Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelská kazuistika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelská kazuistika"— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelská kazuistika
u klientky s komplikací Diabetes mellitus - Diabetická noha Studentky 4. ročníku oboru Všeobecná sestra, SZŠ Jaselská 7/9, Brno Lucie Hejtmánková, Renata Chloupková

2 V rámci praxe na chirurgickém oddělení se setkáváme s různými klienty s rozlišnými diagnózami. U klientky, kterou jsme si vybraly, nás zaujalo, jak nepříznivě působí na člověka a jeho psychiku sdružení více chorob a nečekané komplikace po operaci a komplikované hojení rány.

3 „Starajíce se o štěstí jiných nacházíme své vlastní“ Platón

4 Osobní anamnéza vdova, důchodkyně žijící sama v domácnosti
asi od 40 let diabetička, užívá perorální antidiabetika (Glukofage 500mg, tbl., 1 – 0 – 1) ICHDK – ischemická choroba dolních končetin hypertenze prodělaná chemoterapie karcinomu prsu vpravo

5 Pacientka A.P., ročník 1937 (69 let)
Byla přijata dne na chirurgické oddělení pro nehojící se defekt na 3 prstu pravé dolní končetiny. Pacientka měla již provedena všechna předoperační a interní vyšetření. Lékařským konziliem byla indikována k amputaci 2, 3 a 4 prstu PDK.

6 Rodinná anamnéza otec – diabetik na inzulínu, zemřel na IM
matka – chronické renální selhání, hypertenze babička – hypertenze, zemřela na IM dědeček – ICHDK, zemřel přirozenou smrtí

7 Stav při přijetí TK 120/85 Torrů P 68/min.
D 16/min., tělesná teplota 37 st. C. vyprazdňování močového měchýře a stolice – bez obtíží při vědomí, spolupracuje, zornice izokorické, jazyk plazí středem, kůže nejeví známky ikteru břicho na pohmat měkké, játra ani slezina nejsou zvětšeny 3 prst pravé dolní končetiny – černající, olupující se kůže, zřetelné změny na kůži 2 a 4 prstu PDK, zápach

8 Stav před operací TK 130/80 Torrů, P 68/min, D 16/min., TT 36,8 st. C
bolest postižené pravé dolní končetiny, nejvíce bolestí zasažen 3 prst pravé nohy kůže suchá, zčernalá, zapáchající mravenčení postižené pravé dolní končetiny někdy doprovázené křečemi 3 prst zasažen zjevnou nekrózou, výrazné změny na kůži

9 Průběh hospitalizace Pacientka šla druhý den po přijetí na operační sál. Provedena amputace 2, 3 a 4 prstu PDK. Poté byla umístěna na JIP. Dne byla přeložena zpět na lůžkové oddělení. Z důvodu špatného krevního zásobení se rána na PDK nehojila a pacientka musela podstoupit druhou operaci. Amputace PDK stehenní – vysoká amputace. Pooperační komplikace – vytvoření píštělí s hnisem.

10 Pooperační průběh Dne byly při převazu pahýlu zjištěny hnisavé píštěle okolo stehů. Stehy byly rozpuštěny a z rány byl odstraněn hnis s krvavou příměsí. Rána byla vyčištěna Betadinou + naordinován převaz rozpuštěné rány.

11 Stav dolní končetiny po rozpuštění stehů a vyčištění rány

12 Ordinace lékaře u klientky
Pacientce byly naordinována ATB - Amoksiklav 1,2 g., i.v., 6 – 14 – 22 h., Ciphin 500mg, tbl., 6 – 18 h.. Vkládání obložek s 4% Persterilem do rány při každém převazu. Rána se hojila pomalu a dne byla zašita.

13 Farmakoterapie + převaz rány
Glukophage 500mg (PAD), tbl.,1-0-1 Vasocardin 100mg (antiarytmika, antihypertenziva), tbl., ½ - 0 – ½ Lescol XL 80mg, (antihypertenziva), tbl., 0-1-0 Ataralgin, (analgetika), tbl., dle potřeby Anopyrin 100mg, (antiagregancia), tbl., 0-1-0 Tramal 100mg, (analgetika), tbl., dle potřeby Amoksiklav 1,2g., (antibiotika), i.v., 6h–14h -22h (á 8 hod.) Ciphin 500mg, (antibiotika), tbl., 6h – 18h (á 12 hod.) Obložky s 4% Persterilem – při převazu rány

