Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce se zaměstnavateli - navázání kontaktů - udržování kontaktů 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce se zaměstnavateli - navázání kontaktů - udržování kontaktů 1."— Transkript prezentace:

1 Práce se zaměstnavateli - navázání kontaktů - udržování kontaktů 1

2 Co Vás čeká …? n n Plánování strategie za účelem navázat spolupráci se zaměstnavateli Jak lze zaměstnavatele pro spolupráci získat? n n Rozdílné přístupy u malých / velkých podniků n n Argumentace a vystupování při telefonním a osobním rozhovoru n n Jak zůstat se zaměstnavateli v kontaktu? n n Zacházení s předsudky a výhradami zaměstnavatelů vůči osobám s postižením n n „Vynalézání“ pracovních míst společně se zaměstnavateli n n Jak najdeme správnou kontaktní osobu / osobu s rozhodovací kompetencí pro zaměstnávání osob s postižením? n n Příklady Best Practice z Německa n n Výměna zkušeností 2

3 Představení účastníků: n n jméno, n n věk, n n bydliště, n n rodinný stav, případně děti n n koníčky, n n teprve teď: zaměstnavatel /objednatel, n n Od kdy tam pracujete? n n O které lidi tam pečujete? n n Jaké bylo v dětství moje vysněné povolání? Čím jsem se chtěl/a vždycky stát? n n Chcete nám ještě něco o sobě vyprávět? 3

4 Pokud chceš, aby se ti druhý otevíral, přistupuj k němu otevřeně a upřímně a ukaž, že nemáš co skrývat – jen tak může vznikat důvěra. Důvěra je důležitým základem pro naši práci. Jde o Vaši osobu! 4

5 Welcher Erwartungen haben Sie an das Seminar? 5

6 n n Co očekáváte od tohoto semináře?

7 „Slyším – zapomenu“ „Vidím – vzpomínám si“ „Udělám – pamatuji si to“ Chinesisches Sprichwort 7

8 Popis cíle: n n Obecný cíl n n Osobní cíl Definice produktu: n n Co přesně od podniků /firem chcete? n n celkovou paletu nabídek n n rozlišení „jenom“ stáž nebo pracovní místo 8

9 Situace na trhu práce (Německo) n n Doba je ekonomicky složitá n n Trend: restrukturalizace pracovního trhu (např. brigády, pracovní poměry na dobu určitou) n n Vysoké požadavky na kvalifikaci a flexibilitu n n 80 - 90% pracovních míst je obsazeno neformálním způsobem (skrytý trh pracé) n n Podniky hledají poradenství a ulehčení 9

10 Skrytý trh práce n n Na trhu práce je velký pohyb. n n V Německu je každoročně nově obsazeno 4 – 5 mil. nových pracovních míst. n n Jenom cca každé třetí volné místo je nahlášeno Úřadu práce. n n Zaměstnavatelé obsazují volná místa zpravidla v následujícím pořadí: n n Uchazečem, … 1. 1. kterého zaměstnavatel již zná. 2. 2. kterého znají jiní zaměstnanci zaměstnavatele. 3. 3. který se u zaměstnavatele představil již dříve. 4. 4. který byl doporučen zprostředkovatelem. 5. 5. který se o vypsané volné místo ucházel. (Quelle:R. Nelson Bolles) 10

11 Přehled o trhu práce – pokus systematizace n n soukromí zaměstnavatelé – státní zaměstnavatelé n n věda (výzkum), ekonomika, ekologie, kultura, armáda, církev n n technika, obchod, logistika, sociální služby, správa n n řemesla, umění, živnosti, služby, průmysl 11

12 Druhy organizace: n n Profesionální organizace „produkují nápady, myšlenky“, jako např. architektonická kancelář, škola, univerzita n n Organizace služeb „produkují proces“, jako např. cestovní kancelář, restaurace, veřejná městská doprava, n n Produktové organizace „produkují fyzický výrobek“, jako např. pekař, truhlář 12

13 Znaky k rozlišování zaměstnavatelů: n n počet zaměstnanců: n n OSVČ, malé podniky, rodinné podniky n n malé až střední podniky, do 50 zaměstnanců (v Německu cca polovina podniků) n n střední podniky, od 50 do 500 zaměstnanců (v Německu cca 1/3 všech podniků) n n průmysl, 500 a více zaměstnanců (v Německu cca 1/5 všech podniků) n n 13

