Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelská kazuistika u klientky s komplikací Diabetes mellitus - Diabetická noha Studentky 4. ročníku oboru Všeobecná sestra, SZŠ Jaselská 7/9, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelská kazuistika u klientky s komplikací Diabetes mellitus - Diabetická noha Studentky 4. ročníku oboru Všeobecná sestra, SZŠ Jaselská 7/9, Brno."— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelská kazuistika u klientky s komplikací Diabetes mellitus - Diabetická noha Studentky 4. ročníku oboru Všeobecná sestra, SZŠ Jaselská 7/9, Brno Lucie Hejtmánková, Renata Chloupková Lucie Hejtmánková, Renata Chloupková

2 V rámci praxe na chirurgickém oddělení se setkáváme s různými klienty s rozlišnými diagnózami. U klientky, kterou jsme si vybraly, nás zaujalo, jak nepříznivě působí na člověka a jeho psychiku sdružení více chorob a nečekané komplikace po operaci a komplikované hojení rány.

3 „Starajíce se o štěstí jiných nacházíme své vlastní“ Platón

4 Osobní anamnéza vdova, důchodkyně žijící sama v domácnostivdova, důchodkyně žijící sama v domácnosti asi od 40 let diabetička, užívá perorální antidiabetikaasi od 40 let diabetička, užívá perorální antidiabetika (Glukofage 500mg, tbl., 1 – 0 – 1) (Glukofage 500mg, tbl., 1 – 0 – 1) ICHDK – ischemická choroba dolních končetinICHDK – ischemická choroba dolních končetin hypertenzehypertenze prodělaná chemoterapie karcinomu prsu vpravoprodělaná chemoterapie karcinomu prsu vpravo

5 Pacientka A.P., ročník 1937 (69 let) Byla přijata dne 4.10.2006 na chirurgickéByla přijata dne 4.10.2006 na chirurgické oddělení pro nehojící se defekt na 3 prstu pravé dolní končetiny. oddělení pro nehojící se defekt na 3 prstu pravé dolní končetiny. Pacientka měla již provedena všechna předoperační a interní vyšetření.Pacientka měla již provedena všechna předoperační a interní vyšetření. Lékařským konziliem byla indikována kLékařským konziliem byla indikována k amputaci 2, 3 a 4 prstu PDK. amputaci 2, 3 a 4 prstu PDK.

6 Rodinná anamnéza otec – diabetik na inzulínu, zemřel na IMotec – diabetik na inzulínu, zemřel na IM matka – chronické renální selhání, hypertenzematka – chronické renální selhání, hypertenze babička – hypertenze, zemřela na IMbabička – hypertenze, zemřela na IM dědeček – ICHDK, zemřel přirozenou smrtídědeček – ICHDK, zemřel přirozenou smrtí

7 Stav při přijetí TK 120/85 Torrů P 68/min. D 16/min., tělesná teplota 37 st. C. vyprazdňování močového měchýře a stolice – bez obtíží při vědomí, spolupracuje, zornice izokorické, jazyk plazí středem, kůže nejeví známky ikteru břicho na pohmat měkké, játra ani slezina nejsou zvětšeny 3 prst pravé dolní končetiny – černající, olupující se kůže, zřetelné změny na kůži 2 a 4 prstu PDK, zápach

8 Stav před operací TK 130/80 Torrů, P 68/min, D 16/min., TT 36,8 st. CTK 130/80 Torrů, P 68/min, D 16/min., TT 36,8 st. C bolest postižené pravé dolní končetiny, nejvíce bolestí zasažen 3 prst pravé nohybolest postižené pravé dolní končetiny, nejvíce bolestí zasažen 3 prst pravé nohy kůže suchá, zčernalá, zapáchajícíkůže suchá, zčernalá, zapáchající mravenčení postižené pravé dolní končetinymravenčení postižené pravé dolní končetiny někdy doprovázené křečeminěkdy doprovázené křečemi 3 prst zasažen zjevnou nekrózou,3 prst zasažen zjevnou nekrózou, výrazné změny na kůži výrazné změny na kůži

9 Pacientka šla druhý den po přijetí na operační sál.Pacientka šla druhý den po přijetí na operační sál. Provedena amputace 2, 3 a 4 prstu PDK.Provedena amputace 2, 3 a 4 prstu PDK. Poté byla umístěna na JIP.Poté byla umístěna na JIP. Dne 7. 10. 2006 byla přeložena zpět na lůžkové oddělení.Dne 7. 10. 2006 byla přeložena zpět na lůžkové oddělení. Z důvodu špatného krevního zásobení se rána na PDK nehojila a pacientka musela podstoupit druhou operaci.Z důvodu špatného krevního zásobení se rána na PDK nehojila a pacientka musela podstoupit druhou operaci. Amputace PDK stehenní – vysoká amputace.Amputace PDK stehenní – vysoká amputace. Pooperační komplikace – vytvoření píštělí s hnisem.Pooperační komplikace – vytvoření píštělí s hnisem. Průběh hospitalizace

