Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „ Zavádění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „ Zavádění."— Transkript prezentace:

1 1 1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „ Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“ 2006-2008 Řešitelská pracoviště: Lékařská fakulta UP v Olomouci Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta Garant: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. URL: http://ebm.upol.cz

2 2 Kde vyhledávat: Modul I, II Multizdrojový přístup a hodnocení kvality informací Mgr. Jarmila Potomková Knihovna LF UP v Olomouci potomkov@tunw.upol.cz Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc Dětská klinika LF a FN Olomouc mihalv@fnol.cz07-LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdrav.

3 3 Co hledáme? Hledání „důkazů“ PICO P patient : pacient, populace, problém I intervention/exposure: intervence, expozice C comparison: srovnání O outcome: výsledek, jak to dopadne

4 4 Klinická otázka pro dnešní den Autor: V. Mihál  Význam pneumokokové vakcíny pro prevenci výskytu zánětu středního ucha (otitis media) u dětí do 2 let věku P otitis media – děti do 2 let I pneumokoková vakcína C bez vakcíny / jiná vakcína O prevence výskytu OM

5 5 Vyhledávání a hodnocení informací Co potřebujeme vědět:  Kde vyhledávat (multizdrojový přístup)  Jak vyhledávat Rešeršní strategie (terminologie) Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory – AND, OR, NOT)  Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací

6 6 Kde vyhledávat ? Vyhledávací služby - „search engines“ Google  www.google.com www.google.com  www.scholar.google.com www.scholar.google.com  Jen články v časopisech

7 7 Google zvyšuje kvalitu obsahu Tang H., Hwee Kwoo Ng, J. Googling for diagnosis – use of Google as a diagnostic aid: internet based study. BMJ 2006, published online 10 November. Giustini D., How Google is changing medicine. BMJ 2005, 331:1487-8.

8 8 Google Pokročilé vyhledávání www.google.com www.google.com  Advanced Search With all the words: pneumococcal With the exact phrase: otitis media With at least one of the words: vaccine vaccines vaccination Occurrences: in the title of the page

9 9 Google Výsledky vyhledávání  Časopisecké články Citace Abstrakta Plné texty  Přímo od nakladatelů nebo prostřednictvím poskytovatelů (ScienceDirect)  Odkazy na jiné databáze / katalogy/ vyhledávací služby PubMed LookSmart Find Articles INIST

10 10 Google Výsledky vyhledávání  Webové stránky Institucí Univerzit Odborných společností Zdravotnických zařízení Farmaceutických firem Soukromých osob Aj.  Ostatní dokumenty Pacientské informace Obrazová dokumentace Prezentace v powerpointu Bibliografické soupisy

11 11 Hodnocení výsledků vyhledávání  eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

12 12 eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnickým obsahem  Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování;  Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;  Ochrana pacientských dat;  Aktualizace obsahu;  Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací;  Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

13 13 Kde vyhledávat? II. I nternetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Zdroje  Volně přístupné: free after…; register first; open….  „Open Access Medicine“  Licencované: login; sign-in; subscription; authentication; authorization; membership; pay-per- view; buy now…..

14 14 DATABÁZE MEDLINE „Zlatý standard“ pro medicínu a zdravotnictví Charakteristika  Bibliografické citace a autorské souhrny >5.000 časopisů publikovaných v USA a 70 dalších zemích více než 17 mil. záznamů od r. 1950  Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem)  MEDLINE na platformě PubMed www.pubmed.comwww.pubmed.com originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (LinkOut)  Přístup k citacím + abstraktům zdarma  Plné texty zdarma licence

15 15 Ukázka vyhledávání v databázi MEDLINE via PubMed  URL http://www.pubmed.com http://www.pubmed.com

16 16 Příprava rešeršní strategie  Plán pro vyhledání požadovaných informací  Jak na to:  Rozdělte rešeršní dotaz na logické celky  Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy)  Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchii pojmů)  Použijte logické operátory pro kombinaci termínů  Upřesněte dotaz  Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu (název, název + abstrakt, text…)  Věkové skupiny  Typologie dokumentů (pyramida důkazu)  Stáří dokumentu  Praktické zkušenosti, intuice ……

17 17 Booleovská logika  Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy  Booleovské operátory: AND  Dokumenty obsahují oba (všechny) hledané terminy OR  Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny.  synonyma NOT  Vylučuje daný termín.