14 Další znaky: n n obrat / zaměstnanec n n zisk n n lokální společnost, regionální společnost nebo společnost s pobočkami n n nadregionální, mezinárodní Quelle J. Länge 14

15 Vývoj strategie k akvizici pracovních míst Stanovení výchozí pozice: n n Orientace na jednotlivé klienty? n n Orientace na celou klientelu? n n Orientace na nabídku objednatele / asistenční služby? 15

16 Vývoj struktury Příprava: n n studium lokálních a nadregionálních ekonomických sdělení n n studium odborných časopisů různých odvětví, odborných časopisů Hospodářských komor a Řemeslnických komor n n pozitivní příklady zaměstnavatelů n n reference 16

17 Vývoj struktury Navázání kontaktu n n svazy zaměstnavatelů n n komory n n personální oddělení n n odbory a jiné orgány zastupující zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů n n podniková rada n n zastoupení odborů n n pověřenci pro ženy n n pověřenci pro osoby s postižením n n důvěrníci pro osoby s těžkým postižením / pracovní skupiny 17

18 Vývoj struktury n n Práce s veřejností n n sebeprezentace služby pracovní asistence n n informace o záměru profesní integrace v podnikových médiích a v rámci dnů otevřených dveří n n v rámci informačních akcí integrační služby, úřadu práce, zaměstnavatelských svazů n n účast na „kulatých stolech“ n n pozvání asistenční služby k slavnostem, dnům otevřených dveří, jiným akcím n n účast na veletrzích 18

19 Vývoj struktury Zastoupení – spolupráce v grémiích n n zastupování ve výborech komor n n slyšení asistenční služby jako odborné instance pro otázky profesní integrace 19

20 Úkol: n n Kde se nacházíte Vy/ Vaše služba / Váš zaměstnavatel? n n Které aspekty byly již zohledněny nebo realizovány? 20

21 Pyramida tzv. studené akvizice 1 pracovní místo 2 místa na stáž 5 pohovorů s uchazeči 10 akvizičních rozhovorů 60 telefonických dotazů u podniků seznam se 100 telefonními čísly podniků 21

22 Rozlišení: Teplá akvizice Studená akvizice n navázání nového kontaktu s neznámou osobou n přijde pro kontaktovanou osobu nečekaně n kontakt dosud ještě neexistoval n potřeba není známa, žádný společný vztažní bod n obnovení obchodního kontaktu n kontakt existuje nebo existoval dříve n a/nebo je známa potřeba, např. vypisováním volného místa nebo přes kontaktní osobu 22

23 Příznivé znaky podniků n n nízká fluktuace n n rodinná atmosféra n n spravedlivé odměňování n n týmová práce n n stejná práva a povinnosti pro všechny n n osobní podpora pro všechny zaměstnance n n dobré zapracování, vzdělávání n n různorodé pracovní úkoly n n perspektiva 23

24 Nepříznivé znaky podniků n n vysoká fluktuace zaměstnanců n n špatné podnikové klima n n nespravedlivé odměňování n n izolovaná pracovní místa n n chybí týmová práce n n nespravedlivé zacházení z důvodu postižení n n krátkodobé plánování n n chybějící možnosti postupu 24

25 Analýza nejbližšího okolí Analyzujte okolí v blízkosti Vaší služby! n n Označte průmyslové zóny resp. oblasti, kde se nachází podniky. n n Označte podniky, u kterých jste již byli úspěšní: n n ohledně stáží n n ohledně zprostředkování. n n Označte podniky, ve kterých máte známého/známou. n n Označte podniky, se kterými jste již byli v kontaktu. n n Označte podniky, se kterými jste ještě nebyli v kontaktu, které by byly ale pro Vás zajímavé. 25

26 Které podniky jsou těmi správnými? Které zkušenosti máte s: n n rodinnými podniky? n n středně velkými podniky? n n velkými podniky? VýhodyNevýhody 26

27 Jak se dostanu k adresám potenciálních zaměstnavatelů? 27

28 Jak se dostanu k adresám potenciálních zaměstnavatelů? n n Odbory, podnikové rady, zástupci pro osoby s těžkým zdravotním postižením n n Obchodní a průmyslové komory / řemeslnické komory n n Zlaté stránky (firmy) n n Tisková média n n Katalogy branží n n Setkání sdružení 28

