Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace v projektech Leader Brno, 28. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace v projektech Leader Brno, 28. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 Inovace v projektech Leader Brno, 28. listopadu 2011

2 Metoda, iniciativa a program LEADER Název LEADER je z francouzského „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“, což v překladu znamená „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo u nás.

3 112 MAS realizujících Leader s podporou PRV

4 MAS Jihomoravského kraje

5 Bílá místa Jihomoravského kraje

6 Sedm klíčových rysů metody Leader 1.Existující strategie místního rozvoje 2.Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS) 3.Přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 4.Integrované a vícesektorové akce 5.Inovační přístup 6.Spolupráce 7.Vytváření sítí

7 Hlavní přínosy uplatnění metody LEADER Propojování témat a cílení podpory – integrované projekty jsou efektivnější a úspornější; směřování podpory odpovídá místní strategii zpracované lidmi, kteří v regionu žijí a organizacemi, které v regionu působí Zapojování partnerů ‐ více spolupráce, lepší využití lidského potenciálu, násobení efektů Inovace ‐ zajistí nutné změny pro adaptaci v měnící se společnosti a prostředí Zacílení na efektivní změnu – regionálně odlišné cíle i postupy uplatňující nástroje: spolupráce, komunikace, finanční podpora a přenos zkušeností Průběžný monitoring dopadu – na místní úrovni lze dobře monitorovat výstupy a předcházet zneužívání prostředků; místní strategie lze pružně aktualizovat dle momentálních potřeb

8 Práce MAS v Jihomoravském kraji v roce 2011 a 2012 1.Finanční alokace PRV (SZIF) pro území MAS - srovnání let 2011 a 2012 rok 2011 72.332 tisíc Kč rok 201275.628 tisíc Kč Navýšení 3,3 mil. Kč dáno zlepšením hodnocení MAS a zohledněním hodnocení u „MAS 32“. 2. Úspěšnost MAS JMK v soutěži projektů spolupráce PRV - IV.2.1. (získaná podpora) rok 2011 6.806 tisíc Kč - JMK ( z 62.660 tisíc Kč - ČR)

9 Práce MAS v Jihomoravském kraji v roce 2011 a 2012 3. Ostatní granty pro MAS JMK z různých OP ( nutnost spoluúčasti a předfinancování) rok 2011 3.171 tisíc Kč rok 2011-20145.300 tisíc Kč 4. Projekty v regionech MAS = projektový tým (pomoc obcím, podnikatelům, NNO), uvedené údaje jsou minimální. rok 201111 mil. Kč (u jedné MAS v období 2008 – 2011: 20 mil. Kč)

10 Role Leaderu v inovacích 1. Stimulace nových a inovačních přístupů k rozvoji venkovských oblastí 2. MAS mají dostatek svobody a flexibility při svém rozhodování o akcích, které chtějí podporovat 3. Inovace v širokém smyslu, zavedení nového produktu, nového procesu, založení nové organizace nebo nového trhu. 4. Přenos a přijetí inovací vyvinutých jinde 5. Modernizace tradičních forem know-how nebo nalézání nových řešení přetrvávajících problémů venkova, které se v rámci jiných politických zákroků nepodařilo vyřešit uspokojivým a udržitelným způsobem

11 Role Leaderu v inovacích 5. Modernizace tradičních forem know-how nebo nalézání nových řešení přetrvávajících problémů venkova, které se v rámci jiných politických zákroků nepodařilo vyřešit uspokojivým a udržitelným způsobem 6. Nové reakce na konkrétní problémy venkovských oblastí 7. Venkovské oblasti v důsledku nízké hustoty a poměrně nízké úrovně lidských a fyzických zdrojů jsou méně propojené s výzkumnými a vývojovými středisky. Radikální inovace se zde až na výjimky obtížněji vytvářejí

12 Role Leaderu v inovacích 8. Zavedení metody Leader (sedm rysů) = inovace při tvorbě politik 9. Zavedení metody Leader = inovační akce cestou původního provádění politiky, která byla přijata. Například přístup „zdola nahoru“může stimulovat myšlenky na nové projekty, kterým se pak může dostat podpory od MAS, protože MAS není vázána pevně danou sadou opatření. 10. Přijetí informačních a komunikačních technologií ve venkovských oblastech = významný prostředek širšího přístupu venkovské populace k inovacím.

