Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kras- naše společné dědictví Kras-naše spoločné dedičstvo Prezentace projektu spolupráce Leader, Praha, 16. srpna 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kras- naše společné dědictví Kras-naše spoločné dedičstvo Prezentace projektu spolupráce Leader, Praha, 16. srpna 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Kras- naše společné dědictví Kras-naše spoločné dedičstvo Prezentace projektu spolupráce Leader, Praha, 16. srpna 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Partneři projektu: MAS Moravský kras o.s. (KMAS)- Česko Občianske združenie KRAS (PMAS1)- Slovensko Partneři z dalších zemí bez přímé finanční účasti: Borsod-Torna-Gömör Egyesület- Maďarsko VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica- Slovinsko Celkové výdaje projektu: 2 128 500 Kč Výdaje KMAS: 1 141 500 Kč Výdaje PMAS1: 987 000 Kč

3 Kras čtyř středoevropských zemí

4 Cerniško poljeZádielska tiesňava Propast Macocha Baradla-barlang

5 Kulturní dědictví krasu čtyř středoevropských zemí

6 Společná východiska projektu: Unikátní příroda (národní parky, CHKO, biosférické rezervace, přírodní a kulturní dědictví UNESCO, NATURA 2000, RAMSAR atd.). Turisticky velmi navštěvovaná území, no jedná se převážně o krátkodobé návštěvy jeskyní. Opomíjené a v cestovním ruchu málo využívané jedinečné kulturní dědictví krasu (památky, folklor, tradice, zvyky, gastronomie atd.). Aktivity a zkušenosti MAS ve venkovském cestovním ruchu.

7 Cíle projektu: Zmapováním a propagací kulturního dědictví krasu zvýšit atraktivitu území MAS. Zlepšením poznání kulturního dědictví a vzděláváním místních aktérů v oblasti cestovního ruchu zvýšit šance na ekonomické využití potenciálů kulturního dědictví. Podpořit a rozvíjet podnikání a venkovský cestovní ruch na území MAS zlepšením propagace kulturních zdrojů. Vytvořit a rozvíjet nový společný silný image regionů v sektoru cestovního ruchu.

8 Výstupy: 1.Společná studie marketingu kulturního dědictví krasu SpolečnýTrvalý 2.Filmový průvodce po objektech a prvcích kulturního dědictví krasu SpolečnýTrvalý 3.Webová flash prezentace Kras - naše společné dědictví se všemi díly průvodce SpolečnýTrvalý 4.Informační leták Kras-naše společné dědictvíSpolečnýJednorázový 5.Festival Kras - naše společné dědictví 2012SpolečnýJednorázový 6.Festival Kras - naše společné dědictví 2013SpolečnýJednorázový 7.Seminář Archeologické a historické památky v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu SpolečnýJednorázový 8.Seminář Regionální gastronomie v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu SpolečnýJednorázový

9 Dopady projektu: Území krasu se začne vnímat jako zajímavé a přitažlivé i po stránce kulturního dědictví. Kulturní, historické a architektonické památky, objekty a prvky nehmotného kulturního dědictví budou lépe marketingově využívány. Zvýši se počet návštěvníků cíleně směřujících za kulturním dědictvím krasu. Bude zajištěna společná propagace místních potenciálů kulturního dědictví krasu. Zlepší se spolupráce mezi podnikateli. Realizací projektu se vytvoří inovativní a interaktivní společné produkty venkovského cestovního ruchu spojeného s kulturním dědictvím.

10 Měřitelné indikátory projektu - řízení a administrativní podpory projektu IndikátorMJPočetLimitPopis 1. Práce manažera projektu KMAS hod./ měsíc 20min.20Manažer se bude projektu věnovat každý měsíc po dobu realizace projektu (12 měsíců) a to min. 20 hodin (0,5 úvazek). 2. Jednání koordinační pracovní skupiny počet4min.4Proběhnou min. 4 jednání koordinační pracovní skupiny v průběhu realizace projektu. 3. Mzda manažera projektu KMAS Kč/ho d. 450max.Maximální mzda manažera projektu KMAS bude 450 Kč/hod. 4. Odměna za poradenské a odborné služby Kč/ho d. 250max.Odměna za realizaci společného zadávacího řízení na společné výstupy, max. 250 Kč/hod. 5. Poradenské a odborné služby KMAS hod.40max.Realizace společného zadávacího řízení na společné výstupy, max. 40 hodin.

