dotazovaného –Vytvoření formálních předpokladů pro realizaci i. –Specifikace otázek, jejich typů, scénář

23 Otevřené otázky + Snazší na sestavení + Interview založené na formulaci dotazovaného (postoje, hodnoty) + Více detailních informací – Zbytečné a zavádějící detaily – Ztráta kontroly nad průběhem – K odhalení užitečných informací třeba delší doba

24 Uzavřené otázky + Šetří čas + Snadné srovnání různých interview + Směřují přímo k věci – Nudné – Ztroskotávají při získávání detailů – Nelze postihnout hlavní myšlenky – Nepřispívají k budování dobré vazby

25 Chyby  Sugestivní otázky  Chybně sestavený výčet nabídek  Citlivé otázky (anonymní dotazník)

26 Logická posloupnost  Pyramida –Začneme detailními většinou uzavřenými otázkami –Následně se téma rozšiřuje pomocí otevřených otázek –Končí na obecné shrnující úrovni  Nálevka –Začínáme obecnými otevřenými otázkami –Následně specifikujeme pomocí uzavřených otázek

27 Dotazník  Pro velký počet uživatelů  Rychlý a levný sběr velkého množství informací  Možnost odvolávat se na přiložené materiály  Nutná extrémně pečlivá příprava (nelze dovysvětlit otázku) –Dvojznačnost, špatné pochopení

28 Škálování  Nominální –Rozděluje do skupin –1. Auto, 2. Autobus, 3. Vlak  Ordinální –Rozděluje do skupin a navíc definuje následnost –1. Špatné, 2. Průměrné, 3. Výborné  Intervalové  Poměr


Stáhnout ppt "Měkké metodiky Jan Smolík. Systém  Souhrn prvků a vazeb mezi nimi  Víc než pouhý součet částí (synergie)  Tvrdé systémy (lokomotiva, počítač, sluneční."

Podobné prezentace


Reklamy Google