Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY Zpracovala: Navrátilová Mgr. Daniela Navrátilová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY Zpracovala: Navrátilová Mgr. Daniela Navrátilová."— Transkript prezentace:

1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY Zpracovala: Navrátilová Mgr. Daniela Navrátilová

2 KONTAKT Mgr. Daniela Navrátilová Ústav management a marketingu kancelář č. 328c tel.: 587 332 331 e-mail: daniela.navratilova@mvso.czdaniela.navratilova@mvso.cz konzultační hodiny:pondělí 9:30-11:30 čtvrtek 10:00-11:00 2Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

3 PODMÍNKY pro udělení zápočtu závěrečný test (min. 70% úspěšnost) 3Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

4 Doporučená literatura (1/3) SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl I Základní zásady. MVŠO, 2010 SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl II Formulace strategie. MVŠO, 2010 SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl III Implementace strategie. MVŠO, 2010 4Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

5 Doporučená literatura (2/3) SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl IV Od snu k realitě. MVŠO, 2011 SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl V Aktivně vytvořit budoucnost. MVŠO, 2011 5Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

6 Doporučená literatura (3/3) SOUČEK, Z. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Professional Publishing, 2003 KEŘKOVSKÝ, M. Strategické řízení: teorie pro praxi. C.H. Beck, 2006 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. C.H. Beck, 2001 6Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

7 Témata přednášek (1/2) 1.Úvod do studia 2.Inovační management (doc. Grublová) 3.Specifické rysy strategických procesů 4.Jak připravit podnik pro budoucnost (prof. Souček) 5.Formulace strategie 6.Obsah a struktura strategie 7Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

8 Témata přednášek (2/2) 7.Strategická analýza vnějšího okolí firmy (1/2) 8.Strategická analýza vnějšího okolí firmy (2/2) 9.Strategická analýza vnitřního prostředí firmy (2/2) 10.Návrh strategie 11.Výběr optimální strategie 12.Implementace strategie 8Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

9 STRATEGIE a STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY 9Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

10 STRATEGICKÝ MNG (1/5) „strategos“ = vojevůdce „strategie“ - vojenství „strategický management“ – po 2. sv. válce = dlouhodobé řízení 10Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová10

11 STRATEGICKÝ MNG (2/5) Současnost: nejdůležitější úkol top-managementu koncepční řízení tvůrčí proces využití podnikatelských zdrojů, jehož cílem je změna konkurenční rovnováhy ve prospěch podnikatele s cílem získání konkurenční výhody 11Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová11

12 STRATEGICKÝ MNG (3/5) Současnost: souhrn aktivit, jejichž cílem je získání informací nezbytných pro formování dlouhodobých záměrů fungování organizace proces tvorby a implementace rozvojových záměrů firmy soustavná činnost, jejímž cílem je schopnost včas předvídat změny a využívat je ve svůj prospěch 12Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová12

13 STRATEGICKÝ MNG (4/5) 13 TOP mng. Taktický management Operativní management strategické řízení cíle a rozhodnutí Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 13

14 STRATEGICKÝ MNG (5/5) 14 TOP mng. Taktický management Operativní management komunikace strategické řízení Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 14

15 Specifika strategického řízení (1/3) vnější okolí firmy budoucnost = prostor neznáma 15 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 15

16 Specifika strategického řízení (2/3) období změn (turbulence): -Změna hospodářské mapy světa -Globalizace - Superkonkurence - Intelektualizace - Terorismus a militantnost - Genetizace - Prohlubování rozdílů - Ekologizace verzus devastace - Meteorologické změny - Demografické posuny 16Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová16

17 Specifika strategického řízení (3/3) odpovědi na otázky: -Na které trhy / části trhů a na které výrobky / služby se chceme soustředit? -Jakým způsobem budeme lepší než konkurence? - Jaká kritéria zvolíme pro měření úspěšnosti přijaté strategie? 17Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová17