11 Měřitelné indikátory - výstupů, cílů IndikátorMJPočetLimitPopis 1.Společná studie marketingu kulturního dědictví krasu ks1min.Studie s analytickou a strategickou částí s mapovými podklady ve dvou jazykových mutacích (česky a slovensky). 2.Absolventi vzdělávacích seminářů počet absolve ntů 50min.Absolventi vzdělávacích seminářů budou vždy z území partnera v min. počtu 15. 3.Náplň vzdělávacích seminářů počet témat 2min.Náplní budou archeologické a historické památky v krasu a tradiční regionální gastronomie a jejich využití při tvorbě produktů venkovského cestovního ruchu. 4.Studijní materiály pro vzdělávací semináře na CD počet CD 50min.Všichni účastníci obdrží zdarma.

12 Měřitelné indikátory - výstupů, cílů IndikátorMJPočetLimitPopis 5.Tištěné studijní materiály pro vzdělávací semináře počet50min.Všichni účastníci obdrží zdarma. 6.Informační leták projektu v české, slovenské a maďarské jazykové mutaci počet1500min.Informační leták projektu v jazykových mutacích (slovensky, česky, maďarsky). 7.Společná webová flash prezentace počet1min.Společná flash prezentace na redakčním systému. Na webových stránkách partnerů budou umístěny překliky na prezentaci. 8.Filmový cestovatelský průvodce na DVD se všemi díly se sníženou kvalitou počet DVD 500min.Návrh a výroba s DVD se všemi díly průvodce se sníženou kvalitou (např. fvl formát).

13 Měřitelné indikátory - výstupů, cílů IndikátorMJPočetLimitPopis 9.Jednotlivé díly filmového cestovatelského průvodce na DVD, videa v HD s BlueRay diskem počet DVD 24min.Návrh a výroba DVD v HD s BlueRay diskem. 10.Účastníci festivalů Kras- naše společné dědictví počet400min.Fetival budou doplňovat wokshopy a přednášky a možnosti exkurzí k objektům a prvkům kulturního dědictví. 11.Účastníci festivalů Kras- naše společné dědictví z území partnera počet30min.Účastníci, např. členové MAS, ne účinkující z území partnera.

14 Měřitelné indikátory - výstupů, cílů IndikátorMJPočetLimitPopis 12.Zlepšení marketingového využití kulturních, historických a architektonických památek, objektů a prvků nehmotného kulturního dědictví %50min.Kulturní, historické a architektonické památky, objekty a prvky nehmotného kulturního dědictví budou marketingově využívány min. o 50 % lépe (průzkum anketami na webových stránkách partnerů a rozhovorů s poskytovateli služeb). 13.Zvýšení počtu návštěvníků cíleně směrujících za kulturním dědictvím krasu %30min.Zvýši se počet návštěvníků cíleně směřujících za kulturním dědictvím krasu min. o 30 % (průzkum anketami na webových stránkách partnerů a rozhovorů s poskytovateli služeb).

15 Měřitelné indikátory - výstupů, cílů IndikátorMJPočetLimitPopis 14.Příprava turistických produktů vázaných na kulturní dědictví venkova v období udržitelnosti projektu v každém území počet20min.Díky projektu subjekty v území následně v období udržitelnosti připraví min. 20 kvalitních ucelených turistických produktů vázaných na kulturní dědictví, které by dokázaly návštěvníky zdržet v území několik dnů. Jako podklad pro ně budou sloužit výstupy projektu (cílený průzkum u poskytovatelů služeb).

16 Měřitelné indikátory - výstupů, cílů IndikátorMJPočetLimitPopis 15.Příprava společných turistických produktů vázaných na kulturní dědictví venkova v období udržitelnosti projektu počet10min.Díky projektu subjekty v území následně v období udržitelnosti připraví min. 10 společných turistických produktů obou krasových území vázaných na kulturní dědictví, které by dokázaly návštěvníky zdržet v území několik dnů. Jako podklad pro ně budou sloužit výstupy projektu (cílený průzkum u poskytovatelů služeb v období udržitelnosti).

