Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde"— Transkript prezentace:

1 Seminář etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde
26. dubna 2014 1

2 etika – co je to ? ethos, éthos zvyk, mrav, obyčej, charakter
mos – moralitas, mrav, správné chování, morálka nauka o morálce, mravnosti, filozofická disciplína etický kodex specifika v tlumočnické profesi 2

3 etický kodex ASKOT Nejdůležitější zásady profesní etiky
Členství ASKOT zavazuje k profesionálním stavovským postojům na národní i mezinárodní úrovni (ve smyslu postupného přejímání závazků a nároků nejvyššího evropského standardu). Člen ASKOT ručí morálně za svůj optimální výkon ve smyslu stanov čl Proto se na každou akci svědomitě připraví, a to jak z podkladů poskytnutých organizátorem, tak i z jiných dostupných materiálů. Člen ASKOT nepřijme práci, kterou by nemohl provést kvalitně. Člen ASKOT je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o neveřejných informacích, s nimiž se seznámí při výkonu svého povolání. Žádnou důvěrnou informaci nepoužije ve svůj prospěch. Člen ASKOT nepřijme další pracovní závazky v rámci jedné pracovní doby. 3

4 etický kodex tlumočníka - JTP
1. Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální tlumočník osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového. Výsledek tvůrčí práce tlumočníka je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví. 3. Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se tlumočník a překladatel dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů. 4. Tlumočník a překladatel důvěrné informace nikdy nezneužívá. 5. Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost. 6. Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání. 7. Tlumočník a překladatel zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy. 9. Výkon povolání nezkracuje tlumočníka a překladatele na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho důstojnosti. 4

5 etiketa – co je to? nálepka – etiketa
ze staroněm. sticken; prý zahradník krále Ludvíka XIV., cedulky s pravidly, jak se chovat - étiquette je to záležitost konvence, takže je na různých místech odlišná držení těla, gesta, oblečení, účes, pozdravy, chování při jídle, vůči osobám 2. pohlaví Jiří Guth-Jarkovský, ceremoniář prezidenta Masaryka Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta Havla 5

6 etika a etiketa spolu úzce souvisejí
etika zkoumá hodnoty společenského chování; činnost člověka hodnotí z hlediska dobra a zla Špaček – etiketa = umění společenského vystupování znát základy neverbální komunikace znát základy neverbální komunikace znát základy neverbální komunikace netiketa, bonton, lékařská etika, křesťanské Desatero 6

7 Jak být dobrým tlumočníkem ?
doma zjistit všechny dostupné informace týkající se konkrétního tlumočení (včetně oblečení...) v cizí zemi ihned zjistit zvyky – pomoc velvyslanectví používat selský rozum; pružnost, diplomacie, takt, diskrétnost „být a nebýt“ viděn a slyšen práce v týmu – kolegialita v kabině, užívání kašlátka, férové střídání (neuvádím samozřejmosti profesní - vynikající znalost jazyků, reálií, tlumočnických technik a tlumočeného tématu) 7

8 DĚKUJI ZA POZORNOST 8


Stáhnout ppt "Seminář etika a etiketa V tlumočnické profesi Šárka Valverde"

Podobné prezentace


Reklamy Google