Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence-Based Medicine Databáze Cochrane Collaboration IMZS FM VŠE 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence-Based Medicine Databáze Cochrane Collaboration IMZS FM VŠE 2003."— Transkript prezentace:

1 Evidence-Based Medicine Databáze Cochrane Collaboration IMZS FM VŠE 2003

2 Evidence-Based Medicine – medicína vychá- zející z prokázaných faktů. Evidence-Based Medicine Zdroje pro EBM: knihovna Cochrane Collaboration databáze zdrojů na Internetu databáze souhrnů přehledů efektivity časopisy knihy

3 na základě váhy dané rozsahem a dalšími kritérii věrohodnosti výsledkem je vědecká publikace, která svým významem přesahuje jednotlivé studie Metaanalýza – statistické hodnocení výsled- ků studií. Metaanalýza síla důkazu metaanalýza systematický přehled randomizovaná studie studie bez randomizace kazuistika názor autority pokus na zvířeti in vitro pokus

4 Cochrane Collaboration – celosvětová vědecká lékařská síť. Cochrane Collaboration založená v Oxfordu v říjnu 1992 nezisková organizace podporovaná státem, univerzitami, grantovými agenturami cílem je tvorba systematických přehledů, které hodnotí pomocí metaanalýz efektivitu zdravotní péče

5 Principy práce CC spolupráce nadšení jednotlivců zábrana duplicitám minimalizace bias (systematická chyba při sběru a zpracování dat) aktualizace výsledků zaměření na medi- cínsky významné problémy podpora přístupu k informacím ověřování kvality kontinuita umožnění široké spolupráce odbor- níků

6 Centra Cochrane – institucionální složky pracující na geografickém principu. Centra Cochrane údržba databáze spolupracovníků organizace a koordinace práce, metodická podpora podpora při zakládání Review Groups kontakt s odbornými pracovišti organizování pracovních setkání

7 Skupiny Review – odborné složky pracující na principu mezinárodní spolupráce. Skupiny Review nezávislé na místních podmínkách orientované na poskytovatele (ošetřovatelství) orientované problémově (karcinom prsu) orientované intervenčně (výživa) orientované na oblast péče (primární péče)

8 Knihovna Cochrane Collaboration

9 The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) Pravidelně aktualizované plné texty systema- tických přehledů efektivity zdravotní péče.

10 The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) Mezinárodní registr přehledů efektivity zdra- votnických zákroků, organizace a řízení.

11 The Cochrane Controlled Trials Register (CENTRAL/CCTR) Prostředek efektivního vyhledání všech rele- vantních studií pro zpracování přehledů.

12 The Cochrane Review Methodology Database (CRMD) Všechny publikované zprávy o empirických studiích metod užívaných v přehledech.

13 The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) Registr publikovaných ekonomických hod- nocení zdravotnických zákroků.

14 O spolupráci Cochrane Collaboration Administrativní údaje o centrech, pracovních skupinách, uživatelích.

15 Okno indexů

16 Okno dokumentu plovoucí menu umožňuje volit ve struktuře dokumentu

17 Charakteristiky studií v přehledu

18 Jednoduché vyhledávání

19 Podrobné vyhledávání

20 Uložení vyhledávací strategie

21 Přehled výsledků metaanalýz „linie žádného efektu“ – značky vlevo od li- nie prokazují efekti- vitu zdravotní péče velikost čtverečku zá- visí na rozsahu soubo- ru, úsečka znamená interval spolehlivosti, poloha značky ukazu- je poměr rizika

22 Poměry rizik (odds ratio) metaanalýza prokázala efektivitu odds ratio protíná „linii žádného efektu“ odds ratio překračuje „linii žádného efektu“

23 Doplňkové součásti knihovny příručka nápověda slovník pojmů

24 RevMan – Review Manager Software pro přípravu a udržování přehledů. Provádí metaanalýzy z vložených dat a gra- ficky zobrazuje výsledky. zápis textu diskuse zápis charakteristik studií

25 Další software ModMan (Module Manager) rozšíření programu Review Manager nástroj k odeslání zpracovaných přehledů z pracovních skupin do centra Cochrane ve Velké Británii HIREx (Health Information Resource Executive) udržuje adresář všech osob podílejících se na spolupráci, graficky znázorňuje vztahy ukládá podrobné informace o produktech pracovních skupin

26 Přístupy k CC Library klient http brána

27 Ceny (2003)

28 Další informace www.update-software.com/cochrane www.cochrane.org

29 Rekapitulace Evidence Based Medicine Metaanalýza Cochrane Collaboration Databáze v knihovně CC Klientský program Výsledky metaanalýz Software pro práci skupin Přístupy k CC Library


Stáhnout ppt "Evidence-Based Medicine Databáze Cochrane Collaboration IMZS FM VŠE 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google