Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Témata přednášky Sport a místo pohybových aktivit v životě zdravotně postiženého jedince, integrace Základní terminologie Organizace sportu zdravotně postižených.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Témata přednášky Sport a místo pohybových aktivit v životě zdravotně postiženého jedince, integrace Základní terminologie Organizace sportu zdravotně postižených."— Transkript prezentace:

1 Témata přednášky Sport a místo pohybových aktivit v životě zdravotně postiženého jedince, integrace Základní terminologie Organizace sportu zdravotně postižených s důrazem na sportovní (pohybové) hry Příklady některých her pro různé typy postižení

2 „Sport by se měl pro postiženého stát hybnou silou, která mu pomůže nalézt nebo obnovit vlastní vztah k okolnímu světu a tím ke svému uznání coby rovnocenného a plnoprávného občana“. (Gutmann, 1976)

3 Sport zdravotně postižených je výsledkem mnohých faktorů…
Výsledek Gutmannových pokrokových představ o rehabilitaci osob s úrazy (tělesné, psychologické i sociální faktory). Docenění významu sportu a pohybové rekreace pro rozsáhlou skupinu lidí s různým typem postižení. Pochopení pro práva a problémy postižených.

4 ? Proč

5 Zdůvodnění Postižení nemohou používat nebo požívat výhod a přínosu sportu podle I. článku Evropské charty sportu pro všechny (1975): „Každý jedinec má právo zúčastnit se sportu“. Vnitřní hodnota sportu pro samotné postižené. Odhodlání a motivace soutěžících je mohou dovést na vrcholovou úroveň. Sociální a psychologický efekt

6 Terminologie Vada (porucha) – ztráta nebo abnormalita psychické, fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce. Postižení – omezení nebo nedostatek schopnosti (jako důsledek poruchy) jednat či vykonat činnost způsobem nebo v rozsahu, považovaném pro člověka za normální. Handicap (oslabení) – je nevýhoda, znevýhodnění jedince, vyplývající z jeho poruchy či postižení, které pak omezuje nebo zabraňuje splnění určité normální role, která se od tohoto jedince očekává.

7 Jak to dnes vypadá….? V zemích Rady Evropy je 1 osoba z 10 nějakým způsobem postižená. Ve kterékoli populaci ve věku do 65 let je osm lidí ze sta postiženo, tj. jejich tělesné, smyslové nebo mentální funkce jsou sníženy o 30%. Více než polovina z nich – důsledek onemocnění, méně než 1/3 nehody. Procento dětí vyžadujících speciální výchovu a vzdělání roste každoročně o 3-5%.

8 Integrace Konečný cíl integrace je pro osoby postižené i nepostižené podobný: Tj. tvorba vhodných podmínek a příležitostí pro postižené osoby, odpovídající jejím potřebám a schopnostem.. Ustanovení klasifikace – vytvoření jedné třídy pro nepostižené a množství tříd pro osoby se sníženou funkční schopností.

9 Tv pro postižené v běžných školách
Učitelé Tv – nová skutečnost – ve třídách budou mít 1-2 postižené děti.

10 Těžce zdravotně postižené ve speciálních školách
Programy pro těžce postižené osoby. Tvorba užitečných aplikovaných aktivit. Sportovní subvence. Spolupráce mezi učiteli, fyzioterapeuty a sportovními instruktory. Podpora místním a regionálním sportovním programům.

11 Podle typu postižení lze v ČR sledovat činnost:
Český svaz neslyšících sportovců Český svaz mentálně postižených sportovců Český svaz vozíčkářů Český svaz spastiků Český svaz zrakově postižených sportovců

12 Český svaz zrakově postižených sportovců (Czech Blind Sportsmen Association)
– Unie zdravotně postižených sportovců (Handicap Sportsmen Union) ČPV – Český paralympijský výbor Czech Paralympic Committee – Národní sportovní svazy (atletika, plavání, lyžování, aj. ČSTV - Český svaz tělesné výchovy Czech Union for Sports Education ČSMPS, ČSNS, ČSS, a.j.

13 – International Paralympic Committee
Český svaz zrakově postižených sportovců (Czech Blind Sportsmen Association) IPC – International Paralympic Committee IBSA – International Blind Sport Association

14 Sportovní hry - problémy
Obvykle obtížná realizace z důvodu početního zastoupení účastníků v místě. Možná časově, materiálově nebo prostorově náročnější příprava nebo zajištění. Často velmi rozdílná úroveň osvojení požadovaných pohybových dovedností popř. ztížená kultivace těchto dovedností. Stále rezervovaný postoj (přístup) ze strany účastníků (problém škol).

15 „Vozíčkáři“ Asi nejlepší zajištění Skoro největší spektrum her
Společensky a „intelektuálně“ nejdále. Často přímá zkušenost, využití „transferu“ dovedností. Široká škála her invazních, síťových, pálkovacích. Problémy s bezbariérovým přístupem.

16 Mentálně postižení Jednoduché aktivity (DPH, kopaná, lehké invazní hry). Nejde o vítězství jako o účast!!! Někdy obtížné osvojení pravidel jako i dovedností. Hrají dokud je to „baví“. Jediní, kteří nesoutěží v pravém slova smyslu.

17 Neslyšící Relativně dobré podmínky pro osvojení spektra dovedností.
Ztížená komunikace během hry. Handicap přenášený z počátku intelektuálního učení – A TO VÝRAZNÝ.

18 Amputáři a spastici Velmi obtížně hodnotitelné a srovnatelné.
Relativně široké spektrum aktivit – her. Účast na hře je podmíněna konkrétním typem postižení.

19 „Zrakáči“ Obtížné z hlediska orientace vůči prostoru, hracímu předmětu a účastníkům. Velmi specifické podmínky pro provozování byť jen příbuzných nebo podobných her. Množství specifických pomůcek. Nutná přítomnost vidící osoby.

20 Goalball, Rollball, Koulená, Vybíjená, Basketbal, Kombibal, Sálová kopaná

21 Goalball

22 Rollball

23 Vybíjená

24 Koulená

25 Kombibal

26 Basketbal

27 Literatura: KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha : Olympia, s. ISBN BUCHER, W Spiel- und Uebungsformen fuer Behinderte (und Nichtbehinderte). Schorndorf : Verlag Hofmann, 1997, 210s. ISBN BLÁHA, L., PYŠNÝ, L. Provozování pohybových aktivit zrakově handicapovanou populací. Ústí nad Labem : UJEP, ISBN Rada Evropy. Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby.Štrasburk MŠMT, 1996. KARÁSKOVÁ, V., HANELOVÁ, Z. Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. Olomouc : FTK UP, ISBN


Stáhnout ppt "Témata přednášky Sport a místo pohybových aktivit v životě zdravotně postiženého jedince, integrace Základní terminologie Organizace sportu zdravotně postižených."

Podobné prezentace


Reklamy Google