Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ"— Transkript prezentace:

1 Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ
Doktorský studijní program 2008/2009 Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ Garant kurzu: odb. as. Mgr. Jarmila Potomková Knihovna a Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná spolupráce: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP v Olomouci odb. as. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., Urologická klinika LF UP 1 Vyhledávání informací

2 Proč hledat aktuální literaturu?
Celkové množství lékařských a zdravotnických informací se zdvojnásobuje každého 3.5 roku Podle statistických odhadů 1948 – 1994 Celkový objem zdravotnických znalostí se zvýšil x Účelem je prospěch pacienta Zdravotnictví založené na důkazu (EBHC – evidence based health care) Kirkwood B, Making public health interventions more evidence based. BMJ 2004;328:  

3 Obsah kurzu Úvod: práce informacemi Typologie otázek pro vyhledávání
Otázka pro dnešní den: Enuresis nocturna – terapeutické postupy Multizdrojové vyhledávání – interaktivní cvičení Knihovní katalogy Vyhledávací služby (Google, Scirus) Oborové databáze (MEDLINE, Cochrane Library,DynaMed, Clinical Evidence, UpToDate, BMČ, Web of Knowledge) Kvalita dokumentů Diskuze, závěr.

4 Práce s odbornými informacemi
Co bychom měli vědět a umět: Kde vyhledávat (multizdrojový přístup) Jak postupovat Rešeršní strategie, terminologie Formulace otázek Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací z pohledu EBP a uplatnění pro konkrétního pacienta. Conn VS et al. Beyond MEDLINE for Literature Searches. J Nurs Scholarship 2003; 35(2):

5 Téma pro dnešní den Kazuistika
Chlapec, 11 let Primární enuresis nocturna; Dospěl do stadia frustrace se svým problémem; Anomálie a infekce močového ústrojí vyloučeny; Úvaha doporučit enuretický alarm; Kolega namítá, že alarm není účinnou léčbou; Navrhuje farmakologickou léčbu: desmopre(s)sin BMJ Learning: EBM User´s Guide 2008;

6 Typologie otázek „Background“ - obecné
Znalosti o chorobě Kdo, co, kdy, jak atd. Vyšetření,laboratorní test, diagnóza, léčba atd. Příklad: Co to je enuresis nocturna? Co ji způsobuje? Jaké jsou typické symptomy? Který orgán je postižen? U které populace je nejčastější výskyt? Jaká je běžná léčba? Co je to enuretický alarm? atd. Hledáme základní informace; Nejde o konkrétního pacienta a jeho problém.

7 Co to je enuretický alarm?
Při nefarmakologické léčbě enurézy se používá signalizační zařízení, tzv. enuretický alarm. Jde o senzor určený do lůžka či prádla dítěte, který by měl při kontaktu s tekutinou (močí) zvukovým signálem dítě probudit. Pro úspěšnou léčbu je však třeba, aby dítě po zaslechnutí signálu okamžitě vstalo a domočilo se na WC.

8 Merck Manuals

9 Merck Manual of Diagnosis and Therapy
Search: enuresis +desmopressin +alarm

10 „Foreground“- specifické
Zaměření na konkrétního pacienta/populaci 3 - 4 základní části Pacient/populace/problém – choroba; Intervence (diagnóza, léčba….) Srovnání intervencí (pokud je možnost) Klinický výsledek (vyléčená choroba, úleva, prognóza, kvalita života… úmrtí)

11 Struktura specifické otázky Příklad
Pacient/Populace/Problém Děti /noční pomočování = enuresis nocturna Intervence Farmakologická léčba: desmopre(s)sin Srovnání intervencí Farmakologická léčba + alarm Klinický výsledek Krátkodobý a dlouhodobý efekt

12 Multizdrojový přístup
Kde a jak vyhledávat? Multizdrojový přístup

13 Expertní vyhledávání Booleovská logika
Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy Booleovské operátory: AND Dokumenty obsahují oba hledané terminy enuresis AND alarm OR Dokumenty obsahují některý (nebo všechny) z hledaných termínů. Synonyma enuresis OR bedwetting NOT Vylučuje daný termín enuresis NOT desmopressin

14 Monografie, učebnice Tištěné, elektronické

15 Knihovní katalogy (1) LocatorPlus http://www.locatorplus.gov
Katalog Národní lékařské knihovny /USA

16

17

18

19 Knihovní katalogy (2) Katalog Národní lékařské knihovny v Praze MEDVIK
Katalog Národní lékařské knihovny v Praze Indexace katalogizačních záznamů o knihách (doplňkové deskriptory obsahu) MeSH – Medical Subject Headings Terminologický slovník tezaurového typu Vyhledávání informací

