Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti ze spolupráce státního a neziskového sektoru při realizaci projektů financovaných z ESF Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Ministerstvo práce a sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti ze spolupráce státního a neziskového sektoru při realizaci projektů financovaných z ESF Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Ministerstvo práce a sociálních."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti ze spolupráce státního a neziskového sektoru při realizaci projektů financovaných z ESF Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Praha, 27. února 2009)

2 Iniciativa Společenství EQUAL 2004 - 2008 Obecný cíl: vývoj inovativních nástrojů pro odstranění nerovností a diskriminace na trhu práce a jejich následné šíření a prosazování do politiky a praxe V oblasti integrace cizinců: celkem 8 projektů ze 73 celkem 119 mil. Kč (cca 10 % rozpočtu EQUAL)

3 Iniciativa Společenství EQUAL Hlavní oblasti aktivit projektů EQUAL: Vzdělávání, integrační kurzy jazyky (především čeština) sociokulturní dovednosti IT Zdůrazňování výhod legálního trhu práce pro cizince Podpora nezletilých/mladistvých žadatelů o mezinárodní ochranu bez doprovodu Tlak na liberalizaci podmínek pro vstup na trh práce pro žadatele o mezinárodní ochranu

4 Hlavní zkušenosti (z hlediska práce s cílovou skupinou) Integrace na trh práce je neoddělitelná od obecné integrace do společnosti Důležité oblasti jsou proto jazyková výuka; rozvoj sociokulturních dovedností, což je poněkud podceňovaná oblast; ale i podpora schopnosti mezikulturní komunikace a multukulturního přístupu u majoritní společnosti.

5 Hlavní zkušenosti (s realizátory projektu - NGOs) Realizátoři projektu velmi dobře znají problémy cílové skupiny. Prostor pro zlepšení je v oblasti ekonomičnosti aktivit – např. užívání cost-benefit analysis. Jako užitečné se projevilo síťování zainteresovaných organizací. Rezervy jsou u aktivní účasti některých státních orgánů (např. MŠMT). Aktuálním problémem je financování těchto aktivit. Což souvisí s obecným problémem financování neziskového sektoru v ČR (a v EU-12 obecně), kdy jsou NGO kriticky závislé na „grantových penězích“. To vede k častému „stop & go“ problému.

6 Evropský sociální fond 2007 - 2015 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Imigranti a azylanti a obecně „skupiny z odlišného sociokulturního prostředí“ jsou mezi explicitně uvedenými cílovými skupinami v OPLZZ. Relevantní jsou tyto oblasti podpory: Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (288 mil. €) Aktuálně o výsledcích první výzvy na podávání projektů rozhoduje výběrová komise, další výzvy budou následovat. Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce (75 mil. €) Aktuálně vyhlášena výzva v rámci globálního grantu, uzávěrka 27.února 2009.

7 Evropský sociální fond 2007 - 2015 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Aktuálně probíhající výzvy jsou nastaveny velmi široce, cílem tohoto přístupu je: -umožnit realizaci co největšího spektra projektů a získat reprezentativní představu o zájmech realizátorů; -nastartovat systém financování v novém období. Nevýhodou je velké množství předložených projektů a s tím spojená časová náročnost vyhodnocení výzvy. Do budoucna se předpokládá spíše strategie malých, rychlých a přesně cílených výzev.


Stáhnout ppt "Zkušenosti ze spolupráce státního a neziskového sektoru při realizaci projektů financovaných z ESF Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Ministerstvo práce a sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google