29 Jak se dostanu k adresám potenciálních zaměstnavatelů?? n n zohlednit možnosti ze sítí účastníků, které možnosti existují v okruhů známých? n n využít vlastní kontakty n n sestavit si databázi adres z inzerátů v novinách n n sdružení n n otevřít oči n n www.ebundesanzeiger.de 29

30 Jak dostanu „nohu mezi dveře“? Špatně!! Dávejte si pozor na svůj osobní postoj!! Jak mohu navázat první kontakt? 30

31 Jak mohu navázat první kontakt? Záleží na podniku. n n dostavit se osobně, platí např. pro maloobchod, hotely, malé podniky, kuchyně n n Pravidlo: Pokud existuje recepce nebo vrátnice, je nutné předem telefonicky domluvit termín! 31

32 Was motiviert Arbeitgeber zu einer Zusammenarbeit? 32

33 Co motivuje zaměstnavatele ke spolupráci?

34 Motivace zaměstnavatelů ke spolupráci n n hledá / potřebuje personál n n příspěvky k mzdovým nákladům n n osobní zkušenosti / pocit dotčenosti n n sociální angažovanost n n péče o image n n dotaz přišel zrovna ve vhodnou dobu n n splnění povinného podílu zaměstnavatele zaměstnávat osoby s postižením n n Pflicht zur Nachtsitzung n n podpora/poradenství ze strany asistenční služby n n profily požadavků a dovedností se shodují n n zkušenost / znají uchazeče již ze stáže n n motivovaná pracovní síla n n pozitivní dopad na podnikové klima n n vytvoření nových struktur pracovních míst 34

35 Welche Bedenken haben Arbeitgeber bei einer Zusammenarbeit? 35

36 Jaké obavy mají zaměstnavatelé ze spolupráce?

37 Překážky u zaměstnavatelů n n negativní zkušenosti n n předsudky strach, nejistota a obavy ohledně: n n nemožnost vyslovit výpověď n n narušení podnikového smíru n n chybějící rentabilita / nízká výkonnost n n konfrontace s tématem postižení n n vícenáklady n n dodatečná dovolená n n nevypočítatelné / cizí chování n n složitá / nepříjemná situace, např. z důvodu chybějících zkušeností n n obavy z negativních reakcí zákazníků 37

38 n n Podívejte se za fasádu! n n V čem spočívá core business (hlavní činnost) podniku? n n Příklad nemocnice, lůžka, služba pro údržbu a úklid n n zásobování materiálem n n Příklad banky retailový obchod – oblast back office n n Zdravotní pojišťovny - podatelna 38

39 Mám/Mohu/Musím při prvním kontaktu informovat o postižení, nebo nikoliv? Jaké zkušenosti s tím máte Vy? 39

40 Strategie akvizice Poolová akvizice – jednotlivá akvizice 40

41 První kontakt po telefonu Úvod n n hlásit se, přitom zřetelně vyslovit své jméno (mít připravené mnemotechnické pomůcky – „oslí můstky“) n n pozdravit (zaznamenat si jméno kontaktované osoby!! zeptat se, pokud jste jménu přesně nerozuměl/a!!) n n „zahřívat“ - budovat sociální most n n zeptat se, zda jste dobře rozuměl/a jménu n n ujasnit si funkci 41

42 První kontakt po telefonu Hlavní část n n úvodní otázka „k věci“ n n čekat na reakci a reagovat na ni n n zjišťování potřeby n n stručné a jasné představení nabídky n n naslouchat n n položit cílenou otázkou 42

43 První kontakt po telefonu Závěr n n souhrn: Ujistit se, zda jste se správně rozuměli? n n Mám všechny informace? n n dohoda: Co bude další krok? n n zůstat závazný/á n n rozloučení: zdvořilé a přátelské, ale ne příliš důvěrné n n „kytku nechat stát“ 43