10 Dne 16. 10. 2006 byly při převazu pahýlu zjištěny hnisavé píštěle okolo stehů.Dne 16. 10. 2006 byly při převazu pahýlu zjištěny hnisavé píštěle okolo stehů. Stehy byly rozpuštěny a z rány byl odstraněn hnis s krvavou příměsí.Stehy byly rozpuštěny a z rány byl odstraněn hnis s krvavou příměsí. Rána byla vyčištěna Betadinou + naordinován převaz rozpuštěné rány.Rána byla vyčištěna Betadinou + naordinován převaz rozpuštěné rány. Pooperační průběh

11 Stav dolní končetiny po rozpuštění stehů a vyčištění rány

12 Pacientce byly naordinována ATB - Amoksiklav 1,2 g., i.v., 6 – 14 – 22 h.,Pacientce byly naordinována ATB - Amoksiklav 1,2 g., i.v., 6 – 14 – 22 h., Ciphin 500mg, tbl., 6 – 18 h.. Ciphin 500mg, tbl., 6 – 18 h.. Vkládání obložek s 4% Persterilem do rány při každém převazu.Vkládání obložek s 4% Persterilem do rány při každém převazu. Rána se hojila pomalu a dne 26. 10. 2006 byla zašita.Rána se hojila pomalu a dne 26. 10. 2006 byla zašita. Ordinace lékaře u klientky

13 Farmakoterapie + převaz rány Glukophage 500mg (PAD), tbl.,1-0-1Glukophage 500mg (PAD), tbl.,1-0-1 Vasocardin 100mg (antiarytmika, antihypertenziva), tbl., ½ - 0 – ½Vasocardin 100mg (antiarytmika, antihypertenziva), tbl., ½ - 0 – ½ Lescol XL 80mg, (antihypertenziva), tbl., 0-1-0Lescol XL 80mg, (antihypertenziva), tbl., 0-1-0 Ataralgin, (analgetika), tbl., dle potřebyAtaralgin, (analgetika), tbl., dle potřeby Anopyrin 100mg, (antiagregancia), tbl., 0-1-0Anopyrin 100mg, (antiagregancia), tbl., 0-1-0 Tramal 100mg, (analgetika), tbl., dle potřebyTramal 100mg, (analgetika), tbl., dle potřeby Amoksiklav 1,2g., (antibiotika), i.v., 6h–14h -22h (á 8 hod.)Amoksiklav 1,2g., (antibiotika), i.v., 6h–14h -22h (á 8 hod.) Ciphin 500mg, (antibiotika), tbl., 6h – 18h (á 12 hod.)Ciphin 500mg, (antibiotika), tbl., 6h – 18h (á 12 hod.) Obložky s 4% Persterilem – při převazu rányObložky s 4% Persterilem – při převazu rány

14 Ošetřovatelský záznam Ošetřovatelský záznamDatum Ošetřovatelská diagnóza Ošetřovatelský cíl Ošetřovatelské intervence Hodnocení 18.10. 2006 Porucha sebepéče v oblasti hygieny v důsledku pooperačního stavu Dopomoci pac. při výkonech, které sama nezvládne + obnova soběstačnosti Připrav veškeré pomůcky k hygieně dle přání klientky na stolek. Zajisti hygienu za přítomnosti sestry, dle potřeby pomáhej. Pacientce jsem dopomohla v základních výkonech, pacientka začíná sama zvládat sebepéči. 19.10. 2006 Bolest z důvodu operačního zákroku Zmírnit popř. odstranit bolest Podávej analgetika dle ordinace lékaře a potřeb pacientky. Zajisti úlevovou polohu – podložení pahýlu. Vyhodnocuj bolest každých 24 hodin. Bolest po podání analgetik viditelně ustoupila. 19.10. 2006 Riziko vzniku dekubitů z důvodu pooperačního režimu Předcházet dekubitům a jejich šíření Vysvětli pac. nutnost polohování, doplň lůžko antidekubitárními pomůckami, pečuj o zarudlá místa. Pac. chápe nutnost polohování a sama se polohuje; do lůžka byly umístěny antidekubitární pomůcky

