Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný poradce: Prof. MUDr.V. Mihál, CSc. Doktorský studijní program 2014/2015 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PRÁCE S LITERÁRNÍMI DATABÁZEMI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný poradce: Prof. MUDr.V. Mihál, CSc. Doktorský studijní program 2014/2015 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PRÁCE S LITERÁRNÍMI DATABÁZEMI."— Transkript prezentace:

1 Odborný poradce: Prof. MUDr.V. Mihál, CSc. Doktorský studijní program 2014/2015 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PRÁCE S LITERÁRNÍMI DATABÁZEMI Aktualizace leden 2015 Garant kurzu: Mgr. J. Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Oborová knihovna LF UP v Olomouci & Ústav lékařské biofyziky Odborný poradce: Prof. MUDr.V. Mihál, CSc. Dětská klinika LF UP v Olomouci

2 Struktura kurzu Úvod –Kontakty –Internetové adresy –Elektronické informační zdroje pro medicínu na LF UP Vzdálený přístup Klinický případ, f ormulace informační otázky Multizdrojové vyhledávání online –Výklad –Interaktivní cvičení. Diskuze, dotazy – průběžně Závěr – zápočet.

3 Kontakty Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Vedoucí Oborové knihovny Lékařské fakulty UP v Olomouci Odb. as. Ústavu lékařské biofyziky jarmila.potomkova@upol.cz Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Přednosta Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc mihalv@fnol.cz Oborová knihovna Lékařské fakulty UP v Olomouci http://www.lf.upol.cz http://www.lf.upol.cz – Knihovna LF – Vzdělávání -- DSP

4 Doporučujeme: internetové adresy Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci http://knihovna.upol.cz http://knihovna.upol.cz Katalog; Součásti knihovny / Oborová knihovna LF Vědecká knihovna Olomouc http://www.vkol.cz Od 1.1.2005 lze jako čtenářský průkaz v knihovně používat identifikační kartu Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivaci karty lze provést ve volném výběru knihovny (­­1. patro).­­1. patro Případné dotazy směrujte na ­­is@vkol.cz. Národní lékařská knihovna Praha http://www.nlk.czhttp://www.nlk.cz – Kompletní informace http://www.medvik.czhttp://www.medvik.cz – Portál MEDVIK, Česká lékařská bibliografie BMČ National Library of Medicine (USA) http://www.locatorplus.govhttp://www.locatorplus.gov – Katalog knih http://www.pubmed.govhttp://www.pubmed.gov – Databáze MEDLINE Mezinárodní souborný katalog publikací http://www.worldcat.com Internetové vyhledávače Google http://www.google.comhttp://www.google.com - Všeobecný vyhledávač http://www.scholar.google.comhttp://www.scholar.google.com - Vyhledávač odborných článků http://books.google.comhttp://books.google.com - Vyhledávač knih s dílčím fulltextovým náhledem

5 Databáze na LF UP v Olomouci Lékařské a multioborové http://www.lf.upol.cz/http://www.lf.upol.cz/ Knihovna LF Elektronické informační zdroje Databáze –Volně dostupné (např. MEDLINE/PubMed) –V počítačových sítích na základě rozsahu IP adres UPOL (např. Medline Complete, Cochrane Library, Nursing@Ovid, Web of Science, Scopus) UPOL a FNOL (např. Dynamed, UpToDate) –Vzdálený přístup po ověření identity uživatele VPN – Virtual Public Network http://portal.upol.czhttp://portal.upol.cz – Návody a nápovědy Přístup prostřednictvím VPN Přístup ke zdrojům (Shibboleth) více na: http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/pavlik.htmhttp://knihovna.nkp.cz/knihovna91/pavlik.htm Heslo - u vybraných zdrojů na vyžádání klf@upol.czklf@upol.cz Navigace pro ověření vlastní identity: http://portal.upol.czhttp://portal.upol.cz --- Kontakty – UPOL hledání studentů Username: portálové ID Password: rodné číslo bez lomítka, pokud jste je nezměnili na jiné heslo.

