Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY"— Transkript prezentace:

1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY
Mgr. Daniela Navrátilová Zpracovala: Navrátilová

2 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
KONTAKT Mgr. Daniela Navrátilová Ústav management a marketingu kancelář č. 328c tel.: konzultační hodiny: pondělí 9:30-11:30 čtvrtek 10:00-11:00 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

3 PODMÍNKY pro udělení zápočtu
závěrečný test (min. 70% úspěšnost) Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

4 Doporučená literatura (1/3)
SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl I Základní zásady. MVŠO, 2010 SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl II Formulace strategie. MVŠO, 2010 SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl III Implementace strategie. MVŠO, Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

5 Doporučená literatura (2/3)
SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl IV Od snu k realitě. MVŠO, 2011 SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě – Díl V Aktivně vytvořit budoucnost. MVŠO, 2011 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

6 Doporučená literatura (3/3)
SOUČEK, Z. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Professional Publishing, 2003 KEŘKOVSKÝ, M. Strategické řízení: teorie pro praxi. C.H. Beck, 2006 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. C.H. Beck, 2001 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

7 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Témata přednášek (1/2) Úvod do studia Inovační management (doc. Grublová) Specifické rysy strategických procesů Jak připravit podnik pro budoucnost (prof. Souček) Formulace strategie Obsah a struktura strategie Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

8 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Témata přednášek (2/2) Strategická analýza vnějšího okolí firmy (1/2) Strategická analýza vnějšího okolí firmy (2/2) Strategická analýza vnitřního prostředí firmy (2/2) Návrh strategie Výběr optimální strategie Implementace strategie Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

9 STRATEGIE a STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY
Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

10 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
STRATEGICKÝ MNG (1/5) „strategos“ = vojevůdce „strategie“ - vojenství „strategický management“ – po 2. sv. válce = dlouhodobé řízení Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 10 10

11 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
STRATEGICKÝ MNG (2/5) Současnost: nejdůležitější úkol top-managementu koncepční řízení tvůrčí proces využití podnikatelských zdrojů, jehož cílem je změna konkurenční rovnováhy ve prospěch podnikatele s cílem získání konkurenční výhody Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 11 11

12 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
STRATEGICKÝ MNG (3/5) Současnost: souhrn aktivit, jejichž cílem je získání informací nezbytných pro formování dlouhodobých záměrů fungování organizace proces tvorby a implementace rozvojových záměrů firmy soustavná činnost, jejímž cílem je schopnost včas předvídat změny a využívat je ve svůj prospěch Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 12 12

13 Operativní management
STRATEGICKÝ MNG (4/5) TOP mng. strategické řízení Taktický management cíle a rozhodnutí Operativní management 13 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 13

14 Operativní management
STRATEGICKÝ MNG (5/5) TOP mng. strategické řízení Taktický management komunikace Operativní management 14 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 14

15 Specifika strategického řízení (1/3)
vnější okolí firmy budoucnost = prostor neznáma 15 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 15

16 Specifika strategického řízení (2/3)
období změn (turbulence): Změna hospodářské mapy světa Globalizace - Superkonkurence - Intelektualizace - Terorismus a militantnost - Genetizace - Prohlubování rozdílů - Ekologizace verzus devastace - Meteorologické změny - Demografické posuny Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 16 16

17 Specifika strategického řízení (3/3)
odpovědi na otázky: Na které trhy / části trhů a na které výrobky / služby se chceme soustředit? Jakým způsobem budeme lepší než konkurence? - Jaká kritéria zvolíme pro měření úspěšnosti přijaté strategie? Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 17 17

18 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
STRATEGIE = umění vyhrát válku = směr, jímž chceme jít Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

19 STRATEGIE FIRMY dlouhodobý rámec, který:
sjednocuje ve firmě její hlavní cíle, priority a aktivity přizpůsobuje zdroje firmy měnícímu se okolí (zejm. zákazníkům) uspokojuje očekávání zainteresovaných skupin (např. zakladatelů, akcionářů) 19

20 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Strategie: = jednotlivé záměry (věcné strategie) co produkovat v jakém množství a kvalitě kdy a pro koho = tvorba metod, nástrojů a opatření (strategie řízení) pomáhají prosazovat věcné strategie Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

21 Strategie: míří do budoucna určuje základní parametry v podnikání
zajišťuje soulad mezi aktivitami podniku a vnějším okolím opírá se o klíčové zdroje a schopnosti je základem pro taktické a operativní rozhodování zohledňuje očekávání rozhodujících zájmových skupin zlepšuje komunikaci uvnitř firmy má zajistit konkurenční výhodu

22 konkurenčí výhoda = specifická přednost:
vnímaná a uznávaná schopnost podniku nabídnout lepší, originální hodnotu (např. výrobková diferenciace, nejnižší náklady, úzká specializace na segment trhu, provozní dokonalost…) 3 podmínky: - jedinečnost - rozlišitelnost - využitelnost

23 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Absence strategie: „hašení“ operativy – neustálé „nestíhání“ „překvapení“ nad změnami ve vnějším okolí nedostatek relevantních informací při rozhodování rozpor mezi realitou a prohlášeními top- mng. neefektivní využívání zdrojů nesoulad v rozhodnutích jednotlivých manažerů špatná komunikace Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

24 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
STRATEGIE FIRMY strategie firmy vyjadřuje její: misi/vizi (budoucí vývoj) strategické cíle (vycházejí z vize) strategické operace (aktivity vedoucí k naplnění strategických cílů) Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 24

25 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Mise = základní poslání firmy informace pro vnější okolí 25 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

26 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Vize = představa o budoucím cílovém stavu firmy, určuje: produkty zákazníky zájmové regiony pozici na trhu specifické přednosti 26 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

27 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Strategické cíle = stavy, kterých chceme dosáhnout směrem k: majitelům zákazníkům zaměstnancům regionu Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 27

28 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Strategické operace = dílčí aktivity, jimiž se dosahuje naplnění vize a splnění strategických cílů, obsahují: cíl operace odpovědné pracovníky indikátory (definice, kvantifikace) harmonogram plnění 28 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

29 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
PRO a PROTI pro proti - umožňuje předvídat změny budoucnost nelze plánovat - udává jasné cíle pro zam-ce obecnost strategických cílů - přináší větší efektivnost příčin úspěchu je více (štěstí náhoda) Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 29

30 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Jak zabránit „PROTI“ variantnost řešení přijímání změn Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 30

31 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
STRATEGIE FIRMY úspěch firmy závisí na její strategii firma, která nemá kvalitní strategii, nemůže v dnešním prostředí dlouhodobě fungovat Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 31

32 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
a hra v ŠACHY strategické řízení = tah figurkou po šachovnici vnější okolí firmy = tah protivníka Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 32

33 „Chromý na správné cestě předbíhá zdravé, kteří bloudí.“
Francis Bacon Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

34 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
„Jaký smysl má zdvojnásobit úsilí, když jsme zapomněli, kam chceme jít.“ G.K. Chesterton Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

35 „Pouze tehdy, dá-li se pracovníkům jasný cíl, lze očekávat úspěch.“
J. Welch Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

36 Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová
Děkuji za pozornost!!! Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová


Stáhnout ppt "STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google