Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.. 2 Motto: „Méně znamená více.“ Metody šetření Úplná a výběrová šetření Techniky nereprezentativního výběru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.. 2 Motto: „Méně znamená více.“ Metody šetření Úplná a výběrová šetření Techniky nereprezentativního výběru."— Transkript prezentace:

1 Metody šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

2 2 Motto: „Méně znamená více.“ Metody šetření Úplná a výběrová šetření Techniky nereprezentativního výběru Techniky reprezentativního výběru Stanovení rozsahu výběrového šetření

3 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.3 Metody šetření 1. Úplná zjišťování výhody –poskytuje úplné informace o souboru i jako celku i jednotce nevýhody –nákladné –zpracování trvá dlouho –některé údaje nelze zjistit

4 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.4 2. Neúplná zjišťování výhody –menší náklady –rychlejší –větší péče věnována samotnému šetření nevýhody –odhady i testy jsou zatíženy výběrovou chybou –odhad a testy se vztahují k základnímu souboru, nikoliv dílčím –náklady neklesají úměrně s menším počtem zkoumaných jednotek –problém stanovení n

5 Stanovení rozsahu výběrového souboru : - teoreticky vyřešeno, prakticky problém Rozsah odvozujeme z přípustné chyby

6 Příklad: Výpočet stanovení rozsahu výběrového souboru pro znak kvantitativní Pro uvažovaná sociální opatření pro důchodce, bylo třeba provést podrobnější šetření jejich situace. Důchodců v ČR je 1,400 000. Tento počet je rozsah základního souboru. Měsíčně průměrně vydají na bydlení, energie a vodu 1 290 Kč, = 1 290, směrodatná odchylka s x = 950 (obojí zjištěno z určitých výběrových šetření či předcházejících šetření), t = 2, přípustnou chybu si dovolíme ve výši jedné desetiny průměrné hodnoty tj. 129,10. Z výpočtu vyplývá, že je třeba podrobit šetření 217 důchodců. V případě, že změníme přípustnou chybu na pět setin (Δ = 0,05) z průměru tzn. chceme pracovat s menší chybou, Δ se bude rovnat 64,55 na místo 129, změní se hledaný rozsah následovně: Z porovnání vypočtených jednotek nutných podrobit šetření (217 ~ 866) vyplývá, jak silně chyba, se kterou jsme ochotni uvažovat, ovlivní počet šetření.

7 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.7 Tabulka závislosti rozsahu výběru na velikosti s x při konstantním t a Δ. S n 1,006,2 2,0012,5 3,0018,7 4,0025,0 5,0031,3

8 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.8 Závislost rozsahu souboru na velikosti S x základního souboru

9 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.9 Př. Rozsah výběru Hodnota střední chyby 100,633 1000,200 1.0000,063 10.0000,020 100.0000,0063 1.000.0000,0020 o 1/3 klesne na desetinu klesne 10x 100x Střední chyba nepřímo úměrná rozsahu n, nikoliv lineárně

10 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.10 Závěr: pro organizaci marketingového výzkumu zvýší-li se rozsah n nad určitou mez, pak se sice střední chyba sníží, ale toto snížení nevyváží zvýšené náklady na zpracování velkého n. Závěr: s x základního souboru neznáme odhadujeme  z minulého šetření  z malého šetření  z kval. znaku 0,5 x 0,5  z var. rozpětí

11 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.11 Závislost n na různém Δ při konstantním s x

12 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.12 Stanovení rozsahu souboru pro kvalitativní znaky: t - koeficient spolehlivosti P - podíl jednotek, které vykazují alternativu jedna (jeden z kandidátů) Q - podíl jednotek, které vykazují alternativu dvě (druhý kandidát)

13 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.13 Příklad: Určete velikost šetření pro určení volebního vítěze jednoho ze dvou kandidátů na guvernéra (přímou volbou). A) s povolenou 5% chybou (Δ = 0,05) B) s povolenou 3% chybou (Δ = 0,03) C) s povolenou 1% chybou (Δ = 0,01) Protože nemáme žádné předběžné informace o zvýhodnění některého z nich, mají oba stejné procentické zastoupení možného vítězství tj. 50%. P = 0,5; Q = 0,5 A) B) C) Z příkladu jasně vyplývá rozdíl v potřebném počtu oslovených jednotek (respondentů) při rozdílné povolené chybě výsledku.

14 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.14 Výběr jednotek buď přímo nebo prostřednictvím vytvořených skupin nebo kombinací obou vybrané jednotkyvšechny jednotky vybrané dílčí souborydvoustupňový výběrvýběr skupin všechny dílčí souboryoblastní (stratifikovaný) v.vyčerpávající šetření základní soubor přímý výběr oblastní výběr. ….... … …....... …....... ….. x x xx x x x x x x xx xx x x x x xx x x x x x x x xx xx x xx x x výběr skupin dvojstupňový výběr............... x x xx x x

15 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.15 n = 1000  podle třídících znaků 1000  rodin 300700  bez dětí /s dětmi 200500  do 6 let / nad 6 let 200300  SŠ a VŠ / ZŠ toto je 20 % z 1000 musíme povýšit

16 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.16 Výběrové metody statistické zjišťování úplné = vyčerpávajícíneúplné = nevyčerpávající reprezentativní (výběr) nereprezentativní (výběr) úsudkový = záměrný výběr pravděpodobnostní = náhodný výběr anketametoda zákl. masivu samovolný výběr experiment se stejnými pravděpodob. s různými pravděpodob. prostý náhodný výběr vícestupňový výběr oblastní výběr skupinový výběr vybrané skupině se zašlou dotazníky nereprezentativní, protože ochota odpovědět je závislá k dotazované skutečnosti při několika obřích jednotkách a velkém počtu malých jednotek výběr osob na ulici dotazu; nelze zobecňovat, protože jsou tam jen určití lidé zobecnění ovlivněno validitou experimentu

17 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.17 Techniky reprezentativního výběru Záměrný výběr průměrných jednotek kvótní výběr typologický výběr Typologický výběr - princip spočívá v tom, že výběrový soubor musí mít podle předem stanovených (kontrolních) znaků stejné složení jako soubor základní. Kontrolní znaky - věk, pohlaví, vzdělání, počet dětí, sociální skupina, územní oblast, příjmová skupina atd.

18 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.18 PohlavíStáříSpolečenská skupina muži920-29 4dělníci9 ženy1130-44 5zaměstnanci6 45-64 8zemědělci5 65 a více 3 Šetření u 20 jednotek nelze zajistit kvótním výběrem (při zohlednění kontrolních znaků).

19 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.19

20 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.20 Náhodný výběr rozhoduje náhoda se stejnými pravděpodobnostmi vybrání jednotky s různými pravděpodobnostmi vybrání jednotky (větším souborům, větší pravděpodobnost - odhad výnosů z různě velkých honů) vztah mezi záměrným a náhodným výběrem co se týče velikosti chyby Náhodný výběr s vracením bez vracení Techniky losováním pomocí generování náhodných čísel nekorelovaných znaků

21 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.21 Kontrolní otázky Kdy použijete kvótní výběr? Ke kterým metodám patří anketa? Stanovte rozsah výběrového souboru pro kvalitativní znaky.


Stáhnout ppt "Metody šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.. 2 Motto: „Méně znamená více.“ Metody šetření Úplná a výběrová šetření Techniky nereprezentativního výběru."

Podobné prezentace


Reklamy Google