Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osoby se zdravotním postižením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osoby se zdravotním postižením"— Transkript prezentace:

1 Osoby se zdravotním postižením

2 Kdo jsou osoby se zdravotním postižením ?
Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, byl nahrazen pojem „osoba se změněnou pracovní schopností“ pojmem „osoba se zdravotním postižením“ a zároveň byl rozšířen okruh osob s těžším zdravotním postižením na všechny plně invalidní osoby.

3 Okruh osob se zdravotním postižením (OZP)
Osobami se zdravotním postižením jsou vždy: fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními. Z důvodu odlišení od ostatních osob se zdravotním postižením je pro tyto osoby používáno označení „osoby s těžším zdravotním postižením“, všechny fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními. (žádosti podávají osoby u příslušné OSSZ; místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické osoby, jejíž zdravotní stav se posuzuje), osoby se zdravotním postižením i osoby zdravotně znevýhodněné (s účinností od jsou pro rozhodování o tom, zda fyzická osoba je či není osobou zdravotně znevýhodněnou, kompetentní úřady práce; místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické osoby, jejíž zdravotní stav se posuzuje).

4 Přechodná ustanovení zákona o zaměstnanosti
Rozhodnutí okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení, kterými byly fyzické osoby uznány osobami se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, jsou platná po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do (tj. tři roky od nabytí účinnosti zákona o zaměstnanosti). Držitel takového rozhodnutí se po dobu jeho platnosti považuje za osobu s těžším zdravotním postižením. Obdobně je řešena otázka platnosti rozhodnutí okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení, kterým byla fyzická osoba uznána osobou se změněnou pracovní schopností. Držitel takového rozhodnutí se po dobu jeho platnosti, nejdéle však do 30. 9. 2007, považuje za osobu zdravotně znevýhodněnou. Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení (Pražské správy sociálního zabezpečení) o uznání fyzické osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou (vydaná před ) jsou platná po dobu, na kterou byla vydána, tj. nejdéle do 30. 

5 Nezaměstnanost OZP Zdroj: MPSV

6 Nezaměstnanost OZP Zdroj: MPSV

7 Nezaměstnanost OZP Zdroj: MPSV

8 Nezaměstnanost OZP Zdroj: MPSV

9 Nezaměstnanost OZP Zdroj: MPSV

10 Zaměstnanost OZP zaměstnávání osob se ZP je upraveno zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti bližší informace jsou k nalezení:

11 Zaměstnanost OZP zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele povinný podíl činí 4 %

12 Zaměstnanost OZP Zaměstnavatelé jsou povinni:
u míst oznamovaných úřadu práce označit, zda se jedná o pracovní místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením, informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním postižením, rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace, vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením, vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

13 Zaměstnanost OZP Výhody plynoucí za zaměstnávání OZP:
finanční příspěvek na podporu zaměstnávání OZP příspěvek na vznik chráněné dílny nebo chráněného pracovního místa Příspěvek na provoz chráněné dílny nebo chráněného pracovního místa

14 Největší zaměstnavatelé OZP v Plzni
META Plzeň vznikla v roce 1985 hlavním posláním je vytvářet pracovní podmínky a zaměstnávat převážně občany se změněnou pracovní schopností v současné době zaměstnává META cca. 230 pracovníků na 7 provozovnách hlavní činností jsou ruční a montážní práce všeho druhu  z dodávaných komponentů (dílů) od kooperujících partnerů; úpravy automobilů pro invalidy, výroba atypických obalů a sáčků z mikrotenu a PVC, kovovýroba, autodoprava, výroba tříkolek pro invalidy 

15 Největší zaměstnavatelé OZP v Plzni
OBZOR výrobní družstvo invalidů Plzeň založeno v roce 1965 dlouhodobě zaměstnává velké procento zdravotně postižených zaměstnanců a pro tyto zaměstnance vytváří vhodné podmínky, a to jak v sídle družstva tak i v provozovnách výrobní program: bovdenové hadice, bovdenová spojení, papírenské výrobky, kooperace

16 Největší zaměstnavatelé OZP v Plzni
STYL Plzeň výrobní družstvo invalidů společnost byla založena v prosinci 1957, na družstvo spoluvlastníků byla transformována jedna z předních firem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR firma s dlouholetou tradicí výroby a prodeje textilních, knihařských a sítotiskových výrobků, těsnění pro stroje, automobily a zařízení

17 Největší zaměstnavatelé OZP v Plzni
Veřejná informační služba, spol. s r.o. vyvíjí a prodává SW pro školní a závodní stravování, evidence strávníků, systémy pro automatické objednávání a výdej stravy, včetně HW, docházkové a identifikační systémy, otvírače dveří, optické karty a bezkontaktní čipy, vývoj ekonomického SW.

18 Největší zaměstnavatelé OZP v Plzni
Martin Považan zámečnické práce, svařování, ohýbání trubek, kovovýroba, obrábění automatizované, klasické, CNC, výroba zálisků do plastů, konstrukcí, palet, schodišť, zábradlí, plotů, vakuové lisování, odvíječky balicí pásky, panty střešních oken. Informace o dalších zaměstnavatelích, kteří zaměstnávají více než 50% OZP lze najít:

19 Neziskové organizace podporující OZP
Diakonie ČCE - Středisko v Plzni program pracovní rehabilitace "Kavárna a čajovna Kačaba“ hlavní cíl je pomoci lidem s mentálním postižením dosáhnout takového stupně samostatnosti, aby byli vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro získání a udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce - podmínkami směřujícími k sociálnímu začlenění

20 Neziskové organizace podporující OZP
EXODUS, sdružení občanů dvě chráněné dílny (keramika, svíčky) denní stacionář s ergoterapií (tkaní, košíkářství) rekvalifikace zájmová činnost, odlehčovací služby resocializační pobyty další služby dle potřeb klientů

21 Neziskové organizace podporující OZP
Sdružení LEDOVEC LEDOVEC je nezisková organizace, která usiluje o větší zapojení osob se specifickou potřebou, hlavně osob s psychiatrickými problémy a/nebo mentálním handicapem, do společnosti pracuje na Plzeňsku (na těchto stránkách lez najít i kontakt na Linku psychopomoci)

22 Neziskové organizace podporující OZP
Sdružení JITŘENKA celoroční provádění hiporehabilitace v provozní dobu odborným týmem, rozšiřování nabídky služeb hiporehabilitace pro dětské i dospělé klienty z Plzně a okolí, zavedení dalších služeb integračního charakteru a poradenské činnosti do praxe personální zabezpečení provozu, školení pracovníků, zvyšování kvalifikace, přijímání dobrovolníků, zaměstnávání znevýhodněných osob vybudování střediska pro provádění hiporehabilitace se sociálními standardy, údržba střediska, udržování kondice a výcvik koní pro účely sdružení informování veřejnosti - 2x ročně informační stánek, informační letáky, stabilní informační plochy, vydávání občasníku, pořádání seminářů se spolupracujícími občanskými sdruženími


Stáhnout ppt "Osoby se zdravotním postižením"

Podobné prezentace


Reklamy Google