6 Klinický případ Formulace informační otázky

7 Klinický případ (autor: V. Mihál) Chlapec, 2 roky Zánět středního ucha (otitis media); Horečka, bolest ucha, nespal celou noc; Matka přichází do ordinace PLDD; Farmakologická anamnéza antibiotika v posledním půlroku neguje; pneumokoková vakcína nebyla Matka chce vědět, zda antibiotická léčba je doporučována okamžitě?

8 Informační otázka Formát PICO Patient (pacient/problém/populace – Otitis media u dětí mladších 2 let Intervention (intervence/expozice) – Okamžitá antibiotická léčba (např. amoxicilin) Comparison (srovnání intervencí) – Placebo; observace Outcome (výsledek) – Účinnost zvolené intervence

9 Odborná terminologie P Otitis media Middle ear inflammation Middle ear infection(s) I Antibiotic(s) Antimicrobial Wait/Watch and see Otitis media Otitida Zánět středního ucha Zánět středouší Středoušní zánět Antibiotika Observace

10 Co je to otitis media? Velký lékařský slovník http://lekarske.slovniky.czhttp://lekarske.slovniky.cz/ http://www.merckmanuals.com Merck Manual Professional Edition Online Search: otitis media antibiotics

11 Kde vyhledávat?

12 Elektronické knihovní katalogy Odborné databáze pro medicínu a zdravotnictví : výběr

13 Elektronické knihovní katalogy (1) Národní lékařská knihovna Praha/Medvik Navigace a funkce: ? - nápověda Pokročilé hledání otitis media MeSH antibioti* Kdekoliv Kombinovat AND Výsledky zobrazit Typ dokumentu/Vlastník MeSH = Medical Subject Headings Řízený slovník tezaurového typu http://www.medvik.cz Obsahuje „Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ)“

14 Elektronické knihovní katalogy (2) National Library of Medicine (USA)/LocatorPlus Navigace a funkce: LocatorPlus / Find Books …. Advanced Menu Search otitis media phrase/Title AND antibiotic antibiotics any of these/Title Search Sort results /Publish date descending Detailed view Ctrl+F/otitis/Hledej http://www.locatorplus.gov

15 Elektronické knihovní katalogy (3) Mezinárodní katalog Worldcat Navigace a funkce: Advanced search Title/ otitis media Keyword/ antibiotics Year/ 2000-2015 Content/ Thesis/Dissertation Search http://www.worldcat.org

16 Elektronické knihovní katalogy (4) Projekt Google Books Navigace a funkce: Hledat knihy: otitis media antibiotics Rozšířené vyhledávání S přesnou frází/ acute otitis media Alespoň s jedním/ antibiotic antibiotics amoxicillin O této knize – nakladatelské údaje http://books.google.com

17 Internetové zdroje Rozmanitost forem, obsahu a kvality

18 Kvalita zdravotnických webových stránek eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Dokument volně dostupný online

19 Kvalita zdravotnických webových stránek Základní kritéria Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování; Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů; Ochrana pacientských dat; Aktualizace obsahu; Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací; Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

20 INTERNET Nástroje „hlubokého webu “ Navigace a funkce: Rozšířené vyhledávání služby Scholar Fráze: otitis media Alespoň jedno slovo: antibiotic antibiotics amoxicillin Výskyt: v názvu článku Datum: 2000-2015 http://www.scholar.google.com Jen články z časopisů Různé verze Citační ohlasy

21 Odborné databáze pro medicínu a zdravotnictví: výběr MEDLINE/PubMed Mezinárodní článková bibliografie Volný přístup Navigace do fulltextů DynaMed Synoptická databáze pro praxi založenou na důkazu Přístup v síti LF UP a FN Olomouc/VPN UpToDate Syntetická/znalostní databáze pro praxi založenou na důkazu Přístup v síti LF UP a FN Olomouc/VPN

22 MEDLINE/PubMed http://www.pubmed.gov Advanced Search

23 MEDLINE/PubMed „ Zlatý standard“ pro medicínu a zdravotnictví Bibliografické citace a autorské souhrny >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích 24 mil. přes 24 mil. záznamů od r. 1950 Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem) MEDLINE na platformě PubMed www.pubmed.govwww.pubmed.gov originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (LinkOut – More Resources) Přístup k citacím + abstraktům zdarma Plné texty zdarma licence absence

