Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Doktorský studijní program 2008/2009 Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ Garant kurzu: odb. as. Mgr. Jarmila.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Doktorský studijní program 2008/2009 Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ Garant kurzu: odb. as. Mgr. Jarmila."— Transkript prezentace:

1 1 Doktorský studijní program 2008/2009 Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ Garant kurzu: odb. as. Mgr. Jarmila Potomková Knihovna a Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Knihovna a Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná spolupráce: Odborná spolupráce: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP v Olomouci v Olomouci odb. as. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., Urologická klinika LF UP odb. as. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., Urologická klinika LF UP v Olomouci v Olomouci

2 Proč hledat aktuální literaturu?  Celkové množství lékařských a zdravotnických informací se zdvojnásobuje každého 3.5 roku  Podle statistických odhadů 1948 – 1994 Celkový objem zdravotnických znalostí se zvýšil 1 342 x  Účelem je prospěch pacienta Zdravotnictví založené na důkazu (EBHC – evidence based health care) Kirkwood B, Making public health interventions more evidence based. BMJ 2004;328:966-967.

3 Obsah kurzu 1)Úvod: práce informacemi 2)Typologie otázek pro vyhledávání 3)Otázka pro dnešní den: 1)Enuresis nocturna – terapeutické postupy 4)Multizdrojové vyhledávání – interaktivní cvičení 1)Knihovní katalogy 2)Vyhledávací služby (Google, Scirus) 3)Oborové databáze (MEDLINE, Cochrane Library,DynaMed, Clinical Evidence, UpToDate, BMČ, Web of Knowledge) 5)Kvalita dokumentů 6)Diskuze, závěr.

4 4 Práce s odbornými informacemi Co bychom měli vědět a umět:  Kde vyhledávat (multizdrojový přístup)  Jak postupovat  Rešeršní strategie, terminologie  Formulace otázek  Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací z pohledu EBP a uplatnění pro konkrétního pacienta. Conn VS et al. Beyond MEDLINE for Literature Searches. J Nurs Scholarship 2003; 35(2): 177-182.

5 5 Téma pro dnešní den Kazuistika Chlapec, 11 let  Primární enuresis nocturna ;  Dospěl do stadia frustrace se svým problémem ;  Anomálie a infekce močového ústrojí vyloučeny ;  Úvaha doporučit enuretický alarm;  Kolega namítá, že alarm není účinnou léčbou;  Navrhuje farmakologickou léčbu : desmopre(s)sin BMJ Learning: EBM User´s Guide 2008; http://learning.bmj.comhttp://learning.bmj.com

6 Typologie otázek „Background“ - obecné Znalosti o chorobě  Kdo, co, kdy, jak atd.  Vyšetření,laboratorní test, diagnóza, léčba atd. Příklad: Co to je enuresis nocturna? Co ji způsobuje? Jaké jsou typické symptomy? Který orgán je postižen? U které populace je nejčastější výskyt? Jaká je běžná léčba? Co je to enuretický alarm? atd.  Hledáme základní informace;  Nejde o konkrétního pacienta a jeho problém.

7 Co to je enuretický alarm?  Při nefarmakologické léčbě enurézy se používá signalizační zařízení, tzv. enuretický alarm.  Jde o senzor určený do lůžka či prádla dítěte, který by měl při kontaktu s tekutinou (močí) zvukovým signálem dítě probudit.  Pro úspěšnou léčbu je však třeba, aby dítě po zaslechnutí signálu okamžitě vstalo a domočilo se na WC. http://www.seznam.cz

8 Merck Manuals  www.merckmanual.com www.merckmanual.com

9 Merck Manual of Diagnosis and Therapy Search: enuresis +desmopressin +alarm

10 „Foreground“- specifické  Zaměření na konkrétního pacienta/populaci  3 - 4 základní části Pacient/populace/problém – choroba; Intervence (diagnóza, léčba….) Srovnání intervencí (pokud je možnost) Klinický výsledek (vyléčená choroba, úleva, prognóza, kvalita života… úmrtí)

