Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 26. dubna 2014 etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde Šárka Valverde.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 26. dubna 2014 etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde Šárka Valverde."— Transkript prezentace:

1 Seminář 26. dubna 2014 etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde Šárka Valverde

2 2 etika – co je to ? mos – moralitas, mrav, správné chování, morálka specifika v tlumočnické profesi ethos, éthos zvyk, mrav, obyčej, charakter etický kodex nauka o morálce, mravnosti, filozofická disciplína

3 3 etický kodex ASKOT Nejdůležitější zásady profesní etiky Členství ASKOT zavazuje k profesionálním stavovským postojům na národní i mezinárodní úrovni (ve smyslu postupného přejímání závazků a nároků nejvyššího evropského standardu). Člen ASKOT ručí morálně za svůj optimální výkon ve smyslu stanov čl. 4.1. Proto se na každou akci svědomitě připraví, a to jak z podkladů poskytnutých organizátorem, tak i z jiných dostupných materiálů. Člen ASKOT nepřijme práci, kterou by nemohl provést kvalitně. Člen ASKOT je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o neveřejných informacích, s nimiž se seznámí při výkonu svého povolání. Žádnou důvěrnou informaci nepoužije ve svůj prospěch. Člen ASKOT nepřijme další pracovní závazky v rámci jedné pracovní doby.

4 4 etický kodex tlumočníka - JTP 1. Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální tlumočník osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového. Výsledek tvůrčí práce tlumočníka je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví. 3. Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se tlumočník a překladatel dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů. 4. Tlumočník a překladatel důvěrné informace nikdy nezneužívá. 5. Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost. 6. Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání. 7. Tlumočník a překladatel zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy. 9. Výkon povolání nezkracuje tlumočníka a překladatele na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho důstojnosti.

5 5 etiketa – co je to? nálepka – etiketa ze staroněm. sticken; prý zahradník krále Ludvíka XIV., cedulky s pravidly, jak se chovat - étiquette je to záležitost konvence, takže je na různých místech odlišná Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta Havla Jiří Guth-Jarkovský, ceremoniář prezidenta Masaryka držení těla, gesta, oblečení, účes, pozdravy, chování při jídle, vůči osobám 2. pohlaví

6 6 etika a etiketa spolu úzce souvisejí etika zkoumá hodnoty společenského chování; činnost člověka hodnotí z hlediska dobra a zla Špaček – etiketa = umění společenského vystupování znát základy neverbální komunikace netiketa, bonton, lékařská etika, křesťanské Desatero

7 7 Jak být dobrým tlumočníkem ? používat selský rozum; pružnost, diplomacie, takt, diskrétnost (neuvádím samozřejmosti profesní - vynikající znalost jazyků, reálií, tlumočnických technik a tlumočeného tématu) v cizí zemi ihned zjistit zvyky – pomoc velvyslanectví „být a nebýt“ viděn a slyšen práce v týmu – kolegialita v kabině, užívání kašlátka, férové střídání doma zjistit všechny dostupné informace týkající se konkrétního tlumočení (včetně oblečení...)

8 8 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Seminář 26. dubna 2014 etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde Šárka Valverde."

Podobné prezentace


Reklamy Google