Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Projekt EU ve Fakultní nemocnici Olomouc „ INNOMED – Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazech pro zlepšení kvality lékařské péče“ Řešitelská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Projekt EU ve Fakultní nemocnici Olomouc „ INNOMED – Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazech pro zlepšení kvality lékařské péče“ Řešitelská."— Transkript prezentace:

1 1 Projekt EU ve Fakultní nemocnici Olomouc „ INNOMED – Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazech pro zlepšení kvality lékařské péče“ Řešitelská pracoviště: University of Patras (Řecko) Fakultní nemocnice Olomouc Centro Multimediale di Terni (Itálie) Garant v ČR : Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. herman@fnol.cz URL: http://www.inno-med.net

2 2 EBM Evidence-Based Medicine Medicína založená na důkazech Základní principy a vyhledávání v databázi DynaMed V. Mihál, J. Potomková, J. Strojil Lékařská fakulta UP v Olomouci, Knihovna Lékařské fakulty UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc mihalv@fnol.cz Přednáška pro Nemocnici Prostějov, březen 2007

3 3 Archibald L. Cochrane (1909-1988) Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London, 1972. Naše povolání bychom měli „Naše povolání bychom měli nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím schopni nabídnout kritický přehled (průběžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií.“ Cochrane Collaboration Cochrane Library URL: www.cochrane.org/

4 4 Evidence-Based Medicine: Filozofie - hnutí - metodologie? 80. léta: McMaster University (Hamilton/Ontario, Canada) How to Read Clinical Journals? – cyklus článků publikovanýchv časopise Canadian Medical Association Journal (www.cmaj.ca) 1991: termín EBM použit poprvé Guyatt GH: Evidence-based medicine. ACP Journal Club 114(1991):A-16.

5 5 Guyatt GH: Evidence-based medicine. ACP Journal Club, 1991. For the clinician, evidence-based medicine requires skills of literature retrieval, critical appraisal, and information synthesis. It also requires judgment of the applicability of evidence to the patient at hand and systematic approaches to make decisions when direct evidence is not available“

6 6 Význam EBM  KLINICKÝ (standardy)  VZDĚLÁVACÍ  PRÁVNÍ (zanedbání péče)  ETICKÝ (alternativní medicína)  EKONOMICKÝ („cost-and-benefits“)

7 7 Zdravotnictví založené na důkazu Evidence Based Health Care (EBHC)  Velmi mnoho pacientů  Velmi mnoho problémů  Informační přetížení  Přístup k informacím, kvalita a cena  „Co nečíst a proč?“

8 8 Překážky aplikace EBM Hlavní překážky využití vědeckých dat:  Nedostatek času (74%)  Nedostatečné dovednosti při vyhledávání důkazů (41%)  Omezený přístup ke zrdojům důkazů (43%)

9 9 Nástroje EBM Zavádění EBM pro zlepšení zdravotní péče vyžaduje:  základní orientaci v problematice EBM  schopnost získat důkazy vysoké kvality pro klinická rozhodování

10 10 Proces EBM Inkorporace nejlépe dostupných vědeckých důkazů při vytváření rozhodnutí má 4 kroky: 1.formulovat zodpověditelné otázky (asking) 2.získat nejlepší informaci (accessing) 3.posoudit přesvědčivost a významnost informace (appraising) 4.Využít důkazy v péči o pacienta (applying)

11 11 Jasná formulace klinické otázky  „Background“  otázky začínající slovy Co to je ? Jak funguje…?  Odpovědi nalézáme v učebnicích, při studiu, konzultacích.  „Foreground“  otázky, které jsou specifické a relevantní pro vytváření správného klinického rozhodnutí.

12 12 „Foreground“ otázky „Background“ otázky Vzájemný vztah dvou typů klinických otázek v průběhu profesního života

13 13 Konstrukce otázek PICO(T) Patient – Intervention – Comparison – Outcome – (Time)  populace / pacient / nemoc s klinickým problémem  intervence / zákrok  porovnání intervencí  výsledek

14 14 Co je EBM v praxi?  Vidět pacienta  Položit otázku  Vyhledat nejlepší důkaz pro tuto otázku  Zhodnotit kvalitu důkazu  Aplikovat důkaz a monitorovat změnu

15 15 PICO v praxi  P/Pacient: muž, 72 let, bez potíží, se zájmem o prevenci kolorektálního karcinomu.  I/Intervence: test okultního krvácení ve stolici  C/Srovnání: rutinní péče bez screeningu  O/Výsledek: snížení mortality

16 16 Šest kroků k vytváření EBM rozhodnutí 1.transformace klinického problému do jasně formulované otázky 2.vlastní know-how: využití interního důkazu (vzdělání, atestace, praxe..) 3.hledání externího důkazu 4.kritické zhodnocení externího důkazu 5.integrace interního a externího důkazu 6.zhodnocení průběhu vytváření rozhodnutí Porzsolt F et al.,EBM, 8, 2003: 165-166.