11 Struktura specifické otázky Příklad Pacient/Populace/Problém Děti /noční pomočování = enuresis nocturna Intervence Farmakologická léčba: desmopre(s)sin Srovnání intervencí Farmakologická léčba + alarm Klinický výsledek Krátkodobý a dlouhodobý efekt

12 Kde a jak vyhledávat?

13 Expertní vyhledávání Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy  Booleovsk é oper á tory: AND Dokumenty obsahují oba hledané terminy enuresis AND alarm OR Dokumenty obsahují některý (nebo všechny) z hledaných termínů. Synonyma enuresis OR bedwetting NOT Vylučuje daný termín enuresis NOT desmopressin

14 Monografie, učebnice Tištěné, elektronické

15 Knihovní katalogy (1)  LocatorPlus http://www.locatorplus.gov Katalog Národní lékařské knihovny /USA

16

17

18

19 Knihovní katalogy (2)  MEDVIK http://www.medvik.cz Katalog Národní lékařské knihovny v Praze Indexace katalogizačních záznamů o knihách (doplňkové deskriptory obsahu)  MeSH – Medical Subject Headings Terminologický slovník tezaurového typu

20 Knihovní katalogy (2) MEDVIK Postup vyhledávání časopisů a monografií  Úvod Journal of Urology (2009)  Dostupnost ?  Rozšířené vyhledávání enur (pravostranné rozšíření – slovo) OR pomoč (pravostranné rozšíření – slovo) Typ dokumentu/Knihy

21

22

23 Knihovní katalogy (3)  Vědecká knihovna v Olomouci http://www.vkol.cz Katalog - Pokročilé vyhledávání

24

25

26 Knihovní katalogy (4, 5)  Národní knihovna v Praze http://www.nkp.cz Katalogy a databáze Souborný katalog ČR: Rozšířené vyhledávání  Univerzita Palackého v Olomouci http://knihovna.upol.cz Katalog UP Souborný katalog (všech fakult)

27 Hledání tématu v monografiích s obecnějším zaměřením  Kapitoly  Rejstříky

28 Hrodek O. a kol., 1.vyd. Galén 2002 Pediatrie „Enuréza a neurogenní močový měchýř“ (J. Janda)  „Jediné léky, u kterých se v kontrolovaných studiích prokázal u enurézy efekt, jsou DDAVP a imipramin. DDAVP (desmopresin) – běžné použití Imipramin – řada autorů již nedoporučuje  Dobrý efekt mají i tzv. alarmy, tj. zařízení, která při pomočení dítěte vydává akustický signál, který má dítě probudit…….“

29 Šašinka M. a kol., 2.vyd., Herba 2007 Pediatria „Enuréza a inkontinencia“ (L.Kovács)  „v prípadoch, v ktorých neboli režimové opatrenia dostatočně účinné, je indikovaná aj farmakoterapia. Podávanie syntetického analogu antidiuretického hormonu (desmopressinu) sa opiera o poznatky o úlohe cirkadiánnej poruchy regulácie……..  Pri neúspechu uvedených postupov je vhodné sa pokúsit´o 12-týždňovú aplikáciu enuretického alarmu, prípadne v kombinácii s desmopressinom.“

30 Vyhledat Googlem http://books.google.com Rozšířené vyhledávání / Advanced search  Výsledky: Knihy tištěné + elektronické Kapitoly s klíčovými slovy, úryvky…. Základní informace o knihách (nakladatel, vydání, ISBN, recenze aj.)