18 18 MEDLINE via PubMed KROK 1 Search PubMed for: pneumococcal AND vaccin* Limits: Title/Abstract

19 19 Pravostranné rozšíření Truncation, Wildcard  PubMed vyhledá všechny termíny od slovního základu, za nímž je znak *  Příklad: vaccin*  PubMed vyhledá: vaccine, vaccines, vaccination, vaccinated, vaccinee(s),,,,,,,,,

20 20 MEDLINE via PubMed KROK 2 Search PubMed for: otitis media OR middle ear inflammation* OR middle ear infection* Limits: Title

21 21 MEDLINE (PubMed) KROK 3  Combine searches – kombinace kroků (AND operator) #1 AND #2  Limits Age – věkové kategorie  Birth - 23 months Type of articles – typy publikací  Review – přehledové články (automatická nabídka)  Randomized controlled trials – randomizované studie  aj. Publication date – kdy článek vyšel Languages – v jakém jazyce byl publikován

22 22 Jak PubMed zobrazuje výsledky?  Formáty Summary AbstractPlus MEDLINE Aj.

23 23 Typologie dokumentů: Přehledové články (reviews)  Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií.  Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií. Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105-106. www.solen.czwww.solen.cz

24 24 Typologie dokumentů Review (přehledové články) Klasické review („narrative“) Jenson HB, Baltimore RS. Impact of pneumococcal and influenza vaccines on otitis media. Curr Opin Pediatr. 2004;16(1):58-60.

25 25 Klasické review: Impact of pneumococcal and influenza vaccines on otitis media.  Strukturovaný abstrakt  Úvod  2 kapitoly  Závěr  Použitá literatura

26 26 Typologie dokumentů Review (přehledové články) Systematické review & meta-analýza Straetemans M et al. Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media Pediatr Infect Dis J. 2003;22(6):515-24.

27 27 Systematické review: Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media Systematický přehled  Cíl vyhodnotit účinnost pneumokokové vakcíny pro prevenci opakovaných epizod akutního zánětu středního ucha (AOM) u dětí do 12 let  Metodika Rešeršní postup, selekční kritéria pro zařazení studií Systematický přehled 11 randomizovaných pokusů (46 074 dětí)

28 28 Systematické review: Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media  Závěry Plošné zavedení pneumokokové vakcíny nelze obecně doporučit jako prevenci proti akutnímu zánětu středního ucha u dětí. Výsledky probíhajících studií by měly poskytnout další informace o účinnosti konjugované vakcíny u rizikové skupiny dětí starších 1 roku s opakovanými záněty středního ucha. Publikováno v Cochrane Library (průběžná aktualizace).

29 29 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Kritické hodnocení literatury Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

30 30 Typ studie? Review (přehledový článek), meta-analýza

31 31 Typ studie?

32 32 Pyramida důkazů Komentář připravil Prof. V. Mihál  Systematické přehledy a meta-analýzy.  Randomizované kontrolované studie (RCT). RCT s validními výsledky (tj. intervaly spolehlivosti, jež se nepřekrývají s prahem klinicky významného účinku, méně než 20% ztrát probandů). RCT s méně validními výsledky (tj. výstup ze studie naznačuje klinicky významný účinek, ale intervaly spolehlivosti se překrývají s prahem pro tento účinek).  Kohortové studie.  Studie případů a kontrol.  Kazuistiky.  Odborné posudky, úvodníky, názory, komentáře…..

33 33 Typ studie?

34 34 Typ studie?

35 35 1993 – Cochrane Collaboration 50 skupin  Zaměření činnosti „Cochrane Database of Systematic Reviews „  http://www.cochrane.org http://www.cochrane.org Cochrane Library/Advanced  Access Cochrane Library/Advanced Přístup do plných verzí systematických přehledů je za poplatek

36 36 COCHRANE LIBRARY ADVANCED SEARCH  pneumococcal AND vaccin* Record Title AND  „otitis media" Record Title Restrict Search by Product: The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews - CDSR)

37 37 Národní lékařská knihovna v Praze Služby www.nlk.cz  Katalogy a databáze  MEDVIK  Česká lékařská bibliografie (BMC)

38 38 Knihovna LF UP & FN Olomouc Budete vždy vítáni……….. http://knihovna.upol.cz/lf

39 39 Další vzdělávání: EUROMISE: UK + AV ČR  Hlavní cíle EuroMISE/ www.euromise.cz pro další vzdělání v medicínské informatice, statistice a epidemiologii Vytvořit evropskou výukovou síť pro další vzdělání v medicínské informatice, statistice a epidemiologii, organizovat a zahájit graduální a postgraduální výuku na mezinárodní úrovni. Zahájit mezinárodní výzkumné a vývojové programy v interdisciplinární oblasti medicínské informatiky, statistiky a epidemiologie, úzce spolupracovat s resortem zdravotnictví.  Další rozvoj Úzká spolupráce s evropskými univerzitami, výzkumnými a zdravotnickými organizacemi …..

40 40 EUROMISE http://www.euromise.cz http://www.euromise.cz DOPORUČUJEME !!  Zaregistrujte se Mapa stránek  Výuka  Publikace


Stáhnout ppt "1 1 Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY „ Zavádění."

Podobné prezentace


Reklamy Google