Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÁCLAV HAVEL Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÁCLAV HAVEL Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."— Transkript prezentace:

1 VÁCLAV HAVEL Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti

2 AnotaceMateriál předkládá základní profil prezidenta V. Havla. AutorMgr. Pelikánová Kateřina (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup 65-51-H/01 Kuchař-číšník 66-51-H/01 Asistent prodeje 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch Speciální vzdělávací potřeby-žádné - Klíčová slovaV. Havel Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí OBN, ZSV a DEJ

3 VÁCLAV HAVEL prezidentem Č SSR - 1989 – 90, Č SFR 1990 – 1992, od 1993 prezidentem Č SR – zvolen dvakrát: do 1998, do 2003 3 *5.10.1936 Praha +18.12.2011 Hráde č ek

4 P Ů VOD, STUDIA A PRVNÍ ZAM Ě STNÁNÍ narodil se ve významné pražské podnikatelské rodin ě po únoru 1948 nemohl kv ů li svému p ů vodu studovat st ř ední školu a maturitu složil p ř i zam ě stnání po absolvování základní voj. služby nastoupil r. 1959 jako technik v Divadle ABC v Praze, pozd ě ji do Divadla Na zábradlí 1962 – 67 vystudoval na AMU dramaturgii psal nejprve do č asopis ů (Kv ě ten, Tvá ř ), pak p ř ímo pro divadlo byl odjakživa kritikem politiky KS Č 4

5 ROK 1968 A OBDOBÍ TZV. NORMALIZACE období tzv. Pražského jara (uvoln ě ní pom ě r ů v zemi) zvýšilo Havlovu aktivitu stává se p ř edsedou Klubu nezávislých spisovatel ů a č lenem KAN (Klub angažovaných nestraník ů ) v po č átku normalizace odchází do ústraní (pracuje jako d ě lník v trutnovském pivova ř e) postupn ě se stává mluv č ím opozi č ní kultury (1975 dopis G. Husákovi – kritika režimu) tvrdý zásah nastává po zve ř ejn ě ní textu Charty 77, jehož byl V. Havel (spolu s J. Pato č kou a J. Hájkem) autorem 5

6 OBDOBÍ PO CHART Ě 77 v r. 1978 se stal spoluzakladatelem a mluv č ím Výboru na obranu nespravedliv ě stíhaných (VONS) 1979 zat č en a odsouzen na 4,5 roku v ě zení (podmín ě n ě propušt ě n 1983 ze zdravotních d ů vod ů ) p ř edevším v cizin ě byl vnímám jako hlavní v ů dce opozice proti komunistickému režimu i p ř es nep ř íze ň osudu stále psal – podporoval samizdat, psal i ve v ě zení v lednu 1989 byl zat č en p ř i tzv. Palachov ě týdnu (propušt ě n v kv ě tnu) naposledy zat č en v ř íjnu 1989

7 SAMETOVÁ REVOLUCE 17. 11. 1989 za č ala tzv. Sametová revoluce, která ukon č ila více jak 40letou vládu KS Č Václav Havel se 19. listopadu zú č astnil založení Ob č anského fóra (OF) – reformní politické strany byl hlavní osobou p ř i jednáních s p ř edstaviteli KS Č ( p ř edevším s p ř edsedou vlády - L. Adamcem) po abdikaci G. Husáka byl navržen jako jeden z možných kandidát ů na prezidenta republiky 29. 12. 1989 byl ve Vladislavském sále jednomysln ě zvolen prezidentem Č SSR

8 JEDNOTLIVÁ VOLEBNÍ OBDOBÍ 1989 – 90 dovedl zemi k prvním svobodným volbám 1990 – 1992 zemi navštívil papež Jan Pavel II. pomohl k vyman ě ní republiky z vlivu Sov ě tského svazu 1993 – 1998 nezabránil rozpadu spole č ného státu, od r. 1993 prezidentem Č eské republiky 1998 – 2003 podporoval Severoatlantskou alianci (NATO), do níž republika také v r. 1999 vstoupila 8

9 OCEN Ě NÍ 24. kv ě tna 1997 obdržel na Pražském hrad ě jako první Č estnou medaili T.G. Masaryka za v ě rnost jeho odkazu V roce 2003 byl Havlovi usnesením Senátu a Parlamentu Č R prop ů j č en Ř ád T. G. Masaryka a Ř ád Bílého lva n ě kolikrát byl navržen na Nobelovu cenu míru

10 OSOBNOST A SOUKROMÝ ŽIVOT jeho první ženou byla Olga (rozená Šplíchalová; *1933 + 1996), se kterou se oženil v r. 1964 Olze byly v ě novány dopisy z v ě zení, které vyšly knižn ě jako Dopisy Olze po smrti své první ženy (1996) se v roce 1997 oženil s here č kou Dagmar Veškrnovou (*1953) V. Havel nem ě l d ě ti pobýval velmi rád (s první i druhou ženou a p ř áteli) na venkovské usedlosti v Hráde č ku (Vl č ici) severozápadn ě od Trutnova

11 FOTOGRAFIE Identifika č ní fotografie V. Havla

12 ZDROJE POUŽITÁ LITERATURA kolektiv autor ů. D ě jiny zemí koruny č eské II. Praha: Paseka, 1992. ISBN 80-85192-30-6 FOTOGRAFIE Václav Havel, bývalý president Č R (2009). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 17. listopadu 2009, 12:48:29 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: File:2009 VH.JPG Václav Havel - identifika č ní fotografie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 26. ledna 2013, 19:12:48 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.vaclavhavel-knihovna.org/img/gallery/00003/001b.jpg


Stáhnout ppt "VÁCLAV HAVEL Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."

Podobné prezentace


Reklamy Google