13 Inovační projekty v MAS Moravský kras o.s. Počet obyvatel: 43 124 Počet obcí: 55 Rozloha: 536, 36 km 2 Hustota obyvatelstva: 82,06 obyv. na km 2 Dlouhodobá nezaměstnanost: 7,7 % Rozloha lokalit NATURA 2000: 6 054 ha Rozloha CHKO Moravský kras: 7 662 ha Počet mikroregionů: 5 Moravský kras, Drahanská vrchovina, Protivanovsko, Časnýř, Černohorsko Vznik: květen 2006 Počet členů: 47

14 Inovační projekty v MAS Moravský kras o.s. Po stopách starých ovocných stromů Sportovní klub Bahna Spešov Výše projektu: 300 000 Kč Dotace: 270 000 Kč

15 Inovační projekty v MAS Moravský kras o.s. Za pověstmi Drahanské vrchoviny Občanské sdružení Studánky Výše projektu: 170 500 Kč Dotace: 153 450 Kč

16 Inovační projekty v MAS Moravský kras o.s. Půjčovna sportovních potřeb Olomučany FPO s.r.o. Výše projektu: 1 280 772 Kč Dotace: 640 386 Kč

17 Inovační projekty v MAS Moravský kras o.s. Muzeum pivovarnictví v Černé Hoře Sdružení přátel Pivovaru Černá Hora Výše projektu: 1 874 960 Kč Dotace: 1 687 464 Kč

18 Projekty spolupráce Leader Moravská brána do Evropy – Nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na venkově (IV.2.1 PRV ČR 2007-2013) Moravská brána do Evropy – Mapování a studie obnovy technicko- historických památek na venkově (IV.2.1 PRV ČR 2007-2013) Moravská brána do Evropy – Nové venkovské expozice a muzea (IV.2.1 PRV ČR 2007-2013) Kras-naše společné dědictví

19 Partneři projektu: MAS Moravský kras o.s. (KMAS)- Česko Občianske združenie KRAS (PMAS1)- Slovensko Partneři z dalších zemí bez přímé finanční účasti: Borsod-Torna-Gömör Egyesület- Maďarsko VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica- Slovinsko Celkové výdaje projektu: 2 128 500 Kč Výdaje KMAS: 1 141 500 Kč Výdaje PMAS1: 987 000 Kč

20 Výstupy: Společná studie marketingu kulturního dědictví krasu SpolečnýTrvalý Filmový průvodce po objektech a prvcích kulturního dědictví krasu SpolečnýTrvalý Webová flash prezentace se všemi díly průvodce SpolečnýTrvalý Informační letákSpolečnýJednorázový Festival Kras - naše společné dědictví 2012SpolečnýJednorázový Festival Kras - naše společné dědictví 2013SpolečnýJednorázový Seminář Archeologické a historické památky v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu SpolečnýJednorázový Seminář Regionální gastronomie v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu SpolečnýJednorázový

21 Kras čtyř středoevropských zemí Cerniško poljeZádielska tiesňava Propast Macocha Baradla-barlang

22 Kulturní dědictví krasu čtyř středoevropských zemí

23 Závěr Leader je dokonalým nástrojem pro vyzkoušení nových věcí. Leader je nástrojem pro vylepšení inovací. Při riskování zkoušením nových věcí, při změnách právní úpravy, pokud brání inovaci, a při spolupráci na vylepšení inovace je jediným rizikem programu Leader, že bude úspěšný!

24 Děkuji za pozornost! Jozef Jančo MAS Moravský kras o.s. 679 13 Sloup 221 E-mail: jozef.janco@seznam.cz www.mas-moravsky-kras.cz


Stáhnout ppt "Inovace v projektech Leader Brno, 28. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google