20 Knihovní katalogy (2) MEDVIK
Postup vyhledávání časopisů a monografií Úvod Journal of Urology (2009) Dostupnost ? Rozšířené vyhledávání enur (pravostranné rozšíření – slovo) OR pomoč (pravostranné rozšíření – slovo) Typ dokumentu/Knihy

21

22

23 Knihovní katalogy (3) Vědecká knihovna v Olomouci http://www.vkol.cz
Katalog - Pokročilé vyhledávání

24

25

26 Knihovní katalogy (4, 5) Národní knihovna v Praze http://www.nkp.cz
Katalogy a databáze Souborný katalog ČR: Rozšířené vyhledávání Univerzita Palackého v Olomouci Katalog UP Souborný katalog (všech fakult)

27 Hledání tématu v monografiích s obecnějším zaměřením
Kapitoly Rejstříky

28 Hrodek O. a kol., 1.vyd. Galén 2002 Pediatrie
„Enuréza a neurogenní močový měchýř“ (J. Janda) „Jediné léky, u kterých se v kontrolovaných studiích prokázal u enurézy efekt, jsou DDAVP a imipramin. DDAVP (desmopresin) – běžné použití Imipramin – řada autorů již nedoporučuje Dobrý efekt mají i tzv. alarmy, tj. zařízení, která při pomočení dítěte vydává akustický signál, který má dítě probudit…….“

29 Šašinka M. a kol., 2.vyd., Herba 2007 Pediatria
„Enuréza a inkontinencia“ (L.Kovács) „v prípadoch, v ktorých neboli režimové opatrenia dostatočně účinné, je indikovaná aj farmakoterapia. Podávanie syntetického analogu antidiuretického hormonu (desmopressinu) sa opiera o poznatky o úlohe cirkadiánnej poruchy regulácie…….. Pri neúspechu uvedených postupov je vhodné sa pokúsit´o 12-týždňovú aplikáciu enuretického alarmu, prípadne v kombinácii s desmopressinom.“

30 Vyhledat Googlem http://books.google.com Výsledky:
Rozšířené vyhledávání / Advanced search Výsledky: Knihy tištěné + elektronické Kapitoly s klíčovými slovy, úryvky…. Základní informace o knihách (nakladatel, vydání, ISBN, recenze aj.)

31

32

33

34

35 Kvalita zdravotnických webových stránek
INTERNET eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions DSP leden 2009 35

36 Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;
eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem Alespoň 2 - A Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování; Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů; Ochrana pacientských dat; Aktualizace obsahu; Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací; Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu. DSP leden 2009 36

37 INTERNET Vyhledávací služby
Google (1) Rozšířené vyhledávání (1) Jazyk: česky / Výskyt : kdekoliv na stránce Terminologie: enuréza; pomočování; enuresis; desmopresin; alarm

38

39 Výsledky: jazyk – česky
na stránce - kdekoliv

40 INTERNET Vyhledávací služby
Google (2) Rozšířené vyhledávání (2) Jazyk: kterýkoliv / Výskyt: v názvu stránky Terminologie: enuresis; bedwetting desmopressin; alarm

41

42 Výsledky: jazyk – kterýkoliv na stránce – v názvu

43 INTERNET Nástroje „hlubokého webu“ 1)
Rozšířené vyhledávání / Kdekoliv Jen články z časopisů Citační ohlasy

44

45

46 INTERNET Nástroje „hlubokého webu“ 2)
Dokumenty vědeckého charakteru Klasifikace „Journal sources“ (články z časopisů) „Preferred web“ (výběr internetových dokumentů) „Other web“ (ostatní internetové dokumenty) Použití filtrů pro zpřesnění dotazu Refine your search…

47

48

49 Oborové databáze pro biomedicínu a zdravotnictví
Výběr

50 Expertní vyhledávání Booleovská logika
Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy Booleovské operátory: AND Dokumenty obsahují oba hledané terminy enuresis AND alarm* OR Dokumenty obsahují některý (nebo všechny) z hledaných termínů. Synonyma enuresis OR bedwetting NOT Vylučuje daný termín enuresis NOT desmopressin

51 MEDLINE Národní lékařská knihovna USA
„Zlatý standard“ pro medicínu a zdravotnictví Bibliografické citace a autorské souhrny >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích více než 18 mil. záznamů od r. 1950 Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem) MEDLINE na platformě PubMed originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (Link - LinkOut) Přístup k citacím + abstraktům zdarma Plné texty zdarma licence

