Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ Mgr. Michal Oblouk. PRAVIDLA CHOVÁNÍ  od narození patříme do skupiny lidí – mezi lidmi se pohybujeme celý život  aby si lidé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ Mgr. Michal Oblouk. PRAVIDLA CHOVÁNÍ  od narození patříme do skupiny lidí – mezi lidmi se pohybujeme celý život  aby si lidé."— Transkript prezentace:

1 PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ Mgr. Michal Oblouk

2 PRAVIDLA CHOVÁNÍ  od narození patříme do skupiny lidí – mezi lidmi se pohybujeme celý život  aby si lidé vzájemně neubližovali a neobtěžovali ostatní svým nevhodným chováním, vytvořili PRAVIDLA CHOVÁNÍ  3 základní typy: 1) právní normy – zákony 2) morální pravidla 3) společenská pravidla

3 PRÁVNÍ NORMY  zákony  jsou psané  stanovují, co člověk nesmí, a co naopak musí udělat  vymezují určitou hranici, kterou člověk nesmí překročit  porušení je trestné – viníka vyšetřuje policie a trest mu vyměřují soudy

4 MORÁLNÍ PRAVIDLA  vznikají přirozeně jako soubor nepsaných pravidel  k hlavním morálním zásadám patří takt, ohleduplnost a úcta k jiným lidem  při jejich porušení nás netrestají soudy a policie, ale je to otázka našeho svědomí

5 SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA  vznikla z morálních pravidel  etiketa  soubor psaných i nepsaných pravidel společenského styku v různých životních situacích  vymezují, co je správné a co nesprávné, co vhodné a co ne  porušení není trestné  druhy: a) konvence – ustálený způsob jednání nebo společenské pravidlo b) zvyky a obyčeje – lidé dlouho opakují určité jednání, až se stane závazným c) normy (standardy) slušného chování

6 ETIKETA  pravidla zdvořilého chování  porušení sice společnost odmítá, ale netrestá a vlastně ani neodsuzuje, kdo porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvořilý, nemusí však být mravně špatný  je součástí společenského mravu  její pravidla jsou původně nepsaná a někdy není jasné, proč se určité chování předepisuje nebo naopak zakazuje, většinou však zpříjemňují vzájemný styk a často vyjadřují jistou zdrženlivost a respekt k ostatním, k ženám a starším  dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví „co se sluší“ a že tedy do daného prostředí patří, předchází tím konfliktům a zároveň se brání nežádoucí důvěrnosti

7 ETIKETA  pravidla dobrého chování zná a vymáhá každá společnost  vznikla na panovnických dvorech už ve starém Egyptě, v Japonsku, v Evropě vzrostl její význam zejména počátkem novověku a vyvrcholil v 18. století  u nás se proslavil ceremoniář prezidenta Masaryka Jiří Guth- Jarkovský, autor Společenského katechismu  je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná - přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů:  držení těla a gest  oblečení a účesu  pozdravu a gest při setkání a loučení  chování při jídle  chování vůči osobám druhého pohlaví  řeči a rozhovoru

8 NETIKETA  pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě  slovo je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro internet) a slova etiketa  mnoho lidí si myslí, že při vstupu do internetového světa mají naprostou anonymitu, což je velký omyl – téměř vždycky se dá pomocí různých metod internetový uživatel vystopovat, hodně uživatelů si to neuvědomuje, takže permanentně vstupují do nebezpečí tím, že na chatech nebo diskuzích ostatní uživatele urážejí, vysmívají se jim nebo se o nich vyjadřují vulgárně  je třeba si uvědomit, že v internetovém světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě reálném, tedy jako civilizovaní lidé

9 PRAVIDLA NETIKETY  nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač – to, co napíšete do počítače, byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí  dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života  zjistěte si taktně, s kým mluvíte - politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti  berte ohled na druhé - ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy  je vhodné psát s diakritikou, vyvarujete se tak nedorozumění, nekomolte rodnou řeč, nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace  pomáhejte v diskuzích - pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď, někdo jiný zase pomůže vám, platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“  respektujte soukromí jiných  nezneužívejte svou moc či své vědomosti  odpouštějte ostatním chyby, i vy je děláte - nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně  nešiřte hoaxy - zahlcují internet  nerozesílejte spam a reklamu  neporušujte autorská práva

10 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Etiketa http://cs.wikipedia.org/wiki/Etiketa  http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa  http://jaroslaw.blog.cz/1203/znalec-prava-na-rozkaz- zakonodarce-vytvari-pravni-normy-a-soudce-podle-nich-soudi http://jaroslaw.blog.cz/1203/znalec-prava-na-rozkaz- zakonodarce-vytvari-pravni-normy-a-soudce-podle-nich-soudi  http://www.chytrazena.cz/pravni-vs-moralni-normy-9926.html http://www.chytrazena.cz/pravni-vs-moralni-normy-9926.html  http://www.prokrasnetelo.cz/clanky/famy-jsou-jako-pomluvy.- ublizuji/ http://www.prokrasnetelo.cz/clanky/famy-jsou-jako-pomluvy.- ublizuji/  http://www.bux.cz/knihy/71008-pravidla-slusneho-chovani-pro- skolaky-a-predskolaky.html http://www.bux.cz/knihy/71008-pravidla-slusneho-chovani-pro- skolaky-a-predskolaky.html  http://www.bux.cz/knihy/60018-etiketa-prirucni-encyklopedie- slusneho-chovani.html http://www.bux.cz/knihy/60018-etiketa-prirucni-encyklopedie- slusneho-chovani.html


Stáhnout ppt "PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ Mgr. Michal Oblouk. PRAVIDLA CHOVÁNÍ  od narození patříme do skupiny lidí – mezi lidmi se pohybujeme celý život  aby si lidé."

Podobné prezentace


Reklamy Google