44 n n zřetelně, jasně a srozumitelně - jak co do obsahu, tak co do výslovnosti n n stručně, a potom ještě poskytovat pauzy n n Rušení mají přednost! n n navést kontaktovanou osobu ke správnému způsobu přemýšlení – Nic od ní nepožadujeme, nýbrž chceme jí něco nabídnout. n n atraktivně (používat přívlastky a práce s hlasem) n n být a zůstat autentický/á Správná věta (věty) na úvod po telefonu 44

45 Tématický úvodní argument n n krátký a stručný, rychle pochopitelný n n individuální, vtipný n n rétoricky elegantní n n konkrétní n n má vzbudit zájem, zvědavost n n nepoužívat odborný jazyk (bez odborných pojmů – jednoduchý jazyk) n n orientovaný na užitek a odpovídající potřebě n n výstižný n n má vyzařovat pozitivní dojem, náladu Zkuste formulovat úvodní argumentaci! 45

46 Cvičení: Sestavte si svůj osobní scénář pro telefonní rozhovor! n n S kým mluvím? n n představení se n n navázat kontakt a zeptat se po odpovědnosti n n úvodní argumentace pro “zvědavé v předvoji”(např. sekretariát) n n po přepojení se ještě jednou představit n n navázat vztah, ještě jednou si ověřit kompetenci, krátké věty!! n n úvodní argumentace (důvod k pokračování v telefonním rozhovoru) 46

47 Vnější rámec pro zdařilou akvizici po telefonu n n vybrat si vhodnou dobu na telefonování n n mám dostatek času n n možná rušení byla předem eliminována n n stojím nebo sedím v pohodlné pozici n n mám připravenou funkční tužku a papír n n mám připravené potřebné informace 47

48 Vnitřní příprava na zdařilou akvizici po telefonu n n Vím, že dnes budu telefonovat. n n Zaměřuji se pevně na svůj cíl. n n Jsem přesvědčen/a o hodnotě nabízené služby. n n Postarám se o klid a dobré rozpoložení. n n Připravím se na to, že kontaktovanou osobu mohu zastihnout v nevhodné situaci, resp. překvapit. n n Jsem o podniku a o kontaktované osobě informován/a. n n Znám svou úvodní větu nazpamět. n n Jsem co do obsahu optimálně připraven/a. n n Soustřeďuji se výlučně na tento rozhovor. n n Nejdůležitější cíl – zanechat vynikající dojem – nezávisle na tom, jak rozhovor dopadne,…. n n ….protože ….zpravidla se lidé potkají v životě dvakrát 48

49 Cvičení: Mluvení s opačnou mimikou: n n Vy grázle! n n Ihned opusťte můj dům! n n Takové vtípky si můžete šetřit! n n Tuto práci dnes nezvládnu! n n Teď toho mám ale dost! n n Tento tón si od Vás už nenechám více líbit! 49

50 Cvičení: Mluvení s opačnou mimikou: n n Jídlo chutná výborně! n n Tento kostým ti ale sluší! n n Vítejte u nás! n n To je vynikající nápad! n n Vaše práce je výborná! n n Děkuji Vám moc za příjemný rozhovor! 50

51 Zlatá pravidla pro telefonování n n Usmívejte se při telefonování a zůstaňte vždy příjemný a přátelský. n n Mluvte pomalu, dobře akcentujte a mluvte v krátkých, ale úplných větách. n n Použijte názorný, živý jazyk a příklady. n n Mluvit je stříbro – zlatem je zde zeptat se a naslouchat. n n Nepoužívejte zbytečně odborné pojmy a „plnivo“. n n Dejte svému protějšku čas, aby mohl naslouchat, ale také aby mohl klást své otázky. n n Nevyvíjet nátlak – poskytnout jistotu – shrnout výsledky. 51

52 Jaké výhody má zaměstnavatel ze spolupráce s Vámi, resp. z toho, že by zaměstnal osobu s postižením? n n zaměstnávání člověka s postižením n n vyrovnávací poplatek n n analýza pracovních míst n n cílený výběr personálu n n příspěvek na úhradu vybavení pracovního místa n n převzít sociální odpovědnost n n sociální klima n n doprovázení jobcoachingem n n bezplatné seznámení se s účastníky během stáže n n ekonomické pokrytí potřeby, která beztak existuje – úspora nákladů n n …. 52

53 Ošetřování námitek V rámci akvizičního telefonátu budete vždy konfrontován/a s námitkami Vašeho protějšku. Je důležité mít strategii, jak s námitkami zacházet, resp. jak na ně reagovat. 53

