Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ
Mgr. Michal Oblouk

2 PRAVIDLA CHOVÁNÍ právní normy – zákony morální pravidla
od narození patříme do skupiny lidí – mezi lidmi se pohybujeme celý život aby si lidé vzájemně neubližovali a neobtěžovali ostatní svým nevhodným chováním, vytvořili PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3 základní typy: právní normy – zákony morální pravidla společenská pravidla

3 PRÁVNÍ NORMY zákony jsou psané
stanovují, co člověk nesmí, a co naopak musí udělat vymezují určitou hranici, kterou člověk nesmí překročit porušení je trestné – viníka vyšetřuje policie a trest mu vyměřují soudy

4 MORÁLNÍ PRAVIDLA vznikají přirozeně jako soubor nepsaných pravidel
k hlavním morálním zásadám patří takt, ohleduplnost a úcta k jiným lidem při jejich porušení nás netrestají soudy a policie, ale je to otázka našeho svědomí

5 SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA vznikla z morálních pravidel etiketa
soubor psaných i nepsaných pravidel společenského styku v různých životních situacích vymezují, co je správné a co nesprávné, co vhodné a co ne porušení není trestné druhy: konvence – ustálený způsob jednání nebo společenské pravidlo zvyky a obyčeje – lidé dlouho opakují určité jednání, až se stane závazným normy (standardy) slušného chování

6 ETIKETA pravidla zdvořilého chování
porušení sice společnost odmítá, ale netrestá a vlastně ani neodsuzuje, kdo porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvořilý, nemusí však být mravně špatný je součástí společenského mravu její pravidla jsou původně nepsaná a někdy není jasné, proč se určité chování předepisuje nebo naopak zakazuje, většinou však zpříjemňují vzájemný styk a často vyjadřují jistou zdrženlivost a respekt k ostatním, k ženám a starším dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví „co se sluší“ a že tedy do daného prostředí patří, předchází tím konfliktům a zároveň se brání nežádoucí důvěrnosti

7 ETIKETA pravidla dobrého chování zná a vymáhá každá společnost
vznikla na panovnických dvorech už ve starém Egyptě, v Japonsku, v Evropě vzrostl její význam zejména počátkem novověku a vyvrcholil v 18. století u nás se proslavil ceremoniář prezidenta Masaryka Jiří Guth- Jarkovský, autor Společenského katechismu je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná - přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů: držení těla a gest oblečení a účesu pozdravu a gest při setkání a loučení chování při jídle chování vůči osobám druhého pohlaví řeči a rozhovoru

8 NETIKETA pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě slovo je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro internet) a slova etiketa mnoho lidí si myslí, že při vstupu do internetového světa mají naprostou anonymitu, což je velký omyl – téměř vždycky se dá pomocí různých metod internetový uživatel vystopovat, hodně uživatelů si to neuvědomuje, takže permanentně vstupují do nebezpečí tím, že na chatech nebo diskuzích ostatní uživatele urážejí, vysmívají se jim nebo se o nich vyjadřují vulgárně je třeba si uvědomit, že v internetovém světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě reálném, tedy jako civilizovaní lidé

9 PRAVIDLA NETIKETY nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač – to, co napíšete do počítače, byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života zjistěte si taktně, s kým mluvíte - politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti berte ohled na druhé - ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy je vhodné psát s diakritikou, vyvarujete se tak nedorozumění, nekomolte rodnou řeč, nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace pomáhejte v diskuzích - pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď, někdo jiný zase pomůže vám, platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“ respektujte soukromí jiných nezneužívejte svou moc či své vědomosti odpouštějte ostatním chyby, i vy je děláte - nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně nešiřte hoaxy - zahlcují internet nerozesílejte spam a reklamu neporušujte autorská práva

10 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Etiketa
zakonodarce-vytvari-pravni-normy-a-soudce-podle-nich-soudi ublizuji/ skolaky-a-predskolaky.html slusneho-chovani.html


Stáhnout ppt "PRAVIDLA A NORMY CHOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google