Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konflikty. Konflikt znamená rozpor, střetávání protichůdných tendencí Conflictus(lat.) - srážka 3 typy konfliktů –Apetence-apetence (++) –Averze-averze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konflikty. Konflikt znamená rozpor, střetávání protichůdných tendencí Conflictus(lat.) - srážka 3 typy konfliktů –Apetence-apetence (++) –Averze-averze."— Transkript prezentace:

1 Konflikty

2 Konflikt znamená rozpor, střetávání protichůdných tendencí Conflictus(lat.) - srážka 3 typy konfliktů –Apetence-apetence (++) –Averze-averze (--) –Apetence-averze (+-)

3 Apetence-apetence Konflikt dvou příjemných situací. Rozhodujeme se co je pro nás lepší. Čím jsou varianty podobnější, tím je čas na rozhodování delší.

4 Averze-averze Konflikt dvou nepříjemných situací. Musíme se rozhodnout pro jednu ze dvou nepříjemných alternativ. Typickou reakcí je odsouvání rozhodnutí.

5 Apetence-averze Konflikt vzniklý tím, že situace je zároveň pozitivní i negativní. –Averze a pozitivní indukce –Apetence a negativní indukce –Dvojitý (+-) konflikt

6 Stádia vývoje konfliktů Inkubace První symptomy Propuknutí Polarizace Adaptace Možná řešení Konsensus

7 Řešení konfliktů Převládnutím dominantního problému nad druhým Potlačením jedné tendence a uvolněním druhé Vytěsněním jedné tendence z vědomí

8 Pracovní konflikty Pracovní konflikty vyplývající z pracovního procesu Interpersonální konflikty(odlišné osobní vlastnosti) Meziskupinové konflikty

9 Zvládání interpersonálních konfliktů Konfrontace Vyhýbání Ústup Kompromis Spolupráce

10 ÚstupSpolupráce Kompromis VyhýbáníKonfrontace VZTAHYVZTAHY O S O B N Í C Í L E

11 Meziskupinové konflikty 3 složky –Skupinová identifikace –Pozorovatelné rozdíly mezi skupinami –Frustrace Prevence –Komunikace mezi skupinami

12 Pozitivní stránky konfliktů Pozornost interpersonálním vztahům Podpora tvořivého myšlení Podpora adaptability Konflikty zajišťují vývoj Optimální řešení konfliktů

13 Úloha manažera při řešení konfliktů Arbitráž Delegování Zprostředkování

14 KONFLIKT Ve všech skupinách, ale i u jednotlivců vznikají různé konflikty. Konflikt je vlastně vnější nebo vnitřní psychická situace, v níž dochází ke vzniku neslučitelných forem názorů. Konflikty jsou: interpersonální konflikt - mezi několika jedinci intrapersonální konflikt - uvnitř jedince (např. vnitřní dilema apod.)

15 Příčiny konfliktu Vznikají nejčastěji v následujících situacích:  nesoulad osobností  překrývání nebo nejasné formulace pracovních náplní  soupeření o omezené zdroje  složitost organizace  nejasné strategie, pravidla  nepřiměřené termíny nebo časový tlak  kolektivní rozhodování  nesplněná očekávání  nevyřešené nebo nepotlačené konflikty

16 Pozitivní funkce konfliktu  energizuje  povzbuzuje sebehodnocení  podněcuje inovace  zlepšuje kvalitu rozhodování  uvolňuje napětí

17 Konfliktnost  nízká konfliktnost- negativní vliv na organizaci, která funguje podle zaběhnutého řádu  střední konfliktnost- pozitivní vliv, diskutuje se o sporných otázkách, prosazují se častěji pozitivní alternativy řešení  vysoká konfliktnost- negativní vliv, organizace je zmítána neustálými spory, nezbývá prostor pro vlastní tvořivou aktivitu

18 Management konfliktu Manažeři mohou usměrňovat působení konfliktu v různých oblastech:

19 1.změnou vnímání konfliktu -změnou symboliky a managementem významu -předefinováním zájmů -změnou chápání vzájemné závislosti -ovlivňování a transformování pocitů, stereotypů, postojů

20 2.změnou chování - modelování chování s použitím systému odměn a postihů -výcvikem jednotlivců v rozpoznávání a zacházení s řešením konfliktů, zlepšování komunikace, vyjednávání a týmové práce -změnou interpersonální dynamiky

21 3.změnou struktur -přestrukturování pozic, rolí a vzájemných vztahů -vytvořením nových zásad anebo pravidel, které řeší jednání ve sporných případech -přizvání třetí strany, která poslouží jako nezávislý poradce -zavedení konzultativních týmů, které budou fungovat jako varovný systém

22 Řešení konfliktů –stylem Výhra – Prohra –bojem partnerů –útěkem před partnerem –smířením se situací –stylem Výhra – Výhra

23 Nátlakové taktiky partnera Konflikt můžeme vyřešit nebo mu předejít i tehdy, rozpoznáme-li nátlakové taktiky partnera a dokážeme-li jim čelit –Nemám jinou možnost –Zastrašování –Časový nátlak –Početní převaha –Zatajování informací

24 Jak se zachovat při konfliktu?  v konfliktu obstojí jen ten, kdo má silnou míru sebeovládání  v konfliktu se zdržme vysvětlování a argumentování, pokud partner není naladěn na jejich příjem  předkládejme jen ty argumenty, které partnera skutečně ovlivní, nepřehlťme ho detailními informacemi

25 Konflikty bychom neměli řešit, když jsme rozčilení, unavení nebo nervózní. Je třeba okamžitě přestat, když si jeden přeje rozhovor ukončit.

26 Principy Každý má právo říci svůj názor Nezvyšovat hlas, neskákat do řeči Neurážet Logicky argumentovat Nevytahovat staré věci Neútočit na lidi


Stáhnout ppt "Konflikty. Konflikt znamená rozpor, střetávání protichůdných tendencí Conflictus(lat.) - srážka 3 typy konfliktů –Apetence-apetence (++) –Averze-averze."

Podobné prezentace


Reklamy Google