52 Krok 1 enuresis OR bedwetting Limits: Title (výskyt termínů v názvu)

53 Limits / Title (výskyt termínů)

54 Limits /Title Go

55 Krok 1 – výsledky: (citace článků)

56 Krok 2 desmopressin OR alarm* * Znamená přípony, např. množné číslo
Limits: Title (výskyt termínů v názvu)

57 Krok 2 – výsledky (citace)

58 Krok 3 Kombinace („něco o něčem“) „History“ #1 AND # Preview

59 „History“ – pro kombinaci kroků

60 #1 AND # Výsledky

61 Zobrazení výsledků 1): Summary

62 Zobrazení výsledků 2): AbstractPlus

63 Zobrazení výsledků 3) – text článku Link - LinkOut

64 Zobrazení výsledků 4): MEDLINE
Doplňková pole Deskriptory MeSH Aj.

65 Zobrazení výsledků 4): MEDLINE
MH = Medical Subject Headings

66

67

68 COCHRANE LIBRARY Databáze systematických přehledů
Databáze systematických přehledů a meta-analýz, zejména z randomizovaných kontrolovaných pokusů Diagnostika + léčba Aktualizace 4x ročně Informace do úrovně strukturovaných abstrakt.

69 Archibald L. Cochrane (1909-1988)
Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London, 1972. „Naše povolání bychom měli nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím schopni nabídnout kritický přehled (průběžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií.“ Cochrane Collaboration (1993) Cochrane Library

70

71

72 Jaké dokumenty jsme nalezli?

73 Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání
vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu). Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):

74 Přehledové články (review)
Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií. Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií

75 Review (přehledový článek) meta-analýza
Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Kombinace výsledků, statistické zpracování Meta-analýza

76 Trend: Kritická interpretace a syntéza
Straus et al. Managaing evidence-based knowledge: the need for reliable, relevant and readable resources. CMAJ 2009;180: 76 Copyright ©2009 Canadian Medical Association or its licensors DSP 2009 Vyhledávání informací

77 Znalostní databáze dostupné na LF UP
Databáze DynaMed Clinical Evidence UpToDate

78 DYNAMED Klinická znalostní databáze pro EBM
Postup při vyhledávání Find: enuresis SEARCH Treatment Výsledek Strukturovaný syntetický dokument na základě analýzy a hodnocení publikovaných studií + citace + plné texty Značky kvality „Levels of evidence“ – úrovně důkazu Haynes R. DynaMed can be assessed at EBM 2003; 10: 160.

79

80

81 DynaMed Příklad výsledku vyhledávání
Kvalitativní hodnocení studií Level 1: pravděpodobně spolehlivý důkaz (Likely reliable evidence) Systematický přehled 55 RCT; dětí; Cochrane Library, 2005 (aktualizace 2009 – beze změn).

82 CLINICAL EVIDENCE Znalostní databáze pro EBM
Možnost vyhledávat v obsahu a rejstříku (full review list) Krátkodobé předplatné Pay-per-view Season ticket Kvalitativní hodnocení studií + syntéza kriticky hodnocených poznatků Aktualizace obsahu

83 Měřítka kvality Likely to be beneficial prospěšné
pravděpodobně prospěšné Trade off benefits x harms zvažovat prospěch x riziko Unknown effectiveness neznámá účinnost Unlikely to be beneficial nepravděpodobný prospěch Likely ineffective or harmful pravděpodobně neúčinné/škodlivé.

84 Výsledek vyhledání enuresis AND alarm*

85

86 2008

87 Guidelines on Paediatric Urology 2008

88 Guidelines on Paediatric Urology 2008

89 UpToDate Znalostní databáze pro EBM
Přehledy založené na důkazu (tj. aktuálních literárních pramenech) 7 700 témat 14 lékařských oborů stran (text, grafika, prolinkování na abstrakta MEDLINu) literárních citací Léková databáze Aktualizace 4x ročně

90 Česká časopisecká literatura BMČ - Bibliographia Medica Čechoslovaca
Portál Národní lékařské knihovny v Praze

91 Bibliographia Medica Čechoslovaca

92

93 Znalostní databáze UpToDate
DSP leden 2009

94

95

96

97 Mezioborová databáze pro přírodní vědy, techniku a medicínu
WEB OF KNOWLEDGE Cvičení Mezioborová databáze pro přírodní vědy, techniku a medicínu

98 WEB OF KNOWLEDGE http://isiknowledge.com

99

100

101

102

103 „Dohledávání“ dokumentů Scholar Google
 Scholar  Výsledky z 1 na dotaz všechnavnázvu: Long-term desmopressin response in primary nocturnal enuresis: open-label, multinational study. (0,04 sekund)  H Lottmann, L Baydala, P Eggert, BM Klein, J Evans … - International Journal of Clinical Practice, interscience.wiley.com Page 1. Long-term desmopressin response in primary nocturnal enuresis:open-label, multinational study Související články - Hledání na webu - - Všechny verze (počet: 3) ©2009 Google

104 Kontakt potomkov@tunw.upol.cz Mgr. Jarmila Potomková
Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty UP v Olomouci, odb. asistentka Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci


Stáhnout ppt "Univerzita Palackého v Olomouci ZÍSKÁVÁNÍ LITERÁRNÍCH INFORMACÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google