54 „Techniky“ k ošetřování námitek n n Zeptat se Jak to myslíte? n n Předejít Námitku vyslovit sám/sama n n Uvést reference uvést jiné zaměstnavatele, ale: musí to být pravda, a musí to být s těmito zaměstnavateli odsouhlaseno n n Odložit Dovolíte, že se tomu budu věnovat o něco později? n n Přeslechnout funguje ovšem jen jednou n n Hypotéza Dejme tomu, že bychom cestu našli, dal/a byste pak svůj souhlas? n n Data a fakta čísla, počty n n Plus – Minus Porovnání výhod a nevýhod, výhod musí být přitom více! n n Správně / přesně tak – a … Přesně tak, pane/paní ….., a když pak do toho ještě zahrneme dotaci, tak to znamená roční úsporu ve výši ….. n n Užitek a nápady Tím ušetříte panu ….. tyto přípravné práce. 54

55 Čas jsou peníze – Kdy začínám svému protějšku lézt na nervy? Máte zpravidla v prvním telefonátu tyto časové možnosti: n n 30 vteřin na to, abyste řekl/a, kdo jste a co chcete, n n 60 vteřin na kladení otázek, n n 60 vteřin, abyste prezentoval/a výhody Vaší služby, n n 60 vteřin, abyste vyvrátil/a (dvě) obvyklé námitky, n n 30-90 vteřin na rozhodování Vašeho protějšku, tj. než se rozhodne podle svého pocitu. To znamená, že máte na celý rozhovor max. 5 minut času. A potom mu /jí začínáte lézt na nervy!! (Quelle: BAG UB Modul 4) 55

56 Při spontánních nákupech závisí rozhodnutí o koupi na 90% od sympatií, kterou nakupující cítí vůči prodavači / prodavačce. ´ (zdroj: rozhlasová zpráva) 56

57 n n V téměř každé situaci, kdy chceme něco prodat, je přístup k člověku důležitější, než přístup k produktu. n n Předpokladem jsou dobré argumenty pro Vaši nabídku. Rozhodnutí pro koupi ovšem vzniká na základě osobnosti prodávajícího a sympatie, kterou vyzařuje. n n Vedle profesionálních „nástrojů” potřebujeme sympatický přístup k zákazníkům. n n Protože koneckonců jsou zpravidla lidé se svými individuálními vlastnosti, potřebami a pohledy rozhodujícím faktorem. 57

58 Co nám pomáhá přesvědčit zákazníka? 1. 1. sympatické vystupování 2. 2. nonverbální chování 3. 3. věrohodnost informací 4. 4. počet a uspořádání argumentů (Zdroj: Psychologie rozhodování o koupi, Springer) 58

59 Pocity, které vedou k odmítavému postoji: n n despekt n n naléhání, obtěžování n n neutralita n n pocit nejistoty n n nedůvěra n n divný pocit Quelle: Länge 59

60 Pocity, které vedou k souhlasnému postoji: n n uznání a respekt n n pohoda n n „dobrý člověk“ n n příjemný zevnějšek n n jistota n n důvěra n n dobrý pocit Quelle: Länge 60

61 ! Aby nám náš partner správně rozuměl: Jasný a přímočarý jazyk! ! 61

62 Pro dlouhodobé fungování musíme získat kolegy pro naši věc! 62

63 Lidé dělají věci, o nichž se domnívají, že jsou pro ně dobré ! 63

64 Maslowova pyramida potřeb (správně: hierarchie lidských potřeb) 1212 64

65 Lidé se brání proti věcem, o nichž se domnívají, že je ohrožují! 65

66 Nemůžeme očekávat od každého zúčastněného, že nás bude podporovat. Ale ti, na které jsme zapomněli, mohli možná něčemu zabránit. 66

67 Příprava účastníků 67

68 kvalifikovat - umístit - kvalifikovat učit se a trénovat - vyzkoušet učit se a trénovat učit se a trénovat 68

69 Příprava n n osobní plánování budoucnosti n n trénování sociálních dovedností n n profesní průprava (výpočetní technika, administrativní práce, zahradnictví, truhlářství, kuchyně apod.) n n trénování přijímacích pohovorů 69

