Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita."— Transkript prezentace:

1 1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková potomkov@tunw.upol.cz Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace únor 2009 09-LBF/ZUB21

2 2 Studijní materiály  http://knihovna.upol.cz/lf http://knihovna.upol.cz/lf Vzdělávání  Zubní lékařství  Cvičení – Týden2

3 3 Hluboký web 2 Scirus http://www.scirus.com  2001 firma Elsevier Science  vyčlenění informací relevantních pro vědu, výzkum a vzdělávání  ocenění WebAward 2004  pokrytí cca 167 milionů webových stránek univerzit, vědeckých, výzkumných a vládních organizací, odborných společností, konferencí aj.  používá pokročilé vyhledávání a operátory  uveřejňuje své zdrojezdroje  možnost porovnání výsledků s Googlem.porovnání výsledků s Googlem

4 4 Téma pro vyhledávání Rizikové faktory a prevence zubního kazu

5 5 Anglická terminologie caries; decay; cavities dental tooth teeth prevent; prevention; preventive; risk

6 6 Kde a jak vyhledávat : Modul II. 1.Nástroje hlubokého webu:  Scirus (různé dokumenty, ale s odborným obsahem) http://www.scirus.com 2. Bibliografická databáze MEDLINE  Portál PubMed http://www.pubmed.com 3. Modelová rešerše.

7 7 SCIRUS: Advanced Search: 2000-2010

8 8 SCIRUS Výsledky

9 9 SCIRUS Výsledky: kategorie Journal sources (209) – časopisecké zdroje  MEDLINE / PubMed (173)  ScienceDirect (20) – něco zdarma (placené licence UP)  Nature Publishing Group (9)  Pubmed Central (4) – články zdarma  BioMed Central (3) - články zdarma  less Preferred web (59) – preferované weby  Patent Offices (43) - patenty  Digital Archives (9) - digitální archivy  NDLTD (6) - http://www.ndltd.org/ - „šedá literatura“ (dizertace, diplomky apod.)http://www.ndltd.org/  MD Consult (1) - portál  less Other web (229) – ostatní weby File types - formáty  HTML (467)  PDF (48)  Word (2)

10 10 SCIRUS: časopisecké zdroje Databáze MEDLINE

11 11 MEDLINE

12 12 SCIRUS: preferované weby Patenty

13 13 Patenty

14 14 Digitální archivy Univerzita Adelaide /Austrálie

15 15 NLTD Networked Library of Theses & Dissertations http://www.ndltd.org

16 16 DATABÁZE MEDLINE „Zlatý standard“ pro medicínu a zdravotnictví  Bibliografické citace a autorské souhrny >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích 18 mil. více než 18 mil. záznamů od r. 1950  Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem)  MEDLINE na platformě PubMed www.pubmed.comwww.pubmed.com originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (Link - LinkOut)  Přístup k citacím + abstraktům zdarma  Plné texty zdarma licence

17 17 JAK HLEDAT? Příprava rešeršní strategie  Plán pro vyhledání požadovaných informací  Jak na to: Rozdělte rešeršní dotaz na logické celky Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy) Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchii pojmů) Použijte logické operátory pro kombinaci termínů Upřesněte dotaz Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu (název, název + abstrakt, všechna pole…) Věkové skupiny (důležité pro dětské pacienty) Typologie dokumentů (pyramida důkazu) Stáří dokumentu  Praktické zkušenosti, intuice ……

18 18 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky, série kazuistik Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazu Design studií Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

19 19 Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy  Booleovské operátory: AND Dokumenty obsahují oba hledané terminy dental caries AND prevent* OR Dokumenty obsahují některý (nebo všechny) z hledaných termínů. Synonyma dental caries OR dental decay NOT Vylučuje daný termín dental caries NOTrisk

20 20 Pravostranné rozšíření [ Truncation, Wildcard]  PubMed vyhledá všechny termíny od slovního základu, za nímž je znak * Příklad: prevent* PubMed vyhledá: prevent, prevention, preventive Pozor: v jiných databázích může být odlišná syntax (např. ?, $, aj.)

21 21 Ukázka vyhledávání Krok 1 – problém Search www.pubmed.com for:www.pubmed.com dental caries OR dental decay OR cavities Limits: Title  Výskyt hledaných termínů v názvu dokumentu

22 22 Vepsat termíny Otevřít limity

23 23 Vybrat limity: Title Hledané termíny v názvu dokumentu 2. Vyber „Title“ 3. Klikni „Go“ 1. Posun dolů

24 24 K1: Výsledky dental caries/title Display Format : Summary

25 25 Display Format : Summary Bibliografický záznam (citace)  Autoři Schmelzle J, Birtwhistle RV, Tan AK. Název článku Caries experience of private and public dental patients  Časopis Aust Dent J. 2009 Mar;54(1):66-9. Volume-svazek Číslo Strany

26 26 Ukázka vyhledávání Krok 2: intervence/expozice prevent* OR risk Limits: Title PubMed vyhledá: prevent, prevention, preventive

27 27 Vložit nové termíny Zkontrolovat limity: Limits /Title. Klikni „Go“

28 28 K2 : Výsledky prevent* OR risk/Title Display Format : Summary

29 29 Ukázka vyhledávání Krok 3: Kombinace dílčích dotazů #1 AND #2  Volba doplňkových limitů: Ages ( věkové kategorie)  Pre-school Type of article (kategorie dokumentů) např. Clinical trial Atd.

30 30 Vyčistit příkazový řádek /Clear Odstranit předchozí zvolené limity Klikni „History“

31 31 K3: přehled dotazů v rubrice History Kombinace pomocí AND Preview 1. Klikni #1 a vyber AND 2. Klikni #2 a vyber AND 3. Klikni „Preview“

32 32 K3: výsledky omezit věkem dental caries /Ti x prevent*/Ti x věk Klikni „Limits“

33 33 K4: Limits/Ages (věkové kategorie) Pre-school 2-5 years

34 34 K4: výsledky po omezení věkem

35 35 K5: Limits/Type of article (design studie) Clinical trial

36 36 History – přehled kroků

37 37 Display Format : AbstractPlus Funkce Links LinkOut

38 38 Plné texty od nakladatelů/poskytovatelů Zdarma/licence/předplatné….

39 39 JAK HODNOTIT KVALITU VYHLEDANÝCH STUDIÍ? Hledání epidemiologického důkazu

40 40 Jaké články můžeme najít? Typologie (design studií)  Přehledové (review) Shrnují a interpretují výsledky původních publikací.  Původní práce (original papers) Popisují výsledky klinického výzkumu nebo pozorování.

41 41 Review (přehledový článek) meta-analýza Studie 1Studie 2Studie 3Studie 4 Kombinace výsledků, statistické zpracování Meta-analýza

42 42 Přehledové články (review)  Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií.  Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku.  Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105-106. Dostupnost: www.solen.czwww.solen.cz

43 43 Původní práce: příklad designu Randomizovaná kontrolovaná studie Intervenční skupina Délka trvání studie Kontrolní skupina Délka trvání studie Pacienti Náhodné rozdělení (randomizace) Srovnání výsledků

44 44 Randomizace Náhodné přiřazení subjektů jednotlivým režimům, např. léčebným. Pojem vznikl v oblasti klinických studií, kde jsou různé typy léčby pacientům přiřazovány náhodně.

45 45 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky, série kazuistik Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazu Design studií Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

46 46


Stáhnout ppt "1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google