17 Měřitelné indikátory - výstupů, cílů IndikátorMJPočetLimitPopis 16.Zlepšení spolupráce mezi podnikateli v období udržitelnosti v každém území organizováním společných akcí v každém území počet10min.Zlepší se spolupráce mezi podnikateli (poskytovatelé služeb, výrobci a pod.), v období udržitelnosti bude zorganizováno min. 10 společných akcí (jarmarky, festivaly soutěže a pod.). 17.Zlepšení spolupráce mezi podnikateli v Slovenském a Moravském krasu v období udržitelnosti organizováním společných akcí počet5min.Zlepší se spolupráce mezi podnikateli (poskytovatelé služeb, výrobci a pod., v období udržitelnosti bude zorganizováno min. společných akcí (jarmarky, festivaly soutěže a pod.).

18 Celkový harmonogram projektu PopisOdDo 1.Příprava projektu2.12.201022.6.2011 2.Podání žádosti (zaregistrování projektu)23.6.201127.6.2011 3.Realizace zadávacích řízení1.2.20122.4.2012 4.Společná studie marketingu kulturního dědictví1.5.201231.12.2012 5.Filmový průvodce1.5.201229.3.2013 6.Webová flash prezentace1.3.201330.4.2013 7.Informační leták1.3.201330.4.2013 8.Seminář Regionální gastronomie v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu 20.9.2012 9.Festival Kras-naše společné dědictví 201222.9.2012 10.Festival Kras-naše společné dědictví 201320.4.2013 11.Seminář Archeologické a historické památky v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu 18.4.201319.4.2013

19 Aktivity a zkušenosti MAS ve venkovském cestovním ruchu: Turnianska vínna cesta Gemersko-Turniansky Rád rytierov vín sv.Urbana Festival vyberania desiatkov z úrody Dni piecok MORAVSKÝ KRAS regionální produkt  a související aktivity (Noviny Doma v Moravském krasu, jarmarky atd.) Dny MAS Vzdělávací semináře pro podnikatele ve venkovském cestovním ruchu Spolupráce na projektu Kam jedeš a Zu Tisch in Mähren

20 Zkušenosti MAS s realizací projektů spolupráce: Értékőrző magtárak - Műemlékek a turizmus szolgálatában / Sýpky strážcovia hodnôt - pamiatky v službách turizmu (OP přeshraniční spolupráce Maďarská republika -Slovenská republika 2007-2013). Založenie Gemersko-turnianskeho rádu rytierov vín sv. Urbana (International Visegrad Fund) From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European Countries (Inteligent Energy Europe). Effecitive development of dispersed renewable energy in combination with conventional energy in Regions (OP Nadnárodní spolupráce Střední Europa) Moravská brána do Evropy – Nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na venkově (IV.2.1 PRV ČR 2007-2013)

21 Zkušenosti MAS s realizací projektů spolupráce: Moravská brána do Evropy – Mapování a studie obnovy technicko-historických památek na venkově (IV.2.1 PRV ČR 2007-2013) Moravská brána do Evropy – Nové venkovské expozice a muzea (IV.2.1 PRV ČR 2007-2013) Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch (OP Přeshraniční spolupráce Slovensko-Česká republika) Nacieszyć oczy, ciało i duszę - zintegrowana oferta przyjaznych dla środowiska produktów i usług turystycznych - Dolina Baryczy Poleca (FM EHP a Norska)

22 Co děláme?

23

24

25

26

27

28 Naše inspirace

29 Partneři Muzea v Blansku a Boskovicích, Muzeum Senetářov Držitelé značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt  Barvínek, občanské sdružení VÁPENÍČEK Kovářovo údolí o.p.s. SpeleoPro s.r.o. Správa jeskyní České republiky Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Správa Národného Parku Slovenský kras KRASTURIST o.z. ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera Szádvárért Baráti Kör CA REGION TOUR


Stáhnout ppt "Kras- naše společné dědictví Kras-naše spoločné dedičstvo Prezentace projektu spolupráce Leader, Praha, 16. srpna 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google