Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metriky Jan Smolík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metriky Jan Smolík."— Transkript prezentace:

1 Metriky Jan Smolík

2 Definice metriky Metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný rozsah měření (ISO/IEC FDIS :2000) Metrika je přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel nebo hodnotící kritérium, které jsou používány k hodnocení úrovně efektivnosti konkrétní oblasti řízení podnikového výkonu a jeho efektivní podpory prostředky IS/IT (Učeň 2001)

3 Portfolio metrik Skupina metrik sdružených za určitým cílem
Vztahuje se ke konkrétnímu procesu,oblasti nebo projektu

4 Zaměření metrik Cíle Kritické faktory úspěchu Procesy Aktivity
Výkonnost zdrojů

5 Užití v IS/IT Užití IS/IT Provozu IS/IT Inovace IS/IT Vývoje software

6 Členění dle úrovně řízení
Strategické Taktické Operativní

7 Členění Tvrdé Měkké Interní Externí Diskrétní Kontinuální

8 Atributy metrik Název a identifikace Definice (vzorec) Vlastník
Dimenze Výchozí s cílová hodnota Zdroje pro měření dat Postupy měření Postupy ověřování

9 Tvrdé metriky Objektivně měřitelné ukazatele
Př.: zisk, doba vyřízení objednávky, překročení pracnosti Snadno měřitelné Bez dodatečných nákladů Většinou převeditelné na peníze Indikátor – stanoven horní a dolní limit

10 Měkké metriky Hodnotí se auditním způsobem
V praxi především k měření a hodnocení informatické podpory procesům Příklad: hodnocení školitele, spokojenost se službami helpdesku, soulad cílů projektu s cíli podniku

11 Zásady užití metrik 1/3 Struktura metrik musí odpovídat rozvoji firmy
Vyvážené nasazení TM a MM Stabilizovaný řád Rozmach Převaha MM Vnitřní sociální neklid Rodící se nový řád

12 Zásady užití metrik 2/3 V některých případech nemá smysl stanovit zvláštní metriky pro souběžně prováděné inovační aktivity Nový IS, TQM, BPR, ISO, controling, ... Je lepší soustředit se na celkový výsledek

13 Zásady užití metrik 3/3 Metriky mají průřezový charakter
Je těžké přiřadit je konkrétním oblastem Metrika péče o zákazníka může být zároveň metrikou marketingu, servisu nebo prodeje

14 Provozní metriky informatiky
Metriky užití IS/IT Efektivita informatické podpory procesům Vztahují se k rozhraní Metriky provozu IS/IT Efektivita a výkonnost vlastního provozu Odvozeny od metrik užití

15 Metriky užití IS/IT Stanoveny v SLA Tvrdé metriky Měkké metriky
Dostupnost, odezva aplikace, odezva na incident, doba řešení požadavku Průměrná, kritická, stretch Měkké metriky Akceptace, potvrzení realizovaného školení, hodnocení lektora, hodnocení účastníka školení

16 Metriky provozu Odvozeny od metrik užití
Konzistetní a hierarchicky uspořádané Co nejvíce indikátorů Co nejvíce plán vs. skutečnost

17 Metriky provozu – příklady
Řízení IS/IT TM: Rozpočet MM: Akceptační hlášení souladu s legislativou, AH souladu s BPR, hlášení o srovnání analýzy rizik Řízení zdrojů TM:Limity užití lidských zdrojů, Řízení výběrových řízení MM: Soulad s informační strategií

18 Metriky efektů inovace IS/IT – historie
Skutečný přínos Přínosem je implementace nástrojů IS pro efektivní řízení Přínosem je implementace IS Přínosem je dosažení měřených efektů Zdroj: Učeň

19 Hodnocení inovace – základní kritéria výběru
Manažerská kritéria Soulad s globální a informační strategií Význam pro konkurenceschopnost Normy kvality, legislativní požadavky Technicko-organizační kritéria Funkčnost (95 % v roce 1998) Bezpečnost (82 %) Kompatibilita (71 %) Cena (37 %)

20 Hodnocení inovace – základní kritéria výběru
Finanční kritéria Úspora nákladů Průměrné roční náklady, diskontované náklady Vykazovaný zisk Průměrná výnosnost, doba návratnosti, kumlativní příjem z investice, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento Peněžní tok z investice

21 Metriky hodnocení efektů inovace IS/IT
Tvrdé metriky Někdy je potřeba provést eliminaci inflace (nejlépe pomocí indexu míry inflace ČSÚ) Měkké metriky Odseparování míry zásluh dodavatele na dosažení tvrdých metrik Nejčastěji formou žádoucího stavu

22 Definice TM Definice TM a určení významu k podnikové strategii (váhy 0—1 součet =1) Stanovení výchozích hodnot Stanovení cílových hodnot Verifikace Definice prahových hodnot vyplácení zádržného a bonusů Snímek 1 = vážený součet současná/cílová hodnota Další snímky Analýza

23 Definice MM Definice MM v každé oblasti Stanovení výchozích hodnot
Stanovení cílových hodnot Definice vah V1 váha oblasti V2 váha metriky v oblasti V3 = V1 * V2 Definice prah. hodnot placení zádržného a bonusů Snímek MM hodnotíme 0 –100 (B) HO = V3 * B (hodnota oblasti) Celkem =  HO Další snímky Analýza

24 Vztah mezi tvrdými a měkkými metrikami
Měkké metriky zřejmě nejsou správně zvoleny Externí faktory Nekor. postupy snímk. Sezonní vlivy Metriky správně zvoleny, působí synergicky Verifikace: investice má vysokou návratnost Špatná investice Důvody poklesu jsou mimo IS/IT Uživatelé neproměňují získané výhody Nesprávné metriky Nesprávně cílené oblasti inovace Se zvyšuje Hodnota snímků tvrdých metrik Se snižuje Hodnota snímků měkkých metrik Se snižuje Se zvyšuje

25 Vývoj SW – oblasti Časový plán a vývoj Zdroje a náklady
Dodržování milníků, vývoj produktu, přírustek vývoje Zdroje a náklady Zaměstnanci, finance, dostupnost zdrojů Růst a stabilita Rozsah produktu a stabilita, funkční rozsah Kvalita Chyby, předělávky Výkonnost vývoje prokutivita Technická přiměřenost Využití zdrojů, technické provedení, dopad technologie

26 Metriky znovupoužitelnosti SW komponent
Typy znovupoužití Bez modifikace Částečná modifikace Rozsáhlá modifikace

27 Znovupoužitelnost Relativní náklady znovupoužití
Poměr nákladů na z. bez modifikace / vývoj nové Relativní náklady tvorby znovu použitelných komponent 20 % zobecnění 15 % rozšíření dokumentace 10 % dodatečné testování 5 % podpora knihoven a údřžu 60 % dodatečných nákkladů Stupeň znovupoužití


Stáhnout ppt "Metriky Jan Smolík."

Podobné prezentace


Reklamy Google