18 18 STRATEGIE = umění vyhrát válku = směr, jímž chceme jít Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

19 19 STRATEGIE FIRMY dlouhodobý rámec, který: -sjednocuje ve firmě její hlavní cíle, priority a aktivity -přizpůsobuje zdroje firmy měnícímu se okolí (zejm. zákazníkům) -uspokojuje očekávání zainteresovaných skupin (např. zakladatelů, akcionářů) 19

20 20 Strategie: = jednotlivé záměry (věcné strategie) co produkovat v jakém množství a kvalitě kdy a pro koho = tvorba metod, nástrojů a opatření (strategie řízení) pomáhají prosazovat věcné strategie Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

21 21 Strategie: míří do budoucna určuje základní parametry v podnikání zajišťuje soulad mezi aktivitami podniku a vnějším okolím opírá se o klíčové zdroje a schopnosti je základem pro taktické a operativní rozhodování zohledňuje očekávání rozhodujících zájmových skupin zlepšuje komunikaci uvnitř firmy má zajistit konkurenční výhodu

22 22 konkurenčí výhoda = specifická přednost: vnímaná a uznávaná schopnost podniku nabídnout lepší, originální hodnotu (např. výrobková diferenciace, nejnižší náklady, úzká specializace na segment trhu, provozní dokonalost…) 3 podmínky:- jedinečnost - rozlišitelnost - využitelnost

23 23 Absence strategie: „hašení“ operativy – neustálé „nestíhání“ „překvapení“ nad změnami ve vnějším okolí nedostatek relevantních informací při rozhodování rozpor mezi realitou a prohlášeními top- mng. neefektivní využívání zdrojů nesoulad v rozhodnutích jednotlivých manažerů špatná komunikace Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

24 24 STRATEGIE FIRMY strategie firmy vyjadřuje její: -misi/vizi (budoucí vývoj) -strategické cíle (vycházejí z vize) -strategické operace (aktivity vedoucí k naplnění strategických cílů) Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová24

25 25 Mise = základní poslání firmy informace pro vnější okolí Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 25

26 26 Vize = představa o budoucím cílovém stavu firmy, určuje: produkty zákazníky zájmové regiony pozici na trhu specifické přednosti Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 26

27 27 Strategické cíle = stavy, kterých chceme dosáhnout směrem k: majitelům zákazníkům zaměstnancům regionu Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová27

28 28 Strategické operace = dílčí aktivity, jimiž se dosahuje naplnění vize a splnění strategických cílů, obsahují: cíl operace odpovědné pracovníky indikátory (definice, kvantifikace) harmonogram plnění Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 28

29 29 PRO a PROTI pro proti - umožňuje předvídat změny - budoucnost nelze plánovat - udává jasné cíle pro zam-ce - obecnost strategických cílů - přináší větší efektivnost - příčin úspěchu je více (štěstí náhoda) Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová29

30 30 Jak zabránit „PROTI“ variantnost řešení přijímání změn Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová30

31 31 STRATEGIE FIRMY -úspěch firmy závisí na její strategii -firma, která nemá kvalitní strategii, nemůže v dnešním prostředí dlouhodobě fungovat Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová31

32 32 Strategické řízení a hra v ŠACHY strategické řízení = tah figurkou po šachovnici vnější okolí firmy = tah protivníka Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 32

33 33 „Chromý na správné cestě předbíhá zdravé, kteří bloudí.“ Francis Bacon Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

34 34 „Jaký smysl má zdvojnásobit úsilí, když jsme zapomněli, kam chceme jít.“ G.K. Chesterton Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

35 35 „Pouze tehdy, dá-li se pracovníkům jasný cíl, lze očekávat úspěch.“ J. Welch Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

36 36 Děkuji za pozornost!!! Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová


Stáhnout ppt "STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY Zpracovala: Navrátilová Mgr. Daniela Navrátilová."

Podobné prezentace


Reklamy Google