31

32

33

34

35 DSP leden 200935 Kvalita zdravotnických webových stránek  eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

36 DSP leden 200936 eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem Alespoň 2 - A  Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování;  Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;  Ochrana pacientských dat;  Aktualizace obsahu;  Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací;  Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

37 INTERNET Vyhledávací služby  Google (1) http://www.google.com Rozšířené vyhledávání (1) Jazyk: česky / Výskyt : kdekoliv na stránce Terminologie: enuréza; pomočování; enuresis; desmopresin; alarm

38

39 Výsledky: jazyk – česky na stránce - kdekoliv

40 INTERNET Vyhledávací služby  Google (2) http://www.google.com Rozšířené vyhledávání (2) Jazyk: kterýkoliv / Výskyt: v názvu stránky Terminologie: enuresis; bedwetting desmopressin; alarm

41

42 Výsledky: jazyk – kterýkoliv na stránce – v názvu

43 INTERNET Nástroje „hlubokého webu“ 1) http://www.scholar.google.com Rozšířené vyhledávání / Kdekoliv  Jen články z časopisů  Citační ohlasy

44

45

46 INTERNET Nástroje „hlubokého webu“ 2) http://www.scirus.com  Dokumenty vědeckého charakteru  Klasifikace „Journal sources“ (články z časopisů) „Preferred web“ (výběr internetových dokumentů)  http://www.ndltd.org/ http://www.ndltd.org/ „Other web“ (ostatní internetové dokumenty)  Použití filtrů pro zpřesnění dotazu Refine your search…

47

48

49 Oborové databáze pro biomedicínu a zdravotnictví Výběr

50 Expertní vyhledávání Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy  Booleovsk é oper á tory: AND Dokumenty obsahují oba hledané terminy enuresis AND alarm* OR Dokumenty obsahují některý (nebo všechny) z hledaných termínů. Synonyma enuresis OR bedwetting NOT Vylučuje daný termín enuresis NOT desmopressin

51 MEDLINE Národní lékařská knihovna USA „Zlatý standard“ pro medicínu a zdravotnictví  Bibliografické citace a autorské souhrny >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích 18 mil. více než 18 mil. záznamů od r. 1950  Vět š ina z á znamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem)  MEDLINE na platformě PubMed www.pubmed.comwww.pubmed.com origin á ln í m obsahem je citace + abstrakt pln é texty dokumentů jsou poskytov á ny hypertextově od nakladatelů (Link - LinkOut)  Př í stup k citac í m + abstraktům zdarma  Pln é texty zdarma licence

52 Krok 1  enuresis OR bedwetting  Limits: Title (výskyt termínů v názvu)

53 Limits / Title (výskyt termínů)

54 Limits /Title Go

55 Krok 1 – výsledky: (citace článků)

56 Krok 2  desmopressin OR alarm* * Znamená přípony, např. množné číslo  Limits: Title (výskyt termínů v názvu)

57 Krok 2 – výsledky (citace)

58 Krok 3  Kombinace („něco o něčem“) „History“ #1 AND #2 Preview

59 „History“ – pro kombinaci kroků

60 #1 AND #2 Výsledky

61 Zobrazení výsledků 1): Summary

62 Zobrazení výsledků 2): AbstractPlus

63 Zobrazení výsledků 3) – text článku Link - LinkOut

64 Zobrazení výsledků 4): MEDLINE  Doplňková pole Deskriptory MeSH Aj.

65 Zobrazení výsledků 4): MEDLINE MH = Medical Subject Headings

66

67

68 COCHRANE LIBRARY http://www.cochrane.org  Databáze systematických přehledů a meta-analýz, zejména z randomizovaných kontrolovaných pokusů  Diagnostika + léčba  Aktualizace 4x ročně  Informace do úrovně strukturovaných abstrakt.