14 Ošetřovatelský záznam
Datum Ošetřovatelská diagnóza Ošetřovatelský cíl Ošetřovatelské intervence Hodnocení Porucha sebepéče v oblasti hygieny v důsledku pooperačního stavu Dopomoci pac. při výkonech, které sama nezvládne + obnova soběstačnosti Připrav veškeré pomůcky k hygieně dle přání klientky na stolek. Zajisti hygienu za přítomnosti sestry, dle potřeby pomáhej. Pacientce jsem dopomohla v základních výkonech, pacientka začíná sama zvládat sebepéči. Bolest z důvodu operačního zákroku Zmírnit popř. odstranit bolest Podávej analgetika dle ordinace lékaře a potřeb pacientky. Zajisti úlevovou polohu – podložení pahýlu. Vyhodnocuj bolest každých 24 hodin. Bolest po podání analgetik viditelně ustoupila. Riziko vzniku dekubitů z důvodu pooperačního režimu Předcházet dekubitům a jejich šíření Vysvětli pac. nutnost polohování, doplň lůžko antidekubitárními pomůckami, pečuj o zarudlá místa. Pac. chápe nutnost polohování a sama se polohuje; do lůžka byly umístěny antidekubitární pomůcky

15 Ošetřovatelský záznam - pokračování
Datum Ošetřovatelská diagnóza Ošetřovatelský cíl Ošetřovatelské intervence Hodnocení Porucha integrity kůže (riziko šíření infekce) z důvodu operační rány Zabránit šíření infekce. Docílit zhojení rány. Pravidelně převazuj pahýl, čišti ránu, vkládej obložky s 4% Persterilem. Rána se čistí a granuluje. Porucha integrity kůže z důvodu zavedení flexibilní kanyly Zabránit vzniku infekce Denně kontroluj místo vpichu, pracuj asepticky, pouč pacientku, aby všechny změny hlásila. Místo vpichu je klidné a bez zarudnutí, pac. byla poučena. Deprese z důvodu odstranění PDK ve stehně Uklidnit pac., smířit ji s touto skutečností Proveď psychoterapeutický rozhovor, zajisti rozhovor klientky s lékařem, vyslechni pac., příp. umožni vyhledání psychologa. Po vyslechnutí se pac. zdá být klidnější, začíná spolupracovat, projevuje zájem o rehabilitaci.

16 Psychický stav klientky
Psychický stav klientky prošel složitým vývojem. Po druhé amputaci se pacientka uzavřela do sebe, začala být výrazně úzkostná, zejména se projevovala obava o svou soběstačnost. Díky velmi pěkné komunikaci zdravotnického personálu a lékaře s klientkou dochází postupně ke zlepšení, klientka začíná projevovat snahu o rehabilitaci a postupně nabývá předešlé soběstačnosti. Před propuštěním z nemocnice byla pacientka vyrovnaná se svým zdravotním stavem, byla komunikativní a hlavně šťastná, že i přes všechny komplikace, které ji postihly vše zvládla a nadále zůstává soběstačná v mezích nutných pro kvalitní život.

17 Rehabilitace klientky
po celou dobu hospitalizace pacientka pilně rehabilitovala, projevovala velkou snahu o zvládnutí sebepéče, výrazně si uvědomovala nutnost samostatné péče o sebe pacientka byla motivována k rehabilitaci příběhy jiných pacientů byla vedena k prevenci imobilizačního syndromu (dechová cvičení) postupně začala regulovat udržení rovnováhy nácvik chůze s pomocí berlí před propuštěním z chirurgického oddělení zvládala osobní hygienu a pohyb bez dopomoci druhé osoby pohybovala se s pomocí holí a na kolečkovém křesle

18 Péče o pahýl převazy pahýlu se prováděly 2x denně
v první fázi bylo nutné pravidelné čištění rány a obložky s 4 % Persterilem rána se začala čistit a postupně došlo k hojení a ústupu infekce později (po zahojení) jsme přikročily k přikládání elastického obinadla pro lepší zformování do kónického tvaru provádění masáže pahýlu

19 Ošetřovatelská kazuistika byla zpracována s laskavým svolením klientky.

20 S t ř e d n í z r a v o i c k á š l Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Ošetřovatelská kazuistika"

Podobné prezentace


Reklamy Google