17 17 Greenhalgh T. How to Read a Paper – The Basics of Evidence Based Medicine. 2001, BMJ Books: London. Z anglického originálu přeložili: Prof.MUDr.V.Janout, CSc a MUDr.M.Hrdlička. 2003, Grada: Praha.

18 18 Znalostní minimum z klinické epidemiologie  Klinická epidemiologie a EBM  Klinické rozhodovací procesy  Epidemiologické studie  Hierarchie důkazů

19 19 Janout V. Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. 1998, Grada: Praha. „Znalost principů klinické epidemiologie lékaři umožňuje kriticky sledovat nové poznatky v medicíně a posoudit, které informace z diagnostiky, léčby, prevence a dalších oblastí stojí za to, aby si je osvojil a používal je ve své práci….“

20 20 Poslání klinické epidemiologie  Metodologický základ pro EBM  Správná interpretace metodologických principů klinické epidemiologie

21 21 Epidemiologické studie I. PŘÍČINA NÁSLEDEK rizikový faktor nemoc dg. test rozlišení nový lék zlepšení prognostický faktor přežívání preventivní faktor zábrana vzniku včasný záchyt zábrana komplikací

22 22 Epidemiologické studie II.  znát výhody a nevýhody designu epidemiologických studií  rozumět základním ukazatelům, např.  relativní riziko  odds ratio  senzitivita a specificita  pozitivní a negativní prediktivní hodnota  likelihood ratio  number needed to treat  umět posoudit vliv náhodné chyby, systematické chyby (bias) a zavádějícího faktoru (confounding).

23 23 Hierarchie důkazů  Systematické přehledy a meta-analýzy.  Randomizované kontrolované studie s validními výsledky (tj. intervaly spolehlivosti, jež se nepřekrývají s prahem klinicky významného účinku, méně než 20% ztrát probandů).  Randomizované kontrolované studie s méně validními výsledky (tj. výstup ze studie naznačuje klinicky významný účinek, ale intervaly spolehlivosti se překrývají s prahem pro tento účinek).  Kohortové studie.  Studie případů a kontrol.  Průřezové studie.  Kazuistiky.

24 24 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

25 25 Vyhledávání důkazů  Kde vyhledávat (multizdrojový přístup)  Jak vyhledávat Rešeršní strategie (terminologie) Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory – AND, OR, NOT)  Hodnotit kvalitu vyhledaných důkazů Hierarchie důkazů (typologie publikací) Kritická analýza Bibliometrie (citační ohlasy, impakt faktor časopisů) Gruppen LD et al., A Controlled Comparison Study of the Efficacy of Training Medical Students in Evidence-Based Medicine Literature Searching Skills. Acad Med 80(10), Oct. 2005:940-944.

26 26 Internetové zdroje pro EBM  Knihovna Univerzity Britské Kolumbie (Vancouver, Kanada) zpracovala přehled nejpoužívanějších internetových zdrojů pro EBM  http://weblogs.elearning.ubc.ca/ http://weblogs.elearning.ubc.ca/ Volně dostupné Licencované (za poplatky)

27 27 Se svolením EBSCO Publishing Office, Praha Září 2006 http://www.dynamicmedical.com free trial

28 28 DynaMed – EBSCO Publishing http://www.dynamicmedical.com  Syntetický produkt je k okamžitému použití pro klinickou praxi, výuku na lékařských fakultách a celoživotní vzdělávání  2000 témat dle MKN-9  Průběžná aktualizace  500 časopisů (přes databázové služby)  150 časopisů (ruční vyhledávání)  Bohatý odkazový aparát do databáze PubMed resp. plných textů článků  Přidaná hodnota: označení úrovně důkazu (1.2.3)  Vyhledávání (klíčová slova v textu)

29 29 Standardní struktura zpracovaných témat v databázi DynaMed – Popis nemoci (včetně kódu MKN-9) – Příčiny a rizikové faktory – Komplikace – Anamnéza – Fyzikální nález – Diagnóza – Prognóza – Terapie – Prevence & Screening – Použitá literatura (včetně přehledových článků a praktických postupů - guidelines) – Pacientské informace

30 30 DynaMed Ukázka vyhledávání

31 31 Klinická otázka pro dnešní den rozšířená o populaci  Význam pneumokokové vakcíny pro prevenci výskytu zánětu středního ucha (otitis media) u dětí do 2 let věku P = otitis media – děti do 2 let I = pneumokoková vakcína C = bez vakcíny O = prevence výskytu OM

32 32 Vyhledání tématu v databázi DYNAMED Find pneumococcal vaccine otitis media  Acute otitis media Prevention and Screening Kvalitativní hodnocení  „Levels of evidence“ – úrovně důkazu


Stáhnout ppt "1 Projekt EU ve Fakultní nemocnici Olomouc „ INNOMED – Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazech pro zlepšení kvality lékařské péče“ Řešitelská."

Podobné prezentace


Reklamy Google