24 Booleovské operátory Symbolicky vyjadřují vztahy mezi pojmy AND, OR, NOT Dokumenty obsahují alespoň dva (nebo více) z hledaných terminů  otitis media AND antibiotics Dokumenty obsahují některý (nebo všechny) z hledaných termínů.  otitis media OR middle ear inflammation Vylučuje daný termín  otitis media NOT surgery

25 PubMed: postup vyhledávání Navigace: http://www.pubmed.gov --- Advancedhttp://www.pubmed.gov Search Builder (příprava) Booleovské operátory OR (a/nebo), AND(a), NOT(ne) Pravostranné rozšíření * (odvozená slova) Krok #1 Title: otitis media (výskyt termínů v názvu) OR Title/abstract: middle ear inflammation (výskyt termínů v názvu anebo abstraktu) Add to History (vyhledání + archivace postupu) Krok #2 Title: antibiotic*(výskyt termínu v názvu) OR Title/abstract: antimicrobial* (výskyt termínu v názvu anebo abstraktu) Add to History (vyhledání + archivace postupu) Krok #3 History #1 AND #2 (kombinace množin) Search Show additional filters: Ages – Show: Infant birth-23 months

26 PubMed : Práce s citacemi Summary (citace) Abstract –Related articles –Send to : File (uložení) E-mail (zpráva školiteli, kolegům, požadavek do knihovny) –Article types, MeSH Terms (Medical Subject Headings – tezaurus) Typologie dokumentů Deskriptory obsahu článku –Linkout – more resources Přístup do plných textů –Free fulltext –Poskytovatelé (licence, předplatné)

27 Funkce Send to == Email Pole Additional text musí být vyplněno (kontakt na odesílatele, zpráva pro adresáta). Jinak je zásilka anonymní.

28 Syntetické a znalostní databáze pro praxi založenou na důkazu (evidence based practice – EBP) DynaMed UpToDate

29 Navigace a funkce Přístup - http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com V síti LF UP v Olomouci a FN Olomouc Vzdálený přístup/VPN Vyhledávání: otitis media antibiotics Search Výsledek Strukturovaný synoptický dokument na základě analýzy a hodnocení publikovaných studií + citace/PubMed + plné texty Vyhledávání klíčových slov uvnitř dokumentu Search within text Značky kvality (úrovně, stupně důkazu)  „Levels of evidence“  „Grades“  References including reviews and guidel ines

30 Výsledek : Acute otitis media (AOM) Treatment overview

31 Navigace a funkce Přístup - http://www.uptodate.com/onlinehttp://www.uptodate.com/online V síti LF UP v Olomouci a FN Olomouc VPN / vzdálený přístup Přehledy založené na důkazu (tj. aktuálních literárních pramenech po jejich kritické interpretaci) Asi 8000 tématAsi 8000 témat (specifické otázky) 14 lékařských oborů 80 000 stran (text, grafika, prolinkování na abstrakta PubMedu) 260 000 literárních citací Léková databáze Aktualizace 4x ročně

32 New Search: otitis media antibiotics Search

33 Výsledek: Acute otitis media in children: TreatmentAcute otitis media in children: Treatment

34 Doporučení a odpověď na informační otázku Summary and Recommendations The choice of initial treatment with antibiotics or observation depends upon the age of the child and the laterality and severity of illness: We recommend that children with AOM who are <6 months be treated with antibiotics We suggest that children with AOM who are between six months and two years be treated with antibiotics ATD. Chlapec, 2 roky, akutní zánět středního ucha

35 Diskuze a závěr Dotazy Zápočet


Stáhnout ppt "Odborný poradce: Prof. MUDr.V. Mihál, CSc. Doktorský studijní program 2014/2015 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PRÁCE S LITERÁRNÍMI DATABÁZEMI."

Podobné prezentace


Reklamy Google