Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co zdraví znamená většinou pociťujeme až tehdy, když o něj přijdeme Vděčnost za zdraví je nám cizí, pokud jsme zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co zdraví znamená většinou pociťujeme až tehdy, když o něj přijdeme Vděčnost za zdraví je nám cizí, pokud jsme zdraví."— Transkript prezentace:

1

2

3 Co zdraví znamená většinou pociťujeme až tehdy, když o něj přijdeme Vděčnost za zdraví je nám cizí, pokud jsme zdraví

4 Definice zdraví dle WHO Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (blaha), nejen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO 7. 4. 1948) Vymezuje zdraví jako ideální stav, neumožňuje však objektivní měření zdraví

5 Definice nemoci porušení rovnováhy organismu - porušení části těla ( orgánu, tkáně) nebo funkční souhry orgánů nebo psychického prožívání

6 Biblický pohled na zdraví V souladu s definicí WHO klade Bible důraz na celkové blaho člověka Zdraví je stav nejen tělesné a duševní ale i duchovní pohody (blaha) Základem zdravého života je spočinutí v Bohu „ U Tebe je pramen žití, když Ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.“ Žalm 36,10

7 Biblický pohled na nemoc Nemoc je jedno z utrpení, které do světa přišlo poté, co se člověk Pánu Bohu vzepřel Nemoc neznamená trest za naše hříchy, ale může být součástí Boží výchovy Židům 12, 6-11 Nemoc můžeme využít k tomu, abychom si ozřejmili, co je v našem životě důležité, na čem náš život stojí

8 Péče o zdraví Pán Bůh nazývá naše tělo chrámem a Kristovými údy 1.Korintským 6, 19-20, 1. Korintským 6,15 Starat se o tělo v dostatečné ( ale nepřehnané) míře je správné a potřebné Je vhodné se zabývat prevencí nemocí, nemoci léčit To, že pro Pána Boha je lidské zdraví důležité, podporují četné zázraky popisované ve Starém i Novém zákoně Na druhé straně zdraví není cílem lidského života, ale prostředkem

9 Faktory ovlivňující zdravotní stav genetika – dědičnost -8 – 10 % životní prostředí - 8 – 15 % systém zdravotní péče - 10 – 15 % životní styl (způsob života) ± 60 %

10 Co ovlivňuje zdraví lidí ? Životní způsob 50% Zdravotnické služby 10% Životní prostředí 20% Genetický základ 20% ZDRAVÍ

11 Hlavní příčiny nemocnosti kardiovaskulární onemocnění cévní mozkové nemoci nádorové nemoci trávicího ústrojí, plic duševní nemoci, deprese artróza poranění různé etiologie (úrazy, dopravní nehody) – hlavní příčina úmrtí u dětí a mladých vrozené vady následky konzumace alkoholu

12 Nemoci srdce a cév ( kardiovaskulární nemoci) hlavní příčina časného úmrtí zkrácení délky života smrti žen smrti mužů kromě Francie EVROPA EU ročně umírá 4 mil. lidí 1,5 mil. lidí příčina smrti 49% úmrtí 42% úmrtí ztracených let života30%> 30 % pokles - v severních, jižních a západních zemích nárůst - v zemích střední a východní Evropy

13 Nemoci srdce a cév ( kardiovaskulární nemoci) Nejčastější ohrožení života ve vyšším věku Vysoký tlak - 15 % mužů a 21 % žen, stoupající trend - léčeno 1,5 mil. Ischemická choroba srdeční - léčeno 850 tisíc Cévní onemocnění mozku - 280 tisíc /rok Akutní infarkt myokardu - 90 tisíc/rok Ročně na KVS choroby zemře kolem 57 tisíc lidí Od roku 1990 pokles úmrtnosti ( hlavně srdeční infarkt a akutní mozkové příhody) – zlepšení léčby, zavedení center

14 Prevence kardiovaskulárních onemocnění Nekouřit!!! Vhodná výživa Dostatečná fyzická zátěž alespoň 30 min denně, 5 dnů v týdnu Udržovat normální tělesnou hmotnost Léčit vysoký krevní tlakem a cukrovku – i když tyto nemoci nebolí, je třeba aby jak tlak, tak hladina cukru byly normální – užívat léky a držet dietu Péče o zuby Alkohol – vliv závislý na dávce – J křivka – malé dávky preventivní účinek, vyšší dávky škodlivé

15 Nádory ČR - vysoký výskyt zhoubných novotvarů, stoupající trend - 1980 - u mužů 19,5 tisíce nových onem./rok - u žen 17,5 tisíce - 2001 - u mužů 30,5 tisíce - u žen 31 tisíc - zhoubné novotvary – 2. nejčastější příčina úmrtí a třetí nejčastější příčina hospitalizace - pozitivní - při vzrůstajícím výskytu výrazněji neroste úmrtnost