70 Práce s metodami osobního plánování budoucnosti Tip: založit „osobní plánovač budoucnosti“ 70

71 Obecné životní situace n n Kdo je uchazečka? Co je pro ni charakteristické? n n Jak žije? Jak vypadá její každodenní život? n n Které jsou nejdůležitější oblasti jejího života? Co má ráda? Co nemá ráda? Jak tráví svůj volný čas? n n Která jsou důležitá místa v jejím životě? Jak bydlí? Kde ráda pobývá? Jak tyto místa vypadají? Co se tam děje? n n Které osoby jsou v jejím životě důležité? Jakou roli hrají v jejím životě? Kdo má být zapojen do individuálního plánování profesního života? n n Kterou podporu, resp. které problémy a které zátěže zažívá ve své současné životní situaci? Kdo ji podporuje? Ze strany kterých osob zažívá odpor? (např. ze strany osob z rodinného prostředí, z okruhu přátel, z prostředí bydliště, škola, učiliště, úřad práce v případě nezaměstnanosti, instituce, úřady) n n Co ji zatěžuje? Co ji posiluje? (např. zdravotní, finanční nebo osobní situace) n n Které oblasti života zvládá uchazečka sama (tj, určuje si sama)? Ve kterých oblastech za ni rozhodují jiní lidé? 71

72 ich n dotčená osoba je uprostřed n oblasti důležité pro její kvalitu života n uvést stávající aktivity v těchto oblastech n uvést aktivity v těchto oblastech, které by byly žádoucí nebo které si přeje Arbeit Familie Sport Freunde 72

73 Profesní zkušenosti / praxe n n Jakou profesní praxi uchazečka má? n n Co tam přesně dělala? n n Jaké tam byly rámcové podmínky? Co jí prospělo? Co jí neprospělo? n n Co se jí tam líbilo resp. nelíbilo, co se týká jak samotné činnosti, tak co se týká rámcových podmínek? Co ji bavilo nejvíc? n n V čem byla uchazečka zvlášť úspěšná? Co jí moc nešlo? Co by se na budoucím pracovním místě podle možností vyskytovat nemělo? 73

74 Osobní zájmy a motivace n n O co se uchazečka zajímá? Co má ráda? Co jí dráždí? Na co vynakládá svou energii? n n Co je pro uchazečku v životě důležité? Které oblasti života mají význam pro její kvalitu života? Které hodnoty jsou pro ni důležité? Čeho chce v životě dosáhnout? n n Proč chce uchazečka pracovat? Co je pro ni na práci důležité? Co je její motivací, že chce pracovat na otevřeném trhu práce? Co s tím uchazečka spojuje? n n Co říkají osoby z blízkého okolí uchazečky k jejímu přání, že chce pracovat na otevřeném trhu práce? Které a čí motivy jsou zde hnací silou? Je ze strany rodiny, personálu v sociálním zařízení nebo terapeutů vyvíjen více či méně silný tlak, aby uchazečka šla do práce? n n Proč se má resp. musí současná životní a pracovní situace uchazečky změnit? Která očekávání, obavy a naděje s tím spojuje? n n Co uchazečka očekává od svého pracovního místa? Která kritéria jsou pro ni důležitá? Z čeho by byla úplně nešťastná? n n Jaký druh činnosti by dělala ráda? V které branži, v které oblasti by ráda pracovala? n n Jaké rámcové podmínky jsou pro ni důležité (např. co se týče polohy podniku, mzdy, pracovní doby, podnikového klimatu, osobního uznání, kolegyň, nadřízených, možností rozvoje a změn)? 74

75 75

76 Proč pracovat? Vyberte si z nabídky argumenty, které nejlépe popisují Vaše osobní důvody, proč pracujete! n n Bavit se n n Být za něco zodpovědný/á n n Převzít odpovědnost n n Mohu si koupit věci, které chci / potřebuji n n Poznám své schopnosti n n Vydělat peníze n n Být užitečný/á n n Být šťastný/á n n Dělat dobrou práci n n Nenudit se n n Být aktivní, něčím se zabývat n n Být důležitý/á n n Vyzkoušet své nápady n n Dělat věci, které považuji za výzvu n n Něčeho dosáhnout n n Být fyzicky aktivní n n Zlepšit svět n n Být dospělý/á n n Mít vlastní časový plán n n Poznat své hranice n n Udělat kariéru n n Moci být pyšný/á n n Jiným něco dát n n Udělat maximum n n Ukázat, co umím n n Být uznaný/á n n Vyzkoušet nové věci n n Něco vyrobit, vyhotovit n n Být nezávislý/á n n Zažít dobrodružství n n Poznat nové lidi n n Být kreativní n n Učit se novým věcem n n Mít lepší život n n Zažít rozruchy n n Udělat to, co jiní ode mě očekávají n n Někým být n n Dělat různé věci n n Dodělat práci n n Být vnímán/a n n …..

