Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH."— Transkript prezentace:

1 METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

2 Profesně zaměřené vzdělávání 1.Pojetí – definice. 2.Legislativa ČR. 3.Formy a metody profesně zaměřeného vzdělávání. 4.Spolupráce podnikové praxe a VŠ.

3 1.POJETÍ – DEFINICE. typ vysokoškolského vzdělávání, které klade důraz v akademické výuce na praktické odborné aspekty a profesní dovednosti, ve vztahu k potřebám trhu práce profesní bakalářské programy, zaměřené především na přímé získání předpokladů k výkonu konkrétní profese a to od špičkových odborníků v dané oblasti cílem profesního bakalářského studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence ….. tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

4 2. LEGISLATIVA ČR. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění § 2 - (1) Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský. § 45 Bakalářský studijní program - (1) Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.

5 2. LEGISLATIVA ČR. vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, § 4 Bakalářský studijní program a magisterský studijní program – odstavec (1), písmeno b), bod 5. stanovení obsahu a rozsahu odborné praxe v prezenční formě studia v bakalářském studijním programu, který je převážně zaměřen na přípravu k výkonu povolání, a to zejména na neuniverzitní vysoké škole (dále jen "profesní bakalářský program"); v ostatních typech studijních programů podle potřeby;

6 2. LEGISLATIVA ČR. vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, § 10 - (1) Odůvodnění studijního programu obsahuje b) u profesních bakalářských programů ekonomickou, sociální a demografickou charakteristiku předpokládané spádové regionální oblasti a údaje o počtech nezaměstnaných absolventů vyšších odborných škol a vysokých škol podle kvalifikační struktury příslušného studijního programu a jeho jednotlivých oborů za poslední rok (k 30. dubnu a k 30. září) vyjádřené - 1. příslušnými územními orgány práce, nebo 2. rozborem zpracovaným žadatelem.

7 3. FORMY A METODY PROFESNĚ ZAMĚŘENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. jde o formu vzdělávání charakteristickou svým propojením na firmy, podniky a zaměstnavatelský sektor. je typické svými úzkými vazbami ve výuce na aplikační dovednosti v praxi, které student získává jak při výuce, odborné praxi tak i při výzkumu a další tvůrčí činnosti (kombinace výuky a praktických dovednosti potřebných pro výkon práce v konkrétním hospodářském odvětví nebo resortu umožňuje svou rozmanitosti připravit absolventa na výhodnější startovací pozici v konkurenci pro uplatnění na trhu práce studijní plány jsou zpracovávané vysokou školou, ale je nezbytné při jejích tvorbě spolupracovat se svazy zaměstnavatelů nebo konkrétními firmami

8 3. FORMY A METODY PROFESNĚ ZAMĚŘENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. obsahem studijních plánů je propojení teorie a praxe kde se využívají příklady, případové studie, simulace reálných příkladů z praxe, projektová výuka výuka ve spolupráci s externími odborníky z praxe vzdělávají profesionálové - všichni zaměstnanci, akademičtí/pedagogičtí pracovníci a další osoby podílející se na vzdělávání jsou profesionálové svého oboru a mají praktické zkušenosti tvůrčí činnost vysokých škol vychází z potřeb praxe a je konkrétním řešením problémů ve firmách výsledky této tvůrčí činnosti musí mít reálnou využitelnost pro firmy v inovačním procesu a přidanou hodnotu je růst jejích konkurenceschopnosti.

9 4.SPOLUPRÁCE PODNIKOVÉ PRAXE A VŠ. Závěry pracovního semináře – spolupráce podnikové praxe a vysokých škol - 5. června 2012, Praha: Segment profesně/aplikačně zaměřeného vysokého školství má z pohledu praxe a vzájemné spolupráce dosud ne zcela využitý potenciál v oblasti: přípravy vysoce kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce či v podnikání inovací, aktualizací či zvyšování kvalifikace stávajících či potenciálních pracovníků v rámci dalšího profesního vzdělávání transferu znalostí, technologií a inovací. Z tohoto pohledu může hrát profesní segment důležitou roli při požadované diverzifikaci vysokého školství, ať v rámci samostatně profilovaného sektoru či profilujících se univerzitních pracovišť.

10 4.SPOLUPRÁCE PODNIKOVÉ PRAXE A VŠ. Poslanecká sněmovna na svém prvním zasedání dne 27. listopadu 2013 schválila zákonné opatření Senátu, jehož součástí je i úprava daňových zvýhodnění pro firmy spolupracující se školami na odborném vzdělávání. Toto zákonné opatření, které bude účinné od 1. ledna 2014, iniciovalo ministerstvo průmyslu a obchodu a podporovalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že se zvýší počet firem spolupracujících se školami a u stávajících partnerů se spolupráce ještě více prohloubí. „Posílení spolupráce firem a škol by dle našeho názoru mělo přinést lépe připravené absolventy, snížit jejich nezaměstnanost a posílit konkurenceschopnost naší ekonomiky,“ vysvětluje ministr Jiří Cienciala.

11 doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. ministr průmyslu a obchodu Podpora technického vzdělávání a zavádění prvků duálního systému 11 Návrhy daňových úlev Zvýšení limitu pro daňovou uznatelnost podnikových stipendií z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5 000 Kč na 10 000 Kč u vysokoškoláků Odečitatelná položka ve výši 200 Kč na žáka/studenta a hodinu odborného výcviku nebo praxe na pracovišti poplatníka Dodatečný odpočet 50 % nebo 110 % vstupní ceny majetku pořízeného a alespoň částečně využívaného pro účely odborného vzdělávání v závislosti na míře jeho využití pro tento účel Cílem je vyšší zapojení podniků do spolupráce se školami a zapojení aktuálních a zaměstnavateli skutečně využívaných technologií do výuky → absolvent připravený pro zaměstnání

12 doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. ministr průmyslu a obchodu Podpora technického vzdělávání a zavádění prvků duálního systému 12 Průzkum zaměřený na vzdělávání ve stavebnictví Osloveno 100 stavebních firem 80 firem z pozemního stavitelství 20 firem z inženýrského stavitelství Všechny velikosti podniku mimo 25 největších První polovina listopadu 2013 Telefonický průzkum provedla společnost CEEC Research, s.r.o.

13 doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. ministr průmyslu a obchodu Podpora technického vzdělávání a zavádění prvků duálního systému 13 Spolupráce školy a firmy Se školou nebo více školami spolupracuje 19 ze 100 oslovených firem 65 % firem odpovědělo, že to pro ně není potřebná aktivita Předpokládáme, že by se toto mělo v budoucnu změnit z demografických důvodů Daňové pobídky by mohly prohloubení spolupráce pomoci Zdroj: CEEC Research, s. r. o., listopad 2013

14 doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. ministr průmyslu a obchodu Podpora technického vzdělávání a zavádění prvků duálního systému 14 Daňové úlevy 17 ze 100 firem plánuje využít daňové úlevy Většina z nich nyní se školou nespolupracuje 26 firem nemá v plánu přijímat absolventy, takže ani daňové úlevy v tomto případě samy o sobě nestačí 25 firem nemělo dost informací Zákon v té době byl krátce po schválení Senátem Je třeba informace o možnostech daňových úlev dostat do firem Zdroj: CEEC Research, s. r. o., listopad 2013

15 Děkuji za pozornost JUDr. Ivan Barančík rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. Přerov místopředseda České konference rektorů pro záležitosti legislativní a organizační ivan.barancik@vslg.cz


Stáhnout ppt "METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google