16 Prevence nádorů Nekouřit!!! Vhodná výživa Léčení infekcí Vyvarovat se toxickým látkám Podstupovat preventivní prohlídky Navštívit lékaře při nálezu něčeho nenormálního ( bulky, rostoucí nebo barvu měnící mateřská znaménka, dlouhodobý kašel, krev ve stolici, dlouhodobé nechutenství, nechtěné hubnutí, problémy s vyprazdňováním, …)

17 Výživa Složení potravy - cukry, tuky, bílkoviny - zdroj energie potřebné pro činnost organismu, tvorbu tělu vlastních látek a tvorbu tepla - další látky - vitamíny, minerály, stopové prvky + voda - tyto složky potravy jsou potřebné pro správný průběh metabolických dějů v těle Energetická hodnota a obsah výživných látek v potravě musí být v rovnováze s tím, co tělo potřebuje Při déletrvajícím nedostatku nebo nadbytku - poškození zdraví

18 Výživa Současná strava většinou neodpovídá požadavkům současného způsobu života Typicky - vysoká spotřeba cukrů, živočišných tuků a nadbytečný příjem energie - často nedostatečný přívod vitamínů, minerálů a stopových prvků - problém nadváhy a obezity, strmý nárůst hlavně u dětí – nedostatek pohybu

19 Doporučení vhodné výživy Pestrá strava, v 5 denních dávkách Ovoce a zelenina 5x denně Nižší obsah tuku – ne bez tuku ( toto pouze při redukční dietě) Denně mléčné výrobky – mléko, sýry, jogurty Ryby 2x týdně Dostatečný příjem tekutin – 2 litry, v létě více Vydatná snídaně Večeře do 17 hod. Opět platí - výživa je prostředkem nikoliv cílem

20 Úrazy dětí v ČR

21 Prevence úrazů u dětí Dovolit pouze to, na co děti fyzicky mají Nebránit přiměřené fyzické aktivitě, dovolit trénování i méně bezpečných aktivit Dozor dospělých, hlavně při méně bezpečných aktivitách Ochranné prostředky – přilby, chrániče Znalost první pomoci!

22 Biblický pohled na zdraví a nemoc Bible – mnoho zmínek o nemoci, o léčení, uzdravení i zázračném uzdravování Nemoci, zmiňované v Bibli: epilepsie, hluchota, němota, slepota, horečka, malomocenství, mor, nádory, neplodnost, ochrnutí, tuberkulóza, úplavice, vodnatelnost,vředy, kožní choroby

23 Boží zákony s dopadem na zdraví Mnoho Božích zákonů mělo jednoznačný hygienický dopad, bez kterého by Židé nepřežili ( prevence hlavně infekčních chorob): Karanténa – označení pro 40 denní oddělení malomocných nebo nemocných s infekčními chorobami Rituální mytí rukou – Židé neměli mor Rituální očistné koupele Obřízka Spalování stolice při putování pouští Vyvarování se vepřového a dalšího nečistého masa

24 Uzdravení Obnovení plného zdraví Původcem je vždy Pán Bůh „ Přirozené“ uzdravení skrze medicínské prostředky Zázračné uzdravení - vědecky nevysvětlitelné - cílem je nejen navrácení zdraví jednotlivci, ale i zdůraznění Boží moci, potvrzení Božího slova

25 Zázračná uzdravení - Starý zákon Miriam - malomocenství Naaman - malomocenství, skrze Elíšu Jareboam – ochrnutá ruka Izraelci – uštknutí hady, skrze pohled na měděného hada vzkříšení vdovy ze Sarepty Eliášem vzkříšení syna Šunémanky Elíšou

26 Zázračná uzdravení - Nový zákon Ježíšova uzdravení - více než 20 příběhů, - slovem, „na dálku“, dotykem, pomazání blátem - hluchota, slepota, vodnatelnost, malomocenství, krvácení, uťaté ucho, ochrnutí, vzkříšení Uzdravení skrze apoštoly – horečka, úplavice, ochrnutí, vzkříšení

27 Biblický pohled na zdraví a nemoc Pán Bůh si přeje, abychom byli zdraví, ale nedává nám na zdraví záruku ( osten apoštola Pavla – možná oční choroba, 2. Korintským 12,7-10, nemoci Timotea – 1. Timoteovi 5,23) Jsme vybízeni ke střídmému životnímu stylu i k péči o zdraví Jsme vybízení k modlitbám za nemocné, ke vkládání rukou či mazání olejem Jsme vybízeni k vděčnosti za všech okolností

28 „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ Job 2,20


Stáhnout ppt "Co zdraví znamená většinou pociťujeme až tehdy, když o něj přijdeme Vděčnost za zdraví je nám cizí, pokud jsme zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google