77 77

78 78

79 n n Žebříček: n n Jistota pracovního místa n n Pravidelná pracovní doba n n Milí kolegové a kolegyně n n Pozitivní pracovní klima n n Další vzdělávání v rámci podniku n n Pracovní náplň v souladu s kvalifikací

80 80

81 Důležité - naléhavé n n důležité n n naléhavé n n nedůležité n n nenaléhavé

82 Vize n n Zjišťování přání n n Zjišťování možností a překážek 82

83 Sny jsou důležité n n Každý člověk si zaslouží, aby měl jednu osobu, která v něj věří, bere jeho sny vážně a jej podporuje. n n Sny mají jako sny své opodstatnění. n n Ve snech a vizích je naše motivace. n n Zjišťovat, co je jádrem těchto snů. n n Přeměnit sny ve schůdné kroky. n n Když nemůžeš nikomu vyprávět o svých snech, nikdo ti nemůže splnit sen. 83

84 Realita n n Pochopit, že realitu lze utvářet. n n Cíle a sny rozložit do malých realizovatelných kroků. n n Popsat realitu z různých perspektiv. n n Plánování životního stylu: Jak žiji nyní? – Jak chci žít? 84

85 Příprava n n osobní plánování budoucnosti n n trénování sociálních dovedností n n profesní průprava (výpočetní technika, administrativní práce, zahradnictví, truhlářství, kuchyně apod.) n n trénování přijímacích pohovorů 85

86 Trénování sociálních dovedností Trénink se neredukuje na nacvičování nových, konkrétních způsobů chování, nýbrž se zaměřuje na rozvoj nového, vědomého nahlížení na vlastní a cizí chování. 86

87 Trénování sociálních dovedností Cíl n n umožnit kritickou sebereflexi n n rozdíl mezi účinkem a záměrem n n varianty řízení / změny osobního chování (Jsem jaký/jaká jsem !!! ???) 87

88 Trénování sociálních dovedností Obecné n n přesnost (co musím vyřešit napřed, např. toaleta) n n nevedeme konkurenční boj (nechceme být lepší, rychlejší, chytřejší …) n n odpovědnost nesou účastníci samostatně (termíny, materiály atd.) 88

89 Trénování sociálních dovedností Primární obsah n n Komunikační techniky n n Vývoj a flexibilizace strategií k řešení konfliktů a prosazování se n n Týmový duch n n Zvládání zátěže ve stresových situacích n n Emoční stabilita n n Relaxační trénink n n Trénink pozornosti a koncentrace n n Diferencované a realistické vnímání n n Realistické sebehodnocení n n Zlepšení vnímání vlastního a cizího chování n n Budování přiměřené schopnosti kritizovat a též přijímat kritiku n n Přiměřená sebeaktualizace 89

90 Trénování sociálních dovedností S ekundární obsah n n Samostatné a reflektované plánování a jednání n n Zlepšení diferenciace mezi podstatnými a nepodstatnými detaily n n Empatie, schopnost vyjádřit se, obezřetnost n n Reflexe osobní životní situace člověka s postižením n n Aktivní zapojování s orientací na výsledek 90

91 Trénování sociálních dovedností Konkrétní obsah výuky Trénování sociálních dovedností Konkrétní obsah výuky n n Jak působím na jiné lidi? Co všechno k tomu patří? Jak působí jiní lidé na mě? n n Cvičení k řeči těla. Jak blízko je příjemné? Jak se k sobě hodí mluvení a chování? n n Cvičení k jistému a nejistému vystupování. Co působí agresivně? n n Verbální a nonverbální signály n n Kdy mám na něco nárok, a kdy jsem odkázán/odkázána na dobrou vůli někoho jiného? Jak se mohu v takových situacích zachovat? K tomu praktická cvičení n n Udělat chyby n n Chválit a přijímat chválu, kritizovat – být kritizován/kritizována n n Relaxační cvičení, hry v rolích, hádanky, … 91