69 Archibald L. Cochrane (1909-1988) Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London, 1972. Naše povolání bychom měli „Naše povolání bychom měli nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím schopni nabídnout kritický přehled (průběžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií.“ Cochrane Collaboration (1993) Cochrane Library http:// www.cochrane.orgwww.cochrane.org

70

71

72

73 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu). Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105-106. http://www.solen.cz

74 Přehledové články (review)  Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií.  Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií

75 Review (přehledový článek) meta-analýza Studie 1Studie 2Studie 3Studie 4 Kombinace výsledků, statistické zpracování Meta-analýza

76 76 Copyright ©2009 Canadian Medical Association or its licensors Straus et al. Managaing evidence-based knowledge: the need for reliable, relevant and readable resources. CMAJ 2009;180:942-945. Trend: Kritická interpretace a syntéza

77 Znalostní databáze dostupné na LF UP http://knihovna.upol.cz/lf  Databáze

78 DYNAMED Klinická znalostní databáze pro EBM  http://search.epnet.com http://search.epnet.com Postup při vyhledávání  Find : enuresis SEARCH  Treatment  Výsledek  Strukturovaný syntetický dokument na základě analýzy a hodnocení publikovaných studií + citace + plné texty  Značky kvality  „Levels of evidence“ – úrovně důkazu Haynes R. DynaMed can be assessed at www.dynamicmedical.com. EBM 2003; 10: 160.www.dynamicmedical.com

79

80

81 DynaMed Příklad výsledku vyhledávání  Kvalitativní hodnocení studií Level 1: pravděpodobně spolehlivý důkaz (Likely reliable evidence)  Systematický přehled 55 RCT; 3 152 dětí; Cochrane Library, 2005 (aktualizace 2009 – beze změn).

82 CLINICAL EVIDENCE Znalostní databáze pro EBM  http://www.clinicalevidence.com http://www.clinicalevidence.com  Možnost vyhledávat v obsahu a rejstříku (full review list)  Krátkodobé předplatné Pay-per-view Season ticket  Kvalitativní hodnocení studií + syntéza kriticky hodnocených poznatků  Aktualizace obsahu

83 Měřítka kvality Beneficial prospěšné Likely to be beneficial pravděpodobně prospěšné Trade off benefits x harms zvažovat prospěch x riziko Unknown effectiveness neznámá účinnost Unlikely to be beneficial nepravděpodobný prospěch Likely ineffective or harmful pravděpodobně neúčinné/škodlivé.

84 Výsledek vyhledání enuresis AND alarm*

85

86 2008

87 Guidelines on Paediatric Urology 2008

88

89 UpToDate Znalostní databáze pro EBM http://www.uptodate.com/online Přehledy založené na důkazu (tj. aktuálních literárních pramenech)  7 700 témat 7 700 témat  14 lékařských oborů  80 000 stran (text, grafika, prolinkování na abstrakta MEDLINu)  260 000 literárních citací  Léková databáze  Aktualizace 4x ročně

90 Česká časopisecká literatura BMČ - Bibliographia Medica Čechoslovaca http://www.medvik.cz Portál Národní lékařské knihovny v Praze

91 Bibliographia Medica Čechoslovaca

92

93 DSP leden 200993 Znalostní databáze UpToDate

94

95

96

97 Cvičení Mezioborová databáze pro přírodní vědy, techniku a medicínu WEB OF KNOWLEDGE

98 WEB OF KNOWLEDGE http://isiknowledge.com http://isiknowledge.com

99

100

101

102

103 „Dohledávání“ dokumentů Scholar Google Scholar Výsledky 1 - 1 z 1 na dotaz všechnavnázvu: Long- term desmopressin response in primary nocturnal enuresis: open-label, multinational study. (0,04 sekund) H Lottmann, L Baydala, P Eggert, BM Klein, J Evans … - International Journal of Clinical Practice, 2009 - interscience.wiley.com Page 1. Long-term desmopressin response in primary nocturnal enuresis:open-label, multinational study Související článkySouvisející články - Hledání na webu - SFX@KUP - Všechny verze (počet: 3)Hledání na webuSFX@KUP Všechny verze (počet: 3) ©2009 Google

104 Kontakt Mgr. Jarmila Potomková Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty UP v Olomouci, odb. asistentka Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci potomkov@tunw.upol.cz


Stáhnout ppt "1 Doktorský studijní program 2008/2009 Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ Garant kurzu: odb. as. Mgr. Jarmila."

Podobné prezentace


Reklamy Google