15 Ošetřovatelský záznam - pokračování Datum Ošetřovatelská diagnóza Ošetřovatelský cíl Ošetřovatelské intervence Hodnocení 26.10. 2006 Porucha integrity kůže (riziko šíření infekce) z důvodu operační rány Zabránit šíření infekce. Docílit zhojení rány. Pravidelně převazuj pahýl, čišti ránu, vkládej obložky s 4% Persterilem. Rána se čistí a granuluje. 1. 11. 2006 Porucha integrity kůže z důvodu zavedení flexibilní kanyly Zabránit vzniku infekce Denně kontroluj místo vpichu, pracuj asepticky, pouč pacientku, aby všechny změny hlásila. Místo vpichu je klidné a bez zarudnutí, pac. byla poučena. 2. 11. 2006 Deprese z důvodu odstranění PDK ve stehně Uklidnit pac., smířit ji s touto skutečností Proveď psychoterapeutický rozhovor, zajisti rozhovor klientky s lékařem, vyslechni pac., příp. umožni vyhledání psychologa. Po vyslechnutí se pac. zdá být klidnější, začíná spolupracovat, projevuje zájem o rehabilitaci.

16 Psychický stav klientky Psychický stav klientky prošel složitým vývojem. Po druhé amputaci se pacientka uzavřela do sebe, začala být výrazně úzkostná, zejména se projevovala obavaPsychický stav klientky prošel složitým vývojem. Po druhé amputaci se pacientka uzavřela do sebe, začala být výrazně úzkostná, zejména se projevovala obava o svou soběstačnost. o svou soběstačnost. Díky velmi pěkné komunikaci zdravotnického personálu a lékaře s klientkou dochází postupně ke zlepšení, klientka začíná projevovat snahu o rehabilitaci a postupně nabývá předešlé soběstačnosti.Díky velmi pěkné komunikaci zdravotnického personálu a lékaře s klientkou dochází postupně ke zlepšení, klientka začíná projevovat snahu o rehabilitaci a postupně nabývá předešlé soběstačnosti. Před propuštěním z nemocnice byla pacientka vyrovnaná se svým zdravotním stavem, byla komunikativní a hlavně šťastná, že i přes všechny komplikace, které ji postihly vše zvládla a nadále zůstává soběstačná v mezích nutných pro kvalitní život.Před propuštěním z nemocnice byla pacientka vyrovnaná se svým zdravotním stavem, byla komunikativní a hlavně šťastná, že i přes všechny komplikace, které ji postihly vše zvládla a nadále zůstává soběstačná v mezích nutných pro kvalitní život.

17 po celou dobu hospitalizace pacientka pilně rehabilitovala, projevovala velkou snahu o zvládnutí sebepéče, výrazně si uvědomovala nutnost samostatné péče o sebepo celou dobu hospitalizace pacientka pilně rehabilitovala, projevovala velkou snahu o zvládnutí sebepéče, výrazně si uvědomovala nutnost samostatné péče o sebe pacientka byla motivována k rehabilitaci příběhy jiných pacientůpacientka byla motivována k rehabilitaci příběhy jiných pacientů byla vedena k prevenci imobilizačního syndromu (dechová cvičení)byla vedena k prevenci imobilizačního syndromu (dechová cvičení) postupně začala regulovat udržení rovnováhypostupně začala regulovat udržení rovnováhy nácvik chůze s pomocí berlínácvik chůze s pomocí berlí před propuštěním z chirurgického oddělení zvládala osobní hygienu a pohyb bez dopomoci druhé osobypřed propuštěním z chirurgického oddělení zvládala osobní hygienu a pohyb bez dopomoci druhé osoby pohybovala se s pomocí holí a na kolečkovém křeslepohybovala se s pomocí holí a na kolečkovém křesle Rehabilitace klientky

18 Péče o pahýl převazy pahýlu se prováděly 2x denněpřevazy pahýlu se prováděly 2x denně v první fázi bylo nutné pravidelné čištění rány a obložky s 4 % Persterilemv první fázi bylo nutné pravidelné čištění rány a obložky s 4 % Persterilem rána se začala čistit a postupně došlo k hojení a ústupu infekcerána se začala čistit a postupně došlo k hojení a ústupu infekce později (po zahojení) jsme přikročily k přikládání elastického obinadla pro lepší zformování do kónického tvarupozději (po zahojení) jsme přikročily k přikládání elastického obinadla pro lepší zformování do kónického tvaru provádění masáže pahýluprovádění masáže pahýlu

19 Ošetřovatelská kazuistika byla zpracována s laskavým svolením klientky.

20 Děkujeme za pozornost! S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a


Stáhnout ppt "Ošetřovatelská kazuistika u klientky s komplikací Diabetes mellitus - Diabetická noha Studentky 4. ročníku oboru Všeobecná sestra, SZŠ Jaselská 7/9, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google