92 Cvičení k nonverbálním signálům: Řeč těla 92

93 Cvičení k nonverbálním signálům: n oční kontakt n mimika n gestika n držení těla n blízkost a odstup n doteky 93

94 Trénování sociálních dovedností Implementace v každodenní praxi Trénování sociálních dovedností Implementace v každodenní praxi n n Účastníci sami jsou „učební látkou“. n n Vyzkoušení různých možností chování n n Používání praktických příkladů / situací z každodenního života účastníků n n Skupina si sama stanoví pravidla pro spolupráci ve skupině. n n Rámcová témata: přesnost, chování během výuky, samostatnost, plánování práce, zpětná vazba ze strany skupiny 94

95 Kovboj a indián 95

96 Prolomit tabu mluvit o postižení n n Co mám? n n Jak se moje postižení projevuje? n n Jaké pomůcky potřebuji? n n K čemu potřebuji pomoc? n n Co je důležité pro práci? n n Co přesto umím? n n Jak to pro mě nejlépe funguje? Jak mi to jde nejlíp? 96

97 Zadání: Představte si konkrétní osobu a popište ji na základě stanovených kritérií! 97

98 Příprava n n osobní plánování budoucnosti n n trénování sociálních dovedností n n profesní průprava (výpočetní technika, administrativní práce, zahradnictví, truhlářství, kuchyně apod.) n n trénování přijímacích pohovorů 98

99 Příprava n n osobní plánování budoucnosti n n trénování sociálních dovedností n n profesní průprava (výpočetní technika, administrativní práce, zahradnictví, truhlářství, kuchyně apod.) n n trénování přijímacích pohovorů 99

100 Trénování přijímacích pohovorů n životopis „vyplnit mezery“ n dopis n moje schopnosti n „zvláštní motivační dopis“ weitere 100

101 Proč je těžké uvést vlastní schopnosti? n Vlastní chvála smrdí  relativizovat n Podrobit se porovnání s jinými  jak dobrý/á musím být n Musím to dokázat? n Požadavky rostou  očekávání n Vystavím se hodnocení  zranitelný/á n Věci, které jsem ještě nikdy (dostatečně) nevyzkoušel, neuvedu jakou silnou stránku. 101

102 Příprava přijímacího rozhovoru n Profil silných a slabých stránek BAG UB n Hra v rolích n Vysvětlit floskule, shromažďovat příklady n Připravit otázky a příklady n Trénovat “závěrečné slovo” n Jaké mám postižení – co umím přesto – k čemu potřebuji pomoc, příklady n Vnější vzhled!!!!!!!! n Řeč těla, např. invalidní vozík 102

103 Zaměstnavatele získat a přesvědčit - ne přemluvit 103

104 Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 104

105 Čísla n n Celkem mohlo být v rámci spolupráce umístěno na otevřeném trhu práce 37 účastníků. n n Dílny vzniklé v rámci spolupráce poskytují cca 550 míst. n n Z Boxdorfské dílny se 120/165 místy bylo umístěno 19 účastníků. n n Bylo realizováno více než 250 stáží. n n Udržitelnost umístění více než 80% 105

106 Čísla ke srovnání n n v Bavorsku (31.000 míst) činí roční míra umístění 0,05% n n během 14 let činí „míra pro Bavorsko“ 0,7% n n míra „práce plus“ činí v Boxdorfské dílně 12%, měřeno podle počtu míst činila do r. 2006 dokonce 16% 106

107 Udržitelnost n n udržitelné zaměstnání (83%) u 25 osob z naší spolupráce n n 7 osob přišlo o pracovní místo n n z toho 2 osoby zemřely n n zpátky v dílně: 3 osoby (z toho 1 osoba v důchodu) n n nové umístění: 2 osoby n n okolnosti pro ztrátu pracovního místa: během zkušební doby2 insolvence3 107


Stáhnout ppt "Práce se zaměstnavateli - navázání kontaktů - udržování kontaktů 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google