Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kasuistika u pacienta s cévním onemocněním mozku Lucie Červenková, Markéta Vitanovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kasuistika u pacienta s cévním onemocněním mozku Lucie Červenková, Markéta Vitanovská."— Transkript prezentace:

1 Kasuistika u pacienta s cévním onemocněním mozku Lucie Červenková, Markéta Vitanovská

2 Výchozí situace •P•Paní T. byla přijata na oddělení interní geriatrie v Bohunicích v nočních hodinách. •K•Klientka nebyla v posledních letech vážněji nemocná. •K•Klientka T.je seznámena s nemocničním řádem a právy pacientů. •P•Průběžně informována lékařem o průběhu léčby. •Š•Šaty a cennosti převzala rodina.

3 Anamnéza •P•Pohlaví: žena •V•Věk: 82 let. Rodné číslo: xxxxxxxxx •S•Stav: vdova Povolání: důchodce •T•Titul: 0 Oslovení: paní T. •D•Den hospitalizace: 20 •D•Den operace: 0 Pooperační den: 0 •D•Důvod hospitalizace: akutní •L•Lékařská dg: cévní onemocnění mozku •D•Den přijetí: 23.ledna 2006 cca.20:00hod. •A•Alergie: 0 Kouření: 0 Alkohol,káva: 0

4 Anamnéza-pokračování •P•Pojišťovna: všeobecná •V•Vyznání: bez vyznání •P•Předpokládané propuštění: Do domácí péče.Péče zajištěna pečovatelkou a dcerou. •V•Vnímání vlastního zdraví: Pacientka neprodělala v minulých letech závažné onemocnění.Není na nic alergická.V rodině se žádné nemoci neobjevují.Pacientka má obavy z hospitalizace a strach ze smrti. Nepociťuje pocit dušnosti.

5 Výživa, metabolismus, vylučování •Výživa a metabolismus: strava je pravidelná 3x denně při váze 70 kg.a výšce 168 cm.Pacientka se stravuje speciální dietou 1 (kašovitá).Denně vypije asi 1000 ml tekutin,pije zejména čaje mírně oslazené.Užívá horní a dolní zubní protézu. •Vylučování: Pacientka má zavedeny permanentní močový katetr, jinak moč je bez příměsí a bez zápachu,vymočí asi 500ml denně. Po dobu hospitalizace jsou nutné plenkové kalhotky.Stolice je nepravidelná,konzistence řídká bez příměsí.

6 Aktivita a cvičení Pacientka má pohybový režim D,polohuje se na pravý bok,na lůžku si může i mírně sednout. Provádí se u pacientky rehabilitace za dozoru rehabilitační sestry. Horní část lůžka má pacientka zvednutou při jídle. Hygienu provádí zdravotní sestra.

7 Doplňující údaje I. : •Spánek a odpočinek: Spánek je nepravidelný, narušený pobytem v nemocničním prostředí. Pacientka většinou odpočívá v dopoledních hodinách. Léky na spaní neužívá. •Vnímání poznávání: Pacientka je při vědomí, částečně orientovaná. Zná jméno, současný rok a kde se nachází. Orientuje se i v sama sobě.

8 Doplňující údaje II. : •Sebepojetí, sociální zázemí: Je vdova,manžel ji umřel tragickou smrtí.Doma na ni čeká dcera s vnukem.Pacientka bude propuštěna do domácí péče.K ošetřujícímu personálu má dobrý vztah a důvěru. •Kůže: suchá,DKK bez otoků,hmatný otok na levé kyčli. •Víra,životní hodnoty: Nevěřící.Největší hodnoty v životě pro ni byla rodina a přátelství. •Žilní vstupy: flexila na pravé horní končetině 2 dny.

9 Medikace • Ampicilin 1.0g a 6.hod i.v. (širokospektrá ATB) • Glukoza 5% 500 ml i.v. • Fragmin 1% 500 ml i.v. (antikoagulancium) • Heparin 2500j s.c a 12.hod (antikoagulancium) • Lexaurin 3mg (psychofarmaka )

10 Ošetřovatelské diagnózy I. : •riziko vzniku infekce z důvodu zavedení flexily •neznalost pojmů z důvodu primárního onemocnění •riziko vzniku infekce z důvodu zavedeného permanentního močového katetru •alterace fyziologických funkcí z důvodu primárního onemocnění •porucha soběstačnosti z důvodu dlouhodobého upoutání na lůžku •riziko vzniku opruzenin z důvodu inkontinence •snížený příjem potravy z důvodu zubní protézy

11 Ošetřovatelské diagnózy I. : •obstipace z důvodu podání špatné stravy •riziko vzniku alergické reakce z důvodu podání léků •riziko vzniků krvácivých projevů z důvodu podání antikoagulancii •riziko vzniku dekubitů z důvodu upoutání na lůžku •strach z důvodu hospitalizace a z případné smrti •porucha spánku z důvodu nemocničního prostředí •riziko vzniku dehydratace z důvodu sníženého množství tekutin •porucha integrity kůže z důvodu otoku

12 DiagnózaCílIntervencehodnocení Porucha integrity kůže z důvodu flexily Flexila povede bez známek infekce Pravidelně kontroluj funkčnost flexily, okolí zavedení flexily, nenech flexilu zavedenou déle než tři dyn Flexila vede bez známek infekce, převaz a24hod Alterace FF z důvodu primárního onemocnění K alteraci nedojdePravidelně měř a zaznamenávej TK, P, podej léky dle ordinace lékaře, hlas změny lékaři K alteraci nedošlo, TK- 130/90, P- 74‘reg., TT- 36,6ºC, D- 17‘ Porucha spánku z důvodu hospitalizace Pac. Bude spát klidně, 8 hod. denně Vyvětrej pokoj, zajisti čisté a suché lůžko, zajisti klid na oddělení i na pokoji, podej léky dle ordinace lékaře Pac. Spí děnně 8 hodin Strach z důvodu hospitalizace a případné smrti Strach bude zmírněn Popovídej si s pacientem o jeho problémech, o jeho nemoci, uklidni pacienta, snaž¨se odpoutat jeho pozornost… Strach je zmírněn

13 Hodnocení •Vzhledem k závažnosti onemocnění,věku pacientky a jejího psychického a fyzického stavu se jedná o nesnadný průběh léčby.Jelikož je pacientka velice fixovaná na rodině snáší pobyt v nemocnici velmi špatně,trpí částečnými depresemi a strachem ze smrti.Pacientka je velmi apatická,ale jeví známky komunikace z lékaři a ošetřovatelským personálem.Pacientka má zájem o průběh léčení,a také léčbu poctivě dodržuje.Každý den se těší z rodinné návštěvy.

14 Trochu teorie •Cévní onemocnění mozku jsou skupinou velmi rozšířených onemocnění v naší zemi. Tento vysoký výskyt souvisí především s naším životním stylem (nezdravá strava, málo pohybu, kouření, pití alkoholu). Jedná o skupinu velmi rozdílných jednotek, jejichž společným znakem je, že se jedná o nemoci cév, které postihují mozek.

15 Schéma mozku

16 Za pozornost děkují Lucie Červenková a Markéta Vitanovská


Stáhnout ppt "Kasuistika u pacienta s cévním onemocněním mozku Lucie Červenková, Markéta Vitanovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google